Questions and Answers

Dear customer,
for your convenience, we have assembled here the most frequent questions. We hope that the answers to them will be useful.
For further information please contact us and we will provide you the best offer.
 
 
 

Car rental questions

 •  דרוש/ה מכונאי/ת רכב להתחלה מיידית בבאר שבע

 • ·        רמלה לוד ושוהם, פתח תקווה

  ·        משרה מלאה, בני 50 פלוס, חיילים משוחררים, עבודה מועדפת

  ·        נתון למשא ומתן

   

  תיאור

  לחברת באדג’ט דרוש/ה מכונאי/ת רכב
  לעבודה במשרה מלאה (6 ימים בשבוע)
  תנאים מעולים למתאימים, יכול להתאים ליוצאי צבא שעסקו במכונאות .
  בסניפים: פתח תקווה ואייר פורט סיטי.

   

  דרישות

  ניסיון של שנתיים לפחות כמכונאי/ת רכב- יתרון
  תעודת מכונאי/ת סוג 1 / 2 - חובה

 • Budget Rent A car Israel
  Budget Rent A Car is one of the world’s best known car rental brands with nearly 1,900 rental locations worldwide.
   
   Budget Rent A Car was founded in 1958 as a car rental company for the "budget-minded" renter. Today, as an industry leader, Budget continues to appeal to value-minded renters by offering quality vehicles and a rewarding rental experience
   Budget Rent A Car started its Israel operation in 1981.
  Budget Rent A Car branches are spread throughout the country . The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  Recently Budget House a new logistic center was opened, at Airport city.
  These new location, which represent the latest technologies, combine the companies’ headquarters, a new garage, Car sale show room, gasoline & car wash station.
  At Ben Gurion International airport, our office is opened daily 24 hours a day.
   Budget Rent A Car focus on quality and service.
  Budget Rent A Car Israel operates – 24 Hours a Day. Every Way Service for roadside repairs and replacement vehicle 24 hours a day, 7 days a week.
  Topping it with our enthusiastic counter staff turned Budget Israel to be a market leader.  
   Budget fleet, including new and unique models.
  Thanks to the top-of-the-line care and maintenance provide by our professional mechanics.
  Thanks also to the considerable experience and financial strength of a strong brand , you’ll find in over 120 countries throughout the world.
  And it’s especially thanks to the high level of service
  That makes us Budget – ensuring our customers full response to their needs at any time.
   Budget Professionalism Awaits You Everywhere in Israel Wherever your customers’ travels in Israel take them, Budget Israel is there with 16 branches throughout the country (from Afula to Eilat). At every branch they’ll find the highest level of professionalism - personal and friendly interaction, pampering service and a clear feeling that you always have somewhere to turn to and someone to rely on.
   Budget Flexibility is Perfect for Your Plan Tell your customers that at Budget they can find a rental plan for every purpose, with both daily and monthly leases available – all with maximum flexibility according to their specific needs.
   Budget 24 Hours a Day, Every Way Service!
  Don’t forget to tell your customers that with Budget they benefit from regular vehicle servicing, roadside repairs
  and replacement vehicle 24 hours a day, 7 days a week. Then watch your customers rent vehicles from Budget and guarantee them a perfectly relaxed vacation in Israel.
  *2200
  www.Budget.co.il
  reservations@Budget.co.il

   
   
 • La TVA doit-elle être ajoutée pour un coupon prépayé acquis à l’étranger / par le site Internet ?
 • Les citoyens israéliens ayant acquis un coupon prépayé par le site Internet / un agent, devra s’acquitter de la TVA légale, même s’il ne réside pas en Israël.
 • Is there an added VAT for a voucher purchased abroad or online in advance?
 • An addition of VAT by law will apply to Israeli citizens who have purchased a prepaid voucher through a website or agent, even if they do not reside in Israel.
 • Est-il autorisé de circuler en Cisjordanie ?
 • Il est autorisé de circuler dans les territoires de l’Etat d’Israël, il est interdit d’entrer avec le véhicule sur les territoires de l’Autorité Palestinienne.
 • Can I order a rental car of a specific model and manufacturer?
 • Ordering a vehicle is from a category and does not specify a certain model or manufacturer but based on what is available in the vehicle fleet at the time of vehicle pick up.
 • Qui doit s’acquitter du paiement de la TVA ?
 • Le supplément de la TVA sera applicable à tous les composants de la location. Les touristes titulaires d’un passeport étranger entrant en Israël et présentant un passeport avec le tampon d’un visa de type B2, B3 et B4 sont exemptés de ce paiement. Ce paiement est applicable aux résidents étrangers titulaires de la nationalité israélienne.
 • • Могу ли я заказать автомобиль конкретного производителя и конкретной модели?
 • Бронирование автомобилей осуществляется по категориям и не обязывает нас предоставлять автомобиль конкретного производителя или конкретной модели. Автомобиль выбирается из тех, что имеются в наличии в автопарке при передаче вам машины.
 • • Какие виды кредитных карт принимаются для оформления аренды?
 • Принимаются все виды кредитных карт с кредитной линией (за исключением карт с немедленной оплатой), включая международные кредитные карты.
 • • Придется ли мне доплачивать НДС, если я приобрел заранее оплаченный ваучер за границей / через интернет-сайт?
 • Граждане Израиля, которые приобрели заранее оплаченный ваучер через интернет-сайт/агента, должны доплатить НДС в соответствии с законом, даже если не проживают в Израиле.

 • • Разрешается ли заезжать на территорию Иудеи и Самарии?
 • Проезд разрешен по всем дорогам Государства Израиль. Въезд автомобилей на территорию Палестинской автономии запрещен.
 • רח' שד' אבא אבן 18 הרצליה.
  טלפון 03-9350024, פקס 03-9350124.
  כתובת דואר אלקטרוני: herzelia@budget.co.il
 • Budget Rent-A-Car Israel – Domicar Ltd

  Budget est la troisième plus grande société de location de véhicules au monde. Elle possède plus de 3200 agences dans 110 pays, et a accumulé plus de 50 années d’activités et de services auprès d’un large public.
  La société Budget a entamé ses activités en Israël en 1981. Budget Israël possède un grand nombre d’agences à travers le pays, d’Afula à Eilat, ainsi qu’une agence à l’aéroport de Ben Gourion, ouvert 24h/24, 364 jours par an. La flotte de véhicules de la société est caractérisée par une grande variété de véhicules modernes.
  La société est située dans le grand centre logistique du complexe aéroportuaire reflétant son avancée dans le service clientèle. Le complexe accueille les bureaux de la direction, un grand garage, une station essence et une station de nettoyage. Bien entendu, le complexe comprend un hall d’exposition majestueux de vente de véhicule.
  La société possède des solutions variées dans le domaine de la vente de véhicules de première main, la location de véhicules en Israël et à l’étranger pour les clients privés et professionnels, un service de leasing pour particuliers et de leasing opérationnel à des prix attractifs. Budget s’est appliqué, au cours de ses années d’activités à développer une éthique de service avec en son centre le client et ses besoins. La société met tout en œuvre afin de conserver un niveau élevé de service avec une amélioration constante en faveur d’un public particulièrement important de clients satisfaits dans le secteur professionnel, privé, dans le leasing opérationnel, la location et la vente de véhicule.

  Venez vous aussi rejoindre nos clients satisfaits !

  Composez le *2200 à partir de n’importe quel téléphone

   
 • Budget Car Rental Israel - Domicar Ltd.

  Budget car rental company is the third largest in the world. With over 3200 stations in 110 countries.

  Budget began operating in Israel in 1981. Budger Israel is available with 20 branches across the country from Afula to Eilat. Company vehicles and modern variety . Company has a branch at the airport 24- hours a day 365 days a year. Logistics company located in the center of Airport City , the complex includes administrative offices , a large garage , gas station and washing station . The complex also includes a luxurious showroom car sales and car rental branch .

  Are available with fussy , over the years to develop a service oriented , whereby the customer is the center of society and its needs and maintaining continuous improvement - hundreds of satisfied customers in the business sector , operating leasing , and sale of the vehicle.

  Come too and joined our customers satisfied !

 • גכשדגכדגכ
 • Budget Rent A Car Israel – Domicar Ltd.
  Budget is the third largest vehicle rental company in the world, with over 3200 branches in 110 countries, with over 50 years of activity and service to a broad public.
  The Budget Company began its operation in Israel in 1981. Budget Israel has a large number of branches across the country, from Afula to Eilat, including a branch at Ben Gurion Airport which operates 24 hours a day, 364 days a year. The company’s vehicle fleet is characterized by a broad selection of new vehicles.
  The company is located in a large logistical center at Airport City, reflecting its focus on customer service. The compound includes the management offices, a large auto garage, a gas station and a car wash. Likewise, the compound also includes an impressive showroom for vehicle sales.
  The company offers a wide variety of solutions in the field of first hand vehicle sales, vehicle rental in Israel and abroad for both private and business customers, private leasing and operational leasing at attractive prices. Throughout its years of activity, Budget has been careful to develop a customer oriented approach, according to which the customer and his needs are placed at the center. The company does everything in order to maintain a particularly high level of service and its constant improvement for an especially broad public of satisfied customers in the business and private sectors, in operational leasing, vehicle rentals and vehicle sales.

  Come join our satisfied customers!

  *2200 from any phone.

  CLick to view

 • גכשדגכדגכ
 • Budget Car Rental Israel - Domicar Ltd.

  Budget car rental company is the third largest in the world. With over 3200 stations in 110 countries.

  Budget began operating in Israel in 1981. Budger Israel is available with 20 branches across the country from Afula to Eilat. Company vehicles and modern variety . Company has a branch at the airport 24- hours a day 365 days a year. Logistics company located in the center of Airport City , the complex includes administrative offices , a large garage , gas station and washing station . The complex also includes a luxurious showroom car sales and car rental branch .

  Are available with fussy , over the years to develop a service oriented , whereby the customer is the center of society and its needs and maintaining continuous improvement - hundreds of satisfied customers in the business sector , operating leasing , and sale of the vehicle.

  Come too and joined our customers satisfied !

 • גכשדגכדגכ
 • Acheter une voiture à 40 % de réduction !

  Vous voulez renouveler et acheter une voiture de modèle plus récent ?
  Je ne veux pas faire de compromis sur l'annuaire et toujours succès payer pour la voiture ?
  Résumé statistique avancée voiture la plus vendue aux prix les plus compétitifs - dur sont disponibles avec vous !

  Aujourd'hui l'achat d'un véhicule neuf est certainement un fardeau économique que tout le monde ne peut se permettre , tant de gens préfèrent acheter une première main de la voiture.
  Lors de l'application pour acheter une première main de la voiture , il ya deux options principales :
  Acheter d'un privé ou acheter des ventes de véhicules dangereux .
  Nous sommes disponibles avec l'offre vous de première main des véhicules ou à la location des tarifs particulièrement abordables !

  Véhicules de grande qualité


  Il ya beaucoup de préoccupations , comme est certainement pas justifié Concessionnaire automobile de vente qui vend des véhicules de location de première main ou de location .
  Vous diront que ces véhicules sont déjà portés , déjà labourés et pas toujours prennent soin de maintenir leurs normes élevées .
  Au contraire , toute vente d'un concessionnaire de voitures se respecte , sait maintenir ses véhicules bien , puisque seuls les actifs que possède et qui ne garde pas ses biens ?

  Nous nous engageons à la vente de véhicules sont disponibles avec la première main , qui sont en grande mécanique et technique , parce que nous sommes une entreprise qui a suivi les normes internationales les plus strictes et de budget pour rien valu le nom de l'une des principales agences de vente de voitures dans le pays et même le monde .

  grands Conditions


  Comme une vente de l'agence de première main des véhicules ou à la location , Budget vous offre les conditions les plus attrayantes .
  Vous pouvez acheter notre voiture suivre jusqu'à 60 paiements et garantie voiture ans ou 15000 km ( selon la première éventualité ) sur le bloc moteur et boîte de vitesses du véhicule . Que vous souhaitiez et que vous voulez vérifier le véhicule , vous pouvez le prendre partout où vous souhaitez tester institut .
  Il est disponible avec 18 succursales dans le pays de vente de véhicules de location de voiture de première main ou à la location , comme les différentes branches , vous trouverez une large gamme de véhicules de qualité .

 • 12, Kehilat zion St.
  Tel: 972-(0)3-9350121 fax: 972-(0)3-9350021
 • 12, Kehilat zion St.
  Tel: 972-(0)3-9350121 fax: 972-(0)3-9350021
  email:afulacs@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 • Sharon st.1 Airport city
  Tel: 972-(0)3-9350000 Fax:972-(0)3-9350001
  email:carsales@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 • Sharon st.1 Airport city
  Tel:972-(0)3-9350000 Fax:972-(0)3-9350001
 •                                              

  • Der Miettag beträgt 24 Stunden (oder ein Teil davon).

  • Das Fahrzeug wird zu dem in der Vereinbarung angegebenen Zeitpunkt zurückgegeben. Bei einer verspäteten Rückgabe des Fahrzeugs wird ein Drittel des Mietpreises, einschließlich aller gekauften Zuschläge, berechnet.   Ab 3 Stunden wird ein voller Miettag berechnet, einschließlich aller erworbenen Zuschläge.

  • Die Kilometeranzahl pro Mietzeitraum kann variieren , unabhängig von Sonderangeboten und dem Preis des jeweiligen Zeitraums.

  • Tanken: Am Ende des Mietzeitraums wird empfohlen, das Fahrzeug mit vollem Tank zurückzugeben. Andernfalls werden dem Mieter die Kraftstoffkosten sowie  eine Servicegebühr für das Auffüllen des Kraftstoffs in Rechnung gestellt. Der Kraftstofftyp sollte vorab geprüft werden. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers haftet der Mieter für dadurch verursachte Schäden am Fahrzeug.

  • Kreditkarte - Der Mieter muss eine  auf seinen Namen ausgestelle, gültige Kreditkarte vorlegen, deren Kreditlimit  ausreichend ist,  um für die Anmietung  hinterlegt werden zu können.  Die Höhe des Deposits wird bei der Abholung des Fahrzeuges entsprechend der Mietbestimmungen fest geltegt.  Elektronische Rechnungskarten wie Visa Electron, Bankkarten und Isracard Direct werden nicht akzeptiert.

  • Es ist strengstens verboten, die Grenzen des Staates oder der Palästinensischen Autonomiebehörde mit dem Fahrzeug zu überqueren.

   • Budgetreservierung - Budget behält sich das Recht vor, ein Fahrzeug entsprechend der bestellten Fahrzeuggruppe bereitzustellen.

  Die auf der Internetseite gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

  • Die Vermietung unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Budget Vermietungsvertrages.

  • Preise und Bedingungen können sich ohne vorherige  Ankündigungen  ändern.

  • Wenn sich ein Kunde   bei der  Abholung des Fahrzeugs um mehr als 3 Stunden verspätet, hat Budget die Möglichkeit, die  Reservierung  abzulehnen.

   

  Vans / Minivans und Sonderfahrzeuge:

  Bestellungen für Vans / Minivans und Sonderfahrzeuge der Gruppen I, S, M, P, K, U und Y bedürfen der Genehmigung  der Reservierungszentrale. 

   

  Widerrufsbelehrung und Verlängerungen für vorausbezahlte Anmietungen

   

  ●Der Mieter kann eine Reservierung bis zu 14 Tagen ab der Bestätigung der Bestellung stornieren, vorausgesetzt, die Stornierung erfolgt 48 Stunden vor Abholung des Fahrzeugs.
  ●In diesem Fall wird eine Stornierungsgebühr von 5% oder NIS 100 erhoben, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.
  ●Bei Stornierung innerhalb von 48 Stunden vor der Abholung des Fahrzeugs oder bei Nichtankunft, wird dem Mieter eine Gebühr von vier Tagen berechnet, jedoch nicht mehr als die Hälfte des Reservierungspreis berechnet.
  ●Im Falle einer Stornierung muß der Mieter nachweisen, daß die von ihm schriftlich eingereichte Stornierungsanfrage bei Budget eingegangen ist.
  ●Nach Erhalt der Stornierung sendet das Unternehmen dem Mieter innerhalb von zwei Arbeitstagen eine Bestätigung zur Stornierung von der Reservierung.
  ●In allen anderen Fällen, in denen der Mieter eine Reservierung storniert:
  ●Dem Mieter wird eine Stornogebühr von 3 Miettagen berechnet, jedoch nicht mehr als 30% des Buchungspreises
  ●Budget ist berechtigt, dem Mieter die Stornierungsgebühr von der bei der Buchung angegeben Kreditkarte abzubuchen
  ●Eine Verkürzung der Mietdauer aus irgendeinem Grund berechtigt den Kunden nicht zu einer Preissenkung.
  ●Wenn der Mieter die Autovermietung verlängert, wird kein Rabatt auf die Verlängerung gewährt, und die Preise entsprechen den zu diesem Zeitpunkt üblichen Gelegenheitspreisen.
   

   

   Fahrer:

   Der  Fahrer muss mindestens zwei Jahre Fahrerfahrung haben.

   • Fahrzeuge der Gruppen G, J, H, P können nur an Personen über 23 Jahre  vermietet werden.

   • Fahrzeuge der Gruppen I, K, M, S, W können nur an Personen über  25 Jahre  vermietet werden.

   • Fahrzeuge der  Kategorien U, Y können ab einem Alter von 28 Jahren gemietet werden.

   

  Die Mieter benötigt einen seit mindesten drei Jahren gütigen  Führerschein.

   

  Das Fahrzeug darf nur von den  im Mietvertag eingetragenen Personen  gefahren werden. 

   

  Die Mieter und  Fahrer müssen folgene Dokumente vorzeige:

   

  • Orginal  Führerschein (keine  Kopie).

   • Reisepass oder israelischer  Personalausweis + Touristenvisum.

   • Gültige Kreditkarte des  Mieters.

   • Für die Anmietung eines Mercedes / GLC / GLE sind zwei gültige Kreditkarten erforderlich.

   

  Für einen Fahrer/eine Fahrerin im Alter unter 23 Jahren, der/die über 2 Jahre im Besitz eines Führerscheins ist, werden zusätzlich NIS 50 pro Tag + MwSt berechnet. Bei entstandenen Schäden am Fahrzeug gilt in diesem Fall für den Fahrer/die Fahrerin die doppelte Selbstbeteiligung.

   

  Schadensdeckung

   Der Mietpreis beinhaltet drei Arten von Versicherungsschutz:

   • CDW & TP: Abdeckung für Unfallschäden  und / oder Diebstahl.

   • HAFTUNG VON  DRITTEN: Ein Programm, nur gültig  für Kreditkarteninhaber deren Versicherung (Amerikanisch, Kanadisch oder Französisch) für Unfallschäden und / oder Diebstahl in  Israel aufkommt. Diese Versicherung umfasst auch eine durch Dritte verursachte Schadensabdeckung.

   • SUPER CDW – Keinerlei Selbstbeteiligung  bei Schaden / Unfall / Diebstahl, sofern der Mieter die Mietbedingungen nicht verletzt hat.

    

  Fahrlässigkeit - Schäden, die am unteren Fahrgestell und / oder an Reifen und / oder Windschutzscheiben und / oder am Fahrzeuginnenraum entstehen, sind nicht im Versicherungsschutz enthalten, und der Mieter haftet für die Zahlung des vollen Schadens.

   

  Der Deckungspreis richtet sich nach dem tatsächlich erhaltenen Fahrzeugtyp.

   

  Programm CDW & TP

  Diese Versicherung beinhaltet eine umfassende Deckung, ausschliesslich der fälligen Selbstbeteiligung   und ist obligatorisch.  Bei Schäden / Unfällen / Diebstahl eines  Budget Wagens  oder Fremdschaden  wird  eine  zusätzliche Selbstbeteiligung   in Höhe von 4.000 NIS bis 20.000 NIS fällig, je nach Fahrzeuggruppe . Schäden am unteren Fahrgestell und / oder an Reifen und / oder Frontscheiben sind durch diesen Versicherungsschutz nicht gedeckt  und im Schadensfall wird dem Mieter die volle Schadenssumme in Rechnung gestellt.

   

  HAFTUNG DRITTER

  Diese Versicherung ist nur möglich, wenn der Kunde eine Kreditkarte besitzt, die  den CDW- und TP-Deckungsgrad  in  Israel abdeckt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Kreditkartenunternehmen zu informieren, und es ist seine Pflicht sicherzustellen, dass diese Abdeckung in Israel gültig ist. In diesen Fällen muss der Mieter eine Deckung für Schäden Dritter abschließen.

  Schäden am unteren Fahrgestell und / oder an Reifen und / oder Windschutzscheiben und / oder im Inneren des Fahrzeugs sind von diesem Versicherungsschutz nicht abgedeckt. Im Schadensfall haftet der Mieter für die gesamte Schadenssumme.

   

  Stornierung der  Selbstbeteiligung  - SUPER CDW

  Im Falle eines Schadens / Unfalls / Diebstahls wird vom Mieter,  falls die Mietbedingungen eingehalten wurden und diese  nicht verletzt wurden,  keine Selbstbeteiligung verlang.

   

  Dieser Plan beinhaltet keine Schäden am unteren Fahrgestell, an Reifen und / oder Fenstern und / oder am Fahrzeuginnenraum.

   

   

  Zuschläge die nicht im Mietpeis enthalten sind:

  Kindersitz,  Booster , GPS oder  Mobiltelefon sind gegen Aufpreis und je nach Verfügbarkeit im Mietbüro erhältlich.

   

  Zusätzlicher Fahrer:  Aufpreis (direkt bei Budget Filialen zu bezahlen).

   

  Die Flughafengebühr ist faellig für alle Fahrzeuganmietungen und-Abgaben am Flughafen. Vorbehaltlich preisliche Aenderungen. 

  Vermietung von oder nach Elat: mindestens 6 Tage Miete.

  Bei einer  Anmietung von weniger als 6 Tagen wird bei allen Gruppen eine Rückführungsgebühr  in Höhe von 100 US-Dollar berechnet:

   B, C, X, F, G, J und US $ 280 für spezielle Gruppen wie  I, K, S, M, P, U, Y

  Bei der Buchung eines Fahrzeugs in  Eilat wird bei einer Stornierung ab  48 Stunden vor dem Abholdatum eine  Stornierungsgebühr von 100% (unabhängig von der Mietdauer) erhoben.

  Lieferung und Abholung
  Bei Lieferung oder Abholung des Fahrzeugs beim Kunden wird eine zusätzliche Gebühr erhoben.
  Mehrwertsteuer: Sämtliche Mietkomponenten sind Mehrwertsteuerpflichtig.
  Touristen mit ausländischen Pässen, die mit einem im Reisepass gestempelten Visum B2, B3, B4 Visum einreisen oder Inhaber von Diplomatenpässen sind, sind von der Mehrwertsteuer befreit.
  Inhaber ausländischer Pässe, aber mit israelischer Staatsbürgerschaft, sind nicht von der Mehrwertsteuer befreit.
  Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieser Bedingungen und den Bestimmungen des Mietvertrags, den der Mieter bei Erhalt des Fahrzeugs unterzeichnet hat, hat der Mietvertrag Vorrang.

  Domicar Ltd. ist Inhaber der Lizenz für Budget Israel, CFA 520038985.
  Firmenanschrift: 1 Hasharon St., Airport City Israel.

  <Terms and Condition

 • תנאי השכרה כלליים
  יום השכרה- הינו בן 24 שעות (או חלק מהן).
  איחור של שעה מעבר למועד החזרת הרכב יחויב בשליש ממחיר יום ההשכרה, בתעריף יום נוסף.
  השכרות של יום או יומיים מוגבלות ל 250 ק"מ ליום. משלושה ימים ומעלה אין הגבלת ק"מ למעט השכרות חודשיות.
  השכרה חודשית כוללת 4000 ק"מ בלבד.
  דלק: מומלץ להחזיר את הרכב בסיום ההשכרה עם מיכל מלא, במידה והרכב יוחזר עם מיכל ריק או מלא באופן חלקי, השוכר יחויב בתוספת דמי תדלוק $15. יש לברר מראש מהו סוג הדלק הנדרש. מילוי דלק שגוי יחייב את השוכר בהוצאות הנזק שיגרם לרכב בעקבות זאת.
  כרטיס אשראי- על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו. כרטיסים אלקטרוניים לא מתקבלים.
  חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
  הזמנת רכב- באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה , התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
  ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט.
  המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הזמנות למיניואנים ומכוניות מיוחדות: הזמנות לוואנים ולרכבים מיוחדים מקבוצות ,Y,I, S, M, W & K כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

  דמי ביטול
  הזמנה ששולמה מראש ובוטלה עד 3 ימים ממועד ההשכרה תחוייב ב- 80 ש"ח דמי טיפול. הזמנה ששולמה מראש ובוטלה מ - 3 ימים ועד מועד ההשכרה תחויב ב-50% מדמי השכירות ובנוסף 80 ש"ח דמי טיפול.

  נהיגה, השכרה, גיל הנהג
  גילאי הנהג, מינימום 21 מקסימום 75. על הנהג להיות בעל רשיון נהיגה בתוקף מעל שנתיים לפחות. נהג צעיר 23 – 21 רשאי לשכור רכבים מקבוצות F – B , רק בתיאום ואישור מראש על ידי חברת באדג'ט. בגילאים אלו יחול חיוב נוסף עבור הביטוח וחיוב כפול של ההשתתפות העצמית במקרה של נזק למכונית. ברכבים מפוארים קבוצה W,Y,U,S,M,K,I, רשאים לנהוג גילאי 28 ומעלה.

  ביטוחים
  ההשכרה כוללת כיסוי ביטוחי משני סוגים CDW ו-TP או LI תוכנית זו מיועדת אך ורק לבעלי כרטיסי אשראי המכסים ביטוח מקיף. נזקים אשר יגרמו למרכב תחתון או לצמיגים אינם מכוסים על ביטוח כלשהו והשוכר אחראי לתשלום מלוא הנזק. עלות הביטוח תתבסס על סוג הרכב שהתקבל בפועל.

  תוכנית CDW & TP
  תוכנית זו כוללת ביטוח מקיף למעט השתתפות עצמית ראשונית. במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב או לצד ג', תחול תוספת השתתפות עצמית שנעה בין - US$ 1,200 US$ 550 בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור נזקים למרכב תחתון וצמיגים אינם מכוסים על ידי ביטוחים אלו, ובמקרה של נזק ישולמו במלואם על ידי השוכר.

  תוכנית LI
  אפשרית רק במקרים בהם ללקוח כרטיס אשראי המכסה ביטוחי CDW & TP. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, וחובתו לבדוק באם ביטוח זה אכן תקף בארץ. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות ביטוח צד ג'.

  השתתפות עצמית ראשונית
  במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב או לצד ג', תשולם השתתפות עצמית שנעה בין US$ 1,200 – US$ 550 בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור נזקים למרכב תחתון וצמיגים אינם מכוסים על ידי ביטוחים אלו, ובמקרה של נזק ישולמו במלואם על ידי השוכר.

  מיסים ותעריפים נוספים
  כסא תינוק: 5 דולר ארה"ב ליום כסא מגביה לילד - בוסטר: 4 דולר ארה"ב ליום. נהג נוסף: תוספת של 3 דולר ארה"ב ליום (ישולם ישירות בסניף באדג'ט).
  GPS: עבור יום השכרה ועד 7 ימי השכרה החל מ-5.99$ ליום, החל מהיום השביעי ומעלה החל מ-4.99$ ליום.
  תוספות נוספות אינן כלולות בהצעת המחיר
  תוספת שדה תעופה: תוספת של US$ 27.50 ארה"ב תחול על כל השכרה המתחילה ו/או מסתיימת בנמל התעופה בן גוריון. שיעור תוספת שדה תעופה משתנה מעת לעת.
  השכרות לאילת או ממנה: מינימום שבעה ימי השכרה, או חיוב בגין שבעה ימים. מתחת ל 7 ימי השכרה - דמי החזר לקבוצות- B, C, X, F, G , & J: = 100$ .דמי החזר לקבוצות מיוחדות - I, K, S, M, W & Y = 280$ דמי ביטול להזמנות לרכבים מקבוצות מיוחדות כשהלקיחה היא מאילת (ללא קשר לאורך ההשכרה)100% דמי ביטול אם ההזמנה בוטלה 48 שעות לפני שעת הלקיחה.
  מסירה ואיסוף: תגבה תוספת של US$ 20 במקרה של מסירה או איסוף הרכב מהלקוח.
  מע"מ: תוספת מע"מ בת 18% תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
  תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4 פטורים מחיוב זה. החיוב חל על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית.

 • habanaim st.15 Ashdod
  Tel: 972-(0)3-9350023 Fax: 972-(0)3-9350123
  email:asales@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 • Haorgim st.7 Ashdod
  Tel: 972-(0)3-9350023 Fax: 972-(0)3-9350123
  email:ashdod@budget.co.il
 • Kann ich ein Mietfahrzeug eines bestimmten Modells und Herstellers bestellen?
 • Die Bestellung eines Wagens erfolgt auf der Grundlage der Kategorie und ist weder für ein spezifisches Modell noch für einen bestimmten Hersteller verpflichtend, sondern beruht auf dem jeweils verfügbaren Inventar des Fuhrparks zu dem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug abgeholt wird.
 • Sadna St. 2 Beer Sheva
  Tel: 972-(0)3-9350017 Fax: 972-(0)3-9350117
 • Sadna St. 2 Beer Sheva
  Tel: 972-(0)3-9350017 Fax: 972-(0)3-9350117
  Click on the map to view opening hours
 • Ben Gurion Airport, arrival Hall
  Tel:972-(0)3-9350011 Fax:972-(0)3-9350111
 • Kiryat Ekron, Hassan the 2nd. St
  Tel: 972-(0)3-9350028 Fax: 972-(0)3-9350128
 • 9, kineret St.
  Tel: 972-(0)3-9350027 Fax:972-(0)3-9350127
 •   Baruch Hirsh 14 st.
  (0)3-9350027 Fax:972-(0)3-9350127
  email:bnei-brak@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 • (or Bene Beraq) (Hebrew: בְּנֵי בְּרַק‎, Bəne Bəraq) is a city located on Israel's central Mediterranean coastal plain, just east of Tel Aviv, in the Dan metropolitan region and Tel Aviv District. It is the only large city in Israel whose population comprises predominantly Haredi Jews.
   
  Bnei Brak Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Bney Brak .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
   
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00

 • Mobile Phone & GPS

  Mobile phone & GPS car rental

   
  In order for you to have a safe, convenient and accessible trip as much as possible, Budget offers you a mobile phone for rental which can connect to your vehicle. This phone allows you to make unlimited phone calls and includes an internet package and a GPS so that you can locate the most accurate routes to your destination.
  Product rental fee: 15$ per day
  Deposit: Not required
   
   
   
   
  Click here in order to rent a car with a mobile phone and check the item titled “Mobile phone + calls and free internet + navigation".
   

  Child booster car seat

  car rental with child booster

   
  In order for your child to feel as comfortable as possible in your rented vehicle, Budget offers a booster car seat for ages 3 and above, for a safe an easy use. When handed your rental car keys, the booster will already be waiting inside, and all you’d have to do is drive away safely.
  Product rental fee: 2$ per day
  Deposit: 100$ to be refunded upon return of the vehicle and the booster.
   
   
   
  Click here in order to rent a car with a child booster seat and check the “booster” item.
   
   

  Baby car seat

  car rental with baby seat

   
  Budget provides its clients with an option of renting a baby seat along with the rented car, in order to assure their babies’ safety and to spare them the need to assemble and disassemble the seats with every rental. Our seats fit the ages of one to three years, and are conveniently preassembled in your rented car so that you can head your way easily and quickly.
  Product rental fee: 5$ per day
  Deposit: 100$ to be refunded upon return of the vehicle and the baby seat.
   
   
  Click here in order to rent a vehicle equipped with a baby seat and check the item titled “baby seat”.
   
   
   
 •  Budget Rent A Car Company is the third largest vehicle rental company in the world.
   Budget Company operates in 110 countries and has over 3,200 branches across the world.
   Budget Rent A Car Company has 20 branches throughout Israel.
   company’s branches in Israel are spread out from Eilat in the south to Afula in the North.
   Budget Rent A Car Company has a central branch at Airport City (near Ben Gurion Airport), the central branch also has a gas station, car wash, management offices, large auto garage, and of course a car rental branch.

  Budget branches in the center of Israel:
  Budget company has two branches in Jerusalem: one at King David Hotel in Jerusalem and the second in Romema neighborhood of Jerusalem.
  Budget has a branch at Dan Hotel Tel Aviv and additional branches in Bnei Brak, Petach Tikva, Herzliya, Ra’anana, and Netanya.
  Budget central branch is situated at Ben Gurion Airport and open 24 hours a day at all days of the week, intended to service people entering and leaving Israel by air.
  Budget branches in the north of Israel: in the cities of Haifa and Afula.
  Budget branches in the south of Israel: in the cities of Eilat, Be’er Sheva, Ashdod, and Rehovot.
  Our website is available in: English, French, Russian, and German.
  To contact us and make an order you may call *2200 from any phone.

  Additional Budget Company services
  Vehicle sales
  Budget central branch has a showroom for selling second hand vehicles as well as new vehicles.
  The vehicles for sale are meticulously maintained and may be purchased under convenient financing terms and at competitive prices.
  You may also trade in your old vehicle.

  Leasing
  Operational leasing for companies, as well as private leasing for individuals, are available from Budget.
  Operational leasing allows you to transfer the whole subject of your company’s vehicle fleet to an external company which specializes in this, thus saving money, which you may direct to other income generating venues.
  Private leasing allows you to advance towards a new vehicle more easily, in a way that is also economical.

  Renting a vehicle abroad
  Vehicle rentals abroad can be booked in advance from Israel.
   Budget Company’s advantage is that it has branches in most of the countries in the world.

  The advantages of renting a car in advance from Israel:
  * Determine the model and category of the rented vehicle in advance
  * Determine the payment sum in advance
  * Determine the pickup and return locations in advance

 • VIP Service at Ben-Gurion Airport

   

  Escort and assistance by an agent from the aircraft to the rented vehicle or return

  Suitable for individuals and families

   

   

  Budget offers a new and exclusive service for passengers landing or departing from Ben-Gurion Airport
   
  The new service consists of retrieving the customer from the moment the plane lands, while easing and speeding up the process at the airport, and arriving to Budget's VIP counter.
   
   

  VIP Service Form

  To order the VIP service please reserve your Budget Vehicle and then fill out the form below. For additional information about the service, please scroll down.
   
   
   
   
  Additional information about the service:
   

  Service upon Arrival

  Price: $190 (up to 6 passengers)
   
  - Landing at Ben Gurion Airport
  - Meeting with a VIP agent near the aircraft
  - Transfer to special Border control queue
  - Baggage Assistance
  - Transport to VIP Budget counter
  - Express vehicle pick-up
   

  Service upon Departure

  From Terminal 3 exclusively
  Price: $190 (up to 6 passengers)
   
   
  - Meeting with a Budget agent to return the vehicle at Terminal 1
  - Transfer to Terminal 3
  - Meeting with VIP agent + assistance with the luggage
  - Security procedure in VIP hall
  - Express Check-In
  - Transfer to special Border control queue
  - Escort to Duty-Free / Lounge / Boarding Gate
   

  VIP Transfer Service

  From Budget counter in Terminal 1 to Terminal 3 - $20 per vehicle
  The client arrives independently with the rented car to the Budget branch in Terminal 1 in order to finalize the contract (luggage can be left in the car)
  Transfer to entrance 32 at Ben Gurion's Departures by a Budget driver.
  The vehicle is left with the driver.
   

  Additional services:

  - Extra agent (over 6 passengers) – $66
  - Optional porter services - up to 10 suitcases / porter – $50
  - From seventh passenger, and above – $30 / passenger
   

  Terms and Conditions:

  - Reservations must be made at least 48 hours prior to the date of pick up or drop off of the vehicle.
  - Prices do not include VAT, and refer to a one way flight (arrival or departure).
  - Both vehicle rental and VIP services must be paid in advance.
  - Service is for a maximum of 6 passengers (additional passengers at extra cost).
  - Cancellation within 12 hours of the scheduled time, or in case of non-arrival, the total cost of VIP services will be charged.
  - Cancellation between 12 and 24 hours from the scheduled time – 50% of the VIP services cost will be charged.
  - Payment in NIS will be determined according to the US dollar exchange rate on the day the invoice will be issued.
  - Domicar Ltd. and / or any party acting on its behalf, will not be liable for any delay and / or damage caused for reasons beyond their control.
  - Price list valid until December 31st 2019.
   
   
  In case the above interactive form is invalid, please download this form and send to the following e-mail address: reservations@budget.co.il
   
  Budget Contact Number: 972-(3)-9350223
  Budget Ben-Gurion Airport Branch: 972-(3)-9350011
   
   
   
   
   
   
 • Want to Buy a New Car?

 •  to your right you have a Stock of Budget vehicles with a variety of types and models of Second Hand Car Sales: fleet leasing or renting. You can be updated at any time "on line" and get information on any car that is lots of Budget Car Sales all over the country.After the sample impressed by a particular vehicle, you can get detailed information about it, and a quote by clicking on the button "Get Offer" and filling in your personal details. Request will be answered promptly by one of the sales representatives of the Budget.
 • Want to renew and buy a newer model car ?
  Do not want to compromise on the yearbook and still be successful pay for the car ?
  Advanced Statistical Abstract Car Selling the most competitive prices - Drive are available with you!


  Today buying a new vehicle is certainly an economic burden that not everyone can afford , so many people prefer to buy a car first hand .
  When applying to buy a car first hand there are two main options :
  Buy it from a private or buy it dangerous vehicle sales .
  We are available with offer you first-hand vehicles leasing or rental particularly affordable rates !

  High quality vehicles
  There are lots of concerns , such is certainly not justified Car Sales dealership that sells vehicles first hand leasing or rental .
  Will tell you that these vehicles are already worn, already plowed them and not always are careful to maintain their high standards .
  On the contrary , any sale of a car dealership respects itself , knows maintain its vehicles well , since only those assets that has and who does not keep his assets ?

  We are committed to selling vehicles are available with first hand , who are in great mechanical and technical , because we are a company who followed strict international standards and Budget for nothing earned the name of one of the leading car sales agencies in the country and even the world.

  Great Conditions
  As an agency sale of first-hand vehicles leasing or rental , Budget offers you the most attractive conditions .
  You can buy our car track up to 60 payments and car -year warranty or 15,000 km ( whichever comes first ) on the engine block and gearbox of the vehicle. Whether you want to and want to check the vehicle , you can take it wherever you'd like to test institute .
  There are available with 18 branches in the country of selling vehicles first hand car leasing or rental , as the different branches you will find a wide range of quality vehicles .

 • Buy a Car Guide

  Below are some important tips when you are about to purchase a vehicle:

   

  Examining needs

  First of all make sure that the vehicle is suitable for your needs! Think of the vehicle’s purpose – are you going to make long or short trips? Would the car mostly be used inside the city or outside of it, how many kilometers a years will you travel?
  Who is the vehicle supposed to serve? You? The family? How many children? Are there any baby carriages? How much room is in the trunk? What about vehicle safety?
  There are more than a few questions and there is no reason you should not bring them up with Budget’s sales consultant, who will help you ask the right questions and even give the answers, and find the most suitable car for you, the car that you really need.

   

  Scheduling a meeting

  Buying a car is considered the second most important purchase (following an apartment). More than a few times, people try to get the preliminary details regarding prices, vehicles, and additional details over the phone, though these are very hard to figure out over the telephone. It is advisable to make some time and come down for a meeting at one of Budget’s branches, our call center will arrange a meeting with one of our sales consultants at a time that’s convenient for you. At the site all of your questions will be answered, you can examine the vehicles, feel them, and drive them, all so you can be convinced that the vehicle is comfortable and suitable for you in all aspects.

   

  Keeping an open mind

  People tend to purchase vehicles that do not necessarily suit them, are out of their budget, that have rumors that are not necessarily true, or come in with past experience regarding a certain vehicle and formulated opinions regarding all vehicles and all sorts of opinions that lead to decisions which are not necessarily the right ones for them. You’d be surprised how many new things you’ll discover following an in depth consultation session with one of our consultants. You will discover new data, new models, surprising prices you never thought of before. The main thing is to come with a open mid to hear it all.

   

  Full disclosure

  Ask about the vehicle’s history – was the car used as a rental or for leasing? Was it involved in any serious accidents? What was replaced in the vehicle? Ask for the vehicle inspections if there are any, who were the vehicle’s previous owners?
  At Budget we offer full transparency regarding the vehicle’s history, give you all the inspections it had undergone, enable you to take the car for your own inspection at a testing center of your choosing where you pay the center directly. All this so you would know exactly what you are buying.
  At Budget we want you to come away happy, that you do whatever is necessary before you purchase the vehicle, so that all you’ll have to do afterwards is pick up your car and enjoy it.

   

  Financing

  You don’t always have the option of purchasing the vehicle in cash. Sometimes you need the assistance of a loan. Ask the sales consultant about financing options and you’ll discover that there are attractive plans which allow you to purchase the vehicle in a more convenient and more flexible way.

   

  buy a car guide

 •  

  Buy a Car Guide

   
  First of all make sure that the vehicle is suitable for your needs! Think of the vehicle’s purpose – are you going to make long or short trips? Would the car mostly be used inside the city or outside of it, how many kilometers a years will you travel?
   
   
   
   

   

   

 • Chers clients,

  Nous avons joint le calendrier des fêtes d’Israël à votre usage.
  Nous espérons que son utilisation vous aidera à planifier vos prochaines vacances et la location d’un véhicule.

  Cordialement, bonne route
  L’équipe Budget


  Cliquer ici pour visionner
 • Car rentals are available with 3200 stations worldwide.
  Are available with attractive prices and high quality service .
  Choose the desired destination and the time is now !
   
  We all like to travel abroad . Every year the amount of Israelis who visit the departures terminal of Ben Gurion Airport is only growing when the madness reaches during summer . There are many attractive destinations to travel to the world , so you can diversify and every year to spend the annual holiday elsewhere. Option to see the world and new things appealing to many of us .
  We all strive to be independent when we fly abroad , not to be dependent on public transport and just rent a car that will allow us to get to interesting and fascinating . Currently overseas car rental is a matter of pushing a button and we will be happy to take care that are available with your next vacation will be a constant independent .
   
  Car rental worldwide
   
  In the past it was necessary to get to the airport or to a big city to find affordable car rental, now in the modern era car rental abroad is very convenient and close it down before or during your trip . Never too late and it is a process that can be done entirely via computer .
  There are available with car rental branches in all vehicles the world - at major airports , large cities and smaller towns . Almost every country in which you reach your vacation abroad ( particularly in Europe and the U.S. ) you will find branches of the Budget, when you started your holiday in one place and finished it somewhere else , you can return the vehicle to the branch nearest Budget .
   
  Order easy and convenient
   
  Car Rental overseas by Budget is easy and convenient . All you need to do is to sign overseas car rental company , choose the destination where you want to take your vehicle, choose the type of vehicle, choose the dates on which the vehicle will woe , date of return of the vehicle and where you will be interested to return the car (at state ) .
  After booking you will receive an order confirmation, contact information and addresses of branches .
  Budget maintains strict international standards and guarantee that overseas car rental experience a pleasant and simple. Event that you encounter a problem Budget service teams are available at any hour phone call away and will be happy to assist you with any .

 • Car rentals are available with 3200 stations worldwide.
  Are available with attractive prices and high quality service .
  Choose the desired destination and the time is now !
   
  We all like to travel abroad . Every year the amount of Israelis who visit the departures terminal of Ben Gurion Airport is only growing when the madness reaches during summer . There are many attractive destinations to travel to the world , so you can diversify and every year to spend the annual holiday elsewhere. Option to see the world and new things appealing to many of us .
  We all strive to be independent when we fly abroad , not to be dependent on public transport and just rent a car that will allow us to get to interesting and fascinating . Currently overseas car rental is a matter of pushing a button and we will be happy to take care that are available with your next vacation will be a constant independent .
   
  Car rental worldwide
   
  In the past it was necessary to get to the airport or to a big city to find affordable car rental, now in the modern era car rental abroad is very convenient and close it down before or during your trip . Never too late and it is a process that can be done entirely via computer .
  There are available with car rental branches in all vehicles the world - at major airports , large cities and smaller towns . Almost every country in which you reach your vacation abroad ( particularly in Europe and the U.S. ) you will find branches of the Budget, when you started your holiday in one place and finished it somewhere else , you can return the vehicle to the branch nearest Budget .
   
  Order easy and convenient
   
  Car Rental overseas by Budget is easy and convenient . All you need to do is to sign overseas car rental company , choose the destination where you want to take your vehicle, choose the type of vehicle, choose the dates on which the vehicle will woe , date of return of the vehicle and where you will be interested to return the car (at state ) .
  After booking you will receive an order confirmation, contact information and addresses of branches .
  Budget maintains strict international standards and guarantee that overseas car rental experience a pleasant and simple. Event that you encounter a problem Budget service teams are available at any hour phone call away and will be happy to assist you with any .

 • 12, Kehilat zion St.
  Tel: 972-(0)3-9350121 fax: 972-(0)3-9350021
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Afula

  Afula is a city in the North District of Israel, often known as the "Capital of the Valley", referring to the Jezreel Valley. The city had a population of 46,000 in 2006.
  Afula Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Afula .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Sharon st.1 Airport city
  Tel: 972-(0)3-9350000 Fax:972-(0)3-9350001
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  The Airport City

  Airport City Budget Main offices,Rental Office,Garage,Wash,Car sale,Call Center.
  Car rental in Airport city : all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in airport city.
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service
 • habanaim st.15 Ashdod
  Tel: 972-(0)3-9350023 Fax: 972-(0)3-9350123
  email:ashdod@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Ashdod

  Ashdod - This port city (the largest port in Israel and the Mediterranean area), lies on the southern cost line, and is the 5th largest city in Israel. This is home to the "Ashdod museum of arts" – a most significant masterpiece in the art of Israel, and also the home of many music festivals. Ashdod has about 90 steel and iron statues scattered in its surroundings. This is a city that holds many wonders of beauty and you just can’t miss it.
   
  Ashdod Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Ashdod .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Sadna St. 2 Beer Sheva
  Tel: 972-(0)3-9350017 Fax: 972-(0)3-9350117

  Click on the map to view opening hours

 • Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00

   
   

  A little about Beer Sheva

  The capital of southern Israel. It's largest in the south and in the 6 th place in Israeli major cities. One of the mentioned cities within the bible, it's hiding the secrets of the Israeli people from the biblical times. Because of beer sheva's location – the desert, you can find many of the "desert dwellers" – the "Beduim" - in the surrounding area. This ancient muslim people live mainly from their live stock. camel, sheep and horse are the main animals in the bedui's life. In the past they use to roam from one place to another, but now days, in Israel, many of them are settled in Israeli cities or settlements. In beer sheva you can find One of the most outstanding pieces of engineering is in beer sheva – the "Turkish bridge" is 190m long and is considered one of the majors symbols of beer sheva.
  This is truly a timeless city.
   
  Beer Sheva Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Beer Sheva.
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Shalom Center #1010, (Opposit the Airport)
  Tel: 972-(0)3-9350016 Fax: 972-(0)3-9350116
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Eilat

  Eilat is Israel's southernmost city and a busy port as well as popular tourist resort, located at the northern tip of the Red Sea, on the Gulf of Eilat. Home to 55,000 people, the city is part of the Southern Negev Desert, at the south end of the Arava. The city is adjacent to the Egyptian village of Taba, to the south, and the Jordanian port city of Aqaba, to the east.
   
  Eilat Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Eilat .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Tel: 972-(0)3-9350024 Fax: 972-(0)3-9350124
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Herzliya

  One of the young, live and fresh cities of Israel. Ask anyone in Israel, which cities offer the most of interesting day life & night life, and one of them will surely be Herzliya. "Arena" the giant shopping mall, the versatile "7star" mall, the promenade, the beautiful beach and "Herzlyia pituach" – the center of Israeli after hours hangout. When you say Herzlyia, you mean a good time.
   
  Herzliya Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Herzliya.
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • 7, Ha'ashlag St. Check Post area
  Tel: 972-(0)3-9350019 Fax: 972-(0)3-9350119
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Haifa

  The capital of northern Israel. The largest city in the north and the 3 rd place in Israeli major cities. It is a port city & industry center of Israeli education. Haifa is a home for one of the most beautiful temples in the world – the bahaim temple. This beautiful culture attracts many tourists from Israel and all over the world, to Haifa. The temple is surrounded with spectacular gardens. Also in Haifa you will find a zoo, the national museum of science, technology, and space, the Stella Maris church, and many trips in the Carmel forests. Haifa is truly a master piece in Israeli culture.
  Haifa Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Haifa .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Do you want to rent a car in Israel?
  Do you want to receive the best offer?
  A wide variety of vehicle for rent are waiting for you at budget branches!
  It is well known that it is very difficult to get around Israel without a car, public transportation is not as effective a private vehicle.
  At the same time, there is no doubt that not everyone can afford to maintain a car or even two cars, as car maintenance costs are very high. The most effective solution is to rent a car.
  Car rental in Israel has become very popular in recent years, mainly due to the convenience, accessibility, and attractive pricing at which you may rent a car for a day or even for several weeks.
  We at Budget can offer you a different experience, singular and pleasant, when you rent a car in Israel.

  Car rentals for every purpose
  Car rentals may be for any purpose, whether it’s for a trip, for work, and even if your car is in the shop.
  We at Budget rent cars for any purpose and the fleet of vehicles intended for rental is diverse and can suit anyone, whether it’s a private family car and up to luxury vehicles.
  You might be surprised to hear that renting a car in Israel can be more beneficial and much cheaper that the possible alternatives.
  Suppose you want to take a long one-time drive to a destination where public transportation is problematic, rather than take a cab which could cost a significant sum, renting a car for one day could serve as an excellent economic solution for you.

  Comfortable terms
  Budget Company has branches across Israel, so that if renting a car in Israel is something you’re considering, we are the address for you.
  We provide comfortable terms and attractive prices, and also give you the option of selecting the vehicle category you rent, and the biggest advantage is that you may return the vehicle at a different branch than the branch where you picked it up (usually with prior coordination). We at the Budget Company are obligated to accompany your vehicle rental experience in Israel with courteous quality service, wherein you may also receive advice regarding the type of vehicle that would suit the purpose for which you are renting the car.

  Do you want a more efficient car rental experience?
  Nowadays you can save a lot of time in renting a car through our website. All that’s left for you to do is select the type of vehicle you wish to rent, the pick-up and drop off locations, and the dates of rental and select your preferred insurance plan.

 • 23, King David St.
  Tel: 972-(0)3-9350015 Fax: 972-(0)3-9350115
  email:jerusalem@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 •  

  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Jerusalem

  The capital of Israel. The city of culture and glory, which represents an historical landmark for the three biggest religions of the world. In Jerusalem you can find all that represents Israel - From students to strict Jewish believers. Jerusalem is the city that mixes all the modern and ancient worlds of construction. It's fascinating and beautiful. One of the most significant features of the Jewish people the "Kotel" is here and waiting for you to discover it. You simply can't overlook this city, because of it's vast cultural and historical value. The museums, the holly attractions, and the people, are the essence of all that represents the Jewish people. It's the city of big decisions and influencing people due to the fact that the "Knesset" of Israel is located here.
  No wonder it's called the city of gold.
   
  Jerusalem Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Jerusalem .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 •  
  HaMelacha st. 35 Poleg Industrial Area, Netanya
  Tel: 972-(0)3-9350018 Fax: 972-(0)3-9350118
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Netanya

  The capital of the "Sharon" area of Israel. This city is truly a diamond due to the fact that in the past it had vast diamonds industry. Netanya has a new promenade that offers the magnificent view with a rich landscape. You can't miss this gem – it's beautiful, it's has a beach and it's priceless.
   
  Netanya Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Netanya .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Tel: 972-(0)3-9350014 Fax: 972-(0)3-9350114
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Petah Tikva

  Petah Tikva (Hebrew: פֶּתַח תִּקְוָה‎, "Opening of Hope") known as Em Hamoshavot ("Mother of the Settlements"), is a city in the Center District of Israel, north-east of Tel Aviv. Petah Tikva's jurisdiction covers 39,000 dunams (39 km² or 15 sq mi). The population density is 4,600 inhabitants per square kilometre (12,000 /sq mi). According to the Central Bureau of Statistics, as of September 30, 2006, the city's population stood at 182,800, growing at an annual rate of 2.6%.
   
  Petach Tikva Car Rental : all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Petach Tikva .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Tel: 972-(0)3-9350029Fax: 972-(0)3-9350129
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   
 • Hotel Area, Dan Hotel, 99 Hayarkon St.
  Tel: 972-(0)3-9350012 Fax: 972-(0)3-9350112
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
   
   

  A little about Tel Aviv

  The never resting city.
   
  the "second capital" of israel, offers you the best places to relax: the sandy beach, the hotels, pubs, restaurants and eberything you need to enjoy the beauty of israel.
  Tel Aviv Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Tel Aviv .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Ben Gurion Airport
  Car rental return
  Tel: 972-(0)3-9350011 Fax: 972-(0)3-9350111
 •  
  Opening hours:
  24 hours
  Collection of the vehicle is conditional on landing at Ben Gurion Airport and is subject to the presentation of a flight ticket in the same name as the lessee
   

  A little about Ben Gurion Airport

  The new and amazing gateway to Israel. Here time literally flies.
  This new airport combines all of the cutting edge technology and flight control abilities. It's big, it's beautiful and it's Israel at it's finest. Once you land in this airport you don't want to go back because it feels like home. A place you feel belong and welcome.
  Welcome to Israel.
   
  Ben Gurion Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Ben Gurion .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Is it possible to return the car at a later hour than the time of pick up?
 • A rental day is for 24 hours (or any part of it). A delay of one hour beyond the date of returning the car would be charged for a third the price of the rental day, at the rate of an extra day.
 • We at budget offer first hand vehicles from leasing or rental at particularly affordable terms and prices!

  High quality vehicles
  Budget services its vehicles at authorized auto garages and maintains strict international standards in the care and maintenance of its vehicles, as these are the only assets it has, and who doesn’t take care of his assets?
  We make sure that comprehensive inspections are conducted in the course of the vehicle’s span of service as part of the periodic checkup, in order to ascertain a high and ongoing level of maintenance for our vehicles.
  Before a vehicle is sold it undergoes a process of sorting and improvement for mechanics and body work in accordance with the demands of the testing centers. Customers arriving at our sales lots can be impressed by the level of preparation and meticulousness which set a high standard, as is expected of this international brand.

  Excellent terms
  As a company, Budget has been in the business of car sales for over 30 years, and every year it is successful in breaking conventions and bringing its customers the best terms and pricing package in the market.

  Financing
  In cooperation with off bank financing organizations, Budget currently offers quick finance plans of up to 100% of vehicle value and up to 100,000 ILS with the lowest setup fee currently available in Israel. a customer may currently receive approval for a loan within 20 minutes. Budget offers many and diverse financing plans, from index linked plans, balloon loans, designated loans for trade in vehicles, or plans with up to 100 installments!

  Warranty
  In light of our high standards of maintenance, the company currently offers its customers the best and most comprehensive warranty including 11 systems, for a period of up to two years, and all according to the warranty details received by the customer upon taking ownership of the vehicle. The warranty also includes a replacement vehicle free of charge if necessary!

  Variety of vehicles
  The company maintains a large and diverse fleet of vehicles, including minis, super minis, family cars, executive cars, crossovers, SUVs, Jeeps, minivans, commercial vehicles, luxury vehicles, and other specialty vehicles . Our sales lots are distributed throughout the country and offer the same selection for a customer wishing to buy a vehicle, wherein he has the option of personally ordering any vehicle he wishes from our fleet of cars.

  Prices and sales
  Thanks to the company’s standing in Israel, its years of activity, accumulated experience, purchasing power, reputation and good level of business ties it maintains with importers in Israel, the company receives preferable conditions which allow it to offer its customers the best prices. The company regularly conducts special and exciting discount sales periodically, whether for new or first hand vehicles, holds sales fairs with special limited time offers, and maintains a n ongoing connection with customers who have elected to become subscribers, in order to be the first to receive notification of sales exclusively for them.

 • We at budget offer first hand vehicles from leasing or rental at particularly affordable terms and prices!

  High quality vehicles
  Budget services its vehicles at authorized auto garages and maintains strict international standards in the care and maintenance of its vehicles, as these are the only assets it has, and who doesn’t take care of his assets?
  We make sure that comprehensive inspections are conducted in the course of the vehicle’s span of service as part of the periodic checkup, in order to ascertain a high and ongoing level of maintenance for our vehicles.
  Before a vehicle is sold it undergoes a process of sorting and improvement for mechanics and body work in accordance with the demands of the testing centers. Customers arriving at our sales lots can be impressed by the level of preparation and meticulousness which set a high standard, as is expected of this international brand.

  Excellent terms
  As a company, Budget has been in the business of car sales for over 30 years, and every year it is successful in breaking conventions and bringing its customers the best terms and pricing package in the market.

  Financing
  In cooperation with off bank financing organizations, Budget currently offers quick finance plans of up to 100% of vehicle value and up to 100,000 ILS with the lowest setup fee currently available in Israel. a customer may currently receive approval for a loan within 20 minutes. Budget offers many and diverse financing plans, from index linked plans, balloon loans, designated loans for trade in vehicles, or plans with up to 100 installments!

  Warranty
  In light of our high standards of maintenance, the company currently offers its customers the best and most comprehensive warranty including 11 systems, for a period of up to two years, and all according to the warranty details received by the customer upon taking ownership of the vehicle. The warranty also includes a replacement vehicle free of charge if necessary!

  Variety of vehicles
  The company maintains a large and diverse fleet of vehicles, including minis, super minis, family cars, executive cars, crossovers, SUVs, Jeeps, minivans, commercial vehicles, luxury vehicles, and other specialty vehicles . Our sales lots are distributed throughout the country and offer the same selection for a customer wishing to buy a vehicle, wherein he has the option of personally ordering any vehicle he wishes from our fleet of cars.

  Prices and sales
  Thanks to the company’s standing in Israel, its years of activity, accumulated experience, purchasing power, reputation and good level of business ties it maintains with importers in Israel, the company receives preferable conditions which allow it to offer its customers the best prices. The company regularly conducts special and exciting discount sales periodically, whether for new or first hand vehicles, holds sales fairs with special limited time offers, and maintains a n ongoing connection with customers who have elected to become subscribers, in order to be the first to receive notification of sales exclusively for them.

 • Le titulaire de la carte de crédit doit-il être présent à l’agence lors de la récupération du véhicule ?
 • Oui, selon les règlements des compagnies de crédit pour la réalisation d’une transaction par carte de crédit, il est obligatoire que le titulaire de la carte soit présent sur les lieux et s’identifie sur présentation d’une pièce d’identité.
 • Avec quels types de carte de crédit est-il possible de réaliser le paiement de la location ?
 • Nous acceptons toutes les cartes de crédit qui ne sont pas à prélèvement immédiat et possédant un seuil de crédit, y compris les cartes internationales.
 • לכל המזמינים עד 31 במרץ
  רכב בבודפשט

  שידרוג חינם
   
   
 • safdsadff

 • Budget is committed to providing periodic service for all of its vehicles as well as strict and dedicated maintenance – which allows it to provide an expanded warranty of up to 2 years – in accordance with the vehicle and model selected, and is obligated to repair any deficiencies found during vehicle checkups. Budget is very proud of its particularly high rate of returning customers, which indicates the great level of satisfaction, the quality of vehicles sold, and the excellent service. The company provides a comprehensive warranty due to its policy of preserving its most significant asset which is the vehicle itself.


  Budget is known for being service oriented in all that relates to customer accompaniment even after the purchase of the vehicle, all with the purpose of verifying that the vehicle you purchased does indeed suit your expectations. • תנאי השכרה כלליים
  יום השכרה- הינו בן 24 שעות (או חלק מהן).
  איחור של שעה מעבר למועד החזרת הרכב יחויב בשליש ממחיר יום ההשכרה, בתעריף יום נוסף.
  השכרות של יום או יומיים מוגבלות ל 250 ק"מ ליום. משלושה ימים ומעלה אין הגבלת ק"מ למעט השכרות חודשיות.
  השכרה חודשית כוללת 4000 ק"מ בלבד.
  דלק: מומלץ להחזיר את הרכב בסיום ההשכרה עם מיכל מלא, במידה והרכב יוחזר עם מיכל ריק או מלא באופן חלקי, השוכר יחויב בתוספת דמי תדלוק $15. יש לברר מראש מהו סוג הדלק הנדרש. מילוי דלק שגוי יחייב את השוכר בהוצאות הנזק שיגרם לרכב בעקבות זאת.
  כרטיס אשראי- על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו. כרטיסים אלקטרוניים לא מתקבלים.
  חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
  הזמנת רכב- באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה , התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
  ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט.
  המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הזמנות למיניואנים ומכוניות מיוחדות: הזמנות לוואנים ולרכבים מיוחדים מקבוצות ,Y,I, S, M, W & K כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

  דמי ביטול
  הזמנה ששולמה מראש ובוטלה עד 3 ימים ממועד ההשכרה תחוייב ב- 80 ש"ח דמי טיפול. הזמנה ששולמה מראש ובוטלה מ - 3 ימים ועד מועד ההשכרה תחויב ב-50% מדמי השכירות ובנוסף 80 ש"ח דמי טיפול.

  נהיגה, השכרה, גיל הנהג
  גילאי הנהג, מינימום 21 מקסימום 75. על הנהג להיות בעל רשיון נהיגה בתוקף מעל שנתיים לפחות. נהג צעיר 23 – 21 רשאי לשכור רכבים מקבוצות F – B , רק בתיאום ואישור מראש על ידי חברת באדג'ט. בגילאים אלו יחול חיוב נוסף עבור הביטוח וחיוב כפול של ההשתתפות העצמית במקרה של נזק למכונית. ברכבים מפוארים קבוצה W,Y,U,S,M,K,I, רשאים לנהוג גילאי 28 ומעלה.

  ביטוחים
  ההשכרה כוללת כיסוי ביטוחי משני סוגים CDW ו-TP או LI תוכנית זו מיועדת אך ורק לבעלי כרטיסי אשראי המכסים ביטוח מקיף. נזקים אשר יגרמו למרכב תחתון או לצמיגים אינם מכוסים על ביטוח כלשהו והשוכר אחראי לתשלום מלוא הנזק. עלות הביטוח תתבסס על סוג הרכב שהתקבל בפועל.

  תוכנית CDW & TP
  תוכנית זו כוללת ביטוח מקיף למעט השתתפות עצמית ראשונית. במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב או לצד ג', תחול תוספת השתתפות עצמית שנעה בין - US$ 1,200 US$ 550 בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור נזקים למרכב תחתון וצמיגים אינם מכוסים על ידי ביטוחים אלו, ובמקרה של נזק ישולמו במלואם על ידי השוכר.

  תוכנית LI
  אפשרית רק במקרים בהם ללקוח כרטיס אשראי המכסה ביטוחי CDW & TP. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, וחובתו לבדוק באם ביטוח זה אכן תקף בארץ. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות ביטוח צד ג'.

  השתתפות עצמית ראשונית
  במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב או לצד ג', תשולם השתתפות עצמית שנעה בין US$ 1,200 – US$ 550 בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור נזקים למרכב תחתון וצמיגים אינם מכוסים על ידי ביטוחים אלו, ובמקרה של נזק ישולמו במלואם על ידי השוכר.

  מיסים ותעריפים נוספים
  כסא תינוק: 5 דולר ארה"ב ליום כסא מגביה לילד - בוסטר: 4 דולר ארה"ב ליום. נהג נוסף: תוספת של 3 דולר ארה"ב ליום (ישולם ישירות בסניף באדג'ט).
  GPS: עבור יום השכרה ועד 7 ימי השכרה החל מ-5.99$ ליום, החל מהיום השביעי ומעלה החל מ-4.99$ ליום.
  תוספות נוספות אינן כלולות בהצעת המחיר
  תוספת שדה תעופה: תוספת של US$ 27.50 ארה"ב תחול על כל השכרה המתחילה ו/או מסתיימת בנמל התעופה בן גוריון. שיעור תוספת שדה תעופה משתנה מעת לעת.
  השכרות לאילת או ממנה: מינימום שבעה ימי השכרה, או חיוב בגין שבעה ימים. מתחת ל 7 ימי השכרה - דמי החזר לקבוצות- B, C, X, F, G , & J: = 100$ .דמי החזר לקבוצות מיוחדות - I, K, S, M, W & Y = 280$ דמי ביטול להזמנות לרכבים מקבוצות מיוחדות כשהלקיחה היא מאילת (ללא קשר לאורך ההשכרה)100% דמי ביטול אם ההזמנה בוטלה 48 שעות לפני שעת הלקיחה.
  מסירה ואיסוף: תגבה תוספת של US$ 20 במקרה של מסירה או איסוף הרכב מהלקוח.
  מע"מ: תוספת מע"מ בת 18% תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
  תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4 פטורים מחיוב זה. החיוב חל על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית.

 • ·         La durée d’une journée de location (ou d’une partie de la journée) est de 24 h.
  Au cas où le véhicule est restitué avec une heure de retard, le tiers d’une journée de location sera facturé, au tarif d’une journée supplémentaire.
   
  ·         Le kilométrage d’un véhicule loué pour 1 ou 2 jours est limité à 250 km par jour. A partir du troisième jour, le kilométrage n’est pas limité, sauf en cas de location mensuelle.
   
  ·         Le kilométrage d’une location mensuelle est limité à 4 000 km.
   
  ·         Essence : au terme de la location, il est recommandé de restituer le véhicule en ayant fait le plein d’essence. Si le véhicule est restitué avec un réservoir vide ou à moitié plein, le loueur devra payer un supplément de 15 $ pour frais d’essence. Il faut s’informer à l’avance de la catégorie d’essence qui doit être utilisée pour le véhicule. Si le loueur se trompe d’essence, il devra payer des frais pour le dommage causé au véhicule à cause de cette erreur.
   
  ·         Carte de crédit – le loueur devra présenter une carte de crédit valide à son nom.
  ·         Les cartes électroniques ne sont pas acceptées.
   
  ·         Il est formellement interdit de sortir des frontières d’Israël ou de se rendre dans  l’Autorité palestinienne avec le véhicule.
   
  ·         Réservation d’un véhicule - Budget se réserve le droit de fournir un véhicule en fonction de la catégorie de véhicule qui a été choisie, les photos qui figurent sur le site Internet sont données uniquement à titre d’exemple.
   
  ·         La location est effectuée sous réserve des conditions générales mentionnées dans le contrat de location de Budget.
   
  ·         Les tarifs et les conditions peuvent être modifiés sans préavis. Locations de petites camionnettes et de voitures spéciales : les locations de camionnettes et de véhicules spéciaux des catégories K, I, S, M, W et Y sont effectuées sous réserve de l’autorisation du centre de réservations.
   
  Frais d’annulation
   
  Une réservation qui a été payée à l’avance et qui est annulée jusqu’à 3 jours avant la date de la location sera facturée à 80 sh pour frais de gestion. Une réservation qui a été payée à l’avance et qui est annulée de 3 jours avant la date de la location à la date de la location sera facturée à  50% du tarif de la location et 80 sh pour frais de gestion.
   
  Conduite, location, âge du conducteur
   
  L’âge du conducteur doit être compris entre 21 ans et 75 ans. Le conducteur doit posséder un permis de conduire valide de 2 ans minimum. Un jeune conducteur, âgé de 21 à 23 ans, peut louer des véhicules de la catégorie B – F uniquement en concertation et avec l’autorisation préalable de la société Budget. Une somme supplémentaire est exigée pour l’assurance pour cette tranche d’âge  et le montant de la franchise est double en cas de dommage occasionné au véhicule. Les conducteurs sont autorisés à conduire des véhicules de luxe des catégories I, K, M, S, U, W, Y à partir de l’âge de 28 ans.
   
  Assurances
   
  La location inclut une garantie par 2 polices d’assurance, CDW et TP ou LI. Cette police d’assurances est destinée uniquement aux titulaires d’une carte de crédit qui possèdent une assurance tous risques. Les dommages occasionnés au châssis inférieur ou aux pneus ne sont garantis par aucune assurance et le loueur est responsable du paiement intégral du dommage. Le montant de l’assurance est établi en fonction de la catégorie de véhicule remise effectivement au loueur.
   
  Polices d’assurances TP & CDW
   
  Cette police comprend une assurance tous risques sauf la franchise initiale. En cas de dommage/accident/vol occasionné au véhicule  ou à un tiers, une franchise  supplémentaire d’un montant compris entre 500 $ et 1 000 $ devra être versée selon la catégorie de véhicule. Comme mentionné ci-dessus, Les dommages occasionnés au châssis inférieur ou aux pneus ne sont pas garantis par ces polices d’assurance et en cas de dommage, ils seront payés intégralement par le loueur.
   
  Police d’assurance LI
   
  On peut y souscrire uniquement si le client possède une carte de crédit qui couvre les assurances CDW & TP. Le client a la responsabilité d’informer la société de crédit et il doit obligatoirement vérifier si cette assurance est valide en Israël. Le loueur garanti par ces polices d’assurance doit souscrire une assurance aux tiers.
   
  Franchise initiale
   
  En cas de dommage/accident/vol occasionné au véhicule  ou à un tiers, une franchise d’un montant compris entre 500 $ et 1 000 $ devra être versée, selon la catégorie de véhicule. Comme mentionné ci-dessus, les dommages causés au châssis inférieur ou aux pneus ne sont pas garantis par ces assurances et en cas de dommages, ils seront payés intégralement par le loueur.
   
  Impôts et tarifs supplémentaires
   
  Siège bébé : 5 dollars US par jour, rehausseur enfant Booster : 4 dollars US par jour. Conducteur supplémentaire : supplément de 3 dollars US par jour (cette somme sera payée directement à l’agence de Budget).
   
  GPS : pour 1 journée de location et jusqu’à 7 jours de location, à partir de 5,99 $ par jour, à partir du 7e jour : 4,99 $ par jour.
   
  D’autres suppléments ne sont pas inclus dans l’offre.
  Supplément d’aéroport : supplément de 27,50 $ US pour toute location qui commence et/ou s’achève à l’aéroport Ben Gourion. Le tarif du supplément d’aéroport  est modifié de temps à autre.
  Locations pour se rendre à Eilat ou en provenance d’Eilat : durée minimum de la location : 7 jours ou tarification pour une durée de 7 jours.
  Moins de 7 jours de location – remboursement de 100 $ pour les catégories B, C, F, G, J & X.
  Remboursement pour les catégories spéciales I, K, S, M, W & Y = 280 $.
  Les frais d’annulation en cas de réservation de véhicules de catégories spéciales qui ont été loués à Eilat (sans rapport avec la durée de la location) sont de 100% si la réservation a été annulée 48 heures avant l’heure où le véhicule devait être remis.
  Livraison et restitution du véhicule : un supplément de 20 $ sera perçu en cas de livraison du véhicule au client ou de récupération du véhicule chez le client.
  TVA : un supplément de 18%, soit le montant de la TVA, sera facturée sur toutes les composantes de la location.

  Les touristes titulaires d’un passeport étranger qui arrivent en Israël et sur le passeport duquel est estampillé un visa de la catégorie B2, B3, B4, sont exonérés du paiement de la TVA. Les résidents étrangers qui possèdent la nationalité israélienne doivent s’acquitter de la TVA.

 • We invite you to contact us for any request, suggestion, idea or initiative.
  Please fill in your details, select the subject and send to us.
  Contact details for urgent cases:
  Phone :03-935000 or * asterisk 2200
  Fax :03-9350001
   

 •  
   
  You are invited to contact us with any request, suggestion, initiative, or idea.
  Please provide your details, select the subject and submit.
  Emergency contact information:
  Telephone: 03-9350000 or *2200
  Fax: 03-9350001
 • We invite you to contact us with any request, suggestion, idea or initiative.
  Pleas fill in youe details, Select the subject and send to us.
  Contact details in urgent cases:
  Phone:03-9350000 Or *2200
  Fax:03-9350001
   
 • We invite you to contact us with any request, suggestion, idea or initiative.
  Pleas fill in youe details, Select the subject and send to us.
  Contact details in urgent cases:
  Phone:03-9350000 Or *2200
  Fax:03-9350001
   
 • Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande, devis, initiative ou idée.
  Veuillez remplir vos coordonnées, sélectionner le sujet de votre requête et nous l'envoyer.
  Coordonnées de contact en cas d'urgence:
  Téléphone: 03-9350000 ou *2200
  Fax: 03-9350001
 • Does the credit card owner have to be present in the branch at the time of vehicle pick up?
 • Yes. According to the credit companies’ procedures, when performing a credit transaction the card owner must be present and identified by a valid ID.
 •  
  Pionet Test
 • If you are travelling to Israel for a vacation or a business trip, then it is advisable that you book a car rental service. A good economy car rentals service would be beneficial since there are other parts of the country where travelling on foot may be a little difficult due to harsh weather.

  Why Choose Budget Economy Car Rentals?

  Budget is an Israel Car Rental service that provides efficient car rental services to both individual tourists and those traveling in large groups. Our wide fleet of vehicles ensures that visitors select their desired type of vehicle with less effort. The vehicles are also maintained properly so that visitors can enhance the experience of a trip while traversing the beautiful cities in Israel. Their chauffeurs have full knowledge of all the famous historical and modern locations so you do not have to struggle with maps and directions. They also know each and every route around the city, thus you will save a lot of time that would have otherwise been used to look for ways of reaching the preferred destination.

  Cost of our Car Rental Services in Israel

  At Budget economy car rentals services, we provide our services at an affordable rate to cater for everybody’s budget restrictions. You do not have to worry about any kind of paper work or formalities since our vehicles have been insured. Our well-subsidized car rental rates are specifically designed to enable you to travel in any part of the country on your budget. Whether you want a car to travel with for a short distance or a comfortable vehicle to use on a long distance journey, Budget car rental services is the best option.

 • Wenn Sie nach Israel reisen für einen Urlaub oder eine Geschäftsreise , dann ist es ratsam , dass Sie einen Mietwagen zu buchen. Eine gute Wirtschaft Mietwagen -Service von Vorteil wäre , da es andere Teile des Landes sind, wo man zu Fuss unterwegs ein wenig schwierig aufgrund der rauen Wetter sein kann.

  Warum Budget Economy Car Rentals?

  Budget ist ein Israel Mietwagen Service, effiziente Autovermietung bietet sowohl individuelle Touristen und diejenigen, die sich in großen Gruppen. Unsere große Flotte von Fahrzeugen sorgt dafür, dass die Besucher ihre gewünschten Fahrzeugtyp wählen mit weniger Aufwand. Die Fahrzeuge sind auch richtig gepflegt , so dass die Besucher die Erfahrung einer Reise zu verbessern, während Durchlaufen der schönsten Städte in Israel. Die Chauffeure haben die volle Kenntnis aller berühmten historischen und modernen Standorten , so dass Sie nicht haben, um mit Karten und Wegbeschreibungen zu kämpfen. Sie wissen auch, jeden Weg um die Stadt, so werden Sie eine Menge Zeit, die sonst verwendet worden wäre , um Möglichkeiten zur Erreichung der bevorzugte Ziel suchen zu speichern.

  Kosten unserer Car Rental Services in Israel

  Am Budget Wirtschaft Mietwagen Dienstleistungen, bieten wir unsere Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis für jedermanns Budget Einschränkungen gerecht zu werden. Sie müssen nicht über jede Art von Papier arbeiten oder Formalitäten da unsere Fahrzeuge versichert waren Sorgen . Unsere gut subventionierten Mietwagen Preise sind speziell konzipiert, dass Sie in jedem Teil des Landes auf Ihr Budget reisen. Egal, ob Sie ein Auto, um mit für eine kurze Strecke oder einem komfortablen Fahrzeug auf eine lange Strecke nutzen reisen möchten, ist Budget Autovermietung die beste Option.

 • Shalom Center #1010, (Opposit the Airport)
  Tel: 972-(0)3-9350016 Fax: 972-(0)3-9350116
  Click on the map to view opening hours
 • Eilat is Israel's southernmost city and a busy port as well as popular tourist resort, located at the northern tip of the Red Sea, on the Gulf of Eilat. Home to 55,000 people, the city is part of the Southern Negev Desert, at the south end of the Arava. The city is adjacent to the Egyptian village of Taba, to the south, and the Jordanian port city of Aqaba, to the east.
   
  Eilat Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Eilat .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
   
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-17:00
  Friday: 08:00-13:00
 • Shalom Center #1010, (Opposit the Airport0)
  Tel: 972-(0)3-9350016 Fax: 972-(0)3-9350116
 • Shalom Center #1010, (Opposit the Airport0)
  Tel: 972-(0)3-9350016 Fax: 972-(0)3-9350116
 • באדג’ט2. מתחייבת למחירים הטובים ביותר...

 • Liebe Kunden,

  für Ihre Bequemlichkeit haben wir den Kalender der Fest- und Feiertage in Israel beigelegt.
  Wir hoffen, dass Ihnen dieser Kalender bei der Planung Ihres Urlaubs und der Bestellung Ihres Mietwagens von Nutzen sein wird.

  Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

  Mit freundlichen Grüßen,

  Ihr Budget-Team
  Zur Ansicht hier klicken
 • Budget offers car buyers in Israel a variety of attractive financing plans, adjusted for the customer’s capabilities and intended to allow him to purchase the best car he can afford within the framework of his personal budget.
  Budget consultants recommend and adapt a down payment and monthly payment plan suited to each customer’s needs and abilities. As one of the most financially sound companies in the business, budget can offer you up to 100% financing, and options for purchasing the car on credit at extraordinary terms. The company has many plans where you can make a small down payment and have the rest of the installments spread out in a convenient and predetermined manner.

   

 • Sehr geehrte Kunden,
  Für Ihre Bequemlichkeit haben wir hier die häufigsten Fragen zusammengestellt. Wir hoffen, dass die Antworten für Sie nützlich sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns, und wir werden Ihnen das bestmögliche Angebot machen.
   
 • Budget fly drive partners

  We've teamed up with partners around the world to offer our customers great value when renting with Budget.

  By taking part in Budget partner programs at participating locations worldwide, you can:

  • Earn frequent flyer points and free airline miles.
  • Earn bonus points toward your loyalty and credit card rewards programs.
  Please follow the links below to explore the many benefits made possible by our partners
  Cllick here to view

 • Cars Catalog
  Budget offers a wide range of models, with a choice of sizes and styles to suit your requirements. All Budget vehicles are undergo regular maintenance and service checks prior to every rental.

  The fleet guide below provides an indication of the size and style of car available for each car group. Please note that reservations can only be made by car group and are subject to availability.


 • This document gives details of the general framework of the car rental voucher that is bought through the Internet site of Domicar Ltd. (Budget Israel) www.budget.co.il. If the payment for the voucher is not honored for any reason, Domicar will be entitled to cancel the voucher immediately without any prior notice.
  The voucher is personal and is valid only for the person whose name is stated on the voucher, and he is liable to present all of the necessary documents stated in this voucher to a representative of the supplier abroad, and this obligation applies to every additional driver that will be registered with the supplier, subject to additional payment and additional conditions that are determined by the supplier.
  Your attention is drawn to the fact that this voucher does not constitute a car rental agreement and that you are required to sign a rental agreement and/or any other document on the occasion of receiving the care from the supplier. You confirm and agree that the rental of a car is subject to the terms of the rental contract that will be signed on the occasion of receiving the car, and that the rental contract will be subject to the law that exists in the country where you collect the car.
  A rental day is 24 hours (or a part thereof) and no refund will be given for partial use of a rental day. This voucher is non-refundable for the non-use or partial use of the voucher.

  Additions and ancillary services
  This voucher is for the car rental only. For your information, the services and ancillary additions that were ordered by you in addition to the car rental constitute a request only, and will be received on the basis of available space at the rental station. It is possible that additional payments will be required for the services and ancillary services or special requests that are not included in the rental fee (for example: additional driver insurance, young driver insurance, refund fees, infant seat (whose installation is the sole responsibility of the customer), snow chains or winter tires, ski roof, handling fees for damage and/or reports, navigation device (GPS), bringing or collecting the car, taking the car outside working hours, delay in returning the car, etc.). All of these and any other addition that the customer requests and for which he signed at the site will be in accordance with the price list of the service supplier and will be subject to the payment of local taxes.
  Traffic and parking laws
  Traffic laws vary from one country to the next, and the person renting the car has the duty of ascertaining these laws and complying with them. The payment of traffic fines and parking fines, including handling fees, tolls, a ‘green’ traffic sticker in city centers, etc., are not included, and are the sole liability of the renter.
  The rented car
  Domicar made an order for a car group only, and does not undertake to provide a specific type of car. The supplier abroad may supply a car that is defined as compatible with the car group that was ordered. It is not possible to guarantee a certain engine size, number of doors and type of audio in the car. When taking the car, the renter signs documents that testify to the state of the car when he took it. It is recommended that you check the car before leaving the rental station and ensure that is there is any damage it is indicated in the rental contract.
  Car rental in the United States and Canada: at the end of the rental period, the level of cleanliness of the car will be examined and if the car is unusually dirty, an additional payment will be charged. It is prohibited to smoke in all of the rented cars. At the end of the rental period, the rented car will be examined and if there are signs of smoking (ash in the ashtrays or in the car, a smell of cigarette smoke, etc.), an additional payment will be charged.
  The renter’s age
  The minimum age for renting a car varies from one country to the next and should be checked by the car renter before making the order, and the car renter declares to Domicar that he complies with the requirements provided in the local law of the country where the care is being collected; age limits may also apply to certain car groups / types / models, all of which should be verified before making the order.
  Required documents
  • An Israeli driving license made of plastic valid for at least one year and an international driving license that was issued in Israel by a company authorized for such a purpose.
  • A valid international credit card in the name of the renter.
  • An order voucher
  • Very important! All of the above documents must be in the name of the person who appears on the voucher. Any additional driver must also have an international driving license, an Israeli license and a valid international credit card in the name of the additional driver.
  Please note, the car supplier may refuse to deliver a car (including a replacement car) to someone who does not comply with the conditions stated in this voucher and/or that does not comply with the rental policy of the car supplier. This matter is subject to the sole discretion of the car supplier.
  Moving from one country to another
  A trip between one country and another in the rented car requires prior written approval of the supplier for the route of the trip. There may be additional obligations and insurance for each country and there may be certain insurance policies that are not valid for going from one country to another. Please check this with the supplier abroad when renting the car.
  Gas
  The fuel policy varies from one country to the next, and you should check the policy and the charging process before going. The renter is liable to return the fuel tank in the same state as the one in which it was received. If there is less gas in the tank when the car is returned, the care renter will be charged a payment which will be determined by the car supplier only, plus a service fee and/or special fuelling fee.

  Insurance
  The precise type of insurance that you bought appears in the rental conditions document that is attached to the voucher that you bought.
  Insurance cover in Europe
  CDW – cover for damage to the rented car and to a third party’s car. In any case, there will be an initial deductible in a case of damage.
  Super CDW – cover that reduces or cancels the deductible in a case of an accident or damage (varies from country to country).
  TP – cover against theft of the rented car. In any case, there will be an initial deductible in a case of theft.
  Super TP – cover that reduces or cancel the deductible in a case of theft (varies from country to country).
  In all cases, the cover does not cover damage to the undercarriage and to tires.
  Insurance cover in the United States
  LDW – cancels the deductible in the cost of loss and damage to the car – damage as a result of an accident, damage to car windows, damage caused deliberately by a third party, theft of the car and/or its accessories.
  Third party damage cover is included in the basic rental fee up to a certain amount that varies from state to state, except for the States of California, Florida, Texas and New York, where there is an obligation to pay it separately (and then it is included within the framework of the cover).
  ALI – this cover increases the amount of the cover up to $1 million. The additional payment is made abroad.
  • ALI insurance is recommended for purchase in the basic policy (ALI insurance is included an extended and extended+ policy).
  We wish you a good and safe trip!

 •  

  The rental is subject to the general conditions set forth in the Budget rental contract and in any case of conflict between these terms and the provisions of the rental agreement the Lessee will sign upon receiving the vehicle, the rental agreement shall prevail.

   

  The pictures presented on the website are for illustration purposes only.


  • The prices and terms may change without prior notice.
  • Credit card – the lessee should present to the Lessor a valid credit card, with his name imprinted on it and available credit for the required deposit.
  The Lessee will be required to deposit an amount to be determined by the Lessor at the time of the collection in respect to the rental rate and charges. 
  Electronic and Debit cards such as Visa Electron and Isracard Direct will not be accepted. 
  • It is strictly forbidden to exit the country’s borders or to enter Palestinian Authority territories with the vehicle.
  • Vehicle reservation – Budget reserves the right to supply a vehicle based on the vehicle group ordered.

  • In the case of a delay of 3 hours or more from the time of pick up, Budget reserves the right to cancel the booking

   

  Vans / Minivans and special vehicles:

  Reservations for vans, minivans and special vehicles: requests for vehicles from groups I, S, M, P, K, U, Y are subject to approval by the reservation center.

   

  Cancellations, extensions and shortening policies

  Cancellation policy, extensions and shortening:


  In the event that the tenant cancels a reservation up to 14 days from the moment the order is made, and provided there are more than 48 hours left until the date of collection, the tenant will be charged a cancellation fee of 5% of the reservation price or NIS 100, whichever is lower.
  In the event that the tenant cancels a reservation less than 48 hours until the date of collection of the vehicle or in the event of non-arrival, the tenant will be charged four days' rent, but not more than half the price of the reservation.
  In any other case where the tenant cancels a reservation, the tenant will be charged a cancellation fee of 3 days rent but not more than 30% of the reservation price.
  In the event of cancellation, the tenant must ensure that the written cancellation request has been received by Budget's offices. Upon receipt of the cancellation request, the company will send the tenant confirmation of cancellation of the order within two business days.
  Budget will be entitled to charge the tenant a cancellation fee using the credit card provided for the purpose of reservation.
  If the tenant extends the lease, no discount will be given on the extension, and the price will be in accordance to the rates applicable at that time.
  In case of shortening of the rental period, the tenant will not entitle to a refund.

   

  Driving, renting, age of driver


  Permitted to drive a Budget vehicle upon following the conditions listed:

   

  -       Groups A, B, C, X, F: minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups G, J, H, P: 23 years old and minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups I, K, S, M, W: 25 years old and minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups U, Y: 28 years old and minimum 3 years' valid driver's license.

   

  Required documents:

  -       Original valid driver's license (photocopy will not be accepted)

  -       Original valid ID (Israeli ID / passport) and tourist Visa if applicable

  -       Valid credit card of one of the listed drivers on the contract

  -       2 valid credit cards are required for category U rentals.

   

  *** For a driver 23 years old and below, who withholds a driver's license for more than two years, an additional price of 50 NIS per day will be charged, excluding VAT.
  Furthermore, in the event of damage to the vehicle, a double deductible will apply to the renter / driver.

   

  Insurances

  Budget offers various types of insurance coverage.

   

  CDW and TP plan


  It includes comprehensive coverage in case of damage / accident / theft to a vehicle or third party vehicle. In this case, the customer will be charged the cost of self participate according to the vehicle group. Damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle is not covered, and in the event of such damage, the Lessee will be fully liable for the damage

   

   

  Third Party Liability plan
  This program replaces the CDW & TP program and is intended exclusively for customers with credit cards that provide comprehensive insurance valid in Israel. It is the customer's responsibility to inform the credit company, and their duty to ensure that this coverage is indeed valid in the State of Israel. In such cases, it is mandatory to purchase coverage for damage to third parties, which is not covered by the credit card companies.

   

  Damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle is not covered, and in the event of such damage, the Lessee will be fully liable for the damage.


  Super CDW / TP 

  This program enlarges the coverage of CDW & TP so that, in case of damage / accident / theft the Lessee will not be charged self participation. This plan does not include damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle and in the event of such damage, the Lessee will be liable for the full amount of the damage.

  Additional Fees

   

  The price does not include extras such as:

  Baby chair, booster, GPS and mobile phone are obtainable at an additional cost, upon availability

  Additional driver: at extra cost and payable at the Budget branch directly
  Airport Fee: An airport fee will apply to any rental beginning and / or ending at the airport

  One way rentals are available at no additional charge to all locations in Israel except Eilat. 
  One Way to / from Eilat:  a drop of fee will be applied to any rentals less than 6 consecutive days

  Rentals less than 6 consecutive days: O/W fee:

  -       groups B, C, X,  F ,G, J :  US $100,

  -       special vehicles groups I, S, M, P, K, U, Y : US $280.

   

  When booking a vehicle from Eilat, cancellation of 48 hours or less prior to the pick-up date will result in a 100% cancellation fee (regardless of the length of the rental)


  Delivery and collection: In the event of delivery or collection of the vehicle from the customer, an additional charge will be charged

   


  VAT:
  17% tax will be applied to all rental components.
  Tourists entering Israel and presenting a foreign passport with a B2, B3, or B4 visa stamp, or Diplomatic Passport are exempt from this charge.  The charge applies to foreign residents with Israeli citizenship.

  In case of discrepancy between these terms and the rental agreement signed by the client upon receiving the vehicle, the rental agreement will prevail.

   

   Domicar Ltd. is the franchise of Budget Israel, 520038985.
  Company Address: 1 Hasharon St., Airport City

   

   

   

  Terms and Conditions >

 • The rental is subject to the general conditions set forth in the Budget rental contract and in any case of conflict between these terms and the provisions of the rental agreement the Lessee will sign upon receiving the vehicle, the rental agreement shall prevail.

   

  The pictures presented on the website are for illustration purposes only.


  • The prices and terms may change without prior notice.
  • Credit card – the lessee should present to the Lessor a valid credit card, with his name imprinted on it and available credit for the required deposit.
  The Lessee will be required to deposit an amount to be determined by the Lessor at the time of the collection in respect to the rental rate and charges. 
  Electronic and Debit cards such as Visa Electron and Isracard Direct will not be accepted. 
  • It is strictly forbidden to exit the country’s borders or to enter Palestinian Authority territories with the vehicle.
  • Vehicle reservation – Budget reserves the right to supply a vehicle based on the vehicle group ordered.

  • In the case of a delay of 3 hours or more from the time of pick up, Budget reserves the right to cancel the booking

   

  Vans / Minivans and special vehicles:

  Reservations for vans, minivans and special vehicles: requests for vehicles from groups I, S, M, P, K, U, Y are subject to approval by the reservation center.

   

  Cancellations, extensions and shortening policies

  Cancellation policy, extensions and shortening:


  In the event that the tenant cancels a reservation up to 14 days from the moment the order is made, and provided there are more than 48 hours left until the date of collection, the tenant will be charged a cancellation fee of 5% of the reservation price or NIS 100, whichever is lower.
  In the event that the tenant cancels a reservation less than 48 hours until the date of collection of the vehicle or in the event of non-arrival, the tenant will be charged four days' rent, but not more than half the price of the reservation.
  In any other case where the tenant cancels a reservation, the tenant will be charged a cancellation fee of 3 days rent but not more than 30% of the reservation price.
  In the event of cancellation, the tenant must ensure that the written cancellation request has been received by Budget's offices. Upon receipt of the cancellation request, the company will send the tenant confirmation of cancellation of the order within two business days.
  Budget will be entitled to charge the tenant a cancellation fee using the credit card provided for the purpose of reservation.
  If the tenant extends the lease, no discount will be given on the extension, and the price will be in accordance to the rates applicable at that time.
  In case of shortening of the rental period, the tenant will not entitle to a refund.

   

  Driving, renting, age of driver


  Permitted to drive a Budget vehicle upon following the conditions listed:

   

  -       Groups A, B, C, X, F: minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups G, J, H, P: 23 years old and minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups I, K, S, M, W: 25 years old and minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups U, Y: 28 years old and minimum 3 years' valid driver's license.

   

  Required documents:

  -       Original valid driver's license (photocopy will not be accepted)

  -       Original valid ID (Israeli ID / passport) and tourist Visa if applicable

  -       Valid credit card of one of the listed drivers on the contract

  -       2 valid credit cards are required for category U rentals.

   

  *** For a driver 23 years old and below, who withholds a driver's license for more than two years, an additional price of 50 NIS per day will be charged, excluding VAT.
  Furthermore, in the event of damage to the vehicle, a double deductible will apply to the renter / driver.

   

  Insurances

  Budget offers various types of insurance coverage.

   

  CDW and TP plan


  It includes comprehensive coverage in case of damage / accident / theft to a vehicle or third party vehicle. In this case, the customer will be charged the cost of self participate according to the vehicle group. Damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle is not covered, and in the event of such damage, the Lessee will be fully liable for the damage

   

   

  Third Party Liability plan
  This program replaces the CDW & TP program and is intended exclusively for customers with credit cards that provide comprehensive insurance valid in Israel. It is the customer's responsibility to inform the credit company, and their duty to ensure that this coverage is indeed valid in the State of Israel. In such cases, it is mandatory to purchase coverage for damage to third parties, which is not covered by the credit card companies.

   

  Damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle is not covered, and in the event of such damage, the Lessee will be fully liable for the damage.


  Super CDW / TP 

  This program enlarges the coverage of CDW & TP so that, in case of damage / accident / theft the Lessee will not be charged self participation (Excluding a driver under the age of 23, who will be charged a Reduced deductible in the amount of 2,000 NIS, including VAT. )
  This plan does not include damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle and in the event of such damage, the Lessee will be liable for the full amount of the damage.

   

  Additional Fees

   

  The price does not include extras such as:

  Baby chair, booster, GPS and mobile phone are obtainable at an additional cost, upon availability

  Additional driver: at extra cost and payable at the Budget branch directly
  Airport Fee: An airport fee will apply to any rental beginning and / or ending at the airport

  One way rentals are available at no additional charge to all locations in Israel except Eilat. 
  One Way to / from Eilat:  a drop of fee will be applied to any rentals less than 6 consecutive days

  Rentals less than 6 consecutive days: O/W fee:

  -       groups B, C, X,  F ,G, J :  US $100,

  -       special vehicles groups I, S, M, P, K, U, Y : US $280.

   

  When booking a vehicle from Eilat, cancellation of 48 hours or less prior to the pick-up date will result in a 100% cancellation fee (regardless of the length of the rental)


  Delivery and collection: In the event of delivery or collection of the vehicle from the customer, an additional charge will be charged

   


  VAT:
  17% tax will be applied to all rental components.
  Tourists entering Israel and presenting a foreign passport with a B2, B3, or B4 visa stamp, or Diplomatic Passport are exempt from this charge.  The charge applies to foreign residents with Israeli citizenship.

  In case of discrepancy between these terms and the rental agreement signed by the client upon receiving the vehicle, the rental agreement will prevail.

   

   Domicar Ltd. is the franchise of Budget Israel, 520038985.
  Company Address: 1 Hasharon St., Airport City

   

   

   

  Terms and Conditions >

 • For car rentals in Israel, choose Budget Car Rental services.
  Budget Car Rental has a wide variety of cars for you to choose from and a web site so that visitors can arrange to rent a certain car to drive before they get there, avoiding the hassle of calling to book a car once you are already in the country. Why deal with the trouble of having to do things as you go and make the trip down? With Budget Car Rental's online web site, you can choose the pick-up date and drop-off date as well as the model of car you would like. Israel car rentals are made easy with the help of the Budget Company.

  Car Rental Made Easy With the Budget Web Site

  Car rentals in Israel are made easier than ever dreamed or known before with the help of Budget Car Rental! Budget Car Rental provides the utmost in customer service and accommodation so that you aren't stressed when attempting to find a ride to drive to your destinations in. Renting a car is stressful if you leave it to the last minute. Car rental services may make you wait in long lines while they deal with walk-in customers. Budget Car Rental allows you to use the convenience of online browsing to make your choices and reserve a car so that you can relax and enjoy peace of mind, knowing your rental is taken care of.

  Reliable Car Rentals in Israel

  Israel car rentals are made easier than ever. With Budget, car rental in Israel doesn't have to be difficult or frustrating. Simply go online and browse the lists of models available. From Nissan to Mazda, and Cadillac to Chevrolet, there is a brand and model for everyone. Don't waste time with other services that make you call in or walk to their physical location in order to get service. Budget Car Rental makes car rentals in Israel easier than ever before. From scheduling a time that you are going to need the car to when you are going to drop it off, with easy sign in and membership services, Budget Car Rental provides you, the customer, with everything you need to have a simple transition so that you can get the car and be on your way. Israel car rentals don’t have to be hard. Check out the latest promotions and save time with Budget.

 • Für Mietwagen in Israel , wählen Budget Car Rental Services.
  Budget Car Rental hat eine Vielzahl von Autos für Sie zur Auswahl, und eine Website, so dass die Besucher können vereinbaren , um eine bestimmte Mietwagen zu fahren , bevor sie dort bekommen und das umständliche Aufruf , ein Auto zu buchen , wenn Sie bereits in der Land. Warum befassen sich mit der Mühe, die Dinge zu tun, wie Sie gehen und machen die Reise nach unten? Mit Online-Web- Budget Autovermietung vor Ort, können Sie die Pick-Up- Datum und Drop-off- Datum sowie das Modell der Auto Sie möchten . Israel Mietwagen sind leicht gemacht mit Hilfe der Budget Company.

  Autovermietung leicht gemacht mit dem Budget Web Site

  Mietwagen in Israel sind einfacher als jemals davon geträumt oder bekannt vor mit Hilfe von Budget Car Rental! Budget Car Rental bietet ein Höchstmaß an Service und Unterkunft , so dass Sie nicht gestresst sind , wenn Sie versuchen , eine Fahrt zu Ihrem Destinationen in. Mieten ein Auto fahren zu finden, ist stressig, wenn Sie es verlassen bis zur letzten Minute . Autoverleih kann man sie in langen Schlangen warten, während sie mit walk-in Kunden umzugehen . Budget Autovermietung können Sie die Bequemlichkeit des Online- Surfen benutzen, um Ihre Entscheidungen und ein Auto zu machen, so dass Sie sich entspannen und genießen Sie Ruhe , wohl wissend, Ihre Miete wird darauf geachtet von .

  Zuverlässige Mietwagen in Israel

  Israel Mietwagen gemacht werden einfacher als je zuvor . Mit Budget , hat Mietwagen in Israel nicht zu schwierig oder frustrierend. Einfach online gehen, und durchsuchen Sie die Listen von Modellen zur Verfügung . Von Nissan Mazda und Cadillac bis Chevrolet, gibt es eine Marke und das Modell für jedermann. Verschwenden Sie keine Zeit mit anderen Diensten , die Sie anrufen, oder zu Fuß zu ihrem physischen Standort , um den Service zu bekommen machen . Budget Car Rental macht Mietwagen in Israel einfacher als je zuvor . Von der Planung eines Zeit , dass Sie gehen , um das Auto zu , wenn du gehst , um es absetzen müssen , mit einfachem Anmelden und Dienstleistungen für Mitglieder, bietet Budget Car Rental Ihnen, dem Kunden , mit allem, was Sie brauchen, um einen einfachen Übergang haben, so dass Sie können das Auto und auf Ihrem Weg . Israel Mietwagen nicht zu hart sein. Schauen Sie sich die neuesten Angebote und sparen Sie Zeit mit Budget .

 • 7, Ha'ashlag St. Check Post area
  Tel: 972-(0)3-9350019 Fax: 972-(0)3-9350119
 • 7, Ha'ashlag St. Check Post area
  Tel: 972-(0)3-9350019 Fax: 972-(0)3-9350119
 • 7, Ha'ashlag St. Check Post area
  Tel: 972-(0)3-9350019 Fax: 972-(0)3-9350119
  Click on the map to view opening hours
 • 18, Abba Eban Blvd.
  Tel: 972-(0)3-9350024 Fax: 972-(0)3-9350124
 • Collision Damage Waiver & Theft Protection Program.

  The CDW & TP are mandatory unless client is paying with a Credit Card known to provide such coverage benefits that are valid in Israel. (The credit card coverage policy is subject to change without notice by the credit card companies)

  If CDW & TP are declined it is mandatory to purchase Third Party Liability insurance.

  The non waiverable access varies between US$ 500 – US$ 1,200 according to car group. Underbody damage or damage to the tires are not covered and renter will be required to pay for the full damage.

   

  Super CDW - Excess Waiver from collision damage's.

 • Dear customers,

  We have attached a calendar of Israeli holidays for your use.
  We hope that it may be of assistance in planning your vacation and vehicle rental.

  Wishing you a pleasant ride

  The Budget team  Click to view
 • 4 talpiot, yad harootsim
  Tel: 972-(0)3-9350025 Fax: 972-(0)3-9350125
  email:jrscs@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 • 23, King David St.
  Tel: 972-(0)3-9350015 Fax: 972-(0)3-9350115
  email:jerusalem@budget.co.il
 • 23, King David St.
  Tel: 972-(0)3-9350015 Fax: 972-(0)3-9350115
  email:jerusalem@budget.co.il
  Click on the map to view opening hours
 • The capital of Israel. The city of culture and glory, which represents an historical landmark for the three biggest religions of the world. In Jerusalem you can find all that represents Israel - From students to strict Jewish believers. Jerusalem is the city that mixes all the modern and ancient worlds of construction. It's fascinating and beautiful. One of the most significant features of the Jewish people the "Kotel" is here and waiting for you to discover it. You simply can't overlook this city, because of it's vast cultural and historical value. The museums, the holly attractions, and the people, are the essence of all that represents the Jewish people. It's the city of big decisions and influencing people due to the fact that the "Knesset" of Israel is located here.
  No wonder it's called the city of gold.
   
  Jerusalem Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Jerusalem .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
   
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-18:00
  Friday: 08:00-14:00
 • Möchten Sie zu erneuern und zu kaufen ein neueres Modell Auto?
  Ich will nicht auf dem Jahrbuch Kompromissen und noch erfolgreicher Bezahlung für das Auto sein?
  Erweiterte Statistical Abstract -Verkauf die günstigsten Preise - Antrieb sind mit Ihnen!

  Heute Kauf eines neuen Fahrzeugs ist sicherlich eine wirtschaftliche Belastung , dass nicht jeder leisten kann , so viele Menschen es vorziehen , ein Auto aus erster Hand zu kaufen.
  Bei der Anwendung , um ein Auto aus erster Hand kaufen gibt es zwei Möglichkeiten:
  Kaufen Sie es von einem privaten oder kaufen es gefährlich Fahrzeugverkäufe .
  Wir sind mit Ihnen aus erster Hand Fahrzeuge geleast oder gemietet besonders günstigen Preisen !

  Hochwertige Fahrzeuge
  Es gibt viele Fragen, wie ist sicherlich nicht gerechtfertigt Car Sales Händler , die Fahrzeuge aus erster Hand Leasing oder Anmietung verkauft .
  Willst du sagen, dass diese Fahrzeuge bereits getragen werden, bereits gepflügt ihnen und nicht immer sind darauf bedacht, ihre hohen Standards aufrechtzuerhalten.
  Im Gegenteil, jeder Verkauf eines Autohauses respektiert sich , kennt pflegen ihre Fahrzeuge gut , da nur jene Vermögenswerte, und wer hat nicht hält sein Vermögen ?

  Wir sind mit dem Verkauf von Fahrzeugen sind aus erster Hand zur Verfügung , die sich in großen verpflichtet mechanischen und technischen , weil wir eine Firma, die strenge internationale Standards und Haushalt für nichts gefolgt verdient den Namen eines der führenden Vertretungen im Land und sind sogar die Welt .

  Große AGB
  Als Agentur Verkauf aus erster Hand Fahrzeuge geleast oder gemietet bietet Budget Sie die attraktivsten Bedingungen .
  Sie können kaufen, unser Auto zu verfolgen bis zu 60 Zahlungen und Auto -Jahres-Garantie oder 15.000 km ( was zuerst eintrifft ) am Motorblock und Getriebe des Fahrzeugs. Ob Sie wollen und das Fahrzeug überprüfen, können Sie mitnehmen, wohin Sie möchten, Institut testen.
  Es gibt mit 18 Niederlassungen im Land der Verkauf von Fahrzeugen aus erster Hand Auto-Leasing , Miete oder Pacht , wie die verschiedenen Zweige Ihnen eine breite Palette von hochwertigen Fahrzeugen finden erhältlich .

 •  
  Wir laden Sie ein, mit uns im Hinblick auf jede Frage, Bitte, Offerte, Initiative oder Idee Kontakt aufzunehmen.
  Füllen Sie bitte Ihre Angaben aus, wählen Sie das Thema Ihres Anliegens, und schicken Sie dieses an uns ab.
  Für dringende Fälle der Kontaktaufnahme nehmen Sie bitte die folgenden Nummern in Anspruch:
  Tel.: 03-935 0000 oder * 2200
  Fax: 03-935 0001
 • Welche Art von Kreditkarten können für die Miete eines Fahrzeugs benutzt werden?
 • Es werden alle Kreditkarten akzeptiert, die keine Debitkarten sind, und für die ein Kreditrahmen besteht, einschließlich internationale Kreditkarten.
 • Muss der Inhaber der Kreditkarte zum Zeitpunkt der Übergabe des Mietwagens in der Zweigstelle anwesend sein?
 • Ja, im Einklang mit dem Verfahren der Kreditgesellschaften ist der Inhaber der Kreditkarte verpflichtet, vorstellig zu werden und sich durch ein offizielles Dokument auszuweisen.
 • Vous désirez bénéficier d’avantages et de réductions lors de la location d’un véhicule ? Recevoir avant tout le monde des informations sur des véhicules de première main à la vente à des prix défiant toute concurrence ? Bénéficier de promotions particulières ?
  Rejoignez dès à présent le club fidélité de Budget Israël pour recevoir toutes les promotions par e-mail.
   
  Avantages exclusifs pour les membres du club fidélité Budget

  • 5% de réduction permanentes pour toute location de véhicule
  • 1000 shekels cadeau pour l’acquisition d’un véhicule neuf ou de première main
  • Promotions particulières pour les membres du club
  • Cadeau personnel pour l’anniversaire

  Et ça n’est pas tout …
  Les membres du club fidélité reçoivent chaque mois sur leur e-mail un magazine de luxe comprenant des articles intéressants et utiles sur les voitures, les transports, les excursions, des conseils pour les conducteurs etc.
  Donc s’il vous importe de savoir comment exploiter votre véhicule de manière optimale, comment le conserver sur la durée, comment l’entretenir et où se promener avec votre véhicule en emmenant toute la famille, rejoignez les milliers de membres du club Budget.
  Le magazine comprenant les avantages pour les membres du club, est diffusé en trois langues, hébreu, anglais et français.
  Rejoignez dès à présent et profitez de tous les avantages. Chaque mois une promotion différente vous sera proposée.
 • Vous désirez bénéficier d’avantages et de réductions lors de la location d’un véhicule ? Recevoir avant tout le monde des informations sur des véhicules de première main à la vente à des prix défiant toute concurrence ? Bénéficier de promotions particulières ?
  Rejoignez dès à présent le club fidélité de Budget Israël pour recevoir toutes les promotions par e-mail.

  Avantages exclusifs pour les membres du club fidélité Budget

  • 5% de réduction permanentes pour toute location de véhicule
  • 1000 shekels cadeau pour l’acquisition d’un véhicule neuf ou de première main
  • Promotions particulières pour les membres du club
  • Cadeau personnel pour l’anniversaire

  Et ça n’est pas tout …
  Les membres du club fidélité reçoivent chaque mois sur leur e-mail un magazine de luxe comprenant des articles intéressants et utiles sur les voitures, les transports, les excursions, des conseils pour les conducteurs etc.
  Donc s’il vous importe de savoir comment exploiter votre véhicule de manière optimale, comment le conserver sur la durée, comment l’entretenir et où se promener avec votre véhicule en emmenant toute la famille, rejoignez les milliers de membres du club Budget.
  Le magazine comprenant les avantages pour les membres du club, est diffusé en trois langues, hébreu, anglais et français.
  Rejoignez dès à présent et profitez de tous les avantages. Chaque mois une promotion différente vous sera proposée.

   

 •  

  Levi Itzhak price list

   
  Each of us knows that when we have to buy or sell anything of high value, such as a vehicle, a house or insurance, we must appraise its price in accordance with a price list as well. There is no doubt that the Levi Itzhak price list is the most valued and popular in every business in Israel
   
   
   
   
   
 • Vous désirez louer un véhicule en Israël ?
  Vous désirez recevoir un devis des plus intéressants ?
  Une variété de véhicules à la location vous attend dans les agences de Budget !
  Il est connu qu’il est difficile de se déplacer en Israël sans véhicule, les transports en communs ne sont pas aussi efficaces qu’un véhicule particulier. Cependant, il ne fait aucun doute que tout le monde ne peut se permettre d’avoir un ou deux véhicule en raison des frais d’entretien très élevés. La solution la plus efficace est la location d’un véhicule.
  La location d’un véhicule en Israël est devenue très populaire au cours de ces dernières années, principalement en raison du confort de cette solution, de la disponibilité et des prix attractifs auxquels il est possible de louer un véhicule pour une journée ou plusieurs semaines.
  Chez Budget, nous vous proposons une autre expérience, différente et agréable lors de la location d’un véhicule en Israël.

  Location de véhicule pour tout objectif
  La location de véhicule en Israël peut s’effectuer quel que soit l’objectif, pour des excursions, le travail et même lorsque votre véhicule se trouve en réparation.
  Chez Budget, il est possible de louer des véhicules quel que soit l’objectif, la flotte de véhicule destinée à la location est variée et adaptée à chacun, qu’il soit question d’un véhicule particulier, familial ou de luxe.
  Vous serez certainement surpris de savoir que la location de véhicule en Israël peut être très avantageuse et moins couteuse que le trade-in (reprise).
  Supposons que vous ayez besoin de faire un long trajet dans une seule direction qui soit mal desservi par les transports en communs, au lieu de prendre un taxi qui vous coutera certainement une somme importante, la location d’un véhicule à la journée peut être une excellente solution en termes financiers.

  Conditions faciles
  La société Budget possède des agences dans tout le pays, donc même si vous pensez à louer un véhicule en Israël, nous sommes la bonne adresse.
  Nous proposons des conditions faciles à des prix attractifs, nous vous laissons le choix de la catégorie du véhicule que vous désirez sélectionner et le grand avantage est que vous pourrez restituer le véhicule dans une autre agence (la plupart du temps avec une coordination au préalable).
  La société Budget s’engage à ce que la location d’un véhicule en Israël soit accompagnée d’un service agréable et de qualité, vous pourrez également recevoir des conseils sur le type de véhicule qui sera adapté à l’objectif pour lequel vous louez le véhicule.

  Pour une expérience de location plus efficace encore
  Actuellement, il est possible de louer un véhicule en gagnant un temps précieux en passant par notre site Internet. Il ne vous reste qu’à sélectionner le type de véhicule, l’emplacement de la location, de la restitution et les dates de location, puis choisir un programme d’assurance.

 • La société Budget Rent-A-Car est la troisième plus grande société de location de véhicules au monde.
  La société Budget est présente dans 110 pays et possède 3200 agences à travers le monde.
  La société Budget Rent-A-Car dispose 20 agences dans tout Israël.
  Les agences de la société en Israël sont réparties entre Eilat au Sud et Afula au Nord.
  La société Budget Rent-A-Car possède une agence centrale dans le complexe aéroportuaire (à proximité de l’aéroport de Ben Gourion), qui propose également une station essence, une station de nettoyage, les bureaux de la direction, un grand garage et bien entendu une agence de location de véhicules.

  Les agences Budget dans le centre :
  La société possède deux agences à Jérusalem : l’une à l’Hôtel King David à Jérusalem, et l’autre dans le quartier Romema à Jérusalem.
  Budget possède une agence à l’hôtel Dan de Tel-Aviv et d’autres agences à Bnei Brak, Petah Tikva, Hertzliya, Ra’anana et Netanya.
  L’agence centrale située à l’aéroport Ben Gourion est ouverte 24h/24, 7j/7, elle est destinée à servir les personnes entrant et sortant d’Israël par avion.
  Les agences Budget dans le Nord : dans les villes de Haïfa et d’Afula
  Les agences Budget dans le Sud : dans les villes d’Eilat, Beer-Sheva, Ashdod et Rehovot.
  Notre site Internet est disponible en anglais, français, russe et allemand.
  Pour nous contacter et réserver, veuillez contacter le *2200 depuis tout téléphone.

  Services supplémentaires de la société Budget

  Vente de véhicules
  L’agence centrale possède un hall de vente de véhicules de deuxième main et neufs.
  Les véhicules à la vente sont dans un excellent état d’entretien, il est possible de les acquérir selon des conditions de financement faciles et à des prix compétitifs.
  Il est également possible de venir avec l’ancien véhicule en votre possession et réaliser une transaction Trade In.

  Crédit-bail / Leasing
  Chez Budget, il est possible de réaliser un leasing opérationnel pour les sociétés ainsi qu’un leasing pour particuliers.
  Le leasing opérationnel vous permet de transférer toute la flotte de véhicules de la société à une société externe dont c’est la spécialité, tout en effectuant des économies et en libérant de l’argent destiné à des domaines générateurs de revenus.
  Le Leasing particulier vous permet de passer à un nouveau véhicule avec plus de facilité en faisant des économies.

  Location de véhicule à l’étranger
  La location de véhicules à l’étranger peut être réalisée depuis Israël.
  L’un des avantages de la société Budget est d’avoir des agences dans de nombreux pays à travers le monde.

  Les avantages de la location de véhicule au préalable depuis Israël :
  * Sélectionner au préalable le modèle de la voiture à la location et sa catégorie
  * Sélectionner au préalable le montant des paiements
  * Sélectionner au préalable le point de récupération et de restitution du véhicule

 • Économie Location de voitures à Israël

  Si vous voyagez en Israël pour des vacances ou un voyage d'affaires, il est conseillé de réserver un service de location de voiture . Une bonne économie service de location de voiture serait bénéfique, car il ya d'autres parties du pays où vous voyagez à pied peut être un peu difficile en raison de conditions météorologiques difficiles .

  Pourquoi choisir Economique Budget Location de voitures ?

  Le budget est un service de location de voitures Israël qui fournit des services de location de voitures efficaces pour les touristes individuels et ceux qui voyagent dans de grands groupes . Notre vaste flotte de véhicules veille à ce que les visiteurs choisissent leur type de véhicule souhaitée avec moins d'effort . Les véhicules sont également bien entretenus afin que les visiteurs peuvent améliorer l'expérience d'un voyage en traversant les belles villes d' Israël . Leurs chauffeurs ont pleine connaissance de tous les célèbres sites historiques et modernes de sorte que vous n'avez pas à lutter avec des cartes et des directions. Ils savent aussi chaque itinéraire autour de la ville , ainsi vous économiserez beaucoup de temps qui aurait autrement été utilisée pour rechercher les moyens de parvenir à la destination préférée .

  Coût de nos services de location de voitures en Israël

  Au économie budget des services de location de voitures , nous offrons nos services à un prix abordable pour répondre à des restrictions budgétaires de chacun. Vous n'avez pas à vous soucier de tout type de document de travail ou formalités puisque nos véhicules ont été assurés . Nos tarifs de location de voiture bien subventionnés sont spécialement conçus pour vous permettre de voyager dans n'importe quelle partie du pays de votre budget . Si vous voulez une voiture pour voyager avec une courte distance ou d'un véhicule agréable à utiliser sur un transport à longue distance , les services de location de voitures Budget est la meilleure option .

 • Wer muss die Mehrwertsteuer bezahlen?
 • Der Zuschlag der Mehrwertsteuer gilt für alle Komponenten des Mietvorgangs. Besucher, die Inhaber eines ausländischen Passes sind, nach Israel einreisen und ein Visum des Typs B2, B3, oder B4 vorweisen, sind von der Bezahlung dieser Mehrwertsteuer befreit. Israelische Staatsbürger, die im Ausland leben, sind jedoch verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu entrichten.
 • Gilt der Zuschlag der Mehrwertsteuer auch für Buchungen, die bereits im Ausland und/oder per Internet im Voraus bezahlt wurden?
 • Israelische Staatsbürger, die einen im Voraus bezahlten Voucher per Internet oder über eine Reiseagentur erwerben, sind gesetzlich zur Zahlung der Mehrwertsteuer verpflichtet, auch wenn sie nicht in Israel leben.
 • Do you want to get benefits and discounts for renting a vehicle? Receive information before everyone else regarding first hand cars for sale at attractive prices? Enjoy special sales?
  Join Budget Israel’s customers’ club and the benefits will reach you by e-mail.

  Exclusive benefits for Budget club members

  • 5% regular discount for vehicle rentals
  • 1,000 ILS gift for vehicle purchase – new or first hand.
  • Special sales for club members
  • A personal gift on your birthday

  And that’s not all…
  Club members receive a luxury magazine by e-mail including fascinating and practical articles about cars, transportation, trips, driving tips, and more.
  So if it’s important for you to know how to make the most out of your car, how to preserve it and maintain its value over time, how to nurture it and where to take it to have fun with your family – join the thousands of members of the budget club.
  The magazine, including benefits for club members, is distributed in three languages: Hebrew, English, and French.
  Join now and start enjoying all of the benefits, new benefits every month.

 • Autovermietungen gibt es mit 3200 Stationen weltweit .
  Sind mit attraktiven Preisen und hoher Qualität zur Verfügung.
  Wählen Sie das gewünschte Ziel und die Zeit ist jetzt!
   
  Wir alle wollen , ins Ausland zu reisen. Jedes Jahr wird die Menge der Israelis , die die Abflughalle des Flughafen Ben Gurion besuchen wird nur wachsen, wenn der Wahnsinn erreicht im Sommer. Es gibt viele attraktive Ausflugsziele in die Welt zu reisen , so können Sie diversifizieren und jedes Jahr um den jährlichen Urlaub woanders zu verbringen. Option , um die Welt und neue Dinge attraktiv für viele von uns zu sehen.
  Wir alle streben , unabhängig zu sein , wenn wir ins Ausland fliegen , nicht abhängig zu sein, öffentliche Verkehrsmittel und nur ein Auto mieten , die uns erlauben , interessante und faszinierende erhalten. Derzeit Übersee Autovermietung ist eine Frage der Knopfdruck , und wir werden glücklich sein zu kümmern , die verfügbar sind mit Ihrem nächsten Urlaub nehmen wird eine unabhängige Konstante sein .
   
  Mietwagen weltweit
   
  In der Vergangenheit war es notwendig, zum Flughafen oder zu einer großen Stadt kennen zu erschwinglichen Mietwagen finden , jetzt in der Neuzeit Mietwagen im Ausland ist sehr bequem und schließen Sie es sich vor oder während Ihrer Reise. Nie zu spät, und es ist ein Prozess, der vollständig über Computer gemacht werden.
  Es sind mit Mietwagen Niederlassungen in allen Fahrzeugen der Welt - an den großen Flughäfen , großen Städten und kleineren Städten . Fast jedes Land , in dem Sie Ihren Urlaub im Ausland zu erreichen (vor allem in Europa und den USA ), werden Sie Zweige der Budget zu finden , wenn Sie Ihren Urlaub in einem Ort begonnen und beendete sie woanders , können Sie das Fahrzeug auf die Filiale in Ihrer Nähe Budget zurück .
   
  Bestellen Sie einfach und bequem
   
  Mietwagen im Ausland von Budget ist einfach und bequem . Alles, was Sie tun müssen, ist in Übersee Autovermieter unterschreiben, wählen Sie das Ziel , wo Sie wollen Ihr Fahrzeug zu nehmen , wählen Sie die Art des Fahrzeugs , wählen Sie die Daten, an denen das Fahrzeug wehe , das Datum der Rückgabe des Fahrzeugs und wo du willst interessiert sein , um das Auto (Zustand ) zurück.
  Nach Buchung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung erhalten , wenden Sie sich Informationen und Adressen der Filialen .
  Budget unterhält strenge internationale Standards und garantieren, dass in Übersee Autovermietung Erfahrung einen angenehmen und einfach. Ereignis , dass Sie ein Problem Budget Service-Teams begegnen, sind zu jeder Stunde Telefonanruf entfernt Verfügung und würden uns freuen , Ihnen mit irgendwelchen unterstützen.
 • Autovermietungen gibt es mit 3200 Stationen weltweit .
  Sind mit attraktiven Preisen und hoher Qualität zur Verfügung.
  Wählen Sie das gewünschte Ziel und die Zeit ist jetzt!
   
  Wir alle wollen , ins Ausland zu reisen. Jedes Jahr wird die Menge der Israelis , die die Abflughalle des Flughafen Ben Gurion besuchen wird nur wachsen, wenn der Wahnsinn erreicht im Sommer. Es gibt viele attraktive Ausflugsziele in die Welt zu reisen , so können Sie diversifizieren und jedes Jahr um den jährlichen Urlaub woanders zu verbringen. Option , um die Welt und neue Dinge attraktiv für viele von uns zu sehen.
  Wir alle streben , unabhängig zu sein , wenn wir ins Ausland fliegen , nicht abhängig zu sein, öffentliche Verkehrsmittel und nur ein Auto mieten , die uns erlauben , interessante und faszinierende erhalten. Derzeit Übersee Autovermietung ist eine Frage der Knopfdruck , und wir werden glücklich sein zu kümmern , die verfügbar sind mit Ihrem nächsten Urlaub nehmen wird eine unabhängige Konstante sein .
   
  Mietwagen weltweit
   
  In der Vergangenheit war es notwendig, zum Flughafen oder zu einer großen Stadt kennen zu erschwinglichen Mietwagen finden , jetzt in der Neuzeit Mietwagen im Ausland ist sehr bequem und schließen Sie es sich vor oder während Ihrer Reise. Nie zu spät, und es ist ein Prozess, der vollständig über Computer gemacht werden.
  Es sind mit Mietwagen Niederlassungen in allen Fahrzeugen der Welt - an den großen Flughäfen , großen Städten und kleineren Städten . Fast jedes Land , in dem Sie Ihren Urlaub im Ausland zu erreichen (vor allem in Europa und den USA ), werden Sie Zweige der Budget zu finden , wenn Sie Ihren Urlaub in einem Ort begonnen und beendete sie woanders , können Sie das Fahrzeug auf die Filiale in Ihrer Nähe Budget zurück .
   
  Bestellen Sie einfach und bequem
   
  Mietwagen im Ausland von Budget ist einfach und bequem . Alles, was Sie tun müssen, ist in Übersee Autovermieter unterschreiben, wählen Sie das Ziel , wo Sie wollen Ihr Fahrzeug zu nehmen , wählen Sie die Art des Fahrzeugs , wählen Sie die Daten, an denen das Fahrzeug wehe , das Datum der Rückgabe des Fahrzeugs und wo du willst interessiert sein , um das Auto (Zustand ) zurück.
  Nach Buchung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung erhalten , wenden Sie sich Informationen und Adressen der Filialen .
  Budget unterhält strenge internationale Standards und garantieren, dass in Übersee Autovermietung Erfahrung einen angenehmen und einfach. Ereignis , dass Sie ein Problem Budget Service-Teams begegnen, sind zu jeder Stunde Telefonanruf entfernt Verfügung und würden uns freuen , Ihnen mit irgendwelchen unterstützen.
 • Dear Guest,
  You can view all your orders on this page.
 • Dear Agent,
  You can view all your orders on this page.
 • סוכן יקר,
  בעמוד זה תוכל/י לצפות בכל ההזמנות שלך.
 • אורח יקר,
  בעמוד זה תוכל/י לצפות בכל ההזמנות שלך.
 • 2, Gad Machnes St.
  Tel: 972-(0)3-9350018 Fax: 972-(0)3-9350118
 • HaMelacha st. 35 Poleg Industrial Area, Netanya
  Tel: 972-(0)3-9350018 Fax: 972-(0)3-9350118
  Click on the map to view opening hours
 • • La location est soumise aux conditions générales énoncées dans le contrat de location Budget. En cas de conflit entre les présentes conditions et les dispositions du contrat de location que le locataire signera à la réception du véhicule, le contrat de location prévaudra.

  Les images présentées sur le site sont uniquement à titre d'illustration.

  • Les prix et les conditions peuvent changer sans préavis.
  • Carte de crédit – le loueur doit présenter une carte de crédit valide à son nom, avec une marge de crédit disponible pour le dépôt

  Le montant de la garantie sera déterminé lors de la collecte du véhicule en fonction des composantes de la location. Les cartes de facturation électroniques telles que Visa Electron, Maestro et Isracard Direct ne seront pas acceptées.

  • Il est formellement interdit de sortir le véhicule des frontières du pays ou d’entrer sur le territoire de l’Autorité Palestinienne. 
  • La réservation d’un véhicule – Budget se réserve le droit de fournir un véhicule selon la catégorie de véhicule commandé

  • En cas de retard de trois heures à partir de l'heure de prise en charge prévue, Budget se réserve le droit d'annuler la réservation.

  Vans / Mini vans et véhicules particuliers:
  Les réservations pour vans, mini vans et véhicules particuliers : les réservations de van
  s et de véhicules particuliers pour les groupes I, S, M, P, K, U, Y sont soumises à la confirmation du centre de réservations

  Annulations, extensions et politiques de réduction de la location.
  Politique d'annulation, extensions et raccourcissement

  Dans le cas où le locataire annule une réservation jusqu'à 14 jours à compter du moment où la commande est passée, et à condition qu'il reste plus de 48 heures avant la date de retrait, le locataire sera facturé des frais d'annulation de 5% du prix de la réservation ou NIS 100, le montant le plus bas des deux.
  Dans le cas où le locataire annule une réservation moins de 48 heures avant la date de prise en charge du véhicule ou en cas de non-arrivée, le locataire sera facturé quatre jours de location, mais non plus de la moitié du prix de la réservation.
  Dans tout autre cas où le locataire annule une réservation, le locataire sera facturé des frais d'annulation de 3 jours de location mais pas plus de 30% du prix de la réservation.
  En cas d'annulation, le locataire doit s'assurer que la demande écrite a bien été reçue par la compagnie  Budget. Dès réception de la demande d'annulation, la société adressera au locataire une confirmation dans un délai de deux jours ouvrables.
  Budget sera en droit de facturer au locataire des frais d'annulation en utilisant la carte de crédit fournie aux fins de la réservation
  Si le locataire prolonge le contrat, aucune réduction ne sera accordée sur la continuité, et le prix sera conforme aux tarifs en vigueur à ce moment.
  En cas de raccourcissement de la période de location, aucun remboursement ne sera approuvé.

  Conduite, location, âge du conducteur

  Seront autorisés à conduire un véhicule Budget en respectant les conditions énumérées:

  Age minimum selon la catégorie de voiture:

  -       A, B, C, X, F: permis de conduire valide d'au moins deux ans

  -       G, J, H, P: l'âge minimum est de 23 ans, et permis de conduire valide d'au moins deux ans

  -       I, K, S, M, W: l'âge minimum est de 25 ans, et permis de conduire valide d'au moins deux ans

  -       U, Y: l'âge minimum est de 28 ans avec un permis de conduire valide d'au     moins trois ans

  Documents indispensables à soumettre:

  -       permis de conduire original et valide (photocopie ne sera pas accepter)  

  -       pièce d'identité valide (carte d'identité Israélienne / passeport) + visa tourist dans les cas applicables.

  -       carte de crédit valide au nom de l’un des conducteurs énumérés dans le contrat.

  -       2 cartes de crédits valides sont requises pour une location d'un véhicule de catégorie U.

  Pour tout conducteur âgé de 23 ans et moins, qui possède un permis de conduire de plus de deux ans, un prix supplémentaire de 50 NIS par jour sera facturé, taxe non incluse.
  De plus, en cas de dommage, une double franchise s'appliquera au locataire / conducteur.

  Assurances

  Budget propose différents types d'assurances.

  Le programme CDW et TP
  Dans le cas d’un dégât/accident/vol au véhicule ou à un tiers, un supplément de franchise sera appliqué
  en fonction de la catégorie du véhicule. Les dommages au châssis inférieur et / ou aux pneus et / ou aux pare-brise et / ou à l'intérieur du véhicule  ne sont pas compris dans ces assurances, et dans le cas d’un dommage, la totalité des frais sera réglée par le loueur.

   Le programme Third Party Liability
  Possible uniquement dans les cas où le client possède une carte de crédit couvrant les assurances CDW et TP. Il relève de la responsabilité du client de prévenir la compagnie de crédit et il est dans l’obligation de vérifier si cette assurance est valide en Israël. Dans ce cas, le locataire doit acquérir une assurance au tiers.
  Les dommages causés au châssis inférieur et / ou aux pneus et / ou aux pare-brise et / ou à l'intérieur du véhicule ne sont pas couverts par cette assurance. En cas de dommage, le client sera responsable du montant total du dommage. 

  SUPER CDW/TP
  En cas de dommage / accident / vol, aucune franchise ne sera collectée auprès du loueur.
  Cette assurance ne peut être soumise qu'en conjonction avec l'assurance CDW/TP
  Ce programme n'inclut pas les dommages au châssis inférieur, aux pneus et / ou aux fenêtres et / ou à l'intérieur du véhicule. En cas de dommage, le client sera responsable du montant total du dommage. 


  Taxes et suppléments

  Le prix n'inclut pas les suppléments tels que:
  siège pour bébé, rehausseur, GPS et téléphone portable sont disponibles moyennant des frais supplémentaires et en fonction de la disponibilité au bureau de location.

  Conducteur complémentaire: supplément (à payer directement dans les agences Budget

  Conducteur complémentaire: supplément (à payer directement dans les agences Budget
  Frais d'aéroport: Les frais d’aéroport s’appliqueront à toute location débutant  et / ou se terminant à l'aéroport.

  Location vers ou depuis Eilat :
  Pour les réservation de moins de 6 jours de location consécutifs:
  Un frais de 100 USD sera facturé aux groupes: B, C, X, F, G, J.
  Un frais de 280 USD sera facture aux groupes I, S, M, P, K, U
  Une annulation de 48 heures ou moins, engendra un frais de 100% - peut importe la durée de la location

   En cas de livraison ou appropriation de la voiture chez le client, des frais seront appliqués

  TVA: applicable sur tous les composants de la location.
  Les touristes munis de passeports étrangers qui entrent en Israël et présentent un passeport estampillé avec les visas B2, B3 et B4, ou les détenteurs de passeports diplomatiques sont exemptés de cette obligation.
  Les résidents étrangers de nationalité israélienne sont soumis à la TVA.

  En cas de divergence entre ces termes et les dispositions du contrat signé par le client lors de la récupération du véhicule, ce dernier prévaudra.


  Domicar Ltd. est propriétaire de la licence Budget Israel, 520038985.
  Adresse de la société: 1 Hasharon St., Airport City

 • Budget provides market leading operational leasing services and Leasing .
  Budget is a company with a high reputation both in Israel and abroad and provides thousands of vehicles every year leasing agreements leading companies in the country. Are available with full commitment to the customer has in front of him she works . Now takes care of all the little details and important operational leasing agreements .
  Managers have different needs and different needs company employees .
  Usually signed contracts to supply services Leasing lasting between 36 months to 48 months , all of course according to the needs of the customer.
  Are available with customer care to accompany the whole process and be responsive to customer needs and by dialogue and daily basis. Together solve any problem that might come up .
   
  Why Leasing ?
  Leasing is designed for companies that want to manage fleet and passes it to a professional company , reliable and quality which provides solutions to problems and takes care of all vehicle maintenance area . Outsourcing vehicles subject to operating leases conserve time and resources thereby saving resources that come into other channels in society.
  Under operating leases accurate budget can be set aside for long-term use of vehicles by the company and thus close the budget issue prior three or four years while customizing almost a necessary vehicle for employees. In most cases when signing a contract with the leasing company employees have several options when choosing the vehicle you want.
 • גכשדגכדגכ
 • Are available with a personal commitment to provide leasing services to the client company's CEO starts and ends with the last of the workers. Budget has grown and progressed, while continuous dialogue with its customers and therefore much of the company's solutions are born daily interface with customers.

  In Budget We are working on understanding customer needs and respond to the real needs access to quality and service especially if it's Leasing and Leasing. Corporation Budget careful over the years, to develop service oriented upside down about customer needs at the Company's and the proof that hundreds of satisfied customers with Budget.

   

 • P Glilot.
  Tel: 972-(0)3-9350020 Fax: 972-(0)3-9350120
  Click on the map to view opening hours
 • Inbar St 1.
  Tel: 972-(0)3-9350014 Fax: 972-(0)3-9350114
  Click on the map to view opening hours
 • 14, Ben Zion Gelis St. Segula Junction
  Tel:972-(0)3-9350014 Fax:972-(0)3-9350114
 • We've updated our privacy policy to cover appropriate data protection policies - GDPR

 • Buying a new car can be a very challenging task .
  High costs , new economic measures that increase significantly the prices of vehicles becomes mission impossible.
  Few people who are able to meet the many expenses involved in purchasing a new vehicle.
  You can purchase a second hand car , but there is a possibility of Leasing . We at Budget allow you to not give up the opportunity to get a new vehicle and offer you , the private customers , private leasing service allows anyone buying a new car in the budget that suits his pocket.
   
  Not required to spend large sums
   
  Leasing allows anyone to drive a new car with plastic sheeting . The concept is simple : pay the Company an advance which ranges from 15 % to 50 % and the cost of the vehicle over pay for up to 48 months. Every month pay several hundred dollars on a vehicle and any time you can terminate the contract without paying penalties port.
  In addition, Leasing allows you to purchase at the end of the period the vehicle at a reduced price or more, or alternatively to trade and get an advance for the next vehicle and thus basically you can take yourself to a newer car and continue the contract with the company.
  Are available with We are committed to giving you the best experience in the private leasing .
   
  Comprehensive service package
   
  Budget is a reputable leasing company International meets strict standards and gives each customer the best answer .
  We are available with various clients to enable auto Leasing method when we offer a variety of new vehicles on the market.
  For those concerned subject and the subject vehicle maintenance insurance maintenance , we offer comprehensive service package under the program of Leasing for which customers do not pay for car expenses , are available with us take care of all the details for you will travel by car peace of mind altogether.

 • Dear customer,
  for your convenience, we have assembled here the most frequent questions. We hope that the answers to them will be useful.
  For further information please contact us and we will provide you the best offer.
   
   
   
 • Dear customer,
  for your convenience, we have assembled here the most frequent questions. We hope that the answers to them will be useful.
  For further information please contact us and we will provide you the best offer.
   
   
   
 • Cher client,
  Nous avons regroupé à votre convenance les questions les plus répandues. Nous espérons que les réponses apportées vous seront utilises. Pour de plus amples renseignements, veuillez-nous contacter et nous vous proposerons la meilleure offre possible.
   
   
   
 • Est-il possible de restituer un véhicule à une heure plus tardive que celle à laquelle nous l’avons prise ?
 • Une journée de location est de 24 heures (ou une partie). Un retard d’une heure au-delà de l’heure de restitution du véhicule sera facturé à hauteur d’un tiers du prix d’une journée de location, selon le tarif d’une journée supplémentaire.
 • The corner of HaNofar and HaTidhar streets
  Tel:972-(0)3-9350022 Fax:972-(0)3-9350122
  email:ranana@budget.co.il
 • Ramon Airport
  Tel: 972-(0)3-9350028Fax: 972-(0)3-9350128
  email:Ramon@budget.co.ill
  Click on the map to view opening hours
 •  
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 06:00-23:00
  Friday: 06:00-16:00
   
 • 16, Shamgar St.
  Tel:972-(0)3-9350032 Fax:972-(0)3-9350132
 • david saharov st 12  Rishon LeZion 
  Tel: 972-(0)3-9350029Fax: 972-(0)3-9350129
  Click on the map to view opening hours
 • באדג’ט1. מתחייבת למחירים הטובים ביותר....

 • באדג’ט1. מתחייבת למחירים הטובים ביותר....

 • Sie möchten ein Fahrzeug in Israel mieten?
  Möchten Sie das Angebot erhalten, das sich am besten bezahlt macht?
  Die Zweigstellen der Firma Budget halten eine große Auswahl an Mietfahrzeugen für Sie bereit!
  Es ist bekannt, dass ohne Auto die Mobilität in Israel erheblich eingeschränkt ist, denn die öffentlichen Verkehrsmittel sind bei weitem nicht so effektiv wie ein PKW. Gleichzeitig damit gibt es keinen Zweifel, dass nicht jeder es sich erlauben kann, auf die Dauer einen oder gar zwei Wagen anzumelden, denn heute sind die Kosten der Fahrzeughaltung äußerst hoch. Die wirksamste Lösung ist daher das Anmieten eines Wagens. Die Autovermietung ist in Israel im Verlauf der letzten Jahre sehr populär geworden, dies vor allem wegen ihrer Annehmlichkeit, ihrer Verfügbarkeit und den attraktiven Preisen, zu denen sich ein Fahrzeug für einen Tag oder sogar für die Dauer von ein paar Wochen mieten lässt.
  Wir bei Budget können Ihnen ein besonderes Erlebnis bieten, anders und angenehm, wenn Sie sich in Israel einen Mietwagen nehmen.

  Ein Auto mieten für jeden Zweck
  Die Anmietung eines Fahrzeugs in Israel kann für jeden Zweck erfolgen, ob es sich um einen Ausflug handelt oder um die Arbeit, und sogar, wenn sich Ihr Wagen zur Reparatur in der Werkstatt befindet.
  Wir bei Budget stellen Fahrzeuge für jeden Zweck zur Verfügung, und unser zur Vermietung bereit stehender Fuhrpark ist vielseitig und bietet für jeden etwas Passendes, von Personenwagen und Familienautos bis hin zu Luxusfahrzeugen.
  Es wird Sie sicher überraschen zu erfahren, dass die Miete eines Autos sich gerade in Israel bezahlt macht und sehr viel preiswerter ist, als die möglichen Alternativen.
  Nehmen wir einmal an, dass Sie eine einmalige längere Fahrt unternehmen wollen, und dies an ein Ziel, wohin die Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problematisch ist. Anstatt ein Taxi in Anspruch zu nehmen, das Sie sicher eine schöne Stange Geld kosten würde, kann ein Mietwagen für einen Tag eine ausgezeichnete und kostengünstige Lösung für Sie darstellen.

  Günstige Bedingungen
  Die Firma Budget betreibt Zweigstellen überall in Israel, und wenn Sie in Erwägung ziehen, sich in Israel ein Auto zu mieten, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
  Wir bieten günstige Bedingungen und attraktive Preise und offerieren Ihnen darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Fahrzeugklasse des Wagens zu wählen, den Sie mieten wollen. Der große Vorteil besteht zudem darin, dass Sie das Fahrzeug bei einer anderen Niederlassung zurückgeben können als der, bei der die es anfänglich abgeholt hatten (in den meisten Fällen in vorheriger Absprache).
  Wir bei der Firma Budget verpflichten uns, dass das Erlebnis eines Mietwagens in Israel für Sie mit zuvorkommendem und qualitativ hochwertigem Service einhergehen wird, wobei wir Sie gerne im Hinblick auf den Fahrzeugtyp beraten werden, der Ihren Anforderungen entspricht.

  Haben Sie den Wunsch, Ihren Wagen auf eine effektivere Art zu mieten?
  Heute sind Mietwagen auch mit Hilfe unserer Website erhältlich, was für Sie eine wesentliche Zeitersparnis bedeutet. Alles, was Ihnen zu tun bleibt, ist die Auswahl des Fahrzeugs zu treffen, das Sie zu mieten wünschen, den Ort der Übergabe und der Rückgabe sowie das Datum der Vermietung zu bestimmen und sich für das von Ihnen bevorzugte Versicherungsprogramm zu entscheiden.

 • Hotel Area, Dan Hotel, 99 Hayarkon St.
  Tel: 972-(0)3-9350012 Fax: 972-(0)3-9350112
  Click on the map to view opening hours
 • The never resting city.
   
  the "second capital" of israel, offers you the best places to relax: the sandy beach, the hotels, pubs, restaurants and eberything you need to enjoy the beauty of israel.
  Tel Aviv Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Tel Aviv .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
   
  Opening hours:

  Sunday-Thursday: 08:00-18:00
  Friday: 08:00-14:00
 • Hotel Area, Dan Hotel, 99 Hayarkon St.
  Tel: 972-(0)3-9350012 Fax: 972-(0)3-9350112
 • 53, Tel Aviv lavanda Street
  Tel: 972-(0)3-9350013 Fax: 972-(0)3-9350113
  Click on the map to view opening hours
 • The rental is subject to the general conditions set forth in the Budget rental contract and in any case of conflict between these terms and the provisions of the rental agreement the Lessee will sign upon receiving the vehicle, the rental agreement shall prevail.

   

  The pictures presented on the website are for illustration purposes only.


  • The prices and terms may change without prior notice.
  • Credit card – the lessee should present to the Lessor a valid credit card, with his name imprinted on it and available credit for the required deposit.
  The Lessee will be required to deposit an amount to be determined by the Lessor at the time of the collection in respect to the rental rate and charges. 
  Electronic and Debit cards such as Visa Electron and Isracard Direct will not be accepted. 
  • It is strictly forbidden to exit the country’s borders or to enter Palestinian Authority territories with the vehicle.
  • Vehicle reservation – Budget reserves the right to supply a vehicle based on the vehicle group ordered.

  • In the case of a delay of 3 hours or more from the time of pick up, Budget reserves the right to cancel the booking

   

  Vans / Minivans and special vehicles:

  Reservations for vans, minivans and special vehicles: requests for vehicles from groups I, S, M, P, K, U, Y are subject to approval by the reservation center.

   

  Cancellations, extensions and shortening policies

  Cancellation policy, extensions and shortening:


  In the event that the tenant cancels a reservation up to 14 days from the moment the order is made, and provided there are more than 48 hours left until the date of collection, the tenant will be charged a cancellation fee of 5% of the reservation price or NIS 100, whichever is lower.
  In the event that the tenant cancels a reservation less than 48 hours until the date of collection of the vehicle or in the event of non-arrival, the tenant will be charged four days' rent, but not more than half the price of the reservation.
  In any other case where the tenant cancels a reservation, the tenant will be charged a cancellation fee of 3 days rent but not more than 30% of the reservation price.
  In the event of cancellation, the tenant must ensure that the written cancellation request has been received by Budget's offices. Upon receipt of the cancellation request, the company will send the tenant confirmation of cancellation of the order within two business days.
  Budget will be entitled to charge the tenant a cancellation fee using the credit card provided for the purpose of reservation.
  If the tenant extends the lease, no discount will be given on the extension, and the price will be in accordance to the rates applicable at that time.
  In case of shortening of the rental period, the tenant will not entitle to a refund.

   

   

  Driving, renting, age of driver


  Permitted to drive a Budget vehicle upon following the conditions listed:

   

  -       Groups A, B, C, X, F: minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups G, J, H, P: 23 years old and minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups I, K, S, M, W: 25 years old and minimum 2 years' valid driver's license

  -       Groups U, Y: 28 years old and minimum 3 years' valid driver's license.

   

  Required documents:

  -       Original valid driver's license (photocopy will not be accepted)

  -       Original valid ID (Israeli ID / passport) and tourist Visa if applicable

  -       Valid credit card of one of the listed drivers on the contract

  -       2 valid credit cards are required for category U rentals.

   

  *** For a driver 23 years old and below, who withholds a driver's license for more than two years, an additional price of 50 NIS per day will be charged, excluding VAT.
  Furthermore, in the event of damage to the vehicle, a double deductible will apply to the renter / driver. 

   

  Insurances

  Budget offers various types of insurance coverage.

   

  CDW and TP plan


  It includes comprehensive coverage in case of damage / accident / theft to a vehicle or third party vehicle. In this case, the customer will be charged the cost of self participate according to the vehicle group. Damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle is not covered, and in the event of such damage, the Lessee will be fully liable for the damage

   

   

  Third Party Liability plan
  This program replaces the CDW & TP program and is intended exclusively for customers with credit cards that provide comprehensive insurance valid in Israel. It is the customer's responsibility to inform the credit company, and their duty to ensure that this coverage is indeed valid in the State of Israel. In such cases, it is mandatory to purchase coverage for damage to third parties, which is not covered by the credit card companies.

   

  Damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle is not covered, and in the event of such damage, the Lessee will be fully liable for the damage.


  Super CDW / TP 

  This program enlarges the coverage of CDW & TP so that, in case of damage / accident / theft the Lessee will not be charged self participation (Excluding a driver under the age of 23, who will be charged a Reduced deductible in the amount of 2,000 NIS, including VAT. )
  This plan does not include damage to the lower chassis, and / or tires and / or windshields and / or the interior of the vehicle and in the event of such damage, the Lessee will be liable for the full amount of the damage.

  Additional Fees

   

  The price does not include extras such as:

  Baby chair, booster, GPS and mobile phone are obtainable at an additional cost, upon availability

  Additional driver: at extra cost and payable at the Budget branch directly
  Airport Fee: An airport fee will apply to any rental beginning and / or ending at the airport

  One way rentals are available at no additional charge to all locations in Israel except Eilat. 
  One Way to / from Eilat:  a drop of fee will be applied to any rentals less than 6 consecutive days

  Rentals less than 6 consecutive days: O/W fee:

  -       groups B, C, X,  F ,G, J :  US $100,

  -       special vehicles groups I, S, M, P, K, U, Y : US $280.

   

  When booking a vehicle from Eilat, cancellation of 48 hours or less prior to the pick-up date will result in a 100% cancellation fee (regardless of the length of the rental)


  Delivery and collection: In the event of delivery or collection of the vehicle from the customer, an additional charge will be charged

   


  VAT:
  17% tax will be applied to all rental components.
  Tourists entering Israel and presenting a foreign passport with a B2, B3, or B4 visa stamp, or Diplomatic Passport are exempt from this charge.  The charge applies to foreign residents with Israeli citizenship.

  In case of discrepancy between these terms and the rental agreement signed by the client upon receiving the vehicle, the rental agreement will prevail.

   

   Domicar Ltd. is the franchise of Budget Israel, 520038985.
  Company Address: 1 Hasharon St., Airport City

   

   

 • test ru
   test ru test ru test ru test ru test rutest ru
 • test ru
  t
  test ru
  est ru test rutest ru
 • test test
  test testtest test test test test testtest test test test test test test test
 • test test
  test testtest test test test test testtest test test test test test test test
 • Subject will be reviewed by the appropriate officials in manufacturing and our representative will contact you within 14 business days.

  Regards Budget Rent A car Israel – Domicar ltd.
   

   
 • Subject will be reviewed by the appropriate officials in manufacturing and our representative will contact you within 24 hours.

  Regards Budget Rent A car Israel – Domicar ltd.
   
   
 • thank You page
  thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page
 • thank You page
  thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page
 • thank You page
  thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page thank You page
 •  

  סמל באדג'ט גולד

   

  The Budget Gold plan is a gold warrantee for anyone who purchase second hand vehicles from us and wants a peace of mind for the first two years following the purchase.

  The vehicle is our main asset, and that is why we do everything in order to keep it safe. Throughout the vehicle’s lifespan, we take care of maintenance and repairs at the highest level to make sure that it is in excellent condition.
  In addition, every vehicle at Budget undergoes a detailed improvement process, which includes testing by a licensed facility, body work and parts supplementation, mechanical malfunction repair, thorough cleaning and cosmetics. You will not be able to tell the difference between a new vehicle and a first hand vehicle. Aside from the improvement process, we work with full transparency with the client, and provide him with the vehicle’s license, information about the previous owners, if any, a history of the vehicle’s treatments, significant damages and accidents in case it had any, and an overall explanation about the vehicle’s advantages and disadvantages so that he may make an educated decision. Along with all of these parameters, there is no doubt that the buyer leaves with a peaceful mind and a quiet heart. Each of our vehicles comes with some kind of warrantee, but the Budget Gold package provides the best and most comprehensive coverage after a purchase.

      

  What does the Budget Gold Warrantee include?

  The Budget Gold warrantee covers you for up to two years from the day of purchase, or up to 20,000 kilometers from the day of purchase. Whichever is first, and under the condition that at the time of purchase, the odometer was not above 130,000 kilometers or if it is a commercial vehicle. In the Budget Gold plan, you have no co-pay, and if, God forbid, your vehicle experiences a malfunction that prevents you from driving it anymore, you will be entitled to an alternate vehicle while we make sure that your vehicle is fixed. This benefit is reserved for you for a period of up to 6 months from the day of purchase.

      

  The Budget Gold Warrantee covers the following assemblies:


  Engine - With the exception of oil leaks and oil seals
  Gearbox - With the exception of oil leaks, sensors and gear calculators
  Steering system
  Engine cooling system

  Brake system
  Exhaust system - With the exception of the catalytic converter and oxygen sensors
  Fuel system
  Electrical system - With the exception of the engine management computer and sensors
  Air conditioning
  Battery - the warrantee is valid for 3 months
  Window mechanisms - the warrantee is valid for 3 months


  It is important to review the warrantee document at the time of purchasing your vehicle, where all the details and conditions for realization are written.


   

 • Ben Gurion Airport
  Car rental return
  Tel: 972-(0)3-9350011 Fax: 972-(0)3-9350111
 • The new and amazing gateway to Israel. Here time literally flies.
  This new airport combines all of the cutting edge technology and flight control abilities. It's big, it's beautiful and it's Israel at it's finest. Once you land in this airport you don't want to go back because it feels like home. A place you feel belong and welcome.
  Welcome to Israel.
   
  Ben Gurion Car Rental: all reservation done in the website. The car will wait for you in our agency in Ben Gurion .
   
  Budget has 15 branches that are spread throughout the country (from Afula to Eilat). The company operates a wide fleet of cars, including new and unique models.
  We  focus on quality and service and Don't forget that with Budget you benefit from regular vehicle servicing, and roadside repairs.
   
  Budget  Rent A car Israel - 24 Hours a Day, Every Way Service!
 • Die Firma Budget Fahrzeugvermietung ist weltweit das drittgrößte Unternehmen seiner Art.
  Budget ist in 110 Ländern aktiv und verfügt über 3200 Niederlassungen überall auf der Welt.
  In Israel bietet Budget 20 Zweigstellen, die überall im Land verteilt sind und von Eilat im Süden des Landes bis nach Afula im Norden reichen.
  Die Firma Budget betreibt ihren Hauptsitz auf dem Gelände des Ben Gurion Flughafens; dazu gehören auch eine Tankstelle, eine Autowaschanlage, die Büros der Firmenleitung, eine große Autowerkstatt und natürlich auch eine Zweigstelle der Autovermietung.

  Die Zweigstellen von Budget im Zentrum des Landes:
  Die Firma betreibt zwei Niederlassungen in Jerusalem: Eine im King David Hotel und die zweite im Stadtviertel von Romema. Darüber hinaus verfügt Budget über eine Zweigstelle im Dan Hotel in Tel Aviv sowie über weitere Niederlassungen in Bnei Brak, Petah Tikvah, Herzeliya, Ra´anana und Netanya. Das Hauptbüro von Budget befindet sich auf dem Gelände des Ben Gurion Flughafens und ist an allen Tagen der Woche 24 Stunden lang geöffnet; hier werden alle auf dem Luftwege nach Israel einreisenden und wieder ausreisenden Kunden bedient.
  Die Zweigstellen von Budget im Norden Israels: In den Städten Haifa und Afula
  Die Zweigstellen von Budget im Süden Israels: In den Städten Eilat, in Beer Sheva, Ashdod und Rehovot.
  Unsere Webseite steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch.

  Zwecks Kontaktaufnahme und Reservierung rufen Sie bitte unter der Nummer * 2200 an, die von jedem Telefon gewählt werden kann.

  Weitere Dienstleistungen der Firma Budget

  Verkauf von Fahrzeugen
  Die zentrale Niederlassung von Budget verfügt über eine Ausstellungshalle für den Verkauf von Fahrzeugen aus zweiter Hand ebenso wie von Neuwagen.
  Die zum Verkauf stehenden Fahrzeuge befinden sich in ausgezeichnetem Wartungszustand, und sie können zu günstigen Finanzierungsbedingungen und wettbewerbsfähigen Preisen erworben werden.
  Darüber hinaus sind Sie auch mit Ihrem Gebrauchtwagen für eine Inzahlungnahme gerne bei uns willkommen.

  Leasing
  Die Firma Budget bietet operatives Leasing für Unternehmen ebenso wie privates Leasing für Einzelpersonen. Das operative Leasing ermöglicht Ihnen, den gesamten Bereich der Wagenflotte Ihres Unternehmens an eine externe Firma zu übertragen, die dafür fachlich kompetent ist, und damit finanzielle Einsparungen zu erzielen, die Sie dann auf gewinnbringenden Gebieten investieren können. Das private Leasing gestattet Ihnen, Ihren fahrbaren Untersatz auf die denkbar einfachste Weise und ebenso kostengünstig aufzuwerten.


  Anmieten von Fahrzeugen im Ausland
  Ein Fahrzeug im Ausland kann bereits in Israel angemietet werden.
  Der Vorteil von Budget besteht darin, dass die Firma über Niederlassungen in den meisten Ländern der Welt verfügt.

  Vorteile der Anmietung von Fahrzeugen im Voraus in Israel:
  • Vorherige Bestimmung des Fahrzeugmodells und der Fahrzeugklasse
  • Vorherige Festlegung des zu zahlenden Betrags
  • Vorherige Vereinbarung des Abhol- und Rückgabeortes für das Fahrzeug

 • Today, thanks to the internet and a vibrant market of buyers and sellers, more and more people prefer to sell their private vehicles through professional companies, who can maximize their profit for the vehicle they own and accompanies them throughout the process of selecting a newer vehicle.
  Budget’s car selling capabilities, together with an accumulated experience of over 30 years, allow it to purchase the vehicles from private customers at high prices up to the Levi Yitzhak pricelist prices, and at the same time continue selling the vehicles it owns at surprising discounts. Each time you purchase a budget vehicle, you receive a “buyback guarantee” to ensure your peace of mind.

   

 • What are the types of credit cards with which you can make a rental agreement?
 • All credit cards which are not immediate charge cards and which have a credit frame are accepted, including international cards.
 • Budget Autovermietung Israel – Domicar Ltd.

  Budget ist weltweit die drittgrößte Firma für Mietwagen. Mit mehr als 3200 Standorten in 110 Ländern blickt die Firma auf über 50 Jahre der Aktivität und des Dienstes am Kunden zurück.

  Die Firma Budget begann 1981 mit ihren Aktivitäten in Israel. Von Afula bis nach Eilat verfügt Budget Israel über eine große Zahl von Zweigstellen im Land, darunter auch am Ben Gurion Flughafen, die an 364 Tagen im Jahr 24 Stunden lang geöffnet ist. Der Fuhrpark des Unternehmens zeichnet sich durch eine große Auswahl an neuwertigen Fahrzeugen aus.
  Der Sitz der Firma ist in einem großen Logistikzentrum am Flughafen angesiedelt, das ihren Fortschritt beim Dienst am Kunden widerspiegelt. Das Gelände beherbergt die Büros der Firmenleitung, eine große Autowerkstatt, ein Tankstelle und eine Autowaschanlage. Darüber hinaus befindet sich hier auch eine prächtige Ausstellungshalle für den Verkauf von Fahrzeugen.
  Budget verfügt über eine umfassende Erfahrung beim Verkauf von Fahrzeugen aus zweiter Hand, bei der Vermietung von Fahrzeugen in Israel und im Ausland an Privat- und Geschäftskunden ebenso wie beim privaten und operativen Leasing zu attraktiven Preisen.
  Im Verlauf all der Jahre ihrer Tätigkeit achtete die Firma Budget darauf, das Servicebewusstsein der Firma weiterzuentwickeln, in dessen Mittelpunkt der Kunde und seine Anforderungen stehen. Budget bemüht sich, das Beste zu geben, um für einen überaus großen und zufriedenen Kundenstamm auf dem geschäftlichen und privaten Sektor beim operativen Leasing, bei der Wagenvermietung und beim Verkauf von Fahrzeugen einen besonders hohen Leistungsstandard aufrechtzuerhalten und diesen kontinuierlich zu verbessern.
  Schließen auch Sie sich unserem zufriedenen Kundenkreis an!
  Wählen Sie *2200 von jedem Telefon.

   

   

 • Who has to pay VAT?
 • The addition of VAT will apply to all rental components. Tourists with a foreign passport entering Israel and presenting a B2, B3, or B4 visa stamp are exempt from this charge. The charge applies to foreign residents with Israeli citizenship.

 • Budget, as an international company operating in dozens of countries around the world, is committed and obligated to the highest standards in all of its activity.
  Budget Israel, which has been active since 1981, is subject to these same international standards and makes sure that they are complied in Israel. This is the reason that Budget’s customers in Israel enjoy the same level of quality and reliability which Budget’s customers receive across the world. Budget’s international backing allows it to renew its vehicle fleet and obligates it to maintain its vehicles according to the strict rules practiced in the company worldwide. The leading international company’s purchasing and maintenance policy is well known: when you buy a Budget car, you buy a modern, well maintained, and well preserved vehicle.

  Budget is committed to vehicle quality all the way – before, during, and after the sale. Budget’s cars undergo tune ups and are constantly under strict supervision and control. The vehicles’ quality is guaranteed in advance, and this allows Budget to grants its customers a comprehensive warranty.
  Budget provides a wide range of professional sales representatives for its customers, all with professional training and deep knowledge of the vehicle world. The professional representative will find the right vehicle for each customer, according to his demands and needs and in accordance with the budget at his disposal. The representative will grant each customer an expansive overview of each model, offer a test drive, and detail its advantages, in order to provide a broad and detailed view so that the choice will be the best possible for him.


 • Puis-je réserver un véhicule à la location selon un modèle et un fabricant particulier ?
 • La réservation d’un véhicule se fait selon une catégorie et n’engage ni à un fabricant ni à un modèle particulier en fonction de la disponibilité de la flotte de véhicule au moment de la récupération du véhicule
 • Kann ich ein Mietfahrzeug eines bestimmten Modells und Herstellers bestellen?
 • Die Bestellung eines Wagens erfolgt auf der Grundlage der Kategorie und ist weder für ein spezifisches Modell noch für einen bestimmten Hersteller verpflichtend, sondern beruht auf dem jeweils verfügbaren Inventar des Fuhrparks zu dem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug abgeholt wird.
 • Is driving permitted in the West Bank territories?
 • Driving is permitted throughout the state of Israel, it is forbidden to enter Palestinian authority territories with the vehicle.
 • Darf man mit dem Fahrzeug auch in die Gebiete der Westbank fahren?
 • Die Fahrt ist für alle Gebiete des Staates Israel freigegeben; demgegenüber besteht ein absolutes Verbot der Einreise mit dem Mietwagen in die Territorien der palästinensischen Autonomiebehörde.
 • What is Levi Itzhak price list


  Each of us knows that when we have to buy or sell anything of high value, such as a vehicle, a house or insurance, we must appraise its price in accordance with a price list as well. There is no doubt that the Levi Itzhak price list is the most valued and popular in every business in Israel, including insurance agencies, real estate agents and car sellers. The Levi Itzhak price list exposes the potential buyer to data about the product, and often times even data that the buyer had not even thought to check, thus helping him to get the very best price for the product that he wishes to purchase.   

  A Bit of History


  In 1971, the “Levi Itzhak” group was founded by Levi Itzhak, who at the time worked as an esteemed appraiser in the vehicle industry. Since that day, the company has been engaging in distributing price lists in a national circulation, which deal mostly with vehicles, real estate and insurance. The company also has an internet site, in which the price of the asset or the vehicle can be appraised according to the Levi Itzhak price list. Thanks to all of the conveniences being offered and the scope of the information that is given to the consumer, it is no wonder that the Levi Itzhak price list has become the most popular price list in most businesses in Israel.   

  The Levi Itzhak price list


  The field of vehicle insurance and appraisal in Israel acknowledges the Levi Itzhak vehicle price list as the standard document, and the majority of business transactions rely on this vehicle price list, since it offers accuracy in assessing the value of the vehicle, aside with being convenient and user friendly. The Levi Itzhak price list deals with the prices of private vehicles, buses, minibuses, trucks, vans, toe trucks and taxi cabs, and it includes most of the models that are being sold today in Israel. All of the data are arranged according to parameters such as: manufacturer, model, finish, and so on.   

  How is the value of the vehicle being calculated?


  As we said, the price list contains hundreds of vehicle models and aside each model, the following data will appear as well: manufacturer’s name, model, model from year, accessories (if any), acceleration, fuel consumption and trunk size. In addition, there is also information on the safety level of the vehicle, which has been divided into two sub-sections, as a result of the increase in vehicle safety awareness in the recent years, and both of them together determine the score: the crash test score according to the European NCAP tests and the safety level in accordance with the safety devices that are installed in the vehicle – ABS (Anti-lock Braking System), sliding prevention system and the number of airbags in the vehicle.   

  Weighted calculation of the different parameters according to auxiliary tables


  If you are using the Levi Itzhak second hand vehicle price list, the next step in determining the value of the vehicle is the auxiliary tables of the price list. The tables include specific data for each and every vehicle, in accordance with its individual condition. Thus, the price of the vehicle will respectively increase or decrease. The data include the vehicle’s mileage (the higher it is in comparison to its year, the more the specific vehicle’s price list goes down), the number of previous owners, the height of the vehicle license fee and renewing it, licensing groups for private vehicles (and commercial ones up to 4 tons) and the vehicle’s general condition.   

  Decrease in value and tradability


  Aside from the auxiliary tables, the price list also places important on the devaluation of the vehicle after an accident:
  If the vehicle has been in an accident, a commercial value decrease will apply to it. Meaning, even if the damage was reasonably repaired, the traces of the accident still exist, whether they are visible (to the trained or untrained eye) or if they are recorded in the vehicle’s documents. This could deter the buyer, and therefore decreases the vehicle’s value, in accordance with three parameters:

  1. The location and intensity of the damage
  2. The nature of the repair
  3. The tradability of the vehicle

  Tradability, from the words to trade, is the ability to buy or sell an asset. Therefore, another thing that affect the vehicle’s price after an accident is the car’s tradability – a model that sells relatively easily in the market will be less affected by the traces of an accident than a model that is being sold less in the market. This means that the exact same accident will affect two different vehicles in a different way. For that reason, since the commercial value decrease is also affected by the vehicle’s tradability, the change in the vehicle’s value due to its tradability will also be affected, if it has been through an accident.

  All of these data are calculated together according to a formula that was developed by the company, and they are the ones who create the vehicle’s final figure, which constitutes its “ID”: the model code. When you intend to sell your vehicle, or are looking to buy a new vehicle, it is recommended to first take a loot at the vehicle’s price list, according to all of the noted parameters, in order to know what is the price list of your vehicle (or of the one that you are interested in buying), before going to the market.

  On Budget’s vehicle sales pages, you could find the “Levi Itzhak price list” along side every vehicle. In order to know the price list of a vehicle on Budget, you could contact us or leave your information and one of Budget’s representatives will contact you.

   

 • • The price includes theft coverage and primary damage.
  • Price includes 250 KM per day for 1-2 rental days and 3500 KM for each month.

  * When "free" day's rental promotion is valid, the discount will be illustrated through the vehicle prices for eligible dates

  * special offers are limited to 99 km per day.

 • Компания Budget - третья в мире по размерам компания по сдаче автомобилей в аренду.
  Компания Budget работает в 110 государствах и насчитывает 3200 филиалов по всему миру.
  В Израиле компания представлена 20 филиалами,
  от Эйлата на юге до Афулы на севере.
  Главный офис Budget расположен неподалеку от аэропорта имени Бен-Гуриона, в авиагородке (Кирьят сде ха-тэуфа), и состоит из автозаправочной станции, автомойки, административного здания, большой автомастерской и, разумеется, самого отделения по сдаче автомобилей в аренду.

  Филиалы Budget в центре страны

  У компании есть два филиала в Иерусалиме: один в гостинице «Царь Давид», другой в микрорайоне Ромема.
  Есть также филиал в гостинице «Дан» в Тель-Авиве, отделения в Бней-Браке, Петах-Тикве, Герцлии, Раанане и Нетании.
  Центральное отделение находится в международном аэропорте имени Бен-Гуриона, работает 24 часа в сутки всю неделю и обслуживает клиентов, прилетающих в Израиль и улетающих из него.
  Филиалы Budget на севере страны: В Хайфе и Афуле
  Филиалы Budget на юге: в Эйлате, Беэр-Шеве, Ашдоде и Реховоте.
  Наш интернет-сайт к вашим услугам на английском, французском, русском и немецком языках.
  Чтобы связаться с нами и сделать заказ, звоните на номер *2200 с любого телефона.

  Дополнительные услуги компании Budget

  Продажа автомобилей

  В центральном отделении есть демонстрационный зал для продажи автомобилей со вторых рук, а также новых автомашин.
  Машины, выставленные на продажу, находятся в отличном состоянии, а условия продажи включают удобное финансирование и конкурентоспособные цены.
  Вы можете приехать со своим старым автомобилем и провести сделку трейд-ин.

  Лизинг

  В компании Budget можно оформить операционный лизинг для крупных компаний или частный лизинг для физических лиц.
  Операционный лизинг дает вам возможность перевести все управление автопарком своей организации внешней компании, специализирующейся в этой сфере, а сэкономленные средства направить туда, где они будут более полезны для вашей профильной деятельности.
  Частный лизинг позволяет вам обновить свой автомобиль простым и экономичным способом.

  Аренда автомобиля за границей
  Арендовать автомобиль за границей можно прямо из Израиля.
  Преимущество компании Budget в том, что у нас есть филиалы в большинстве стран мира.
  Выгоды предварительного заказа аренды автомобиля из Израиля:
  * Вы заранее указываете модель машины и ее категорию
  * Вы заранее указываете размер выплаты
  * Вы заранее указываете место получения и возврата автомобиля

 • Получить большую Прокат автомобилей в Израиле с Аренда бюджета

  Для аренды автомобиля в Израиле , выберите Прокат Budget Car услуги .
  Прокат Бюджет автомобилей имеет широкий выбор автомобилей для вас на выбор и веб-сайт , чтобы посетители могут арендовать определенное автомобиль, чтобы двигаться , прежде чем они есть , избегая хлопот о привлечении к забронировать автомобиль, как только вы уже находитесь в страна . Почему дело с неприятностей от того, чтобы делать вещи, как вы идете и сделать поездку вниз ? С он-лайн веб-сайте Прокат Budget Car , вы можете выбрать время встречи и дату высадки , а также модель автомобиля вы хотели бы. Отдых Израиль автомобилей сделаны легко с помощью Бюджетного Общества.

  Прокат автомобилей Made Easy с веб-сайтом бюджета

  Аренда автомобилей в Израиле производятся проще, чем когда-либо мечтали или известен прежде с помощью Аренда Budget Car ! Прокат Бюджет автомобилей обеспечивает максимальный обслуживания клиентов и размещения , так что вы не подчеркнул при попытке найти поездку , чтобы добраться до места вашего дюйма Аренда автомобиля является стрессовой , если вы оставите его в последнюю минуту. Услуги по прокату автомобилей может сделать вас ждать в длинных очередях в то время как они имеют дело с душевой клиентов. Прокат Бюджет автомобилей позволяет использовать удобство просмотра онлайн , чтобы сделать свой ​​выбор и зарезервировать автомобиль, таким образом , что вы можете расслабиться и насладиться спокойствие , зная ваш прокат заботятся .

  Надежные Аренда автомобиля в Израиле

  Отдых Израиль автомобилей сделаны проще, чем когда-либо . С бюджета , прокат автомобилей в Израиле не должен быть трудным или разочарование . Просто выходить в интернет и просматривать списки моделей. От Nissan в Mazda, и Cadillac в Chevrolet, есть марки и модели для всех. Не тратьте время с другими службами , которые делают вас позвонить или дойти до их физического расположения , чтобы получить услугу. Прокат Бюджет автомобилей делает прокат автомобилей в Израиле проще, чем когда-либо прежде. От планировании времени , что вы будете нуждаться в автомобиле, чтобы , когда вы собираетесь высадить его , с легким знак в и членских услуг , Прокат Budget Car предоставляет вам , клиенту , со всем необходимым , чтобы иметь простой переход , так что вы можете получить автомобиль и быть на вашем пути . Отдых Израиль автомобилей не должно быть трудно . Ознакомьтесь с последними акции и сэкономить время с бюджета .

 • Хотите взять автомобиль в аренду в Израиле?

  Хотите получить самое выгодное предложение?

  В филиалах Budget вас ожидает большой выбор автомобилей, предлагаемых в аренду!

  Как известно, в Израиле тяжело передвигаться, не имея машины: общественный транспорт далеко не так эффективен как частный автомобиль.
  Вместе с тем, ясно, что не все могут позволить себе содержать машину, а тем более две: ведь в наше время расходы на эксплуатацию автомобиля весьма значительны. Самое эффективное решение проблемы - аренда автомобиля.
  В последние годы аренда автомобиля в Израиле приобрела большую популярность, в основном из-за удобства, доступности и привлекательных цен на аренду автомобиля на один день или даже на несколько недель.
  В Budget вам предложат уникальный опыт и приятные впечатления от аренды автомобиля в Израиле.

  Аренда автомобиля для любых целей
  Взять напрокат автомобиль в Израиле можно с любыми целями: для путешествия, для работы и даже на время ремонта вашей машины.
  В Budget сдадут вам автомобиль в аренду на любые цели; выбор моделей достаточно широк, чтобы удовлетворить любые потребности, будь то семейная машина или автомобиль представительского класса.
  Вы будете удивлены, но в Израиле именно аренда автомобиля может оказаться самым выгодным и дешевым из всех вариантов пользования частным транспортом.
  Представьте, что вам необходимо совершить длинную разовую поездку туда, куда непросто добраться общественным транспортом. Вместо того, чтобы брать такси, которое наверняка обойдется в немалую сумму, вам будет гораздо выгоднее взять машину напрокат на один день.

  Удобные условия
  У компании Budget есть филиалы по всей стране, так что если вы только взвешиваете возможность аренды автомобиля, вы пришли по нужному адресу.
  Мы предлагаем удобные условия и привлекательные цены, а также предоставляем возможность выбрать категорию автомобиля. Большим преимуществом является возможность забрать машину в одном филиале компании, а вернуть в другом (как правило, по предварительному согласованию).
  Компания Budget гарантирует вам самые приятные впечатления от аренды автомобиля, предупредительное обслуживание на самом высоком уровне, а также консультацию относительно типа автомобиля, который подойдет для той цели, которая привела вас в компанию.

  Хотите повысить эффективность сделки по аренде автомобиля?
  У вас есть возможность сэкономить уйму времени, сделав заказ на нашем сайте. Вам осталось лишь выбрать тип автомобиля, который вы хотите взять напрокат, место получения, место возврата и даты аренды, а затем выбрать предпочтительную программу страховки.

 • • Можно ли вернуть машину в более поздний час, чем я ее брал?
 • День аренды составляет 24 часа (или меньше). Задержка возврата на час и более от установленного времени возврата автомобиля сопряжена со штрафом в размере трети цены дня аренды, по тарифу дополнительного дня.


 • Дорогие клиенты,

  для вашего удобства мы приводим здесь календарь израильских праздников на текущий год.
  Надеемся, что он поможет вам спланировать свой отпуск и аренду автомобиля.

  Желаем вам приятной поездки
  Персонал компании Budget


  Нажмите здесь для просмотра
 • Хотите получать льготы и скидки на прокат автомобилей? Хотите первыми получать информацию о продаже автомобилей с первых рук по привлекательным ценам? Хотите участвовать в особых акциях для членов клуба?
  Присоединяйтесь к клубу клиентов Budget Israel - и получайте всю необходимую информацию по электронной почте.

  Особые льготы для членов клуба Budget
  • 5% постоянной скидки на аренду автомобиля
  • 1000 шек. в подарок при покупке автомобиля (нового или с первых рук)
  • Особые акции для членов клуба
  • Личный подарок на день рождения


  И это еще не все...
  Ежемесячно члены клуба получают по электронной почте престижный журнал с интересными и полезными статьями на тему автомобилей, транспорта, путешествий, советами для водителей и другой полезной информацией.
  Так что если вам важно знать, как извлечь максимальную пользу из вашего автомобиля, как ухаживать за ним и сохранять его рыночную цену, а также куда стоит поехать на нем на семейный отдых - присоединяйтесь к тысячам членов клуба клиентов Budget!
  Журнал и информация о клубных льготах распространяются на трех языках: иврит, английский и французский.
  Присоединяйтесь - и начинайте пользоваться всеми льготами. Новые льготы каждый месяц!


 • Budget обязуется проводить регулярное техобслуживание всех транспортных средств в ее распоряжении, что позволяет компании предоставлять расширенную страховку до 3-х лет в соответствии с выбранным видом автомобиля и его моделью, и обязаться устранять любые неполадки, обнаруженные при проверке транспортного средства.Budget может похвастаться высоким процентом возвращающихся клиентов, что свидетельствует о качестве продаваемых автомобилей и отличном обслуживании. Компания предоставляет наиболее полную гарантию в рамках политики компании: сохранить свой самый важный актив - автомобили. Компания Budget известна своим высококлассным обслуживанием и сопровождением после покупки автомобиля, цель которого - убедиться в том, что купленный автомобиль отвечает вашим ожиданиям.

 • Вы можете обратиться к нам с любой просьбой, предложением, идеей или инициативой.
  Заполните свои данные, выберите тему обращения и отправьте нам.
  Контактная информация для экстренных случаев:
  Телефон: 03-9350000 или * (звездочка) 2200
  Факс: 03-9350001
   
 • • Обязан ли владелец кредитной карты присутствовать в филиале при получении автомобиля?
 • Да. В соответствии с правилами кредитных компаний, при заключении кредитной сделки обязан присутствовать владелец карты с идентификационными документами.
 • Кто должен платить НДС?
 • Ко всем составляющим аренды добавляется НДС. Туристы с заграничным паспортом, которые при въезде в Израиль предъявляют визы с печатями B2, B3 и B4, освобождаются от НДС. Иностранные резиденты с израильским гражданством от уплаты НДС не освобождаются.
 • «Баджет аскарат рехев Исраэль - Домикар Лтд»
  Budget - третья в мире по величине компания по сдаче автомобилей в аренду, обладающая 50-летним опытом работы и располагающая 3200 отделениями в 110 странах.

  Компания Budget действует в Израиле с 1981 года. «Budget Израиль» располагает множеством отделений по всей стране от Афулы до Эйлата, в том числе в аэропорте им. Бен-Гуриона, где отделение работает 24 часа в сутки и 364 дня в году. Автопарк компании характеризуется большим ассортиментом современных автомобилей.

  Штаб-квартира Budget находится в большом центре логистики авиагородка (Кирьят сде ха-теуфа), что подчеркивает фокус компании на обслуживании клиентов. В комплексе зданий находится административное здание, большая автомастерская, автозаправочная станция и автомойка. Здесь же располагается большой салон для продажи автомобилей.

  Компания располагает различными решениями по продаже автомобилей из первых рук, сдаче автомобилей в аренду частным лицам и предприятиям в Израиле и за границей, индивидуальному и операционному лизингу, и все это по крайне привлекательным ценам. Budget на протяжении всех лет своей деятельности обращала особое внимание на культуру обслуживания, в соответствии с которой клиент и его потребности находятся в центре внимания компании. Компания делает все возможное для того, чтобы поддерживать исключительно высокий уровень сервиса и постоянно повышать его в интересах удовлетворенных клиентов - частных лиц и предприятий, в сфере операционного лизинга, продажи и сдачи автомобилей в аренду.

  Вступайте и вы в круг наших довольных клиентов!
  Звоните *2200 с любого телефона
   

   
   
 • Общие условия аренды

  ·      День аренды включает 24 часа (или любую их часть).

  ·      Возврат машины будет осуществлен в срок, указанный в договоре.
  В случае возврата машины с задержкой, с арендатора будет взиматься треть от стоимости аренды машины на один день, включая любую дополнительную услугу, если такая будет приобретена.
  При задержке в 3 часа и более, арендатор будет обязан оплатить полный день аренды машины, включая любую дополнительную услугу, если такая будет приобретена.

  ·      Количество километров, предоставляемых в рамках периода аренды автомобиля, может меняться в зависимости от специальных предложений, акций, компании и прейскурантов, установленных в определенны период.      

  ·      Заправка: после окончания периода аренды мы настоятельно рекомендуем вернуть машину с полностью заправленным баком, если этого не произойдет, с арендатора будет взиматься плата за бензин, а также дополнительная оплата за обслуживание, за заправку бака.
  Нужно заранее узнать, какой вид бензина подходит для вашей машины. Заправка машины, не соответствующая инструкциям производителя, приведет к оплате арендатором всех расходов, связанных с любым видом ущерба, нанесенного машине, в следствии данных действий.

  ·      Кредитная карта- арендатор должен предоставить действующую кредитную карту, на свое имя, размер рамок кредита, которой достаточен, чтобы внести залог за аренду машины.

  Точная сумма залога будет остановлена в момент передачи машины арендатору, в соответствии с компонентами условий аренды.

  Израильские электронные карты, позволяющие немедленно снимать средства со счета, такие, как “виза электрон” и “исракард дайрект” не принимаются.

  ·      Категорически запрещается выезжать на машине за пределы государства Израиль, а также заезжать на территорию Палестинской автономии.

  ·      Заказ машины- компания “Баджет” сохраняет за собой право

  ·      предоставить машину, из той группы машин, которая была заказана арендатором.
  Фотографии, представленные на интернет страничке компании предназначены только для иллюстрации.

  ·      Аренда машины соответствует общим условиям аренды транспортных средств, изложенных в договоре об аренде компанииБаджет”.

  ·       Цены и условия могут меняться без предварительного уведомления.

  ·      В случае, если клиент, не приходит забирать машину в период 3-х и более часов, компания “Баджет” сохраняет за собой право отменить данный заказ.

   

  Заказ фургонов/ мини-фургонов, и особых машин

  Заказы фургонов/ мини-фургонов, а также особых машин из групп
  I, S, M, W, K,U,Y  будет производиться в соответствии с подтверждением из центра бронирования компании.

  Правила отмены, продления и сокращения периода аренды.

  • В случае, если арендатор отменяет бронирование в течение 14 дней с момента открытия заказа, и при условии, что до даты получения заказа осталось не более 48 часов,
     с арендатора будет взиматься плата за отмену в размере 5% от стоимости бронирования или 100 шекелей, наименьшая из этих двух сумм.
  • В случае, если арендатор отменяет бронирование за менее чем 48 часов до даты получения автомобиля или в случае неприбытия, с арендатора взимается четырехдневная арендная плата, но не более половины стоимости бронирования
  • В любом другом случае, когда арендатор отменяет бронирование, с арендатора взимается плата за отмену в размере 3 дней аренды, но не более 30% от цены бронирования.
  • В случае отмены арендатор должен убедиться, что письменный запрос на отмену, был получен в офисах Budget. После получения запроса на отмену компания отправит арендатору подтверждение отмены заказа в
     течении двух рабочих дней.
  • Budget  имет право взимать с арендатора плату за отмену с кредитной карты, предоставленной им во время бронирования.
  •  В  случае продления арендатором периода аренды при заказе, оплаченном заранее, не будет предоставлена скидка за данное продление и цена заказа будет в соответствии с тарифами принятыми в компании в тот момент.

  * Сокращение срока аренды не дает клиенту права на снижение цены.

   

  Водители

  Как правило, машинами компании "Баджет" могут управлять водители, чей стаж вождения составляет как минимум 2 года.

  ·      Машины из группы G, J, H , P  можно снимать водителям, старше 23 лет.

  ·      Машины из группы I , K , M, S , W можно снимать водителям, старше 25 лет.

  ·      Машины из группы U , Y можно снимать водителям, старше 28 лет. Аренда возможна при условии, наличия стажа вождения как минимум 3-х и более лет.

  Машиной может управлять только тот человек, чьи данные указаны в договоре об аренде.

  С водителя моложе 23 лет и с водительскими правами более двух лет взимается дополнительная плата в размере 15 $ в день + НДС.
  Также в случае повреждения транспортного средства к арендатору применяется двойная оплата личного участия.

  При аренде и вождении в обязательном порядке нужно предъявить:

  ·      Оригинал действующих водительских прав( не копию).

  ·      Документ, удостоверяющий личность (израильское удостоверение личности или паспорт) + въездную визу, если вы турист.

  ·       Действующую кредитную карту на имя арендатора.

  ·      При аренде машины мерседес класса GLC или GLE нужно предоставить две действующие кредитные карты.

  Возмещение ущербов

  Аренда включает в себя страховку, покрывающую 3 вида ущерба:

  ·      CDW&TP: покрытие ущерба, связанного с аварией и/ или угон.

  ·      THIRD PARTY LIABILITY: данный страховой полис распространяется только на владельцев кредитных карт (американских, канадских и французских) покрывающих ущерб от аварии и/ или угона в Израиле. Данный страховой полис включает также покрытие расходов, ущербов, причиненным третьей стороне.

  ·      SUPER CDWноль (0) доли личного участия в случае ущерба/ аварии/ угона при условии, что арендатор не нарушил условия договора об аренде.

  Халатность- ущербы, причиненные нижней части транспортного средства и/ или шинам и/ или стеклам и/ или внешнему виду машины не покрываются страховым полисом компании и на арендатора распространяется обязанность полного возмещения вышеупомянутых видов ущерба.

  Цена страхового полиса базируется исходя из вида машины, которую в действительности получит на руки арендатор.

  Программа CDW&TP

  Данная программа включает в себя комплексное страховое покрытие, кроме доли первичного личного участия и является обязательной. В случае ущерба/ аварии/ угона машины компании "Баджет" или третьей стороны, будет применено требование добавить размер доли личного участия в размере от 4,000 новых шекелей до 20,000 новых шекелей, в зависимости от вида группы машины.

   

  Как было сказано в тексте до этого, ущербы нанесенные нижней части машины и/ или шинам и/или стеклам и/ или внешнему виду машины не покрываются данной страховкой и на арендатора распространяется обязанность полного возмещения вышеупомянутых видов ущерба.

  Программа THRD PARTY LIABILITY

  Данная программа возможна только в случаях, в которых клиент является владельцем кредитной карты, дающей страховое покрытие CDW&TP в Израиле. Клиент несет ответственность уведомить компанию кредитных карт, и он обязан проверить, что этот страховой полис действительно распространяется на территории государства Израиль. В этих случаях арендатор обязан приобрести страховое покрытие для ущерба, нанесенного третьей стороне.

  Ущербы, нанесенные нижней части машины и/ или шинам и/или стеклам и/ или внешнему виду машины не покрываются данной страховкой и на арендатора распространяется обязанность полного возмещения вышеупомянутых видов ущерба.

   

  Отмена доли личного участия- SUPER CDW

  В случае ущерба/ аварии/ угона с арендатора не взимается доля личного участия. Данная программа не включает , ущербы нанесенные нижней части машины и/ или шинам и/или стеклам и/ или внешнему виду машины не покрываются данной страховкой и на арендатора распространяется обязанность полного возмещения вышеупомянутых видов ущерба.

  Доплаты, дополнительные услуги, не включенные в предложение по цене

  Автокресло для ребенка, автокресло- подставка для ребенка( "бустер"), GPS (система навигации) и мобильный телефон можно заказать отдельно за дополнительную плату и в соответствии с наличием в филиале, представляющем машину в аренду.

  Дополнительный водитель:за отдельную доплату ( она будет произведена на месте в филиалах компании "Баджет").

  Доплата за аэропорт:отдельная плата за аэропорт будет взиматься за любую аренду машины, которая начинается и/ или заканчивается в аэропорту "Бен Гурион". Стоимость дополнительной услуги, доплаты за аэропорт, периодически меняется.

  Аренда автомобиля для поездки в город Эйлат и из него:
  минимум 6 дней съема. При заказе на период аренды менее чем на 6 дней, нужно будет уплатить деньги за возврат машины в центр страны в размере 100 долларов США для машин из групп:В, С, X, F, G, J ,а для машин из особой группы  I, K, S, M, P, U ,Y деньги за возврат машины составляют 280 долларов США. При аренде машин из особых групп, при ситуации, когда машину получают в Эйлате, если будет отмена заказа за 48 часов и менее до момента получения машины в Эйлате, она повлечет за собой требование полностью оплатить заказ в размере 100% от заказа ( без всякой связи с периодом на который планировалось снять машину).

  Возврат и получение машины: в случае возврата или получения машины на местонахождении заказчика, за данную услугу будет взиматься дополнительная плата.

  НДС: добавка ндс распространяется на все элементы услуг съема.
   
  Туристы, обладатели иностранного паспорта, въезжающие в Израиль предъявляющие печать в паспорте с визой серии B4, B3, B2 или дипломатический паспорт освобождены от данной уплаты.
  Обладатели израильского гражданства, постоянно проживающие заграницей, обязаны платить ндс.

  В любом случае, если существует расхождение между тем, что сказано в данных общих условий аренды, и между тем, что значится в договоре об аренде машины, под которым подписан арендатор в момент получения машины, будет считаться верным то, что сказано в договоре о съеме.

  Компания "Домикар лтд" является владельцем франшизы компании "Баджет Израиль" , частная компания номер 520038985.

  Адрес офиса компании:улица "А-Шарон" 1, "Кирият Сде Теуфа".

  Terms and Condition>

   

 • תנאי השכרה כלליים
  יום השכרה- הינו בן 24 שעות (או חלק מהן).
  איחור של שעה מעבר למועד החזרת הרכב יחויב בשליש ממחיר יום ההשכרה, בתעריף יום נוסף.
  השכרות של יום או יומיים מוגבלות ל 250 ק"מ ליום. משלושה ימים ומעלה אין הגבלת ק"מ למעט השכרות חודשיות.
  השכרה חודשית כוללת 4000 ק"מ בלבד.
  דלק: מומלץ להחזיר את הרכב בסיום ההשכרה עם מיכל מלא, במידה והרכב יוחזר עם מיכל ריק או מלא באופן חלקי, השוכר יחויב בתוספת דמי תדלוק $15. יש לברר מראש מהו סוג הדלק הנדרש. מילוי דלק שגוי יחייב את השוכר בהוצאות הנזק שיגרם לרכב בעקבות זאת.
  כרטיס אשראי- על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו. כרטיסים אלקטרוניים לא מתקבלים.
  חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
  הזמנת רכב- באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה , התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
  ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט.
  המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הזמנות למיניואנים ומכוניות מיוחדות: הזמנות לוואנים ולרכבים מיוחדים מקבוצות ,Y,I, S, M, W & K כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

  דמי ביטול
  הזמנה ששולמה מראש ובוטלה עד 3 ימים ממועד ההשכרה תחוייב ב- 80 ש"ח דמי טיפול. הזמנה ששולמה מראש ובוטלה מ - 3 ימים ועד מועד ההשכרה תחויב ב-50% מדמי השכירות ובנוסף 80 ש"ח דמי טיפול.

  נהיגה, השכרה, גיל הנהג
  גילאי הנהג, מינימום 21 מקסימום 75. על הנהג להיות בעל רשיון נהיגה בתוקף מעל שנתיים לפחות. נהג צעיר 23 – 21 רשאי לשכור רכבים מקבוצות F – B , רק בתיאום ואישור מראש על ידי חברת באדג'ט. בגילאים אלו יחול חיוב נוסף עבור הביטוח וחיוב כפול של ההשתתפות העצמית במקרה של נזק למכונית. ברכבים מפוארים קבוצה W,Y,U,S,M,K,I, רשאים לנהוג גילאי 28 ומעלה.

  ביטוחים
  ההשכרה כוללת כיסוי ביטוחי משני סוגים CDW ו-TP או LI תוכנית זו מיועדת אך ורק לבעלי כרטיסי אשראי המכסים ביטוח מקיף. נזקים אשר יגרמו למרכב תחתון או לצמיגים אינם מכוסים על ביטוח כלשהו והשוכר אחראי לתשלום מלוא הנזק. עלות הביטוח תתבסס על סוג הרכב שהתקבל בפועל.

  תוכנית CDW & TP
  תוכנית זו כוללת ביטוח מקיף למעט השתתפות עצמית ראשונית. במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב או לצד ג', תחול תוספת השתתפות עצמית שנעה בין - US$ 1,200 US$ 550 בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור נזקים למרכב תחתון וצמיגים אינם מכוסים על ידי ביטוחים אלו, ובמקרה של נזק ישולמו במלואם על ידי השוכר.

  תוכנית LI
  אפשרית רק במקרים בהם ללקוח כרטיס אשראי המכסה ביטוחי CDW & TP. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, וחובתו לבדוק באם ביטוח זה אכן תקף בארץ. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות ביטוח צד ג'.

  השתתפות עצמית ראשונית
  במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב או לצד ג', תשולם השתתפות עצמית שנעה בין US$ 1,200 – US$ 550 בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור נזקים למרכב תחתון וצמיגים אינם מכוסים על ידי ביטוחים אלו, ובמקרה של נזק ישולמו במלואם על ידי השוכר.

  מיסים ותעריפים נוספים
  כסא תינוק: 5 דולר ארה"ב ליום כסא מגביה לילד - בוסטר: 4 דולר ארה"ב ליום. נהג נוסף: תוספת של 3 דולר ארה"ב ליום (ישולם ישירות בסניף באדג'ט).
  GPS: עבור יום השכרה ועד 7 ימי השכרה החל מ-5.99$ ליום, החל מהיום השביעי ומעלה החל מ-4.99$ ליום.
  תוספות נוספות אינן כלולות בהצעת המחיר
  תוספת שדה תעופה: תוספת של US$ 27.50 ארה"ב תחול על כל השכרה המתחילה ו/או מסתיימת בנמל התעופה בן גוריון. שיעור תוספת שדה תעופה משתנה מעת לעת.
  השכרות לאילת או ממנה: מינימום שבעה ימי השכרה, או חיוב בגין שבעה ימים. מתחת ל 7 ימי השכרה - דמי החזר לקבוצות- B, C, X, F, G , & J: = 100$ .דמי החזר לקבוצות מיוחדות - I, K, S, M, W & Y = 280$ דמי ביטול להזמנות לרכבים מקבוצות מיוחדות כשהלקיחה היא מאילת (ללא קשר לאורך ההשכרה)100% דמי ביטול אם ההזמנה בוטלה 48 שעות לפני שעת הלקיחה.
  מסירה ואיסוף: תגבה תוספת של US$ 20 במקרה של מסירה או איסוף הרכב מהלקוח.
  מע"מ: תוספת מע"מ בת 18% תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
  תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4 פטורים מחיוב זה. החיוב חל על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית.

 • Budget является международной компанией, которая действует в десятках стран и соответствует самым высоким стандартам.
  Budget Israel была основана в 1981 году и действует в Израиле с соблюдением тех же стандартов. По этой причине клиенты Budget Israel получают тот же уровень обслуживания и надежности, что клиенты Budget по всему миру.
  Budget постоянно обновляет свои автопарки и осуществляет техобслуживание автомобилей в соответствии с самыми строгими международными правилами. Политика закупок и техобслуживания этой ведущей компании известна по всему миру: при покупке транспортного средства у Budget - вы покупаете модернизированный и хорошо сохраненный автомобиль.Весь процесс покупки автомобиля в Budget, от первичного обращения до обслуживания после покупки, отличается наивысшим качеством и эффективностью. Автомобили Budget проходят регулярные техосмотры. Высокое качество продаваемых автомобилей позволяет Budget предлагать клиентам расширенную страховку.
  Budget предоставляет в распоряжение клиентов команду профессиональных представителей продаж. Все они имеет соответственную подготовку и знания в автомобильной индустрии. Представитель помогает каждому клиенту выбрать наиболее подходящий автомобиль, соответствующий его требованиям и бюджету. Клиентам предлагаются полная информацию о выбранной модели, тест-драйв и любые подробности о преимуществах, чтобы удостоверится в том, что выбранный автомобиль является наиболее подходящим.

   
 • Хотите приобрести автомобиль более новой модели? Хотите купить автомобиль последних лет выпуска по выгодной цене?Ваш ответ - Budget!

   

  Мы предлагаем вашему вниманию базу данных различных марок и моделей автомобилей Budget с первых рук из автопарка лизинга или аренды. Вы можете получать он-лайн информацию обо всех автомобилях на продажу в Budget по всей стране.Если вам понравится определенная модель, вы можете получить подробную информацию о ней, а также предложение цены, нажав на "Получить предложение" и заполнив свои данные. Один из представителей продаж Budget свяжется с вами как можно раньше.

  На сегодняшний день покупка нового автомобиля, безусловно, сопряжена с существенным расходом, который не все могут себе позволить. Поэтому многие предпочитают покупать автомобиль с первых рук. Существуют две основные опции покупки автомобиля с первых рук: у частного лица или у агентства по продаже автомобилей. Мы в Budget предлагаем вам автомобили с первых рук с лизинга или аренды по особо выгодным ценам!

  Автомобили высокого качества

  Многие люди неоправданно опасаются покупать автомобили после лизинга или аренды. Знакомые могут сказать вам, что эти автомобили изношены и что их не обслуживают в соответствии с высшими стандартами.Вопреки этому мнению, любой уважающий себя автосалон обслуживает свои автомобили по высшему разряду, поскольку они являются его основным активом.Мы в Budget обязуемся продавать автомобили, которые находятся в отличном техническом и механическом состоянии. Наше агентство является одним из ведущих в Израиле и за рубежом, и наши автомобили содержатся и обслуживаются в соответствии со строжайшими международными стандартами.

  Отличные условия

  Budget обеспечивает отличные условия клиентам, приобретающим автомобиль с лизинга или аренды.Мы предлагаем возможность разделить оплату на 60 платежей, а также даем гарантию на блок двигателя и коробку передач на год или до 15 000 км (что наступит раньше). Если вы захотите проверить автомобиль до покупки, вы сможете сделать это в любом гараже по вашему выбору.Для приобретения автомобиля с лизинга или аренды вы можете обратиться в любой из 18-и филиалов компании по стране. В разных филиалах вы найдете широкий выбор качественных автомобилей.

 • Купить автомобиль на 40%!

  Хотите обновить и купить более новую модель автомобиля ?
  Не хотят идти на компромисс ежегодника и при этом быть успешным заплатить за автомобиль ?
  Расширенный Статистические данные автомобилей Продажа наиболее конкурентоспособные цены - Привод доступны с вами!

  Сегодня покупка нового автомобиля , безусловно, экономическое бремя , что не каждый может позволить себе , поэтому многие люди предпочитают покупать автомобиль из первых рук.
  При применении купить автомобиль из первых рук есть два основных варианта :
  Купить его от частного или купить его опасные продаж автомобилей .
  Мы доступны с предложением вы из первых рук транспортные средства по лизингу или аренде особенно доступным ценам !

  Высокое качество автомобилей


  Есть много проблем , таких , конечно, не оправдано продаж автомобилей дилерской , который продает автомобили лизинговых из первых рук или аренды .
  Скажет вам, что эти транспортные средства уже изношены, уже пахали их и не всегда осторожны, чтобы сохранить высокий уровень .
  Напротив, любая продажа автосалона уважает себя , знает поддерживать свои автомобили хорошо , так как только тех активов, которые имеет и кто не держат свои активы ?

  Мы стремимся к продаже автомобили доступны с первых рук , которые находятся в большой механический и технического , потому что мы являемся компанией , кто последовал за строгим международным стандартам и бюджета на ничего заслужил имя одного из ведущих агентств продаж автомобилей в стране и даже мир .

  Великие Условия


  В качестве продажи агентства из первых рук транспортных средств аренду или прокат , Бюджет предлагает Вам наиболее привлекательные условия .
  Вы можете купить наш автомобиль отслеживать до 60 платежей и гарантии автомобиль года или 15 000 км ( что наступит раньше ) на блоке двигателя и коробки передач транспортного средства . Если вы хотите и хотите проверить транспортное средство , вы можете взять его там, где вы хотите проверить институт.
  Есть в наличии с 18 филиалов в стране продажи автомобилей из первых рук лизинг автомобилей или аренду, а различными ветвями вы найдете широкий ассортимент высококачественных автомобилей .

   

 • Уважаемый клиент,
  для вашего удобства мы собрали здесь наиболее частые вопросы. Надеемся, что вам помогут ответы на них.
  За дополнительной информацией обращайтесь к нам - и мы будем рады сделать вам самое лучшее предложение.
   
   
   
 • באדג'ט השכרת רכב ישראל - דומיקאר בע"מ 
  באדג'ט הינה חברה להשכרת רכב השלישית בגודלה בעולם. עם מעל 3200 תחנות ב-120 מדינות, מאחוריה מעל 50 שנות פעילות ושירות לקהל הרחב.

  באדג'ט החלה פעילותה בישראל בשנת 1981. לבאדג'ט ישראל  מספר גדול של סניפים ברחבי הארץ מעפולה ועד אילת. לחברה צי כלי רכב ממגוון רחב וחדיש. לחברה סניף בשדה התעופה בן גוריון הפעיל 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה.החברה ממוקמת במרכז לוגיסטי גדול בקרית שדה התעופה המשקף את ההתמקדות שלה בשירות ללקוח. המתחם כולל את משרדי ההנהלה, מוסך גדול , תחנת דלק, ותחנת שטיפה. כמו כן כולל המתחם אולם תצוגה מפואר למכירת רכב.
    
  לחברה, פתרונות מגוונים בתחום מכירת רכב יד ראשונה, השכרת רכב בארץ ובחו"ל ללקוחות פרטיים ועסקיים, ליסינג פרטי וליסינג תפעולי במחירים אטרקטיביים. לבאדג'ט שהקפידה לאורך כל שנות פעילותה לפתח תודעת שירות, על פיה עומד הלקוח וצרכיו במרכז החברה ושמירה על שיפור מתמיד-מאות לקוחות מרוצים במגזר העסקי,הפרטי, בליסינג התפעולי, בהשכרת הרכב ובמכירת הרכב.

  בוא גם אתה והצטרף ללקוחותינו המרוצים!
  2200* מכל טלפון 

 • באדג'ט השכרת רכב ישראל - דומיקאר בע"מ
  כתובת משרד ראשי: השרון 1 קריית שדה התעופה (ח.פ 520038985).
  באדג'ט הינה חברה להשכרת רכב השלישית בגודלה בעולם, עם מעל 3200 תחנות ב-120 מדינות, כשמאחוריה מעל 50 שנות פעילות ושירות לקהל הרחב. בין שרותיה גם מכירת רכב וליסינג.

  חברת באדג'ט החלה את פעילותה בישראל בשנת 1981. לבאדג'ט ישראל מספר גדול של סניפים ברחבי הארץ מעפולה ועד אילת, כולל סניף בנמל התעופה בן גוריון, הפעיל 24 שעות ביממה, 364 ימים בשנה. צי רכבי החברה מאופיין במגוון רחב של כלי רכב חדישים.

  החברה ממוקמת במרכז לוגיסטי גדול בקרית שדה התעופה המשקף את ההתמקדות שלה בשירות ללקוח. המתחם כולל את משרדי ההנהלה, מוסך גדול, תחנת דלק ותחנת שטיפה. כמו כן, כולל המתחם אולם תצוגה מפואר למכירת רכב.
    
  לחברה פתרונות מגוונים בתחום מכירת רכב יד ראשונה, השכרת רכב בארץ והשכרת רכב בחו"ל ללקוחות פרטיים ועסקיים, ליסינג פרטי וליסינג תפעולי במחירים אטרקטיביים. באדג'ט הקפידה לאורך כל שנות פעילותה לפתח תודעת שירות, על פיה עומד הלקוח וצרכיו במרכז. החברה עושה הכול על מנת להקפיד על רמת שירות גבוהה במיוחד ועל שיפורה המתמיד למען קהל רחב במיוחד של לקוחות מרוצים במגזר העסקי, הפרטי, בליסינג התפעולי, בהשכרת הרכב ובמכירת הרכב.

  בוא גם אתה והצטרף ללקוחותינו המרוצים!
  2200* מכל טלפון 

   לצפייה בסרטון אודות באדג'ט

   

 • באדג'ט גולד - סמל

   
  מסלול באדג'ט גולד הינה אחריות זהב מורחבת לכל מי שרוכש מאתנו רכבי יד שנייה, ורוצה ראש שקט בשנתיים הראשונות לאחר קניית הרכב.
   
  הרכב הוא הנכס העיקרי שלנו ולכן אנחנו עושים הכל בשביל לשמור עליו. לכל אורך חיי הרכב אנחנו דואגים לתחזוקה ותיקונים ברמה גבוהה בשביל לוודא שהוא נמצא במצב מעולה.
  בנוסף כל רכב בבאדג'ט לפני מכירתו עובר תהליך השבחה מפורט, שכולל בדיקת מכון מורשה, תיקוני פחחות והשלמת חלקים, תיקון תקלות מכאניות, ניקוי יסודי וקוסמטיקה. לא תרגישו הבדל בין רכב חדש לרכב מיד ראשונה. . לצד תהליך ההשבחה, אנו פועלים בשקיפות מלאה מול הלקוח, ומספקים לו את רישיון הרכב, מידע על בעלים קודמים אם יש, היסטוריית הטיפולים של הרכב, נזקים מהותיים ותאונות במידה ועבר, והסבר כולל על היתרונות והחסרונות של כל רכב על מנת שיקבל החלטה מושכלת. בצירוף כל הפרמטרים הללו, אין ספק שהרוכש יוצא עם ראש שקט ולב רגוע. כל רכב שלנו מגיע עם אחריות כלשהיא, אבל חבילת באדג'ט גולד מספקת את הכיסוי הטוב והמקיף ביותר לאחר הרכישה.
   

   

  מה כוללת אחריות באדג'ט גולד?


  אחריות באדג'ט גולד מכסה אתכם עד שנתיים מיום הרכישה, או עד 20,000 קילומטרים מיום הרכישה, המוקדם מביניהם, ובתנאי שבעת הרכישה, מד האוץ ברכב אותו רכשתם לא עמד מעל 130,000 קילומטרים או אם מדובר על רכב מסחרי. במסלול באדג'ט גולד, אין לכם שום השתתפות עצמית, ואם חלילה קרתה תקלה ברכב שלכם המונעת מכם להמשיך ולנסוע בו, תהיו זכאים לרכב חליפי בעת שאנו דואגים שהרכב שלכם יתוקן. ההטבה הזאת שמורה לכם עד לתקופה של 6 חודשים מיום הרכישה.
   

   

  אחריות באדג'ט גולד מכסה את המכלולים הבאים :

  • מנוע - למעט נזילות שמן ומחזירי שמן
  • תיבת הילוכים - למעט נזילות שמן, חיישנים ומחשבי גיר
  • מערכת הגה
  • מערכת קירור מנוע
  • מערכת בלמים
  • מערכת פליטה - למעט ממיר קטליטי וחיישני חמצן
  • מערכת דלק
  • מערכת חשמל - למעט מחשב ניהול מנוע וחיישנים
  • מיזוג אוויר
  • מצבר - אחריות תקפה ל-3 חודשים
  • מנגנוני חלון - אחריות תקפה ל-3 חודשים

   

  חשוב לעיין בכתב האחריות בעת רכישת הרכב שם רשומים כל הפרטים והתנאים למימוש.

 •  
 • באדג'ט מחויבת לטיפולים תקופתיים לכל רכב שברשותה ולתחזוקה קפדנית ומסורה - דבר המאפשר לה להעניק אחריות של עד שנתיים - בהתאם לרכב ולדגם הנבחר ולהתחייב לתיקון ליקויים שימצאו בבדיקת הרכב.

  באדג'ט גאה במדד לקוחות חוזרים גבוה ביותר, דבר המצביע על שביעות רצון גבוהה ועל איכות הרכבים הנמכרים והשירות המצוין. החברה מספקת אחריות רכב מקיפה וזאת עקב מדיניותה לשמר את הנכס החשוב ביותר שלה שהוא הרכב.

  באדג'ט ידועה כשירותית מאוד בכל הנוגע לליווי צמוד גם לאחר רכישת הרכב והכל במטרה לוודא שאכן הרכב שקנית תואם את ציפיותך.
   
  לבאדג'ט גם אחריות מורחבת בשם "באדג'ט גולד".
   

 • איך ומה חשוב לדעת לפני רכישת רכב

   
  כתבה שהתפרסמה באתר ynet, אודות מה חשוב לדעת כאשר קונים רכב. רכישת רכב היא לא דבר של מה בכך ולפני שנכנסים למהלך, כדאי קודם לבחון את צרכי השימוש. אנחנו נוטים קודם כל לבחון את מרכיב הק"מ אך ישנם עוד כמה דברים שחשוב לדעת.
   
   
   
   
 • מה חשוב לדעת לפני רכישת רכב

   
  "כתבת איך ומה חשוב לדעת שבאים לרכוש מכונית"
  כתבה שהתפרסמה באתר ynet, אודות מה חשוב לדעת כאשר קונים רכב. רכישת רכב היא לא דבר של מה בכך ולפני שנכנסים למהלך, כדאי קודם לבחון את צרכי השימוש. אנחנו נוטים קודם כל לבחון את מרכיב הק"מ אך ישנם עוד כמה דברים שחשוב לדעת.
   
   
   

   

   

 • איך מחליפים גלגל ברכב

   
  נתקלתם בפנצ'ר באמצע הדרך? באדג'ט מסבירים לכם איך מחליפים גלגל בקלות ובזהירות.
   
   
   
 • באדג'ט מציעה לקוני המכוניות בישראל מגוון מסלולי מימון אטרקטיביים, המותאמים ליכולתו של הלקוח ונועדו לאפשר לו לרכוש את המכונית הטובה ביותר במסגרת התקציב האישי שלו.
  יועצי באדג'ט ממליצים ומתאימים לכל קונה מסלולי מקדמה ותשלום חודשי התפורים למידותיו וליכולותיו.
  כחברה בעלת איתנות פיננסית הטובה ביותר בענף, באדג'ט יכולה להציע לך עד 100% מימון, ותנאי רכישת רכב באשראי בתנאים מעולים.לחברה ישנם מסלולים רבים שבו אתה יכול לשלם מקדמה נמוכה ואת יתרת התשלומים בפריסה נוחה וידועה.

  זוג ניגש לרכב
 •  
 • יש לי רק 10000 ש"ח, האם אני יכול לקבל רכב חדש בבאדג'ט?
   
 • כן! בשיטת אקסטרא-ליסינג הפרטי של באדג'ט, שנהוגה מזה שנים בארה"ב ובאירופה, ניתן לקבל רכב חדש מבלי להיכנס להוצאה כבדה. אתה משלם את סכום המקדמה שנוח לך וכל השאר בתשלומים.
  בסוף תקופה תוכל לשדרג את רכבך לדגם חדש או לרכוש את הרכב שאצלך בהנחה מיוחדת.

  בעסקת אקסטרא-ליסינג הפרטי , אנו רוכשים עבורך את הרכב ,מאבזרים אותו במיגון הנדרש ומספקים לך אותו. בנוסף העיסקה כוללת חבילת אחזקה וביטוחים שכולל את כל העלויות הכרוכות באחזקת הרכב בעלות החודשית נמוכה וקבוע. כך שכל הוצאות שלך ידועות מראש. בנוסף בסוף עסקה המעבר לרכב חדש כל ונוח בלי ההתרוצצויות והלבטים הכרוכים במכירה ובקניית רכב החדש.

 • אירוע מחירות.

 • באדג’ט2. מתחייבת למחירים הטובים ביותר...

 • באדג’ט2. מתחייבת למחירים הטובים ביותר...

 • באדג’ט2. מתחייבת למחירים הטובים ביותר...

 • באדג’ט2. מתחייבת למחירים הטובים ביותר...

 • השכרת רכב בחו”ל במחיר שתרצו לספר לכל העולם.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • רכבים יפנים

  כל מי שרצה לרכוש רכב בישראל בשלב כזה או אחר כנראה שמע את המשפט השגור בפי לא מעט סוחרי רכב, מוסכניקים וגם הקהל הרחב: "אל תתפשר, תקנה רק יפני!". כבר שנים רבות שהנהג הישראלי אוהב רכבים יפניים; זו עובדה אותה ניתן לשמוע בשטח אך גם לראות בנתונים. למשל, יצרנית הרכב שמכרה הכי הרבה דגמים לשנת 2019 הייתה טויוטה היפנית וברשימת עשרת היצרנים המוכרים ביותר ניתן למצוא גם את מיצובישי, מאזדה, ניסאן וסוזוקי היפניות. הצלחת המותגים היפנים לא מפתיעה במיוחד, משום שבשנים האחרונות צירוף המילים "רכבים יפנים" הפך לשם נרדף לאמינות, ואכן היצרניות היפניות זוכות לציוני אמינות גבוהים בקרב המוסכניקים ולחוות דעת חיוביות מצד הנהגים. אם גם אתם מעוניינים ברכישת רכב, בואו להכיר את עולם הרכבים היפניים ולהבין מדוע כדאי גם לכם להצטרף אליו.

  נתחיל במהם דגמי הרכבים היפנים הכי פופולריים:  מכוניות יפניות – האם אכן מדובר ברכב אמין במיוחד?

  כפי שכבר ציינו, עניין האמינות של הרכבים המיוצרים במדינת השמש העולה כבר הפך כמעט לקלישאה, ולא בכדי. יצרני רכב יפנים לרוב מקפידים על שילוב של רכבים אמינים מאד, בעלי תוחלת חיים גבוהה במיוחד, לצד שוק חלקי חילוף נוח במיוחד, המאפשר לצרכן לבחור בין חלק חילוף מקורי או שאינו מקורי, במחירים זולים משמעותית ממחירם של חלקים אלו אצל יצרניות מיבשות אחרות. לא רק שהרכבים היפניים רואים מוסך לעיתים רחוקות, גם כאשר נגזר על רכב יפני להיכנס למוסך הוא אינו מפונק. הטיפולים הסדרתיים זולים ביחס לרכבים מתעשיות מתחרות. בנוסף, בניגוד לרכבים האירופים שמאופיינים בבעיות חשמל או הרכבים האמריקאים שידועים בבעיות מנוע בהגיעם לקילומטראז' גבוה, לתעשיית הרכב היפנית יש שם נקי יחסית בכל הקשור לכשלים סדרתיים.

  קל לראות כי בנושא הזה, הקהל הישראלי מצביע ברגלים, ובהתאם לכך גם סקרי אמינות שמתבצעים מדי שנה מוכיחים כי היפניות מובילות בפער, וגם, כפי שצוין, 5 מתוך 10 היצרניות הנמכרות ביותר בישראל בשנה שעברה היו יפניות. ניתן להבין אם כך, שגם אם התפיסה הרווחת הפכה לקלישאה, היא מצליחה להמשיך ולבסס את עצמה כאמת.

  רכב יפני מומלץ – מה לקנות?

  לא ניתן לומר בפה מלא כי קיים רכב יפני מומלץ אחד מתוך כל הרשימה, אך ניתן בהחלט לראות את נתוני הרכישות בישראל כדי להבין לאן נוטה הקהל.

  • הרכב היפני טויוטה קורולה היה הרכב הנמכר ביותר בשנת 2019, מבין כל הרכבים ברשימה (ולא רק מבין החברות היפניות), והוא נמצא במגמת עלייה, למרות שגם ב-2018 הגיע למקום הרביעי והמכובד

  • ברשימת הרכבים הכי נמכרים ב 2019 מופיעים גם מיצובישי אאוטלנדר וגם טויוטה ראב 4

  • בסגמנט רכבי המיני מככבות סוזוקי איגניס וסוזוקי סלריו

  • בסגמנט רכבי הסופר מיני מככבת אחת המכוניות הפופולריות ביותר בישראל בעשור האחרון – טויוטה יאריס

  • עוד דגמים יפנים שמככבים בסגמנטים אחרים הם סוזוקי קרוסאובר, מאזדה 3 ואפילו ניסאן ליף, החשמלית.

   

  מחיר סוגי מכוניות יפניות

  אי אפשר לדבר על רכבים מבלי לגעת בנושא המחיר. אחד הדברים שגורמים לרכבים היפנים להיות כה אטרקטיביים ולככב ברשימת המכוניות הנמכרות מדי שנה, זה כמובן תג המחיר. רכבים יפניים כמעט באופן גורף יהיו זולים יותר מרכבים אמריקאים או אירופאיים, כמובן בהשוואה לסגמנט. לא ניתן לומר כי היפנים הם היצרנים הזולים ביותר, אך בהחלט ניתן לומר כי ה-VFM (VALUE FOR MONEY), כלומר הערך שמתקבל בתמורה לתשלום על הרכבים הללו, הוא גבוה במיוחד. בנוסף, הרכבים היפנים, בשל הצלחתם, מככבים בשוק המכוניות המשומשות, וזוכים לביקוש גבוה, דבר אשר גורם ליפניות לשמור על ערכן ולעיתים אף להימכר מעל למחיר המחירון. חשוב תמיד בעת קניית רכב לחשוב על מעמד המכירה העתידי, להעריך כמה ערך יאבד האוטו וכמה קל יהיה למכור אותו; מבחינת אלו קניית רכב יפני היא אולי המשתלמת ביותר כיום.

  בשורה התחתונה

  אין ספק כי ישנה סיבה לפופולריות העקבית בה אוחזות המכוניות היפניות לאורך שנים רבות, והיא נעוצה בשילוב בין אמינות, היצע גדול, שמירה על הערך, טיפולים וחלקי חילוף זולים, וכמובן תג מחיר אטרקטיבי. אין זה אומר כי כל רכב יפני בשוק באשר הוא, הוא מציאת השנה, אך זה בהחלט יכול להוות כיוון טוב לאלו מכם שעולם מכירת הרכב חדש להם וזקוקים להכוונה. יצרני רכב יפניים דואגים להבטיח כי יהיה רכב מומלץ אחד לפחות בכל סגמנט עיקרי בשוק, ובכך לאפשר מענה לכל צורך, פרטי או מסחרי, קיים.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  רכבים היברידים
  רכב עד 40,000 ש"ח
  רכבים חסכוניים בדלק

  רכבי מיני מומלצים

   

 • בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיהק בדיקה
 • האם הרכב נרשם על שמי ?
 • " הרכב נרשם על שם באדג'ט אולם היות ורכב הוא הוצאה ולא נכס, העובדה הזאת אינה מהווה חסרון. כפי שהזכרנו לעיל, אין סיבה לרכוש רכב ולהפסיד מאותו רגע את ירידת הערך. הרבה יותר חכם להתקדם לרכב חדש יותר. בצורה זו, הרכב חוזר לבאדג'ט, הלקוח לא צריך להתעסק עם כאב הראש של המכירה ולכן זה לא משנה ."

 • לינסינג תפעולי
 • מנהל/ת תיק לקוחות שטח בתחום הרכב דרום ומרכז
 • ·        אשדוד ואשקלון, קרית גת וקרית מלאכי, באר שבע וצפון הנגב, רמלה לוד ושוהם, רחובות ויבנה תל אביב, ראשון לציון, נס ציונה ,

  ·        משרה מלאה

  ·        נתון למשא ומתן

   

  תיאור

  חברת ליסינג מהגדולות והמוכרות בארץ מתרחבת ומחפשת לחטיבה העיסקית והליסינג מנהל/ת תיקי לקוחות (מת"ל) לאזור הדרום.
  התפקיד כולל-
  מכירות שטח ללקוחות עסקיים גדולים ואסטרטגיים באופן פרואקטיבי,
  ניהול משא ומתן, הכנת חוזים וליווי לקוחות קיימים ולקוחות חדשים.

   

  דרישות

  נסיון במכירות ליסינג – יתרון משמעותי !
  היכרות עם ענף הרכב– יתרון משמעותי!
  ניסיון במכירות שטח מול המגזר העסקי-חובה
  ניסיון במכירות ללקוחות עסקיים בענף תחרותי- חובה
  מיומנות גבוהה בניהול מכירות – משלב מציאת הלקוח עד הגשת הצעת מחיר וסגירתה.
  יכולות ניהול מו"מ מול בכירים
  ייצוגיות, שירותיות ,אדיבות ,כושר ביטוי גבוה,
  יכולת עבודה בצוות,
  נדרשת תקשורת בינאישית מעולה
  רק פניות מתאימות תיעננה .

   

 • באדג'ט השכרת רכב מחפשת מועמדים שרוצים לעבוד בחברה בינלאומית, באוירה דינמית וצעירה, ואפשרויות קידום בעבודה.
  להלן משרות דרושות כרגע בבאדג'ט, שלחו לנו קורות חיים ונשמח ליצור עמכם קשר בהקדם

 • האם ליסינג פרטי משתלם?

  האם ליסינג פרטי משתלם
   
   
  פתרון קל ומהיר שמאפשר ללקוחות פרטיים לרכוש רכב חדש "מהניילונים" בלי לדאוג לירידת ערך, לחיפוש רכב יד שניה שיתאים לתקציב, לביטוח ולטיפולים תקופתיים. להמשך קריאה לחצו על הלינק מטה...
   
 • אחת משיטות רכישת הרכב הצומחות בשנים האחרונות, היא הליסינג הפרטי. אחרי שתוכנית הליסינג התפעולי לחברות ועסקים תפסה תאוצה, נולד זן חדש של לקוחות פרטיים אשר מחפשים חבילה דומה לליסינג תפעולי, חבילה שכוללת את כל מה שצריך לקניית רכב בלי כאבי ראש – פתרון קל ומהיר שמאפשר להם לרכוש רכב חדש "מהניילונים" בלי לדאוג לירידת ערך, לחיפוש רכב יד שניה שיתאים לתקציב, לביטוח ולטיפולים תקופתיים. הפתרון: ליסינג פרטי; ליסינג (או בעברית: החכר) אשר פתוח לשוק הפרטי ולא רק לשוק העסקי, ונותן ללקוח הפרטי את כל ההטבות להן זכה הלקוח העסקי עד כה. אז איך עובד ליסינג פרטי והאם זה משתלם?

  איך עובד ליסינג פרטי?

  תהליך הליסינג הפרטי הוא תהליך חדשני יחסית, אשר מתחלק לשני שלבים: בתחילה הלקוח משלם סכום ראשוני כמקדמה ואת שאר הסכום הוא משלם בתשלומים (קיימת אפשרות גם לסדר הפוך בשלבים אלו). בסיום תקופת ההשכרה, הלקוח יכול לבחור האם לשלם את יתרת שווי הרכב ובכך למעשה לרכוש אותו, או להחזיר את הרכב לחברת הליסינג ולבצע עסקת ליסינג חדשה על רכב חדש. עסקאות הליסינג מציעות גם "תוספות" הנכללות בתוך המחיר – ביטוח לרכב, טיפולים תקופתיים, אגרת רישוי ועוד, כך, מנטרלת באדג'ט באופן יעיל את כל "כאבי הראש" הפוטנציאלים הנלווים לרכישת ואחזקת רכב בימינו.

  האם ליסינג פרטי משתלם

  יתרונות הליסינג הפרטי

  לקוחות אשר בוחרים בליסינג פרטי זוכים למגוון יתרונות משמעותיים:
   

  מחיר ותשלומים

  הליסינג הפרטי מציע ללקוח מחיר אטרקטיבי במיוחד שלעתים יהיה זול יותר אפילו ממחיר המחירון. יתרון נוסף של מחיר הליסינג הפרטי הוא תכנית התשלומים הנוחה שהוא מציע – הלקוח יודע מראש את הסכום החודשי לתשלום, ולמעשה יכול ליצור מצב של רכישת רכב ללא הון עצמי, אלא בתשלומים נמוכים, נוחים וקבועים, שאינם מפריעים לתזרים המזומנים הקבוע.

  פחות התעסקות

  אם הלקוח אינו מעוניין לרכוש את הרכב בתום תקופת ההשכרה, הוא יוכל ליהנות משדרוג לרכב חדש בתוכנית הליסינג, מבלי לשלם את יתרת שווי הרכב שהוחזר ומבלי לספוג את ירידת הערך במכירתו, ולמעשה ליהנות מרכב חדש עם יתרונות הליסינג הפרטי. פה אין צורך בהתעסקות עם תהליך מכירה וקנייה, בירוקרטיה ועוד שיכול להיות מייגע ולא פשוט בשוק הפרטי.

  ביטוחים וטיפולים

  בליסינג הפרטי בבאדג'ט כל התכניות כוללות ביטוחים וטיפולים תקופתיים המוזילים משמעותית את רכישת הנ"ל ומונעים, גם פה, התעסקות מיותרת.

  בחירת הרכב הרצוי

  בליסינג יכול הלקוח לבחור בדיוק את הרכב בו הוא מעוניין, ללא צורך להיות תלוי במלאי הנמצא במגרשים או אצל מוכרים פרטיים, ולהתאים את הרכב לצרכיו – מכונית מיני חסכונית, מכונית משפחתית מרווחת ועוד.
   

  אחריות יצרן

  הליסינג הפרטי של באדג'ט מאפשר לך לנהוג ברכב חדש עם אחריות יצרן ולהנות מנסיעה בטוחה בראש שקט.

   
 • כנגד החברה הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ¹בשם לקוחות הליסינג של החברה, שעניינה,
  בין היתר, בטענות שהחברה גבתה מהם תשלום עבור נזקים שהתגלו בסיום עסקת ליסינג בהתאם לחוות דעת שמאי בסכום העולה על הסכום שהחברה שילמה בפועל לתיקון הנזק.
  ביום 31.1.2021 ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין הצדדים.
  במסגרת הסדר הפשרה, הוסכם בין היתר, ² כי מי שהיה לקוח ליסינג של החברה מחודש ספטמבר 2008 עד  סוף חודש ינואר 2021,
  יהיה זכאי להטבה כספית בסכום של עד 250 ש"ח בגין כל רכב ליסינג שהחזיר לחברה במהלך השנים 2009 עד 31/1/2021 ("ההטבה ללקוחות העבר"). ³
   
  ההטבה ללקוח העבר תינתן  בכפוף לעמידת הלקוח בתנאים המצטברים הבאים:

  1. הוא שילם עבור נזק שהתגלה כאמור בכלי רכב ששכר מהחברה בעסקת ליסינג, שהסתיימה בתקופה שבין 1/9/2008 ועד 31/1/2021;
  2. נכון ליום 11.4.2021, הוא אינו לקוח של החברה;
  3. הסכם הליסינג שהוא חתם עם החברה מבוסס על נוסח שהציעה החברה;
  4. הוא לא ניהל משא ומתן עם החברה לפני חתימת הסכם הליסינג על אופן חיוב הנזקים בסיום העסקה;
  5. הוא לא הגיע להסכמות עם החברה בדבר סכומי החיוב שנדרשו על ידי החברה בגין נזק שהתגלה כאמור בכלי רכב ששכר מהחברה בעסקת ליסינג;
  6. הוא לא ניהל עם המשיבה הליך משפטי בעניין הסכם הליסינג;
  7. הוא הוכיח את קיום כל התנאים המצטברים דלעיל בהצהרה ו/או בצירוף מסמכים כנדרש בטופס המצורף.
   
  לקוח העומד בכל התנאים המפורטים לעיל מתבקש להעביר את טופס ההצהרה [קישור לטופס] עד ליום 11.10.2021 באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: pshara@budget.co.il
  או בפקס שמספרו 03-9350001 או במסירה בכתובת דומיקאר בע"מ, שרון 1, קריית שדה התעופה.
   
   
  ___________________________
   

  [1] ת"צ 33445-09-15 בנפיט טכנולוג'יס 2010 (א.ד.ר) בע"מ נ' דומיקאר בע"מ.

  [2] הנוסח המלא והמחייב הוא הנוסח המופיע בהסדר הפשרה ופסק הדין. 

  [3] הסכום המירבי שלקוח עבר יכול לקבל עבור כל הרכבים ששכר והחזיר לחברה בתקופה הרלוונטית, הוא 5,000 ש"ח. יצוין, כי אם בשל כמות הפונים והזכאים להטבה ללקוחות יתברר כי סכום הפיצוי הכולל ללקוחות העבר עולה על סכום של 650,00 ש"ח (בתוספת מע"מ), יופחת הסכום שישולם לכל לקוח עבר באופן יחסי ישר (ובכל מקרה, סכום הפיצוי הכולל ללקוחות העבר לא יעלה על סכום של 650,000 ש"ח, בתוספת מע"מ).
 • תודה שבחרת באדג'ט.

  נושא הפניה ייבדק על ידי בעלי התפקידים המתאימים בחברה.
  נציג מטעמנו ייצור עימך קשר תוך 24 שעות למעט שישי שבת.

  בברכה,
  באדג'ט השכרת רכב בישראל - דומיקאר בע"מ
   
  בחזרה לעמוד ליסינג פרטי
 • הליסינג הפרטי הוא מימוני בלבד, מה עם יתר ההוצאות על הרכב. אתם מטפלים בזה גם ?
 • " היות ולא מעט לקוחות פנו אלינו בעניין, החלטנו להעניק בחברת באדג'ט חבילת אבזור "הכל כלול". בחבילה זו ניתן לקבל את השקט הנפשי שרצית - גם מימון אטרקטיבי וגם חבילת שירות מלאה. מה שנותר לך לעשות זה רק לנהוג ולתדלק" .

 • נתקלתם בפנצ'ר באמצע הדרך? באדג'ט מסבירים לכם איך מחליפים גלגל בקלות ובזהירות.
  עקבו אחר השלבים הבאים, או היכנסו לסרטון ההסברה.
   

  1. ראשית, יש לנהוג על פי כללי הזהירות:

  • לוודא שהרכב נמצא במקום מספיק רחב, מואר ועל משטח ישר (במידה ואין – יש לשקול להזמין גרר ולהימנע מסכנת הדרדרות או פגיעה מרכב אחר)
  • לשלב להילוך חניה (P) ולמשוך את בלם היד, לשים אורות מהבהבים
  • לדומם את הרכב
  • ללבוש אפוד זוהר
    

  רכב עוצר בצד

  2. מאתרים את הגלגל המפונצ'ר


  איתור הגלגל המפונצ'ר

   

  3. פותחים את תא המטען ושולפים את הגלגל הרזרבי:

  (לרוב נמצא מתחת לשטיחון של תא המטען)
   

  הוצאת גלגל רזרבי

  מסובבים את הפקק על מנת לשחרר את הגלגל:
   

  החלפת גלגל - פקק גלגל רזרבי

  מוציאים את הגלגל החדש בזהירות החוצה ומניחים לצד הרכב:
   

  הוצאת גלגל רזרבי מהרכב

  שמים גלגל רזרבי בסמוך לרכב

  4. פותחים את ערכת הכלים ומניחים אותה בסמוך לגלגל המפונצ'ר:

   

  ערכת כלים להחלפת גלגל

  5. במידה ויש על הגלגל טסה (החלק המתכתי) -

  יש להוציא אותה פשוט בשליפה חזקה.
   

  שליפת טסה מהגלגל המפונצ'ר

  6. משחררים את האומים

  כרגע מבלי להוציא אותם מהמקום (אח"כ נדאג להוציא אותם), באמצעות מפתח הברגים ובסיבוב לשמאל:
   

  שיחרור האומים להחלפת גלגל ברכב

  אם הפעולה קשה מידי, אפשר להיעזר ברגל:
   

  שחרור ברגים גלגל רכב

   

  7. מוציאים את הג'ק מתא המטען:

   

  ג'ק לרכב

   
  מניחים את הג'ק (המגבה) מתחת לרכב, על פי הסימון המיועד לזה (בכל רכב יש סימון שהיצרן דאג לו – יש לחפשו בחלק התחתון בין הגלגל למרכז הרכב):
   

  הנחת הג'ק להחלפת גלגל ברכב

  במידה והמוט של הג'ק מגיע בנפרד, יש לקחת אותו מערכת הכלים ולחבר את הוו לטבעת:
   

  חיבור הג'ק לרכב

  מסובבים עד שהג'ק מרים את הרכב והגלגל נמצא באויר:
   

  סיבוב הג'ק להרמת הרכב

  גלגל מפונצ'ר באויר

   

  8. מוציאים את האומים המשוחררים של הגלגל המפונצ'ר עד הסוף

  שומרים אותם במקום בטוח, שולפים את הגלגל מהתושבות שלו ומניחים בצד:
   

  הוצאת הגלגל המפונצ'ר

  החלפת גלגל מפונצ'ר

   

  9. מרכיבים את הגלגל הרזרבי על התושבות

  (יכול להיות שתאלצו להרים עוד קצת את הרכב בעזרת הג'ק):
   

  הרכבת גלגל רזרבי

   

  10. לפני שמורידים את הרכב לקרקע

   
  מבריגים בצורה ידנית את האומים שהוצאנו (מסובבים ימינה) אין צורך לחזק עדיין:
   

  הברגת האומים לגלגל החדש

  החזרת הרכב לקרקע בעזרת הג'ק

   

  11. מסובבים את הג'ק חזרה על מנת להוריד את הרכב לקרקע

  ברגע שהגלגל יושב על הקרקע מוציאים את הג'ק ומחזקים את האומים באמצעות מפתח הברגים:
   

  החלפת גלגל - חיזוק האומים

  גלגל רזרבי

  12. במידה ויש לגלגל טסה

   
  ניתן להחזירה בתפיחות קלות:
   

  סיום החלפת גלגל - החזרת הטסה

   

  13. שימו את הגלגל המפונצ'ר בתא המטען

  אל תשכחו את ערכת הכלים והג'ק, סעו בזהירות
   

  ואל תשכחו להגיע בהקדם לתיקון הפנצ'ר!!

   

  נסיעה טובה מבאדג'ט

   

  מעוניינים בקניית רכב? הכנסו לעמוד מכירת רכב של באדג'ט. • תודה שבחרת בבאדג’ט, קיבלנו בתודה את הזמנתך וההרכב יחכה לך בתחנת האיסוף.

 • תודה שבחרת בבאדג’ט, קיבלנו בתודה את הזמנתך וההרכב יחכה לך בתחנת האיסוף.

 • תודה שבחרת בבאדג’ט, קיבלנו בתודה את הזמנתך וההרכב יחכה לך בתחנת האיסוף.

 • תודה שבחרת באדג’ט.

 •  

  הכירו את המרצדס הראשונה

  מרצדס. זוהי האסוציאציה הראשונה שקופצת כמעט לכולנו לראש כאשר אנו שומעים את צמד המילים "רכב" ו"יוקרה". אין ספק שחברת מרצדס היא מהמובילה בתחום זה וכולם יכולים להסכים שהיא מציבה סטנדרטים גבוהים בכל הנוגע לנראות, ביצועים והנדסת אנוש. אך גם חברה כזו הייתה צריכה להתחיל מאיפשהו.
   

  לכתבה המלאה על המרצדס הראשונה

   
 •  

  מרצדס. זוהי האסוציאציה הראשונה שקופצת כמעט לכולנו לראש כאשר אנו שומעים את צמד המילים "רכב" ו"יוקרה". אין ספק שחברת מרצדס היא מהמובילה בתחום זה וכולם יכולים להסכים שהיא מציבה סטנדרטים גבוהים בכל הנוגע לנראות, ביצועים והנדסת אנוש. אך גם חברה כזו הייתה צריכה להתחיל מאיפשהו.

   

  השם והאגדה


  סיפורו של השם מתחיל אי שם בגרמניה, בשנת 1926. שתי יצרניות רכב גרמניות – "דיימלר מוטורס" ו"בנץ", מוזגו לחברת "דיימלר-בנץ", כאשר השם "מרצדס-בנץ" הוסכם להיות סימנה המסחרי של החברה. החלטה זו נעשתה במחווה למכונית החשובה ביותר של חברת דיימלר באותו זמן – דגם ה"מרצדס" – ושם משפחתו של קרל בנץ. אך ההיסטוריה של החברה התחילה עוד הרבה לפני, עוד כאשר היו חלוצי תעשיית הרכב, גוטליב דיימלר וקרל בנץ, מהנדסים ויזמים אשר התחרו זה בזה בתחום המנועים והמכוניות, כאשר בבעלות כל אחד מהם חברה המתמחה בייצורם. המיזוג בין שתי החברות בוצע ביוני 1926, וכך, באותה השנה, הוצגה מכונית המרצדס-בנץ הראשונה. צוותי ההנדסה של שתי החברות, אשר כעת מוזגו לחברה אחת, החלו לעבוד יחדיו על מנת לעצב את סדרת מרצדס-בנץ S, אשר לימים תיקרא "מרצדס-בנץ S-CLASS". 10 שנים לאחר מכן, בשנת 1936, החלה החברה להשתמש במנועי דיזל, ובכך הפכה לחברה הראשונה שהשתמשה במנועים אלו במכוניות נוסעים.

   

  מרצדס-בנץ סמל
   

  על מכוניות ומלחמות


  מגוון המוצרים הראשונים של חברת דיימלר-בנץ, הוצג כבר באוקטובר 1926, בתערוכת רכב אשר נערכה בברלין. בתערוכה זו, חשפה החברה שני דגמים חדשים של מכונית המרצדס-בנץ, אשר פותחו במשותף. הדגם הראשון - מרצדס-בנץ W-02, אשר היה מצויד במנוע בנפח שני ליטרים והספק של 38 כוחות סוס. הדגם השני, מרצדס-בנץ W-03, היה דגם חזק יותר, עם מנוע בנפח של שלושה ליטרים והספק של 55 כ"ס. לוגו החברה, הוכנס לשימוש כבר בשנת 1909 בידי חברת דיימלר מוטורס והוא מורכב משלושה חיצים אשר מצביעים לשלושה כיוונים: לשמים, לאדמה ולים. שני הדגמים אשר נחשפו בתערוכה, החלו לשאת את אותו סמל כוכב אשר כיום מוכר לנו כלוגו של חברת מרצדס-בנץ.

  מרצדס-בנץ W-02

  מרצדס-בנץ W-02

  מרצדס-בנץ W-03

  מרצדס בנץ W-02

   

  ייצור המכוניות הפרטיות נעצר בתקופת מלחמת העולם השנייה והחברה נאלצה להתמקד בייצור מנועים לכלי רכב צבאיים ולמטוסים. בכך, צברה חברת מרצדס-בנץ מוניטין של יצרנית מכוניות איכותיות ואמינות במיוחד, אשר עשו שימוש במיטב הטכנולוגיה של אותה התקופה. מכוניות החברה נבחרו לשרת כמכוניות השרד של בכירי השלטון בגרמניה של אותה התקופה, הודות לאיכותן הגבוהה. דוגמה לכך הינה מכונית המרצדס-בנץ 770.

  מרצדס-בנץ 770

  מרצדס-בנץ 770

   

  הדגמים שעשו היסטוריה

   

  מבין כל דגמי מרצדס-בנץ אשר פותחו ע"י החברה, ראויים לציון כמה מהדגמים המשמעותיים יותר של החברה, וביניהם:

  מרצדס-בנץ W120, הידועה גם בתור מרצדס-בנץ 180. 271,217 יחידות יוצרו לדגם זה, כאשר לדגם היו מספר תצורות: סדאן (4 דלתות), קבריולט (2 דלתות) וסטיישן, אשר היו בעלי מפרט טכני שונה אחת מהשנייה: מנוע בנפח 1,767 סמ"ק בהספק של 55 כוחות סוס, מנוע בנפח 1,897 סמ"ק בהספק של 65 כ"ס ומנוע דיזל 1,767 סמ"ק בהספק של 40 כ"ס. המהירות המרבית לדגם זה הייתה 126 קמ"ש למנוע ה-1,767 סמ"ק ו-135 קמ"ש למנוע ה-1,897 סמ"ק.

  מרצדס-בנץ W120

   

  מרצדס-בנץ W123, מכונית המנהלים של מרצדס-בנץ. המכונית יוצרה בין השנים 1976-1985 בשלוש תצורות: סדאן, סטיישן וקופה. המכונית נחשפה לראשונה בגרסת הסדאן שלה, בינואר 1976. דגם זה החליף את קודמיו (דגמי W114 ו-W115) ושמר על סגנון עיצוב דומה לקודמיו, לצד כמה שינויים טכניים, כגון ממדי המרכב החיצוני וממדי בסיס הגלגלים. דגם זה היה לדגם הנמכר ביותר של חברת מרצדס-בנץ, עם לא פחות מ-2.7 מיליון יחידות שנמכרו, עד אשר הוחלף לבסוף על ידי דגם ה-W124.

  מרצדס-בנץ W123

   

  דגם המרצדס-בנץ W100 (הידוע גם בשם מרצדס-בנץ 600). דגם הסלון המפואר והיוקרתי של מרצדס, יוצר בין השנים 1963-1981. הרכב נחשף בשנת 1963 והיה מיועד להתחרות ברכבי העל הבריטים והאמריקאיים, ביניהם בנטלי ורולס רויס הבריטים וקדילק ולינקולן האמריקאים. דגם זה, המקביל לדגם ה-S600 המוכר של ימינו, היה הדגם המפואר והגדול ביותר של חברת מרצדס ושימש כספינת הדגל של החברה.

  מרצדס-בנץ W100


   

  בחזרה לעתיד

  כיום אנו נהנים מהדגמים החדשים של מרצדס, למשל ה Mercedes GLC 250, או ה Mercedes GLE 350, שכיאה לדגמים של מרצדס, גם הם סוחפים את כל המבטים אליהם.
  קניית מרצדס יכולה להיות הוצאה לא קטנה לרובנו, אך אין זה מבטל את האפשרות לנהוג ברכב היוקרתי. חברת באדג'ט מאפשרת ללקוחותיה להשכיר את דגמי המרצדס וליהנות מלהרגיש מלכים ומלכות הכביש מתי שרק נרצה.


  Mercedes GLE 

  Mercedes GLE

   

   

 • בשנת 2020 נגיף הקורונה פרץ והשבית את חיינו לזמן ממושך, אך תעשיית הרכב, כמתבקש, ממשיכה לשמור על תנועה ודגמי 2021 של יצרניות הרכב המובילות נוחתות גם אצלנו בארץ הקודש. אחד הדגמים הללו הוא ה-i20 החדש של קונצרן הרכב הקוראני יונדאי. הדגם החדש הוצג לפני שנה ועכשיו מתחיל להיות משווק באולמות המכירה, בתקווה לקטוף שוב את תואר "הרכב הנמכר ביותר" בקטגורית הסופר-מיני. האם השדרוגים שיונדאי הכניסה יספיקו כדי לזכות שוב באהדת הקהל?

  יונדאי I20 – מתחת למכסה המנוע

  הסופר מיני המצוינת מבית יונדאי מצוידת במנוע שלושה צילינדרים טורבו כפול, בעל נפח של 1000 סמ"ק שמספק 100 כוחות סוס. המנוע המתקדם אומנם לא גדול במיוחד – 1 ליטר אך הוא מקנה לרכב זריזות ומהירות, תוך שילוב של יכולת תמרון יוצאת דופן בנסיעה עירונית ותוספת כוח בצליחת עליות תלולות, גם כאשר הרכב עמוס בציוד או מסיע 4 אנשים. צריכת הדלק נשארה מצוינת ביחס לשאר מכוניות הקטגוריה ועומדת על 17.5 קילומטר לליטר על פי נתוני היצרן.
   
  באופן כללי, יונדאי השכילה לשמר את המפרט הטכני המוצלח של דגמי ה-i20 הקודמים, אך הוסיפה שדרוגים טכנולוגיים נוספים שהפכו אותו לעדכני ולמתחרה רציני על מלכות הקטגוריה.

  יונדאי i20 החדשה

  עיצוב – מתיחת פנים וגדילה משמעותית

  יונדאי i20 החדשה עברה מתיחת פנים קלה שהחלה בהגדלה והרחבה של שלדת הרכב, שנועדה כדי לתת "פייט" למכוניות מעט גדולות יותר בקטגוריה ותרמה בנוסף לגדילה משמעותית של תא המטען ולתא נוסעים מרווח וידידותי יותר. בנוסף הממדים החדשים תרמו להעמקת אחיזת הכביש של הרכב וליכולת התמרון המגוונת שלו.

  יונדאי I20 בצבע שחור

  יונדאי i20 בצבע שחור

  עיצוב חוץ

  למרות שיונדאי הקפידה לשמור על הרצף העיצובי מהדגמים הקודמים, בדגם הנוכחי נעשתה מתיחת פנים קלה שנותנת ל-i20 מראה עדכני ואטרקטיבי במיוחד. הקווים הכלליים הודגשו והועמקו והגריל הקדמי גדל במעט על חשבון קו ההפרדה שחצץ בין הגריל למכסה המנוע בדגמים הישנים יותר. אין ספק כי אלו הם שינויים מינוריים, אך הם ממצבים את הרכב החדש של יונדאי כאחד היפים בקטגוריה ומספקים לו מראה עוצמתי.

  רמות גימור מרובות

  יונדאי השיקה את ה-i20 החדשה עם לא פחות משש רמות גימור שונות, שנעות החל מ-100,000 שקל לגרסת הבסיס ועד ל-114,000 שקל לגרסה המאובזרת ביותר. כל הגרסאות כוללות מסך מולטימדיה בגודל 8 אינץ' ואבזור בסיסי, כאשר ההבדל בגרסאות בא לידי ביטוי בעיקר במערכות הבטיחות השונות וברמת הגימור הגבוהה ביותר תקבלו גם חישוקי 17 אינץ' במקום 16 אינץ' של שאר הדגמים ולוח מכוונים דיגיטלי. להשוואה נוספת בין יונדאי i20 ליונדאי i30.
   

  הדשבורד של יונדאי I20

  יונדאי  i20 מראה מבפנים

  ילדת הסנדוויץ' של משפחת יונדאי

  יונדאי i20 היא למעשה האחות האמצעית של ה-i10 וה-i25, שהדגמים החדשים שלהם הושקו במקביל. בחברת יונדאי מנסים לפנות לקהל יעד רחב ומגוון ככל הניתן ולכן ה-i10 פונה לצעירים, עירוניים ואנשים שמנסים לחסוך בצריכת הדלק.

  ה-i25, מחליפתה של ה-"אקסנט" המיתולוגית, פונה לקהל בוגר יותר ברכב המתקרב לגודלו של רכב משפחתי ממוצע ויכול להיות רכב נאמן למשפחה קטנה עם מספר ילדים.

  יונדאי i20 דגם 2021

  יונדאי i20  החדשה דגם 2021

  בשורה התחתונה

  ניתן לומר כי לדגמים החדשים של יונדאי מצפה תחרות לא פשוטה מול רכבי היצרניות הנוספות בקטגוריה, אך אין ספק שיונדאי עשתה כל שביכולה על מנת להעלות את הרף ולנפק דגמים שימשכו את הקהל, על כל גווניו ויסייעו לה להוביל בראש. הרכבים של יונדאי נמצאים כבר שנים באופן מסורתי במקומות הראשונים בטבלאות המכירות וכמו שזה נראה אחרי ההשקה של ה-i20, אין סיבה שגם השנה, הדגמים שלה יככבו בראש הרשימה, ואולי אפילו יהיו במקום הראשון.

  לרכבי יונדאי נוספים:


 • כותרת של ספר מפורסם טוענת: "כל בית צריך מרפסת" ואנחנו טוענים – כל אדם צריך רכב. במדינת ישראל, רכב משמעו עצמאות. רכב מאפשר לכם לתכנן את לוחות הזמנים שלכם בצורה יעילה יותר, להגיע מהר יותר ממקום למקום, לא להסתמך על תחבורה ציבורית או טוב ליבם של אנשים ולהיות אדונים לעצמכם במלוא מובן המילה. אם גם אתם הגעתם למסקנה שהגיע הזמן להיות בעלי רכב גאים (או לחילופין להחליף את מה שאתם נוהגים בו כיום למשהו הרבה יותר מפנק) הגעתם למקום הנכון. בפניכם כמה טיפים לקניית רכב שכל אדם צריך לדעת טרם הרכישה.
  כדי לעבור היישר לעמוד מכירת רכב לחץ כאן
   
   

  קניית רכב – מראה חיצוני


  קניית רכב היא לא דבר שאתם מבצעים מדי יום, וגם לרוב אפילו לא אחת לשנה, לכן יש להגיע מוכנים ככל האפשר אל תהליך הקנייה. חקרו בבית מעט על סוגי הרכבים השונים, בחרו את הקטגוריה המתאימה לכם (מיני, סופר-מיני, משפחתי, רכב מנהלים, ג'יפון עירוני וכו') ומתוכה החליטו על מספר דגמים או חברות שאתם מעוניינים בהן. מומלץ להחליט על שניים או שלושה דגמים אופציונליים ולהסגר על הדגם הספציפי המבוקש רק לאחר שראיתם את הרכב, ישבתם בו וכמובן נהגתם בו. זכרו, על הנייר, דגם מסוים יכול להראות נהדר, אך לאחר שתנהגו בו תגלו כי חווית הנהיגה לא נעימה לכם, הרכב נמוך מדי או גבוה מדי עבורכם, שדה הראייה לא מספיק נוח ועוד. הקפידו לוודא כי בדקתם את כל הפרמטרים של חווית הנהיגה טרם הרכישה.

   
   

  בחורה שאוהבת את הרכב שלה

   

  קניית רכב - טיב מכני


  "אל תסתכלו בקנקן, אלא במה שיש בו" - האימרה שלמדו אותנו כבר בגן הילדים הופכת עוד יותר רלוונטית כאשר מדובר ברכב. רכב יכול להיות יפהפה מבחוץ, ללא שריטה אחת על הצבע, מבריק ונקי, עם ריפודי עור מפנקים וכל האבזור הטכנולוגי הקיים, אבל להיות במצב מכני נוראי שלא מאפשר נסיעה בטוחה ונעמה כפי שאתם רוצים. זכרו, המראה החיצוני של הרכב לא מעיד דבר על טיבו המכני, ורכב קונים על פי טיבו המכני. כאשר אתם עומדים לרכוש רכב, שאלו על העבר שלו, על מצבו הנוכחי, מתי עבר טיפולים לאחרונה, וכמובן מתי עליו לעבור מבחן כשירות (טסט), ובקשו לראות בדיקת קנייה ממכון חיצוני, או לערוך אחת כזו במידה ולא בוצעה.
   

  היסטוריית הרכב

  אם אתם מתכננים על קניית רכב משומש, חשוב שתבינו את היסטוריית הרכב. בקשו מהמוכר את היסטוריית הטיפולים ושאלו את השאלות הנכונות – אילו חלקים משמעותיים הוחלפו ברכב, האם מדובר בחלפים מקוריים או זולים, מתי הוחלפו הצמיגים ברכב, מה מצב המצבר, מתי עבר הרכב מבחן כשירות ועוד. הביטו על מד הקילומטרים ברכב, שיתן אינדיקציה לא רעה למצב הבלאי שבו; 20,000 קילומטר לכל שנה בה הרכב נמצא על הכביש זה מספר ממוצע וסביר בהחלט לשוק הפרטי, בעוד שרכב שנרכש משוק הליסינג או ההשכרה יעמוד בדרך כלל על 30,000 קילומטר לשנה. כמובן שאם אתם רוכשים רכב שנמצא מתחת או מעל לממוצע, אתם תראו את הנתון הזה משתקף במחיר הסופי. אם אתם נוהגים לנסוע מספר נמוך יותר של קילומטרים מדי שנה, יתכן וישתלם לכם יותר לבחור דווקא רכב עם מספר קילומטרים גבוה יותר, מתוך ידיעה שאתם תורידו את הממוצע השנתי במהלך תקופתכם עם הרכב, וכך תרוויחו עליו את ערכו המלא כאשר תרצו אתם למכור אותו ולהתקדם.
   
   

  תינוק בתוך רכב  למה לקנות רכב דרך באדג'ט?

  בקניית רכב חשוב שיהיה גוף בעל מוניטין וצי רכבים מתוחזקים ברמה גבוהה. ותק החברה מוכיח בכל שנה כי הקונים החדשים והחוזרים מקבלים שקט נפשי לאחר הקניה, כאשר ידוע להם שיש למי לפנות גם אם מתעוררת בעיה. רכישה בשוק הפרטי יכולה להיות מאד לא בטוחה בעוד שעם באדג'ט תקבלו אחריות על הרכב, במיוחד אם בחרתם במסלול באדג'ט גולד – מסלול המקנה לכם אחריות מורחבת של שנתיים, הכוללת רכב חילופי במקרה הצורך. לבאדג'ט אפשרויות רבות ושונות לקניית רכב, המתאימות את עצמן לכל כיס, כולל אפשרות טרייד אין, בה אתם מביאים את הרכב הישן שלכם ומקבלים עליו זיכוי לרכישת רכב חדש.


  אפשרויות מימון

  בין שלל טיפים לקניית רכב משומש – הטיפ החשוב ביותר הוא לבחון בצורה מדוקדקת את אפשרויות המימון שלכם. אם ברשותכם את הסכום המלא לרכישה, אשריכם, אבל אם תרצו לקחת הלוואה בכדי לרכוש רכב, עשו סקר שוק נרחב. לא תמיד ההלוואה שנותן לכם הבנק היא ההלוואה הטובה ביותר, ולעיתים אפשרויות המימון שמציעות לכם חברות הרכב, תהיינה הבחירה הנכונה ביותר עבורכם. בדקו את המספרים לעומק ובצעו רכישה מושכלת, נבונה וכזו שלא תפגע בכיס שלכם בטווח הרחוק.
  לעמוד אפשרויות המימון בבאדג'ט


  נסיעה מהנה!

 •  

  המדריך לקניית רכב

   
  אם גם אתם הגעתם למסקנה שהגיע הזמן להיות בעלי רכב גאים (או לחילופין להחליף את מה שאתם נוהגים בו כיום למשהו הרבה יותר מפנק) הגעתם למקום הנכון. בפניכם כמה טיפים לקניית רכב שכל אדם צריך לדעת טרם הרכישה.
   
   
   
   
   
 • מכוניות פורד (Ford) אמנם מיובאות באופן סדיר לישראל על ידי חברת "דלק מוטורס “ החל משנת 1999 , אך החברה הוקמה כבר ב- 1903 בארצות הברית, והינה אחת מיצרניות הרכב הוותיקות והגדולות בעולם, שכיום ממוקמת במקום ה- 5 בדירוג יצרניות הרכב בעולם ומקום שני בארצות הברית.

  הנרי פורד – האיש והאגדה


  הנרי פורד נחשב לאבי השיטה המודרנית לייצור בשיטת הפס ההמוני, מה שאפשר לחברת פורד להוזיל עלויות ייצור ולהתחיל לייצר מכוניות שהיו ניתנות לרכישה גם על ידי מעמד הביניים בזמנו. בעקבות המשבר הכלכלי שפרץ בארצות הברית בשנות ה- 2000 מכרה חברת פורד את אחזקותיה בחברות רכב אחרות, כמו אסטון מרטין ולנדר רובר, וחזרה להתמקד במה שהיא יודעת לעשות הכי טוב: לייצר מכוניות משפחתיות איכותיות ובטיחותיות במחירים נוחים לקהל הרחב.

  פורד פוקוס – האס בשרוול של חברת פורד


  בתחילת דרכה, פורד ייצרה מגוון של כלי רכב, כולל טרקטורים ואוטובוסים, אך כיום היא מתמקדת בעיקר בייצור של רכבים פרטיים, רכבי שטח ומכוניות מסחריות. אחד הדגמים הפופולאריים והנמכרים ביותר הוא כמובן ה- Ford Focus (פורד פוקוס), שהחליף, בשנת 1999, את הדגם הקלאסי של פורד אסקורט, דגם אשר הספיק להימכר עד אז עשרות מיליוני פעמים! פורד פוקוס נחשבת למהפכנית בתחום המכוניות המשפחתיות, משום שהיא הדגם הראשון שהציג מכונית בעלת יותר מקום פנימי לטובת נוחות הנוסעים, עם תצרוכת דלק חסכונית ועיצוב חדשני. פורד פוקוס 2018 תוצג בישראל בתחילת 2019, כדור הרביעי של הרכב. כאשר הדור השלישי נחת בישראל, בשנת 2012, הוא גרם לסערה והתלהבות גדולה, והפך לדגם הנמכר ביותר בשוק הרכב באותה שנה (פעם ראשונה שהתואר הזה נמסר למכונית אירופאית מאז שנות ה-80'!), אז רק ניתן לנחש כי הדור הרביעי שעתיד להגיע אלינו ייצר התלהבות דומה.

     דגמי המסחר של פורד


  דגם פופולארי נוסף הוא ה- Ford Transit, אחד מדגמי הרכב המסחריים והפופולאריים ביותר בישראל. דגם זה משלב בין יכולתו לשמש כרכב מסחרי, מבחינת שטח אחסון ועוצמת מנוע, לבין התנהגות כביש דומה לשל רכב פרטי, מה שהפך אותו לדגם המועדף להובלות בשטחים עירוניים.
  בארצות הברית דגמי הטנדר (פיק אפ) מובילים במכירות בקטגוריה זו במשך עשרות שנים עד שהפכו לאייקון תרבותי של ממש.

  ניתן למצוא רכבי פורד למכירה מיד ראשונה ושניה ומכל הדגמים כאן

  מה נראה בעתיד?


  בשנה הנוכחית ובשנה הקרובה חברת פורד מתכננת להוציא מחדש כמה מהדגמים המובילים שלה בשדרוג עדכני לעידן הממוחשב. הדור החדש של דגמי החברה יצויד במערכות שליטה ממוחשבת על כל חלקי הרכב, בשילוב עם מערכות ניווט ומולטימדיה. ברשימת הדגמים ששווה לחכות להם אפשר למצוא הוצאה מחדש שלFors Fiesta , הדגם הקומפקטי שהיה פופולארי מאוד בעבר. כמו כן צפויים שינויים ושיפורים טכנולוגים בדגמי רכבי השטח כמו ה- Explorer , וכמובן הדור הבא של הפורד פוקוס, שצפוי לשפר משמעותית את חווית הנסיעה מבחינת התנהגות כביש של הרכב ונוחות הנוסעים.
  כמובן שכמו שאר יצרניות הרכב, פורד תמשיך לפתח ולתמוך במגמה של הפחתת צריכת הדלק על ידי מעבר לאנרגיה חשמלית. הדגם ההיברידי של פורד, Fors Fusion , המשלב מנוע מבוסס דלק ויכולת הנעה חשמלית, ימשיך להשתכלל עד שיוכל להוות תחלופה לרכבים ממנועי בנזין מסורתיים.

   


  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  על רכבי יונדאי
  על רכבי רנו
  על רכבי מרצדס
  המכונית הכי יקרה בעולם

   

 • מי מאתנו לא חולם לנסוע על מכונית יוקרה, גדולה, חזקה ומרווחת, אשר תענה על כל צרכינו ביתר פינוק ואסתטיקה? אך החלום בהקיץ מתבהר כאשר אנו רואים את תווית המחיר בעל 6-7 הספרות (בש"ח) על מכוניות אלו. אז מה תגידו, אם תראו מכונית השווה כמה מיליוני דולרים? אספנו עבורכם את מצעד המכוניות היקרות בעולם. וכן, יש אחת היקרה עד כדי גיחוך.

  "לתת גז" בארצנו הקטנטונת

  שוק מכוניות היוקרה והספורט בארץ, הוא לא מהפורחים בעולם. כנראה בגלל יוקר הייבוא של מכוניות כאלו ואולי בכלל זוהי העובדה כי אין בארצנו הקטנטונת כבישים מתאימים על מנת "לתת גז" כמו שצריך במכונית כזו ו"לקרוע" את הכביש. אז מה בכל זאת יש לנו בארץ?

  אאודי R8

  בין המכוניות היקרות ביותר שנמכרו בארץ, ניתן למנות את אאודי R8 שנמכרה במחיר של 1.5 מיליון ש"ח. למעשה, זוהי מכונית העל הראשונה אשר שווקה בישראל והיא מצוידת במנוע 5,200 סמ"ק המספק 540 כוחות סוס, המאפשרים לה להאיץ ל-100 קמ"ש תוך 3.5 שניות ולהגיע למהירות מרבית של 320 קמ"ש.

  אאודי R8

  פרארי 488

  גם פרארי 488 שווקה בארץ, ולמרות שהיא מכונית הפרארי הזולה ביותר, היא עדיין עולה כמו דירת 3 חדרים במרכז תל אביב. אם יש לכם 2.5 מיליון ש"ח פנויים תוכלו לקנות את המכונית בעלת מנוע ה-3.9 ליטרים המספק 670 כוחות סוס. אם רכשתם אותה, תוכלו להגיע ל-100 קמ"ש תוך 3 שניות ולמהירות מרבית של 330 קמ"ש.

  פרארי 488

  ונעבור לכסף הגדול

  אם תהיתם על מה נוהגים עשירי העולם, עכשיו זה הזמן שלכם להתרכז.

  קוניגסאג אגרה

  קוניגסאג, יצרנית מכוניות על שוודית שלא כל כך מוכרת בארץ (מאותן הסיבות שהזכרנו), הציגה את דגם ה"אגרה" שלה. 1.5 מיליון דולר (כ-5.5 מיליון ש"ח) של שרירים זועמים, עם מנוע המספק לא פחות מ-910 כוחות סוס והאצה מאפס למאה קמ"ש ב-3 שניות!

  קוניגסאג אגרה

  בוגאטי ויירון

  ודאי שמעתם גם על בוגאטי ויירון. גם אם לא, כדאי לכם לדעת שהמכונית העוצמתית הזו קיבלה גם גרסת סופר ספורט, המציעה מהירות שלא חלמתם עליה: 415 קמ"ש לפי הנתונים הרשמיים של החברה, כאשר בפועל הצליח נהג המבחן שלהם לקבוע שיא גינס כאשר הגיע למהירות שלא לא פחות מ-431 קמ"ש. כל התענוג הזה יעלה לכם כ-2.6 מיליון דולר, שהם כ-9.5 מיליון ש"ח.

  בוגאטי ויירון

  הטוענות לכתר

  מייבאך אקסלרו

  אי שם בשנת 2005, הוצג לראשונה בברלין דגם ה"מייבאך אקסלרו" של חברה מרצדס בנץ. רכב היוקרה הזה הוא בעל 700 כוחות סוס, מאיץ מאפס ל-100 קמ"ש תוך 4.4 שניות ויכול להגיע למהירות מרבית של 351 קמ"ש. אך מה שבאמת מיוחד במכונית הזו, הוא שהיא יוצרה במהדורה מוגבלת. כמה מוגבלת? יחידה אחת בלבד! מחיר הרכב הזה, אם רציתם לדעת, הוא כ-8 מיליון דולר (כ-29 מיליון ש"ח).

  מייבאך אקסלרו

  רולס רויס Sweptail

  גם הרולס רויס Sweptail נמצאת ברשימת רכבי היוקרה היקרים בעולם. חוץ ממנוע 6.75 ליטרים המפיק 453 כוחות סוס, תהנו כמובן גם מהנוחות והיוקרה שבנסיעה במכונית של רולס רויס. המכונית הזו בנויה באופן ידני, וההשראה לבנייתה לקוחה מסגנון המכוניות בשנות ה-20 וה-30. ומה המחיר? 12.8 מיליון דולר – קצת יותר מ-43.5 מיליון ש"ח.

  רולס רויס Sweptail

  כל כך יקרה שזה מצחיק - זונדה HP Barchetta

  מנוע 6 ליטרים V12. 789 כוחות סוס. האצה מאפס למאה קמ"ש ב-3.1 שניות. מהירות מרבית של 355 קמ"ש.
  כל אלו הם הנתונים של דגם הזונדה HP Barchetta, מבית פגאני. מדובר במכונית על, חזקה להפליא ויקרה להחריד: מחירה עומד על 15 מיליון יורו, כ-62.5 מיליון ש"ח!

  זונדה HP Barchetta


   

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  רכבי מיני מומלצים
  מידע על רכבי מרצדס
  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  רכב עד 40,000 ש"ח

 •  

  המכונית הכי יקרה בעולם

   
  מה תגידו, אם תראו מכונית השווה כמה מיליוני דולרים? אספנו עבורכם את מצעד המכוניות היקרות בעולם. וכן, יש אחת היקרה עד כדי גיחוך.
   
   
   
 • מהם הרכבים המועדפים על הישראלים בשנת 2021?

  הרכבים שישראלים אהבו ב-2021
  מבחינת הישראלים ישנן שתי קטגוריות הנמצאות בראש סדר העדיפויות ובהתאם גם בראש טבלת המכירות. הראשונה היא קטגוריית המשפחתיות והשנייה היא קטגוריית הפנאישמציע אבזור מפנק. 
   
   
   
 • מחפשים שירותי השכרת רכב בישראל? הפתרון הנוח והמושלם עבורך נמצא ב-בבאדג'ט! חברת באדג'ט מציעה למחפשי שירות השכרת רכב בישראל, את השילוב המושלם בין זמינות, אמינות, נוחות, שירות ומחיר.
  לחברת באדג'ט צי רכבים מתוחזק ומאובזר, שירות שזמין עבורך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, מחיר ללא תחרות, ומועדון לקוחות מפנק. כמו כן, לבאדג'ט עשרות סניפים ברחבי הארץ, שמספקים פתרון נוח וזמין עבורכם.אם אתם מתעניינים בהשכרת רכב בישראל עבורכם או עבור אורח המגיע מחו"ל, הבחירה ב- באדג'ט היא הבחירה האולטימטיבית עבורך. האורחים מחו"ל יעריכו את הבחירה שכן ל- באדג'ט מוניטין בינלאומי שאינו מוטל בספק. בנוסף, לחברה יש סניף בנמל התעופה בן גוריון, שיאפשר לכולכם לנוע בנוחות מהרגע שבו תצאו משדה התעופה. גם מי שנדרש לרכב מדי פעם ואינו מעוניין לשאת בעלויות קניית רכב, ימצא פתרון בבאדג'ט! בבאדג'ט מגוון הצעות השכרת רכב לכל מטרה ולכל תקופה – החל מהשכרת רכב ליום ועד להשכרות רכב לתקופות ארוכות.
   
  בעל עסק, החברה שלך גדלה, משתנה ומתפתחת. במקום לרכוש רכבים לחברה ובכך להגדיל את ההוצאות הקבועות, מומלץ לבחון מהם הצרכים האמיתיים של החברה, לנהוג בחוכמה ולהגדיל את צי הרכב באמצעות רכבים שכורים. מומחי השכרת הרכב של חברת בבאדג'ט עומדים לרשותך במקרים בהם אתה זקוק לרכב באופן מיידי ולתקופה קצרה, או כשאתה זקוק לרכב לתקופה ארוכה עבור עובד חברה עד לקבלת רכב ליסינג, או כשחייבים להגדיל את צי הרכב המסחרי של החברה המיועד להובלות.


 •  
 • מחפשים שירותי השכרת רכב בישראל? הפתרון הנוח והמושלם עבורך נמצא ב-בבאדג'ט! חברת באדג'ט מציעה למחפשי שירות השכרת רכב בישראל, את השילוב המושלם בין זמינות, אמינות, נוחות, שירות ומחיר.
  לחברת באדג'ט צי רכבים מתוחזק ומאובזר, שירות שזמין עבורך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, מחיר ללא תחרות, ומועדון לקוחות מפנק. כמו כן, לבאדג'ט עשרות סניפים ברחבי הארץ, שמספקים פתרון נוח וזמין עבורכם.אם אתם מתעניינים בהשכרת רכב בישראל עבורכם או עבור אורח המגיע מחו"ל, הבחירה ב- באדג'ט היא הבחירה האולטימטיבית עבורך. האורחים מחו"ל יעריכו את הבחירה שכן ל- באדג'ט מוניטין בינלאומי שאינו מוטל בספק. בנוסף, לחברה יש סניף בנמל התעופה בן גוריון, שיאפשר לכולכם לנוע בנוחות מהרגע שבו תצאו משדה התעופה. גם מי שנדרש לרכב מדי פעם ואינו מעוניין לשאת בעלויות קניית רכב, ימצא פתרון בבאדג'ט! בבאדג'ט מגוון הצעות השכרת רכב לכל מטרה ולכל תקופה – החל מהשכרת רכב ליום ועד להשכרות רכב לתקופות ארוכות.
   
  בעל עסק, החברה שלך גדלה, משתנה ומתפתחת. במקום לרכוש רכבים לחברה ובכך להגדיל את ההוצאות הקבועות, מומלץ לבחון מהם הצרכים האמיתיים של החברה, לנהוג בחוכמה ולהגדיל את צי הרכב באמצעות רכבים שכורים. מומחי השכרת הרכב של חברת בבאדג'ט עומדים לרשותך במקרים בהם אתה זקוק לרכב באופן מיידי ולתקופה קצרה, או כשאתה זקוק לרכב לתקופה ארוכה עבור עובד חברה עד לקבלת רכב ליסינג, או כשחייבים להגדיל את צי הרכב המסחרי של החברה המיועד להובלות.

 •  
 • מחפשים שירותי השכרת רכב בישראל? הפתרון הנוח והמושלם עבורך נמצא ב-בבאדג'ט! חברת באדג'ט מציעה למחפשי שירות השכרת רכב בישראל, את השילוב המושלם בין זמינות, אמינות, נוחות, שירות ומחיר.
  לחברת באדג'ט צי רכבים מתוחזק ומאובזר, שירות שזמין עבורך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, מחיר ללא תחרות, ומועדון לקוחות מפנק. כמו כן, לבאדג'ט עשרות סניפים ברחבי הארץ, שמספקים פתרון נוח וזמין עבורכם.אם אתם מתעניינים בהשכרת רכב בישראל עבורכם או עבור אורח המגיע מחו"ל, הבחירה ב- באדג'ט היא הבחירה האולטימטיבית עבורך. האורחים מחו"ל יעריכו את הבחירה שכן ל- באדג'ט מוניטין בינלאומי שאינו מוטל בספק. בנוסף, לחברה יש סניף בנמל התעופה בן גוריון, שיאפשר לכולכם לנוע בנוחות מהרגע שבו תצאו משדה התעופה. גם מי שנדרש לרכב מדי פעם ואינו מעוניין לשאת בעלויות קניית רכב, ימצא פתרון בבאדג'ט! בבאדג'ט מגוון הצעות השכרת רכב לכל מטרה ולכל תקופה – החל מהשכרת רכב ליום ועד להשכרות רכב לתקופות ארוכות.
   
  בעל עסק, החברה שלך גדלה, משתנה ומתפתחת. במקום לרכוש רכבים לחברה ובכך להגדיל את ההוצאות הקבועות, מומלץ לבחון מהם הצרכים האמיתיים של החברה, לנהוג בחוכמה ולהגדיל את צי הרכב באמצעות רכבים שכורים. מומחי השכרת הרכב של חברת בבאדג'ט עומדים לרשותך במקרים בהם אתה זקוק לרכב באופן מיידי ולתקופה קצרה, או כשאתה זקוק לרכב לתקופה ארוכה עבור עובד חברה עד לקבלת רכב ליסינג, או כשחייבים להגדיל את צי הרכב המסחרי של החברה המיועד להובלות.


 •  
 •  

  השכרת ואן למעבר דירה - משנה מקום משנה מזל!

   
  רובכם בטח מכירים את תעשיית הרכב, ואם תרשו לנו להמר גם בטח שכרתם רכב ליום אחד לפחות בחיים, אבל רוב הסיכויים שמעולם לא חשבתם על האפשרות של השכרת ואן למטרות העברת דירה! לחברות השכרת רכב, כמו באדג'ט, יש צי מכוניות מגוון הכולל גם מכוניות קטנות במיוחד לנסיעות עירוניות חסכוניות בדלק, וגם רכבים גדולים להשכרה שמיועדים בדיוק לצרכים הללו...
   
   
   
   
 •  
   
  לא מעט רווקים, סטודנטים, זוגות צעירים ומשפחות נאבקים בנושא המגורים בישראל כיום. נדמה כאילו קניית נכס הולכת ומתרחקת מאתנו עם כל יום שעובר, המשכנתאות מציעות ריביות לא הגיוניות ולמי בכלל יש את ההון התחלתי כדי לרכוש נכס? מסיבה זו יותר ויותר אנשים בוחרים לגור בשכירות, עד ליום בו יתאפשר להם לקנות נכס. מגורים בשכירות מתאימים לשלל פאזות שונות בחיים, ושוק השכירות חוגג!
  אחד היתרונות המשמעותיים במגורים בשכירות הוא יתרון חוסר המחויבות. את המגורים בשכירות ניתן לשנות ולהחליף מדי שנה, ואפילו פחות מכך, וחלקנו מנצלים הזדמנות זו על מנת לשנות את הסביבה שלנו על פי שינוי מצב רוח, ובכלל בכל הזדמנות להתקדם.
   


  איפה מתחילה הבעיה? כשצריכים לעבור דירה!

  הלוגיסטיקה וההוצאות הכרוכות במעבר דירה הן רבות ומורכבות, ולעיתים אפילו גורמות לנו לשקול מחדש אם בכלל כדאי לנו לעבור דירה. אריזת הארגזים, מציאת דירה טובה יותר, מציאת מובילים אמינים ואחראים, העברת הדירה עצמה, ביצוע תחנות שונות בין בתים שונים כדי להזיז רהיט מפה לשם (ואל תשאלו בכלל מה קורה כשאתם מוציאם דירה מרוהטת אבל לכם כבר יש את כל הרהיטים בעצמכם...), וזו רק התחלת הרשימה. ומה אם נאמר לכם שיש פתרון הרבה יותר פשוט למעבר שיכול לעשות לכם חיים ממש קלים? השכרת רכב למעבר דירה!

  השכרת רכב גדול למעבר דירה

  רובכם בטח מכירים את תעשיית הרכב, ואם תרשו לנו להמר גם בטח שכרתם רכב ליום אחד לפחות בחיים, אבל רוב הסיכויים שמעולם לא חשבתם על האפשרות של השכרת ואן למטרות העברת דירה! לחברות השכרת רכב, כמו באדג'ט, יש צי מכוניות מגוון הכולל גם מכוניות קטנות במיוחד לנסיעות עירוניות חסכוניות בדלק, וגם רכבים גדולים להשכרה שמיועדים בדיוק לצרכים הללו. תוכלו לבחור השכרת רכב גדול ליום אחד בלבד, להעמיס על הרכב ולפרוק ממנו כמה פעמים שתרצו, לנסוע למחוז חפצכם, וכל זה בשבריר המחיר שהייתה עולה לכם הובלה מקצועית, יקרה ולעיתים גם לא כל כך אמינה.


  העצמאות בידיים שלכם!

  היתרונות בהשכרת ואן למעבר דירה הם עצומים, אך בראש ובראשונה מדובר על יתרון העצמאות. לא תצטרכו להמתין יותר למובילים שמבטיחים להגיע בשמונה בבוקר ולא מגיעים עד 12 בצהריים, לא תצטרכו לשלם תוספת על עצירה בדרך או נסיעה נוספת ולא תצטרכו לדאוג פן עובדים לא זהירים ישברו את החפצים היקרים לכם או יסעו בצורה פרועה. אתם בוחרים מתי יוצאים, לאן נוסעים, היכן עוצרים בדרך, מה להעמיס ומה לפרוק ומתי, ואתם אלה שדואגים גם לרכוש היקר ביותר שלכם! 

  לא רק למעבר דירה

  השכרת ואן או השכרת רכב גדול לא צריכות להיות רק למטרות מעבר דירה. אם התקלקל לכם המקרר ודודה רותי בחיפה תשמח לתת לכם את המקרר הישן שלה, אם רציתם לתרום את הספה הישנה שלכם לחברים, כל מה שאתם צריכים זה לשכור רכב גדול, אפילו לכמה שעות, לנסוע לאסוף או להוריד את הפריט הגדול וסיימתם. בלי הוצאות מיותרות, בלי חיפושי טלפונים של מובילים, בלי בקשת טובות מחבר עם טנדר – הכל בידיים שלכם, במהירות ובקלות!
   

  מצאו את הרכב המתאים לכם מתוך מלאי הרכבים להשכרה של באדג'ט, ומתוך אחד מ 15 הסניפים הפרוסים בארץ לשרותכם.

  ושיהיה מעבר קל!

   

 • חברת באדג'ט השכרת רכב היא חברת השכרת הרכב השלישית בגודלה בעולם. החברה פועלת ב-110 מדינות ויש לה 3,200 סניפים ברחבי העולם, מתוכם 20 סניפים בישראל.סניפי חברת באדג'ט השכרת רכב בישראל פרוסים מאילת שבדרום עד עפולה שבצפון. לחברה סניף מרכזי בקריית שדה התעופה (קרוב לנמל התעופה בן גוריון) שבו יושבים משרדי ההנהלה וסניף השכרת רכב. כמו כן, קיימים בסניף תחנת דלק, תחנת שטיפה ומוסך גדול.
 •  

  איטליה נחשבת לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, היא מספקת טיול שיש בו הכל: ערים תוססות, אתרים היסטוריים מרתקים, אזורים כפריים שלווים ונוף עוצר נשימה. לכל אלו נוסף גם יתרון הקרבה הגדול, שהרי פחות מארבע שעות טיסה מפרידות בין איטליה לישראל. לכן, לא מפתיע שמדובר באחד היעדים התיירותיים הפופולריים ביותר בקרב המטיילים הישראלים. אחת הדרכים הטובות ביותר לנצל את כל מה שלארץ המגף יש להציע היא לטייל עם אוטו. האפשרות של השכרת רכב באיטליה מתאימה לכל שרוצה להגיע לאטרקציות מרוחקות מהערים או להצליח לשלב בטיול אחד מספר יעדים. גם אתם מעוניינים ליהנות מכל העולמות? אספנו במיוחד עבורכם כמה המלצות שימושיות לטיול עם רכב באיטליה הקסומה.
   

  דרך אמלפי – נסיעה שהיא אטרקציה בפני עצמה


  פעמים רבות אנו חושבים על נסיעה כמטלה מעיקה שיש לעבור כדי להגיע ליעד, אבל כשמדובר על דרכים נופיות ההפך הוא הנכון. במקומות רבים בעולם קיימים כבישים שהנסיעה בהם היא חוויה מרגשת לכשעצמה, בשל הנוף המרשים הנשקף מהם. אחת מהדרכים המרהיבות הללו היא דרך אמלפי, הנמצאת במחוז קמאפניה שבאיטליה, כ-37 קילומטר מזרחית לנאפולי. הדרך המפותלת, אשר מצד אחד נשקף ממנה החוף ומצד שני הרים, נחשבת בעיני רבים למסלול היפה ביותר באירופה. מלבד הנסיעה עצמה, תוכלו לבחור לעצור במגוון אטרקציות אשר יקרו בדרכם, בהם כפרים פסטורליים, חופי רחצה שלווים, יקבים ומסעדות דגים. על אף שהכביש נחשב לבטוח, קיימים בו קטעים צרים ועקלקלים במיוחד, לכן מומלץ לנהוג בתשומת לב וזהירות, ולנצל את נקודות העצירה להתפעלות מהנוף וצילום תמונות מעוררות קנאה. לכבישים כאלה מומלץ לבחור בהשכרת רכב קטן וקליל מחברת ההשכרה, שפונה בקלילות את הפיתולים ויתמודד עם כל העליות והירידות בבטחה.

   

  איטליה - דרך אמלפי

   

  כביש הדולימיטים – נופים של פסגות מושלגות


  דבר נפלא באיטליה הוא מגוון הנופים הנשקפים ממקומות שונים ברחבי המדינה. אחד מהנופים המרהיבים נמצא דווקא בצפון, באזור הרי הדולומיטים. רכס ההרים הינו חלק מהרי האלפים המפורסמים, אשר מושכים אליהם מידי שנה תיירים רבים המגיעים לחופשות סקי. עם זאת, לא חייבים לטייל בחורף כדי ליהנות מהמראה הקסום של רכסי ההרים הגבוהים, דרך נהדרת להתרשם מהם היא בעזרת טיול ברכב. ניתן לבצע השכרת רכב בורונה איטליה, ולנסוע לעבר כביש 48 המפורסם. מומלץ לעצור באגם פאדיה, אגם תכול בעל מים כחולים צלולים, על גביהם משתקפים ההרים והקרחונים. מדובר במראה יוצא דופן, הנראה ממש כמו ציור או גלויה, ובוודאי ייחקק בזיכרונכם לזמן רב. תוכלו להשלים את הטיול גם בביקור באחת מהעיירות הציוריות שבאזור, כמו הערייה קורטינה, בה תמצאו חנויות רבות, מוזיאונים ומסעדות. את הרכב השכור תוכלו להחזיר בכמה נקודות החזרה שונות לאורך המסלול, לפי בחירתכם.

   

  איטליה - כביש הדולימיטים

   

  צ'ינקווה טרה – מסע בין חמישה כפרים


  אם אתם מחפשים אטרקציות מיוחדות לבקר בהן במהלך טיול בצפון איטליה, אופציה נ הדרת לטיול עם רכב היא הצ'ינקווה טרה. פירוש השם הוא חמש אדמות, בהתאם לחמשת הכפרים היפיפיים המצויים באזור. השכרת רכב במילאנו איטליה היא הדרך המומלצת להגיע למקום, הנמצא במרחק נסיעה של כשעתיים וחצי מהעיר הגדולה. ברגע שתגיעו לצ'ינקווה טרה תבינו בעצמכם על מה המהומה. לנגד עינכם יתגלו בתים צבעוניים הנושקים למי ים צלולים, הבנויים על רכסים ומפרצים, בחוסר סדר שיש לו קסם משלו. הכפרים אולי דומים זה לזה, אך לכל אחד אופי ייחודי המתגלה בהליכה בין הסמטאות, הבתים והנמלים. מכיוון שמדובר בכפרי דייגים צפופים וקטנים, לא מותרת אליהם כניסה ברכב, אך קיימים חניונים מחוץ לכפרים. הליכה קצרה ברגל תוביל אתכם לשלל מסעדות, בוטיקים, גלריות ומסלולים בהם תוכלי להתרשם מהנוף הפסטורלי והרומנטי.


  איטליה - צ'ינקווה טרה


  מרומא לטוסקנה – מסלול ממוקד ביעדים הכי חמים


  אם אתם קצרים בזמן ורוצים ליהנות מהמיטב שיש לאיטליה להציע – מסלול מרומא לטוסקנה יכול להיות הבחירה המושלמת עבורכם. תוכלו להתחיל את הטיול ברומא, אחת הערים היפות ביותר באיטליה, ויש שיגידו שגם בעולם כולו. על הנפלאות של רומא אין טעם להכביר במילים, והאטרקציות שבה יוכלו למלא לפחות ארבעה ימים מלאים. השכרת רכב ברומא איטליה יכולה להיות הצעד הבא בטיול, שיאפשר לכם להגיע אל טוסקנה, אחד מחבלי הארץ הפופולריים ביותר באיטליה. שמה של טוסקנה לא סתם הולך לפניה, היא מהווה שילוב נהדר של נופים ירוקים, אוכל משובח ותרבות עשירה. תוכלו לבחור לבקר בסיינה, עיר מיוחדת שמשלבת בין סגנון עתיק למודרני, בפירנצה, הבירה היפיפייה של טוסקנה וכמובן בקיאנטי, חבל היין המפורסם והמרשים.

   

  איטליה - רומא

   

  מעוניינים לבצע השכרת רכב בחו"ל? חברת באדג'ט תשמח לעמוד לשירותכם בכל רחבי איטליה, לסייע לכם לבחור את הרכב המתאים לנסיעה ולכביש, לדאוג שתהיו מכוסים מכל הכיוונים, ולאחל לכם נסיעה טובה!

   


   

 •  

  השכרת רכב 7 מקומות – הפתרון האידיאלי לחופשה הבאה!

   
  מכירים את זה שאתם רוצים לנסוע לחופשה במלון או בצימר מפנק, ואתם נדחסים ברכב, אתם, והמזוודות, הדובי של הילדה (שהיא לא מוכנה להשאיר בבית), הכרית של הילד (שלא נרדם בלעדיה) ועוד עגלת תינוק ברכב המשפחתי , והנסיעה כל כך צפופה ולא נעימה שאתם שוקלים לוותר על החופשה לגמרי? אתם יודעים שאפשר גם אחרת? השכרת רכב 7 מקומות (עד 9 מקומות) – הפתרון האידיאלי עבורכם!
   
   
   
   
 •  

  מכירים את זה שאתם רוצים לנסוע לחופשה במלון או בצימר מפנק, ואתם נדחסים ברכב, אתם, והמזוודות, הדובי של הילדה (שהיא לא מוכנה להשאיר בבית), הכרית של הילד (שלא נרדם בלעדיה) ועוד עגלת תינוק ברכב המשפחתי שלכם, והנסיעה כל כך צפופה ולא נעימה שאתם שוקלים לוותר על החופשה לגמרי? אם אי פעם נסעתם כמשפחה לחופשה, רוב הסיכויים שהתיאור הזה לא זר לכם בכלל. אבל... אתם יודעים שאפשר גם אחרת? אפשר לנסוע בנעימים, בשקט, בתחושה מרווחת, ללא צפיפות, וממש בקלות? השכרת רכב 7 מקומות או השכרת ואן 9 מקומות – הפתרון האידיאלי עבורכם!

   

  (מקור:  http://www.chilloutpoint.com/funny/good-times-in-the-car-funny-driving.html)

  הלוגיסטיקה של החופשה המשפחתית


  השכרת ואן או רכב גדול עשויה להיות אופציה משתלמת מאד במקרה ומדובר בהסעה של מספר גדול ואיסוף אנשים.
  בתקופת הקיץ כל המשפחות אוהבות לצאת לחופשות. בין אם מדובר בנסיעה של 10 ימים לקלאב נופש ביוון ובין אם מדובר בסוף שבוע באילת, החודשים הללו מביאים עמם שפע של פעילויות לכל משפחה. יחד עם זאת, משפחות רבות חוששות מהיציאה לחופשה, לא בגלל החופשה עצמה (ואפילו לא בגלל מחירי התיירות האסטרונומים שמטפסים בקיץ) אלא בגלל הלוגיסטיקה המלווה ביציאה. המחשבה של לדחוס את כל בני המשפחה על כל פקלאותיהם אל הרכב המשפחתי הרגיל, כשזה מתלונן על זו שבועטת בו והנהג לא יכול לראות את השמשה האחורית מרוב עומס הציוד – יכולה לגרום לנו לא לרצות לנסוע בכלל!
  הואנים מסוגלים להכיל 7-9 נוסעים בנוחות, ולאפשר גם מקום נדיב למטען. היושבים ברכב אינם מצטופפים ויכולים לנוח בנסיעה מנקודה אחת לשניה, ברכב מרווח ומפנק.

  ומה עם המחיר - ואן, רכב 7 מקומות או שני רכבים?


  את הדחיסה הזו אנו מרגישים גם בהרבה סיטואציות אחרות. אם אנחנו רוצים לנסוע כל המשפחה אל אירוע יחדיו, אפילו אם החלטנו סתם לקפוץ לאיקאה לקנות כמה דברים לילדים לקראת החגים, אנחנו מוצאים את עצמנו מתלבטים, כמה מקום יש ברכב, איך נכניס את הקניות, איך ניסע כולם ביחד, ואז עולה השאלה - אולי בכלל נתפצל לשני רכבים? פה נכנס נושא המחיר. הפיצול לשני רכבים כמעט תמיד ינצח, רק משום שהוא אינטואיטיבי יותר וגם לרוב אין ברירה אחרת, ואז כל חדוות הנסיעה יחדיו הולכת לאיבוד, וגם ההוצאות גדלות משמעותית – הרי שימוש בשני רכבים (אולי בכלל אין לנו שני רכבים בבית והיינו צריכים ללוות ממישהו רכב או לבחור השכרת רכב משפחתי נוסף) מעלה לרוב משמעותית את כמויות הדלק שנשפכות בהתאם, על שני הרכבים.  כלומר, כשהכל נכנס ברכב אחד, ואין צורך להעמיס מספר גדול יותר של רכבים, תהינו מחיסכון גדול בדלק.

  ואן להשכרה בצבע אפור

  השכרת רכב 7 עד 9 מקומות בארץ – הכי פשוט שיש


  כיום, הפתרון של השכרת רכב קל יותר משדמיינתם. השכרת רכב 7 מושבים בארץ הפכה לקלה ונוחה ובעיקר, מאד משתלמת! כאשר אתם בוחרים השכרת רכב משפחתי גדול, אתם יודעים שכל בני הבית, כולל סבא וסבתא, יוכלו להכנס ביחד אל הרכב ולנסוע לאירוע, לטיול או לשדה התעופה עם כל המזוודות. מחירי השכרת הרכבים ירדו בשנים האחרונות, והיום השכרת רכב אינה מלווה בהוצאה עצומה של אלפי שקלים. הוצאה מינימלית על השכרת רכב משפחתי גדול היא לא רק הוצאה נוחה אלא הוצאה מוצדקת, שיכולה לחסוך הרבה מאוד כסף שהיה עולה לנו כל פתרון תחבורתי אחר! רכבים אלה גם מציעים 7 עד 9 מושבים נוחים ומרווחים, ולרוב גם תא מטען מרווח שיספיק לכל הציוד שלכם ועוד ישאר מקום. יתרון נוסף ברכבים אלו, במיוחד אם אתם שוכרים מחברה מוכרת וידועה כמו באדג'ט, הוא מצבו המשובח של הרכב – מזגן שיעשה לכם נעים בקיץ (ולא יהיה אף אחד מאחור שיצעק "אבא, חם לי!") וחימום שידאג שמזג האויר הקריר בחוץ לא ישפיע על החום שבפנים, מושבים נוחים ומרופדים, מכוניות במצב מכני מעולה, בלי חשש או פחד מלהתקע בדרך, ובעיקר – שירות אישי שיהיה שם עבורכם לכל אורך הדרך.  אנו בבאדג'ט מציעים מגוון רחב של רכבים עם 7 מקומות או ואנים עם 9 מקומות להשכרה, לכל תקופת זמן ולכל צורך. פנו לאחד מ-15 הסניפים שלנו המצויים בפריסה ארצית ונשמח לסייע לכם בלמצוא את הפתרון הנוח ביותר עבורכם ועבור המשפחה שלכם!

 • חברת באדג'ט השכרת רכב היא חברת השכרת הרכב השלישית בגודלה בעולם.
  חברת באדג'ט פועלת ב- 110 מדינות ויש לה 3,200 סניפים ברחבי העולם.
  לחברת באדג'ט השכרת רכב יש 20 סניפים ברחבי מדינת ישראל.
  סניפי החברה בישראל פרוסים מאילת שבדרום עד עפולה שבצפון.
  לחברת באדג'ט השכרת רכב, יש סניף מרכזי בקריית שדה התעופה (קרוב לשדה התעופה בן גוריון), בסניף המרכזי יש גם תחנת דלק, תחנת שטיפה, משרדי ההנהלה, מוסך גדול, וכמובן סניף להשכרת רכב.

  סניפי באדג'ט במרכז:

  לחברה שני סניפים בירושלים: האחד במלון המלך דוד בירושלים, והשני בשכונת רוממה בירושלים.
  יש לבאדג'ט סניף במלון דן בתל אביב וסניפים נוספים בבני ברק, פתח תקווה, הרצליה, רעננה, נתניה.
  הסניף המרכזי יושב בשדה התעופה בן גוריון שפתוח 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, אשר מיועד לשרת את הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בדרך האוויר.
  סניפי באדג'ט בצפון: בעיר חיפה ובעפולה.
  סניפי באדג'ט בדרום: בעיר אילת, בבאר שבע, באשדוד, וברחובות.
  האתר אינטרנט שלנו זמין בשפות: אנגלית, צרפתית, רוסית וגרמנית.
   
  לצורכי יצירת קשר והזמנות ניתן להתקשר  לטלפון 2200* שניתן לחייג אליו מכל טלפון.
   

  שירותים נוספים של חברת Budget

  מכירת רכב

  בסניף המרכזי יש אולם למכירת רכב יד שניה וגם רכבים חדשים.
  הרכבים למכירה הם במצב תחזוקתי מצוין, ואפשר לרכוש אותם בתנאי מימון נוחים, ובמחירים תחרותיים.
  אפשר גם להגיע עם רכב ישן שברשותכם ולבצע עסקת טרייד אין.

  ליסינג

  אפשר לבצע אצל חברת באדג'ט, ליסינג תפעולי עבור חברות, וגם ליסינג פרטי עבור אנשים פרטיים.
  ליסינג תפעולי מאפשר לכם להעביר את כל נושא צי הרכב של החברה אל חברה חיצונית שזאת התמחותה, ועל ידי כך חוסך לכם כספים, שאותם תוכלו להפנות אל תחומים מייצרי הכנסה.
  ליסינג פרטי מאפשר לכם להתקדם אל רכב חדש ביתר קלות, ובדרך שהיא חסכונית.

  השכרת רכב בחו"ל

  השכרת רכב בחו"ל אפשר לבצע כבר מהארץ.
  היתרון של חברת באדג'ט הוא שיש לה סניפים ברוב מדינות העולם.

  היתרונות בהזמנת השכרת רכב מראש מהארץ: 
  קבע מראש את דגם הרכב השכור והקטגוריה שלו
  קבע מראש את גובה התשלום
  קבע מראש את נקודת איסוף הרכב ונקודת ההחזרה שלו

 • חברת באדג'ט השכרת רכב היא חברת השכרת הרכב השלישית בגודלה בעולם.
  חברת באדג'ט פועלת ב- 110 מדינות ויש לה 3,200 סניפים ברחבי העולם.
  לחברת באדג'ט השכרת רכב יש 20 סניפים ברחבי מדינת ישראל.
  סניפי החברה בישראל פרוסים מאילת שבדרום עד עפולה שבצפון.
  לחברת באדג'ט השכרת רכב, יש סניף מרכזי בקריית שדה התעופה (קרוב לשדה התעופה בן גוריון), בסניף המרכזי יש גם תחנת דלק, תחנת שטיפה, משרדי ההנהלה, מוסך גדול, וכמובן סניף להשכרת רכב.
  סניפי באדג'ט במרכז:
  לחברה שני סניפים בירושלים: האחד במלון המלך דוד בירושלים, והשני בשכונת רוממה בירושלים.
  יש לבאדג'ט סניף במלון דן בתל אביב וסניפים נוספים בבני ברק, פתח תקווה, הרצליה, רעננה, נתניה.
  הסניף המרכזי יושב בשדה התעופה בן גוריון שפתוח 24 שעות ביממה בכל ימות השבוע, אשר מיועד לשרת את הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בדרך האוויר.
  סניפי באדג'ט בצפון: בעיר חיפה ובעפולה.
  סניפי באדג'ט בדרום: בעיר אילת, בבאר שבע, באשדוד, וברחובות.
  האתר אינטרנט שלנו זמין בשפות: אנגלית, צרפתית וגרמנית.
   
  לצורכי יצירת קשר והזמנות ניתן להתקשר  לטלפון 2200* שניתן לחייג אליו מכל טלפון.
   
  שירותים נוספים של חברת Budget
   
  בסניף המרכזי יש אולם למכירת רכב יד שניה וגם רכבים חדשים.
  הרכבים למכירה הם במצב תחזוקתי מצוין, ואפשר לרכוש אותם בתנאי מימון נוחים, ובמחירים תחרותיים.
  אפשר גם להגיע עם רכב ישן שברשותכם ולבצע עסקת טרייד אין.
   
  אפשר לבצע אצל חברת באדג'ט, ליסינג תפעולי עבור חברות, וגם ליסינג פרטי עבור אנשים פרטיים.
  ליסינג תפעולי מאפשר לכם להעביר את כל נושא צי הרכב של החברה אל חברה חיצונית שזאת התמחותה, ועל ידי כך חוסך לכם כספים, שאותם תוכלו להפנות אל תחומים מייצרי הכנסה.
  ליסינג פרטי מאפשר לכם להתקדם אל רכב חדש ביתר קלות, ובדרך שהיא חסכונית.
   
  השכרת רכב בחו"ל אפשר לבצע כבר מהארץ.
  היתרון של חברת באדג'ט הוא שיש לה סניפים ברוב מדינות העולם.

  היתרונות בהזמנת השכרת רכב מראש מהארץ: 
  קבע מראש את דגם הרכב השכור והקטגוריה שלו
  קבע מראש את גובה התשלום
  קבע מראש את נקודת איסוף הרכב ונקודת ההחזרה שלו

 •  

  השכרת רכב באיטליה - לנוע בין אטרקציות

   
  אחת הדרכים הטובות ביותר לנצל את כל מה שלארץ המגף יש להציע היא לטייל עם אוטו. האפשרות של השכרת רכב באיטליה מתאימה לכל שרוצה להגיע לאטרקציות מרוחקות מהערים או להצליח לשלב בטיול אחד מספר יעדים.

  לכתבה המלאה על השכרת רכב באיטליה לחץ כאן
   
   
   
 •  

  השכרת רכב באירופה - כל מה שרציתם לדעת

   
  חופשה עם רכב מהווה את העצמאות האולטימטיבית, מאפשרת לכם לנוע ולנוד בין מדינות באירופה כאוות נפשכם, ולעיתים קרובות, במיוחד אם מדובר בטיול משפחתי, אפילו יוצאת הרבה יותר משתלמת מתחבורה ציבורית. אם החלטתם שהשכרת רכב באירופה זו הדרך הנכונה לטייל, הנה כל מה שאתם צריכים לדעת.

  לכתבה המלאה על השכרת רכב באירופה לחץ כאן
   
   
   
 •  

  אתם מתכננים חופשה מדהימה באירופה, בה תנועו בין גרמניה לאוסטריה, בין הולנד לצרפת, בין הונגריה לסלובקיה והכל מושלם; המלונות מוכנים, הטיסות הוזמנו, אבל אתם טובעים במידע של רכבות, אוטובוסים, זמנים, שעות ומחירים וחושבים לעצמכם – למה שלא נעשה זאת בעצמנו? ניקח רכב, נתכנן מסלול ונבחר לאן אנחנו רוצים ללכת ומתי! חופשה עם רכב מהווה את העצמאות האולטימטיבית, מאפשרת לכם לנוע ולנוד בין מדינות באירופה כאוות נפשכם, ולעיתים קרובות, במיוחד אם מדובר בטיול משפחתי, אפילו יוצאת הרבה יותר משתלמת מתחבורה ציבורית. ברכב תוכלו לבחור את המסלול שלכם, את העצירות את המתוכננות, את כמות הזמן שתרצו להקדיש לכל מקום, ותספיקו הרבה יותר משהייתם מספיקים לו הייתם תלוים בתחבורה. אז אם החלטתם שהשכרת רכב באירופה זו הדרך הנכונה לטייל, הנה כל מה שאתם צריכים לדעת. 
   

  מי יכול להשכיר רכב באירופה?


  חשוב להבין כי אין חוקים שחלים באופן כולל על כל אירופה, ובכל מדינה החוק משתנה מעט. חוקי השכרת רכב בספרד יכולים לדרוש דברים אחרים לגמרי מלמשל השכרת רכב ביוון, ובנוסף לשינויים בין המדינות, תראו שינויים בין החברות השונות, ואפילו בין קטגוריות הרכב בתוך החברה עצמה. יחד עם זאת, ברוב המדינות, ברוב חברות השכרת הרכב, כמו גם אצלנו בבאדג'ט, תוכלו לשכור רכב כאשר אתם מעל לגיל 21, עם רישיון בעל ותק של יותר משנה אחת, ולעיתים אף מגיל 19. כדאי לקחת בחשבון כי לעיתים, נהגים צעירים ישלמו דמי ביטוח גבוהים יותר על הרכב השכור מאשר נהגים מבוגרים עם ותק גדול יותר על הכביש. בנוסף, לא רק הצעירים נמצאים בסיכון, קיימות מדינות שמסרבות להשכיר רכבים לנהגים מעל גיל 70, לכן מומלץ מאד לבדוק מה תקנות המדינה והחברה הספציפית טרם הזמנת הרכב, ואפילו טרם הזמנת החופשה. בחברת באדג'ט נציגי חברת ההשכרה ישמחו לעמוד לשירותכם, טרם הטיסה, כדי שתקבלו את כל המידע מראש ותצאו לטיול בראש שקט.

   

  נוף אירופה  מה עם רשיון הנהיגה ושאר המסמכים?


  גם כאן, אין אמת אחת, מלבד שאת הרשיון הישראלי שלכם תצטרכו לשאת אתכם, לא משנה מה. חשוב להבין כי במדינות מסוימות באירופה ישכירו לכם רכב בשמחה כל עוד תציגו רשיון נהיגה ישראלי בתוקף, ואילו במדינות אחרות, לא יסכימו לתת לכם רכב בעד שום הון שבעולם עד שלא תציגו רשיון נהיגה בינלאומי ביחד עם הרישיון הישראלי. ההמלצה הגורפת היא בכל מקרה להנפיק רשיון נהיגה בינלאומי שעולה שקלים בודדים טרם הטיסה. רשיון כזה מבטיח לכם שאם תרצו לעבור בין מדינות (עניין נפוץ מאד כאשר מטיילים באירופה), לא תצטרכו לחשוש מהבדלי תקנות, מהחזרת הרכב ביעד אחר מזה בו אספתם אותו ועוד. דברים נוספים שתצטרכו להציג הם כמובן כרטיס אשראי בינלאומי ודרכון בתוקף.

  מה לבדוק בעת השכרת רכב באירופה?


  חוקים אלו אמנם חלים בעת השכרת רכב באירופה אך גם אם אתם מזמינים רכב באסיה, בארה"ב, וגם כאן בישראל. ראשית, בדקו מה עלות החבילה ומה היא כוללת. למשל, חברות מסוימות מציגות מחיר של החבילה הזולה ביותר, כאשר בקטגוריה הזו נמצאים רק רכבים בעלי תיבת הילוכים ידנית, מה שהופך לא רלוונטי ללא מעט לקוחות. בדקו שהמחיר כולל מזוודות ומספר נוסעים מקסימלי. כמו כן, בדקו האם קיימת מגבלת קילומטרים יומית, וכמה תצטרכו לשלם אם תעברו את המגבלה הזו, בדקו כיצד עליכם להחזיר את הרכב (למשל – עם מיכל דלק מלא, על מנת להמנע מקנס) וכמובן – מה כולל הביטוח שאתם מקבלים. האם אתם מבוטחים באופן מקיף, האם קיים ביטוח צד ג', איך מפעילים את הביטוח במקרה של תאונה, מה קורה במקרה של גניבת הרכב, האם החפצים ברכב מבוטחים גם הם, וכמובן – מה עלות ההשתתפות העצמית בכל אחד מהמקרים הללו. בחברת באדג'ט תקבלו בעת ההשכרה (ואם הזמנתם באינטרנט, אז ישר בעת ההזמנה) מסמך המפרט את תנאי ההשכרה הכללים של החברה, שם תוכלו להתרשם מכל התנאים והזכויות להם אתם זכאים כשוכרי רכב, כדי שלא תהיינה הפתעות בהמשך!


  רכב באירופה


  מהירויות הנהיגה בארצות השונות


  בעוד אנחנו הישראלים נוטים להתייחס למהירות מותרת של 80 קמ"ש כהמלצה בלבד, ומסוגלים לנסוע על 90 או 95 מבלי להרגיש שאנו חוטאים- הכבישים באירופה יחנכו אותנו מהר מאד. אמנם, אם בחרתם השכרת רכב בגרמניה, למשל, אתם תגלו כבישים מפנקים שמאפשרים לכם לנסוע על 130 קמ"ש, אך מהר תגלו שאותם כבישים הופכים את עורם בן רגע, ומנמיכים את מהירות הנהיגה בהם ב-40 קמ"ש, באופן פתאומי, ועל כל חריגה של כל קילומטר – אתם תשלמו. מסיבה זו עליכם להיות עירניים במיוחד, להכיר את השילוט בארץ בה אתם הולכים לנהוג ולשים לב לכל שינוי; דו"ח על מהירות הוא בהחלט הדבר האחרון שאתם רוצים לקבל בחופשה! עשו מעט מחקר על הארץ הספציפית אליה אתם נוסעים או לחילופין הורידו אפליקצית מפות מבוססת GPS (שאינה מצריכה חיבור לאינטרנט) והיא תוכל להגיד לכם מה המהירות המותרת בכל אזור. אגב, אם אתם חובבי מהירות, סביר להניח כי השכרת רכב באיטליה תספק לכם את החוויה הנעימה ביותר, שכן שם יש כבישים מסויימים בהם ניתן לנסוע אפילו עד 150 קמ"ש לשעה. נסיעה טובה ובטוחה!

  חברת באדג'ט מציעה לכם לבצע השכרת רכב בחו"ל באחד מסניפי הרשת הפרוסים בכל רחבי אירופה עם רכבים איכותיים להשכרה, בכל שעה!


   

 •  

  השכרת רכב בארה"ב – טיפים מנצחים לטיול בטוח

   
  החלטתם לטייל בארצות הברית? התכוננו למסע מדהים המשלב אינספור אפשרויות וחוויות. אם גם אתם שוקלים לשלב נהיגה במהלך הטיול, מומלץ להיערך מראש וכך להימנע מהפתעות. בדיוק למטרה זו אספנו עבורכם טיפים מנצחים שיהפכו את הטיול ברכב למוצלח ובטוח.

  לכתבה המלאה על השכרת רכב בארה"ב לחץ כאן
   
   
   
 •  

  החלטתם לטייל בארצות הברית? התכוננו למסע מדהים המשלב אינספור אפשרויות וחוויות. ניו יורק התוססת, מיאמי השמשית, טקסס המדברית, וגאס הפרועה, לוס אנג'לס הזוהרת וסן פרנסיסקו הקסומה הן רק חלק קטן ממה שלמדינה העצומה יש להציע. אם ברצונכם לשלב מספר יעדים וליהנות גם מאתרים מסקרנים לאורך הדרך, השכרת רכב בארה"ב היא הפתרון האולטימטיבי עבורכם. מטיילים רבים בוחרים להשכיר רכב, ובכך נהנים מהאפשרות לתכנן את הטיול כרצונכם ולכלול בו את האטרקציות המועדפות עליהם. אם גם אתם שוקלים לשלב נהיגה במהלך הטיול, מומלץ להיערך מראש וכך להימנע מהפתעות. בדיוק למטרה זו אספנו עבורכם טיפים מנצחים שיהפכו את הטיול ברכב למוצלח ובטוח.

   

  נוף ארה"ב


   

  לא לחכות לרגע האחרון: בצעו את הזמנת הרכב מראש


  בחרתם את היעדים בהם תרצו לבקר, תכננתם מסלול ואתם רק מחכים שהטיול כבר יגיע? זה בדיוק הזמן להשכיר רכב! אין שום סיבה להמתין עד למועד הנסיעה ובוודאי שלא לרדת מהמטוס ולהתחיל לחפש רכב להשכרה בארה"ב. עדיף לבצע את ההזמנה עוד מהארץ, מהסניף הישראלי של חברה בינלאומית, וכך לוודא כי ההשכרה כוללת ביטוח מתאים לנהגים בעלי רישיון נהיגה ישראלי. הימנעו ממצב בו אתם מזמינים רכב במחיר שנראה לכם אטרקטיבי במיוחד, אך מגלים בעת צרה כי הביטוח מיועד רק ללקוחות אמריקאים ולכן אינכם מכוסים. בנוסף, כדאי לזכור כי ככל שתקדימו ותבצעו את השכרת הרכב מראש, כך תוכלו ליהנות ממחיר משתלם יותר ומהיצע רכבים רחב יותר. לכן, כדאי לבצע הזמנה בהקדם ולא להשאיר את החיפושים והשוואת המחירים לטיול עצמו.

   

  ארה"ב - גשר

   

  מתחשבים בנוסעים ובדרך: בחרו בחכמה את סוג הרכב


  כאשר אתם משווים בין הצעות שונות ובוחרים היכן לבצע השכרת רכב בארה"ב, אל תשכחו לקחת בחשבון גם את סוג הרכב לו אתם זקוקים. כך למשל, משפחה בת 5 ואפילו 4 נפשות לא תוכל להסתפק ברכב משפחתי קלאסי. זאת, מכיוון שברכב כזה לא יהיה מספיק מקום למזוודות ולציוד שתיקחו עמכם לטיול. מעבר לכך, יש לחשוב גם על נוחות הנוסעים, שכן הנסיעות בארצות הברית עלולות להימשך שעות ארוכות. גם אם אתם נוסעים בהרכב זוגי בלבד, יש להתאים את סוג הרכב לתוואי השטח בהם אתם עתידים לנהוג. לדוגמא, אם המסלול שלכם כולל נהיגה בשטח או במסלול אתגרי, חשוב לבחור ברכב המתאים לתנאים אלו. בחירה ברכב בעל המאפיינים הנכונים תוכל למנוע קשיים ולהפוך את הנסיעה לנינוחה ובטיחותית.

   

  ארה"ב - דרך מדבר

   

  באמריקה נהגו כמו אמריקאים: למדו את חוקי התנועה


  למרות שהנהיגה בארצות הברית נחשבת לנוחה וידידותית לתיירים, קיימים כללים השונים מאלו להם הורגלנו בארץ. דוגמא מפורסמת לכך היא שבמדינות רבות בארה"ב הפניה ימינה מותרת גם כשהאור ברמזור אדום, בתנאי שאתם מקפידים לתת זכות קדימה לרכבים הנמצאים בצומת ולהולכי רגל. זאת, כל עוד לא מופיע שילוט האוסר על הפניה. בניגוד לכך, כאשר אתם פונים שמאלה וברמזור מופיע עיגול ירוק, זכות הקדימה אינה ניתנת לכם באופן אוטומטי ועליכם לתת זכות קדימה לתנועה המגיעה ממולכם. אם הרמזור מסומן בחץ ירוק ולא באור מלא, סימן שזכות הקדימה שמורה לכם. דוגמאות אלו ממחישות כי לאחר שמצאתם רכב להשכרה בארצות הברית אתם מוכרחים לברר מהם חוקי הנהיגה במדינה בה תבקרו. בכל מקרה בו מתעורר ספק מומלץ לשים לב לשילוט ולרמזורים ולנקוט במשנה זהירות.

  אם תרצו ללמוד את השילוט, או אם נתקלתם בשלט שאתם לא מזהים, היכנסו לכאן לקריאה.


  שלט תנועה בארה"ב


  לא מתעלמים מהפרטים הקטנים: זכרו את האביזרים הנלווים


  מצאתם רכב להשכרה בארה"ב, וידאתם שהוא תואם לצרכים שלכם ואפילו למדתם את חוקי התנועה? אתם בהחלט בכיוון הנכון אבל נשארו עוד כמה פרטים קטנים לפני היציאה לטיול והתחלת הנהיגה. חשוב בהחלט לבחור את הרכב הנכון, אבל חשוב לא פחות לדאוג גם לאביזרים הנלווים. אם אתם מטיילים על ילדים, הנושא הקריטי ביותר הוא כסאות הבטיחות, שהם בגדר חובה גם לפי החוקים בארצות הברית. לכן, וודאו כי ההזמנה כוללת את המושבים המתאימים, או לחלופין הביאו אותם אתכם מהבית. בנוסף, כדאי לברר אם הרכב מגיע עם מכשיר ניווט. לעיתים, ניתן להסתפק באפליקציות בטלפון הנייד, אך כדאי לקחת בחשבון כי ישנם אזורים הסובלים מבעיות קליטה. לבסוף, בדקו אם בהזמנה כלולים כבישי אגרה ולמי מהנהגים מותר לנהוג ברכב. עכשיו אתם בהחלט מוכנים לטיול. נסיעה טובה ובטוחה!

   

  מפת כבישים ארה"ב

  מאתר zoom-maps

   

  מעוניינים לבצע השכרת רכב בחו"ל? חברת באדג'ט תשמח לעמוד לשירותכם בכל רחבי ארה"ב, לסייע לכם לבחור את הרכב המתאים לנסיעה ולכביש, לדאוג שתהיו מכוסים מכל הכיוונים, ולאחל לכם נסיעה טובה!

   

 • לורם ...איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפא
 • לבאדג'ט השכרת רכב 3200 תחנות ברחבי העולם.
  לבאדג'ט מחירים אטרקטיביים ושרות ברמה גבוהה.
  בחר את היעד הרצוי והזמן עכשיו!
   
  כולנו אוהבים לנסוע לחו"ל. מידי שנה כמות הישראלים הפוקדים את טרמינל הטיסות היוצאות של נתב"ג רק הולך וגדל כאשר הטירוף מגיע בתקופת הקיץ. ישנם הרבה יעדים אטרקטיביים לנסוע אליהם בעולם, כך שניתן לגוון ומידי שנה לבלות את החופשה השנתית במקום אחר. האופציה לראות עולם ודברים חדשים קוסמת לרבים מאיתנו.
  כולנו שואפים להיות עצמאיים כאשר אנו טסים לחו"ל, לא להיות תלויים בתחבורה ציבורית ופשוט לשכור רכב שיאפשר לנו להגיע למקומות מעניינים ומרתקים. כיום השכרת רכב בחו"ל היא עניין של לחיצת כפתור ואנחנו בבאדג'ט נשמח לדאוג כי החופשה הבאה שלכם תהיה עצמאית מתמיד.

  השכרת רכב בכל העולם

  אם בעבר היה צורך להגיע עד לנמל התעופה או לעיר גדולה בשביל למצוא רכב סביר להשכרה, כיום בעידן המודרני השכרת רכב בחו"ל היא נוחה מאוד וניתן לסגור אותה עוד בטרם הנסיעה או במהלך החופשה. אף פעם לא מאוחר מדי וזהו תהליך שיכול להתבצע כולו דרך המחשב.
  לבאדג'ט יש סניפים להשכרת רכב בכל רכבי העולם -בנמלי תעופה מרכזיים, בערים גדולות וגם בערים קטנות יותר. כמעט בכל מדינה  שאליה תגיעו במסגרת החופשה שלכם בחו"ל (במיוחד באירופה ובארה"ב) תוכלו למצוא סניפים של באדג'ט, במידה והתחלתם  את החופשה שלכם במקום אחד וסיימתם אותה במקום אחר, ניתן להחזיר את הרכב לסניף באדג'ט הקרוב.

  הזמנה נוחה וקלה

  השכרת רכב בחו"ל באמצעות באדג'ט היא קלה ונוחה. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס למערכת השכרת רכב בחו"ל של החברה, לבחור את היעד שממנו תרצו לקחת את הרכב, לבחור את סוג הרכב, לבחור את התאריכים שבהם הרכב יהיה בשימושכם, תאריך ההחזרה של הרכב וכן המקום בו תהיו מעוניינים להחזיר את הרכב (באותה המדינה).
  לאחר ההזמנה תקבלו אישור הזמנה, פרטי יצירת קשר עם הסניפים וכתובתם.
  באדג'ט מקפידה לשמור על סטנדרטים בינלאומיים קפדניים ומתחייבת כי חווית השכרת הרכב בחו"ל תהיה נעימה ופשוטה. במידה ותתקלו בבעיה צוותי השירות של באדג'ט יעמדו לרשותכם בכל שעה במרחק שיחת טלפון אחת וישמחו לסייע לכם בכל.
 • לבאדג'ט השכרת רכב מ 3200 תחנות ברחבי העולם, מחירים אטרקטיביים ושרות ברמה גבוהה.
  בחר את היעד הרצוי והזמן עכשיו!
   
  כולנו אוהבים לנסוע לחו"ל. מידי שנה כמות הישראלים הפוקדים את טרמינל הטיסות היוצאות של נתב"ג רק הולך וגדל כאשר הטירוף מגיע בתקופת הקיץ. ישנם הרבה יעדים אטרקטיביים לנסוע אליהם בעולם, כך שניתן לגוון ומידי שנה לבלות את החופשה השנתית במקום אחר. האופציה לראות עולם ודברים חדשים קוסמת לרבים מאיתנו.
  כולנו שואפים להיות עצמאיים כאשר אנו טסים לחו"ל, לא להיות תלויים בתחבורה ציבורית ופשוט לשכור רכב שיאפשר לנו להגיע למקומות מעניינים ומרתקים. כיום השכרת רכב בחו"ל היא עניין של לחיצת כפתור ואנחנו בבאדג'ט נשמח לדאוג כי החופשה הבאה שלכם תהיה עצמאית מתמיד.
   

  השכרת רכב בכל העולם

  אם בעבר היה צורך להגיע עד לנמל התעופה או לעיר גדולה בשביל למצוא רכב סביר להשכרה, כיום בעידן המודרני השכרת רכב בחו"ל היא נוחה מאוד וניתן לסגור אותה עוד בטרם הנסיעה או במהלך החופשה. אף פעם לא מאוחר מדי וזהו תהליך שיכול להתבצע כולו דרך המחשב.
  לבאדג'ט יש סניפים להשכרת רכב בכל רכבי העולם -בנמלי תעופה מרכזיים, בערים גדולות וגם בערים קטנות יותר. כמעט בכל מדינה  שאליה תגיעו במסגרת החופשה שלכם בחו"ל (במיוחד באירופה ובארה"ב) תוכלו למצוא סניפים של באדג'ט, במידה והתחלתם  את החופשה שלכם במקום אחד וסיימתם אותה במקום אחר, ניתן להחזיר את הרכב לסניף באדג'ט הקרוב.
   

  הזמנה נוחה וקלה

  השכרת רכב בחו"ל באמצעות באדג'ט היא קלה ונוחה. כל מה שצריך לעשות זה לגשת לתפריט ההשכרה, לבחור את היעד בעולם שממנו תרצו לקחת את הרכב, לבחור את סוג הרכב, לבחור את התאריכים שבהם הרכב יהיה בשימושכם, תאריך ההחזרה של הרכב וכן המקום בו תהיו מעוניינים להחזיר את הרכב (באותה המדינה).
  לאחר ההזמנה תקבלו אישור הזמנה, פרטי יצירת קשר עם הסניפים וכתובתם.
  באדג'ט מקפידה לשמור על סטנדרטים בינלאומיים קפדניים ומתחייבת כי חווית השכרת הרכב בחו"ל תהיה נעימה ופשוטה. במידה ותתקלו בבעיה צוותי השירות של באדג'ט יעמדו לרשותכם בכל שעה במרחק שיחת טלפון אחת וישמחו לסייע לכם בכל.
   
  כתבות וטיפים:
   
  השכרת רכב בארה"ב – טיפים מנצחים לטיול בטוח
   
  השכרת רכב באירופה - כל מה שרציתם לדעת
   
  השכרת רכב באיטליה - טיול שיש בו הכל
 •  
   
  נדמה שככל שהטמפרטורות בחוץ עולות, כך גדלה גם ערימת ההזמנות לאירועים המופיעה על סף דלתנו. החודשים בין מאי לאוקטובר הם חודשי האירועים במדינתנו הקטנטונת, ונדירים האנשים שלא מוצאים את עצמם מתניידים בין אירוע לאירוע, בין חגיגה למסיבה. כאשר הקיץ מתחיל לתת את אותותיו ברחובות, אנו מבינים כי הגיע הזמן להערך לאירועים הקרבים, בין אם מדובר ברכישת ביגוד חדש, הערכות לקראת אירועים נלווים (כמו אירוע חינה, עלייה לתורה אצל חתן בר מצווה ועוד), וכמובן סידור עניינים לוגיסטיים כגון הגעה נוחה לאירוע עצמו.
   


  אז מדוע אנו צריכים לשכור רכב לחתונה?

  רוב האנשים נהנים מלקחת חלק באירועים משמחים שכאלו, מתרגשים עבור האהובים שלהם ומחכים לשמוח בשמחתם, ויחד עם זאת, אין מי שלא נתקל לפחות פעם אחת בסיטואציה בה חתונה נערכת במרחק של שעתיים נסיעה ממקום המגורים. ולא רק המרחק הוא בעיה. גם כאשר אירוע מתקיים במרחק של חצי שעה נסיעה ממקום המגורים, אבל במושב מרוחק ומבודד, אליו תחבורה ציבורית לא מגיעה, אנו מוצאים את עצמנו בבעיה, ואפילו אם האירוע מתקיים בעיר מרכזית, גם אז ניתן להתקל בבעיה משום שלרוב חתונות מסתיימות לאחר שכבר אין תחבורה ציבורית פעילה, והאפשרות היחידה שנותרת זה לשלם הון תועפות על מונית. במקום לנסות ולמצוא פתרונות, לברר לגבי טרמפים ואפילו, חלילה, לשקול לוותר על האירוע, קיים פתרון פשוט, זמין ומהיר – השכרת רכב לחתונה!
   
  השכרת רכב לחתונה היא הרבה יותר קלה ומשתלמת מששערתם. כל שעליכם לעשות זה למצוא את סניף באדג'ט הקרוב לביתכם – תוכלו להנות מ-15 סניפים הפזורים בכל רחבי הארץ - לבחור שעת איסוף, לקבל רכב חדש, נקי ומרשים, שמתאים בדיוק לצרכים שלכם ולנסוע בקלילות לאירוע. היתרון הגדול מתבטא כמובן בעצמאות שלכם, ביכולת לבחור מתי לצאת ומתי לחזור, היכן תעצרו בדרך, ואפילו מה תעשו יום למחרת החתונה, כאשר הרכב עוד ברשותכם.

  השכרת רכב לחתן ולכלה

  חתן וכלה ביום חתונתם נתונים תחת המון לחץ. לא רק עקב ההתרגשות מהמאורע, אלא גם כי יש המון להספיק, יש אינסוף סידורים גם לפני וגם אחרי האירוע. מההגעה למקום ההתארגנות, הנסיעה לשטח הצילום, הגעה לאולם/ גן האירועים, לעיתים החזרת הציוד והשימלה, ויש עוד, לא חסר. כך שגם החתן והכלה, או המשפחה הקרובה שלהם, יכולים לבחור בהשכרת רכב, כאפשרות הנוחה ביותר להתנייד בין כל אלה. תוכלו לשכור רכב שמתאים בדיוק למידותיכם (ומבטיח ששמלת הכלה תכנס בקלות וביעילות אל המושב האחורי) ולא להיות תלויים בדבר. רכב משלכם יהפוך את היום הלחוץ הזה לקל פי כמה. בנוסף, מי לא חולם על לנסוע ברכב יוקרה מקושט בסרטים צבעוניים ולקבל כמה צעקות של "מזל טוב!" מהעוברים ושבים..
   


  כמה שעות או כמה ימים – זו השאלה!

  כששוכרים רכב, ניתן לבחור מראש כמובן את תקופת ההשכרה. תקופת המינימום היא לרוב 24 שעות, למרות שתוכלו להחזיר את הרכב גם לפני כן, בתוך שעות הפעילות של הסניף, אבל אם תחליטו להתפנק ולקחת את הרכב כבר לכמה ימים (אם למשל מדובר בחתונה שמלווים לה כמה אירועים כמו חינה, מקווה, מסיבת רווקים ועוד שנפרשים על פני אותו שבוע), תוכלו לקבל תעריף מוזל. כלומר, כפי שמשתמע, ככל שתקופת ההשכרה שלכם ארוכה יותר, כך המחיר פר יום השכרה זול יותר.

  השכרת רכב לכל אירוע

  למרות שדובר כאן לא מעט על השכרת רכב לחתונה, השכרת רכב היא פתרון קל לכל אירוע עתידי, וגם סתם לתקופות בהם אתם זקוקים לניידות יתרה. למשל, אם לפניכם סוף שבוע ארוך וחופשי, ותכננתם ביקורים ונסיעות רבים, נוכחותו של רכב יכולה להקל מאד על ההתניידות ממקום למקום, ולהבטיח כי תצליחו לבקר בכל המקומות אליהם ביקשתם להגיע. כיום, הרכב הוא כבר לא מגבלה שמשאירה אתכם בבית, אלא הפתח שלכם לחופש ולעצמאות. וכל שאתם צריכים לעשות זה רק להחליט לאן...
   

  השכרת רכב לחתונות

  באדג'ט מציעה לכם שירותי השכרת רכב בכל הארץ, לחתונות ואירועים והכל בתנאים נוחים ומחירים אטרקטיביים במיוחד. תוכלו לבחור בנוחות את קטגוריית הרכב, את מיקום האיסוף וההחזרה, משך ההשכרה ותכנית הביטוח המועדפת - כל זאת דרך אתר האינטרנט.

  נתראה בשמחות!

   

 •  

  השכרת רכב לחתונה - עונת החתונות

   
  אין מי שלא נתקל לפחות פעם אחת בסיטואציה בה חתונה נערכת במרחק של שעתיים נסיעה ממקום המגורים. ולא רק המרחק הוא בעיה. גם כאשר אירוע מתקיים במרחק של חצי שעה נסיעה ממקום המגורים, אבל במושב מרוחק ומבודד, אליו תחבורה ציבורית לא מגיעה, אנו מוצאים את עצמנו בבעיה...
   
   
   
   
 •  

  השכרת רכבי יוקרה – לחיות את החלום ההוליוודי

   
  נכון, בישראל אין ממש המון של מכוניות יוקרה נוסעות על הכביש, וזה לא מפתיע בהתחשב בתג המחיר האסטרונומי של רוב המכוניות הללו, אבל זה לבטח לא אומר שלא תוכלו להגשים את החלום שלכם, ולנסוע, לפחות ליום אחד, במכונית שתגרום לכל שאר הנהגים על הכביש לפעור עיניים בתדהמה.
   
   
   
 •  

  כל מי שראה סרט הוליוודי אחד או שניים בימי חייו, לבטח נתקל בסצנה בה גיבור הסרט נוסע במכונית יוקרה ונראה כאילו הוא על גג העולם. לפעמים אנו רואים את הגיבור (או הגיבורה, כמובן!) נוסעים במכונית ספורט קטנה ויוקרתית לאורך כביש החוף של קליפורניה, לפעמים אנחנו רואים אותם נוסעים בלימוזינה מהודרת לאורך רחובות ניו יורק ולפעמים אנו רואים זוג במרצדס מרשימה שמושכת את על העיניים אליה על הכביש. חלק מאתנו אולי יחשבו "הייתי רוצה להיות בניו יורק עכשיו", וזה אך הגיוני, אבל חלק גדול מאתנו בכלל יחשבו "הייתי כל כך רוצה לנהוג במכונית הזאת!".

   

  השכרכת רכב יוקרה


   

  נכון, בישראל אין ממש המון של מכוניות יוקרה נוסעות על הכביש, וזה לא מפתיע בהתחשב בתג המחיר האסטרונומי של רוב המכוניות הללו, אבל זה לבטח לא אומר שלא תוכלו להגשים את החלום שלכם, ולנסוע, לפחות ליום אחד, במכונית שתגרום לכל שאר הנהגים על הכביש לפעור עיניים בתדהמה.

   

  אפשרויות ההשכרה בישראל


  השכרת רכבי יוקרה בארץ זו תופעה הרבה יותר נפוצה מרכישת רכבי יוקרה. בעיקר בשל עלות הרכב ועלות הביטוחים אשר הופכות את הקנייה לבהחלט לא משתלמת. יחד עם זאת, אפשרויות ההשכרה בישראל הן לחלוטין סבירות ואין סיבה שלא תנצלו את האופציה לנהוג באחד ממגוון רכבי היוקרה להשכרה ביום או אירוע שחשובים לכם.
  אז מה התירוץ שלכם לנהוג באיזו מרצדס מבריקה?

   

  לאסוף שותף עסקי שמגיע לארץ

   

  להגיע לפגישה עסקית זוהי פעולה הדורשת המון ייצוגיות. החליפות או החצאיות המחוייטות,  השיער המסודר, הדיבור הרהוט, הכיבוד המושקע, וברגע שיש צורך לאסוף את השותף אז כן, גם הרכב האוסף, כולם מחושבים מקצה עד קצה. על מנת להשרות על השותף תחושה נעימה ונוחה, נהוג להגיע ברכב עסקי יוקרתי כגון מרצדס, בצבעים נייטרלים המתאימים לכל ה"לוק" הרשמי של הפגישה. להכנס לרכב המרשים, המרווח, עם מזגן וכסאות נוחים, זה להתחיל את הפגישה ברגל ימין. לא לכל חברה יש מרצדס יוקרתי  וגם אין צורך שיהיה, בדיוק בשביל זה ניתן פשוט להשכיר רכבי יוקרה!

   

  השכרת רכבי יוקרה  נוסעים לחופשה ברכב מפנק


  דמיינו את זה – אתם יוצאים עם בן או בת הזוג בחופשה מפנקת בארץ, בצימר בצפון או בבית מלון באילת. המזוודות ארוזות, החופש מהעבודה כבר סודר, ואתם מגיעים לאסוף את הפרטנר שלכם לחופשה. הם יורדים במדרגות או יוצאים החוצה מהבית כדי למצוא אתכם בתוך מרצדס מרשימה ששכרתם במיוחד בשביל החופשה. מרגע זה והלאה, שום דבר כבר לא משנה, גם אם המלון יאכזב, העיר תהיה עמוסה או בצימר לא יהיה את היין שאתם אוהבים – הדרך לחופשה התחילה ברגל ימין, עם נסיעה של פעם בחיים!

   

  מגיעים לחתונה בסטייל!


  העת הפופולרית ביותר להשכרת רכבי יוקרה היא כמובן ביום החתונה שלכם. זוגות רבים לא מודעים כלל לאפשרות הזו ובוחרים לקשט את הרכב המשפחתי שלהם (או של ההורים שלהם) ולהגיע לחתונה בצורה הזאת, אך כיום קיים פתרון הרבה יותר יוקרתי, מפנק ומגשים חלומות – השכרת רכבי יוקרה לחתונה. דמיינו את עצמכם מגיעים אל האולם במכונית יוקרה מרשימה, מבריקה, שנראית כאילו יצאה מהניילונים בחלומות שלכם. אתם יושבים בתוך רכב היוקרה (אל תשכחו לתת למישהו אחר לנהוג, אתם החתן והכלה!) שותים כוס שמפניה (או אוכלים אוכל שקניתם על הדרך כי כנראה שבמהלך החתונה לא ממש תשבו לנשנש) שומעים מוסיקה שתכניס אתכם לאווירת יום החתונה ובעיקר מרגישים כמו בני מלוכה, ביום הכי חשוב בחייכם.

   

  ובסוף? פשוט מחזירים את הרכב!

   

  היתרון הגדול הקיים כאשר אתם בוחרים השכרת רכבי יוקרה, הוא שאתם פשוט לא צריכים להתעסק בשום דבר. אתם לא צריכים לרחוץ ולנקות את האוטו, לוודא שיש לנהג שלכם ביטוח על הרכב שלכם, לדאוג למקום או לצפיפות ברכב, וכמובן לא לשלם מחיר אסטרונומי על רכישת רכב – אתם פשוט בוחרים את רכב היוקרה שמגשים לכם את כל החלומות, ובאדג'ט, חברת ההשכרה דואגת לכל השאר. אתם מקבלים רכב מפואר, מצוחצח ונקי, במצב מכני מעולה ועם דלק במיכל. כל מה שאתם צריכים זה, בדיוק כמו בסרטים ההוליוודיים עליהם דיברנו, רק להניע את האוטו ולנסוע ברחובות העיר במכונית החלומות המרשימה. תודו שזה נשמע מושלם...

  מתעניינים בהשכרת מרצדס או כל רכב אחר?  היכנסו לתפריט השכרת רכב ובדקו איזה רכב מתאים ליום שלכם.
  לבאדג'ט 15 סניפים המצוים בפריסה ארצית מעפולה עד אילת!

   

 • לורם ...איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפא
 • לורם ...איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפא
 • אם אתם שומרים על בריאותכם, אחת לתקופה אתם תבצעו בדיקת דם לא כי אתם חולים אלא על מנת לזהות בעיות שהתעוררו או עלולות להתעורר לפני שהן מתחילות לתת אותות נעימים פחות בשטח. כמו המערכות בגוף האדם, גם מערכות הרכב עובדות באופן שוטף וסובלות משחיקה ובלאי אך בניגוד לגוף האדם הן אינן מסוגלות להתחדש ולתחזק את עצמן בעצמן, ודורשות טיפול במוסך לצורך כך.

  מה היא טבלת טיפולים לרכב?


  טבלת טיפולים לרכב היא טבלה העוקבת אחרי טיפולים תקופתיים שהרכב עבר, ומה נעשה בכל אחד מהטיפולים. כל יצרן ויבואן רכב מפרסם הנחיות שאומרות כל כמה זמן (או כמה ק"מ) יש לטפל ברכב ומה יש לבצע בכל טיפול. ישנם קווי דמיון בין רכבים מסוגים ודגמים שונים, אולם קיימים גם הבדלים בין יצרן ליצרן ובין הדגמים השונים אצל אותו היצרן.

  טבלת טיפולים לרכב היא תעודה המראה כי הרכב עבר את כל הטיפולים והבדיקות להם הוא נדרש בהתאם להוראות היצרן ועל פי לוחות הזמנים שהוגדרו על ידו. טבלת טיפולים לרכב כאשר המוסך ממלא אותה בקפידה בדיוק בהתאם להוראות, חיונית על מנת להבטיח, לדוגמה, את המשך אחריות היצרן על רכבים חדשים ותעזור גם בשלבי מכירת הרכב.

  טיפולי רכב
   

  מהו טיפול קטן ובמה הוא שונה מטיפול גדול?

  בין מערכות הרכב ישנן כאלו אשר הבלאי שלהן מהיר יותר וכאלו בהן הוא איטי יותר. לדוגמה, שמן המנוע עלול להזדהם ולספוג לחות לעתים קרובות בעוד שחיקה של רצועת הטיימינג מתרחשת לעתים רחוקות בהרבה.

  בטבלת טיפולים לרכב קיימת הגדרה לכל בדיקה או סוג טיפול כל כמה זמן או כמה ק"מ (הנמוך מבין שניהם) יש לבצע את הבדיקה או הטיפול. כדי לפשט את הדברים עבור הלקוחות, נוהגים לאחד טיפולים במערכות שונות על פי התכיפות. טיפול קטן לרכב הוא טיפול שכולל החלפת ובדיקת מערכות בעלות בלאי מוגבר ואילו טיפול גדול לרכב הוא טיפול שכולל לרב את כל הבדיקות וההחלפות שכולל טיפול קטן לרכב ומוסיף בדיקה וטיפול גם במערכות נוספות, שעוברות בלאי מואט יותר.

  מהו טיפול 10,000?

  מתי עושים טיפול לרכב? עד שנת 2000 לערך , מרבית יצרני הרכב המליצו להכניס את הרכב לטיפול קטן כל שנה או 10,000 ק"מ – הקודם מבין שניהם. אדם הנוסע רק 5000 ק"מ בשנה עדיין היה צריך להכניס את הרכב לטיפול 10,000 פעם בשנה ואילו אדם שגמע 20,000 ק"מ בשנה נזקק לשני טיפולים בשנה. בשנים האחרונות, איכות הרכיבים, החומרים וההרכבה השתפרו והרכבים זקוקים לטיפולים תכופים פחות. כיום מדובר לרוב על טיפול 15000 לרכב למעשה – כל 15,000 ק"מ או שנה, מה שמגיע קודם, אך המינוח המקובל לטיפול קטן בשוק נשאר בעינו – טיפול 10000.

  טיפול 10000

  מלבד האחריות, עד כמה חשוב להכניס את הרכב לטיפול תקופתי?


  רכב הוא חיוני לחיים אך הוא כלי שעלול להוות סכנת חיים, במידה והוא אינו פועל כשורה. ישנן סיבות רבות לכך שרכב יפסיק לפעול או להיות בטיחותי – בלמים שהפסיקו לעבוד, מערכת היגוי לא תקינה וכדומה. לרוב, המערכות אינן מפסיקות לעבוד בפתאומיות אלא כתוצאה מבלאי בחלקים ידועים שלהם. המנוע, לדוגמה, יעבוד היטב אם שמן המנוע יהיה נקי מפיח ולא מחומצן. השמן מזדהם ומתחמצן עם הזמן אפילו אם הרכב אינו נוסע כלל, דבר שמוריד את יעילות פעילותו של השמן ועלול לפגוע במנוע עצמו. שמן מנוע ומסנני שמן מוחלפים בכל טיפול תקופתי ברכב. החלפה תכופה זו באה להגן באופן אקטיבי על המנוע והמערכות השונות שיפגעו אם השמן יהיה באיכות נמוכה.

  מה כולל טיפול תקופתי ברכב?

  כל טיפול 10000 בסיסי כולל החלפת שמן המנוע והחלפת מסנני השמן. כדאי להקפיד על שימוש במוצרים מקוריים או תואמים באיכות גבוהה, וכדאי לבקש מהמוסך להשתמש בשמן סינתטי מלא בלבד. לעתים, בהתאם לטבלת הטיפולים לרכב המומלצת על פי הוראות היצרן, טיפול קטן יכלול גם החלפת מסנן אויר למנוע הרכב.
  טיפולים גדולים יותר יכללו החלפת פלאגים (מצתים), מסנן מיזוג, מסנן דלק, נוזלי קירור ובלמים והחלפת צלחות ורפידות הבלמים. אחת ל 100,000 ק"מ או שמונה שנים יש להחליף גם את רצועות הטיימינג, ברכבים בהן עדיין מותקנות רצועות טיימינג (דבר שהולך ונכחד עם השנים ברכבים החדשים).
  רצוי להשתמש בהזדמנות הכנסת הרכב לטיפול, אפילו אם מדובר בטיפול 10000, לביצוע בדיקות נוספות. גילוי מוקדם של מוקדי בעיה עשוי למנוע בעיות גדולות ויקרות בעתיד, ולשפר את חווית הנהיגה ובטיחות הרכב. בדיקת תקינות בלמים ומערכת ההיגוי, בדיקת תאורה, מגבים וצמיגים – מדובר בבדיקות פשוטות שיעריכו את חיי הרכב.

  כמה עולה טיפול 10000?

  מחירי טיפול 10000 יכולים להיות שונים מאד ונקבעים על ידי הגורמים הבאים:

  • חלפים – חלפים מקוריים יקרים יותר מחלפים תואמים שבתורם יקרים מחלפים גנריים. ככל שאיכות החלפים עולה, כך מחיר הטיפול יעלה.
  • סוג ודגם הרכב – כל יבואן קובע בלעדית גם את מחירי החלפים המקוריים ובכך משפיע ישירות על מחירי הטיפולים
  • סוג המוסך – מוסך מורשה יבואן יקר ממוסך מורשה שיקר ממוסך כללי. רצוי לבצע טיפולים לרכב במוסך מורשה או מורשה יבואן בלבד על מנת להבטיח שימוש בחלפים באיכות גבוהה.
  • כמות התיקונים הנדרשת – במידה ובמהלך הטיפול התגלה ליקוי, יש לתקנו – דבר שיגרור שימוש בחלפים וזמן עבודה נוסף וייקר את הטיפול.
  • מרחק המוסך ממרכז הארץ – מוסכים במרכז נוטים להיות יקרים יותר ממוסכים בפריפריה.

  ככל, מחיר לטיפול 10000 בסיסי נע בין 350 ₪ - 1000 ₪ אך יכול להגיע גם ל-2000 ₪ ויותר במידה ונדרשים תיקונים.
   

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  רכבי מיני מומלצים
  רכבים היברידים
  מחירון לוי יצחק
  רכב עד 40,000 ש"ח
  רכב עד 30,000 ש"ח
  רכב אוטומטי או ידני - מה כדאי?

 • טבלת טיפולים לרכב

   
   
   
  טבלת טיפולים לרכב היא תעודה המראה כי הרכב עבר את כל הטיפולים והבדיקות להם הוא נדרש בהתאם להוראות היצרן ועל פי לוחות הזמנים שהוגדרו על ידו. מהו טיפול 10,000, מדוע צריך אותו וכמה הוא עולה? הכנסו לקריאה
   
   
   
 • אם אתם שומרים על בריאותכם, אחת לתקופה אתם תבצעו בדיקת דם לא כי אתם חולים אלא על מנת לזהות בעיות שהתעוררו או עלולות להתעורר לפני שהן מתחילות לתת אותות נעימים פחות בשטח. כמו המערכות בגוף האדם, גם מערכות הרכב עובדות באופן שוטף וסובלות משחיקה ובלאי אך בניגוד לגוף האדם הן אינן מסוגלות להתחדש ולתחזק את עצמן בעצמן, ודורשות טיפול במוסך לצורך כך.

  מה היא טבלת טיפולים לרכב?


  טבלת טיפולים לרכב היא טבלה העוקבת אחרי טיפולים תקופתיים שהרכב עבר, ומה נעשה בכל אחד מהטיפולים. כל יצרן ויבואן רכב מפרסם הנחיות שאומרות כל כמה זמן (או כמה ק"מ) יש לטפל ברכב ומה יש לבצע בכל טיפול. ישנם קווי דמיון בין רכבים מסוגים ודגמים שונים, אולם קיימים גם הבדלים בין יצרן ליצרן ובין הדגמים השונים אצל אותו היצרן. טבלת טיפולים לרכב היא תעודה המראה כי הרכב עבר את כל הטיפולים והבדיקות להם הוא נדרש בהתאם להוראות היצרן ועל פי לוחות הזמנים שהוגדרו על ידו. טבלת טיפולים לרכב כאשר המוסך ממלא אותה בקפידה בדיוק בהתאם להוראות, חיונית על מנת להבטיח, לדוגמה, את המשך אחריות היצרן על רכבים חדשים ותעזור גם בשלבי מכירת הרכב.

  מהו טיפול קטן ובמה הוא שונה מטיפול גדול?

  בין מערכות הרכב ישנן כאלו אשר הבלאי שלהן מהיר יותר וכאלו בהן הוא איטי יותר. לדוגמה, שמן המנוע עלול להזדהם ולספוג לחות לעתים קרובות בעוד שחיקה של רצועת הטיימינג מתרחשת לעתים רחוקות בהרבה. בטבלת טיפולים לרכב קיימת הגדרה לכל בדיקה או סוג טיפול כל כמה זמן או כמה ק"מ (הנמוך מבין שניהם) יש לבצע את הבדיקה או הטיפול. כדי לפשט את הדברים עבור הלקוחות, נוהגים לאחד טיפולים במערכות שונות על פי התכיפות. טיפול קטן לרכב הוא טיפול שכולל החלפת ובדיקת מערכות בעלות בלאי מוגבר ואילו טיפול גדול לרכב הוא טיפול שכולל לרב את כל הבדיקות וההחלפות שכולל טיפול קטן לרכב ומוסיף בדיקה וטיפול גם במערכות נוספות, שעוברות בלאי מואט יותר.

  מהו טיפול 10,000?

  מתי עושים טיפול לרכב? עד שנת 2000 לערך , מרבית יצרני הרכב המליצו להכניס את הרכב לטיפול קטן כל שנה או 10,000 ק"מ – הקודם מבין שניהם. אדם הנוסע רק 5000 ק"מ בשנה עדיין היה צריך להכניס את הרכב לטיפול 10,000 פעם בשנה ואילו אדם שגמע 20,000 ק"מ בשנה נזקק לשני טיפולים בשנה. בשנים האחרונות, איכות הרכיבים, החומרים וההרכבה השתפרו והרכבים זקוקים לטיפולים תכופים פחות. כיום מדובר לרוב על טיפול 15000 לרכב למעשה – כל 15,000 ק"מ או שנה, מה שמגיע קודם, אך המינוח המקובל לטיפול קטן בשוק נשאר בעינו – טיפול 10000.

  מלבד האחריות, עד כמה חשוב להכניס את הרכב לטיפול תקופתי?


  רכב הוא חיוני לחיים אך הוא כלי שעלול להוות סכנת חיים, במידה והוא אינו פועל כשורה. ישנן סיבות רבות לכך שרכב יפסיק לפעול או להיות בטיחותי – בלמים שהפסיקו לעבוד, מערכת היגוי לא תקינה וכדומה. לרוב, המערכות אינן מפסיקות לעבוד בפתאומיות אלא כתוצאה מבלאי בחלקים ידועים שלהם. המנוע, לדוגמה, יעבוד היטב אם שמן המנוע יהיה נקי מפיח ולא מחומצן. השמן מזדהם ומתחמצן עם הזמן אפילו אם הרכב אינו נוסע כלל, דבר שמוריד את יעילות פעילותו של השמן ועלול לפגוע במנוע עצמו. שמן מנוע ומסנני שמן מוחלפים בכל טיפול תקופתי ברכב. החלפה תכופה זו באה להגן באופן אקטיבי על המנוע והמערכות השונות שיפגעו אם השמן יהיה באיכות נמוכה.

  מה כולל טיפול תקופתי ברכב?

  כל טיפול 10000 בסיסי כולל החלפת שמן המנוע והחלפת מסנני השמן. כדאי להקפיד על שימוש במוצרים מקוריים או תואמים באיכות גבוהה, וכדאי לבקש מהמוסך להשתמש בשמן סינתטי מלא בלבד. לעתים, בהתאם לטבלת הטיפולים לרכב המומלצת על פי הוראות היצרן, טיפול קטן יכלול גם החלפת מסנן אויר למנוע הרכב.
  טיפולים גדולים יותר יכללו החלפת פלאגים (מצתים), מסנן מיזוג, מסנן דלק, נוזלי קירור ובלמים והחלפת צלחות ורפידות הבלמים. אחת ל 100,000 ק"מ או שמונה שנים יש להחליף גם את רצועות הטיימינג, ברכבים בהן עדיין מותקנות רצועות טיימינג (דבר שהולך ונכחד עם השנים ברכבים החדשים).
  רצוי להשתמש בהזדמנות הכנסת הרכב לטיפול, אפילו אם מדובר בטיפול 10000, לביצוע בדיקות נוספות. גילוי מוקדם של מוקדי בעיה עשוי למנוע בעיות גדולות ויקרות בעתיד, ולשפר את חווית הנהיגה ובטיחות הרכב. בדיקת תקינות בלמים ומערכת ההיגוי, בדיקת תאורה, מגבים וצמיגים – מדובר בבדיקות פשוטות שיעריכו את חיי הרכב.

  כמה עולה טיפול 10000?

  מחירי טיפול 10000 יכולים להיות שונים מאד ונקבעים על ידי הגורמים הבאים:

  • חלפים – חלפים מקוריים יקרים יותר מחלפים תואמים שבתורם יקרים מחלפים גנריים. ככל שאיכות החלפים עולה, כך מחיר הטיפול יעלה.
  • סוג ודגם הרכב – כל יבואן קובע בלעדית גם את מחירי החלפים המקוריים ובכך משפיע ישירות על מחירי הטיפולים
  • סוג המוסך – מוסך מורשה יבואן יקר ממוסך מורשה שיקר ממוסך כללי. רצוי לבצע טיפולים לרכב במוסך מורשה או מורשה יבואן בלבד על מנת להבטיח שימוש בחלפים באיכות גבוהה.
  • כמות התיקונים הנדרשת – במידה ובמהלך הטיפול התגלה ליקוי, יש לתקנו – דבר שיגרור שימוש בחלפים וזמן עבודה נוסף וייקר את הטיפול.
  • מרחק המוסך ממרכז הארץ – מוסכים במרכז נוטים להיות יקרים יותר ממוסכים בפריפריה.

  ככל, מחיר לטיפול 10000 בסיסי נע בין 350 ₪ - 1000 ₪ אך יכול להגיע גם ל-2000 ₪ ויותר במידה ונדרשים תיקונים.


   

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  רכבי מיני מומלצים
  מידע על רכבי מרצדס
  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  רכב עד 40,000 ש"ח

 • חברת טויוטה המפורסמת היא חברה יפנית לייצור כלי רכב, אשר ממוקמת בעיר טויוטה, במחוז אאיצ'י שביפן. החברה מייצרת את מותגי טויוטה, סאיון ולקסוס ואף שולטת ביצרנית הרכבים היפנית "דייהטסו". 330 אלף העובדים שבחברה, הופכים אותה ליצרנית הרכב השנייה בגודלה בעולם וליצרנית כלי הרכב המובילה בעולם, במספר מכירות רכבים.

  טויוטה לוגו

   

  חברת טויוטה

  החברה הוקמה בשנת 1933 כחטיבת הרכב של חברת טויודה – חברה אשר עסקה בתחום הטקסטיל וייצרה מכונות אריגה. המנהל הראשון של החטיבה הטריה, היה לא אחר מאשר קישירו טויודה, בנו של מייסד חברת טויודה. כבר בשנה שלאחר מכן פותח המנוע הראשון של החטיבה, ששמה הרשמי עדיין לא היה "טויוטה", ושנה נוספת לאחר מכן הוצגו שתי המכוניות הראשונות של טויוטה: מודל A1 ומודל G1. כך, בשנת 1936, החלה החטיבה בייצור של מודל AA, המכונית הראשונה של החברה שיוצרה באופן סדרתי. כבר בשנת 1937 שונה שמה של החטיבה ל"טויוטה" והיא נפרדה מחברת טויודה על מנת להתקיים כחברה נפרדת ועצמאית ,ובעיר קורומו הוקם המפעל הראשון של החברה הצעירה.

  דגמים מובילים בישראל

  לצפיה בכל דגמי טויוטה למכירה לחצו כאן

  רבים מדגמי מותג הרכב היפני קיימים בכבישי ישראל. בין הבולטים שבהם, ניתן כמובן לראות את הקורולה – משפחתית מסוג סדאן אשר ייצורה החל עוד בשנת 1966 והוא הדגם הנמכר ביותר, בכל הזמנים. בישראל ניתן למצוא את הקורולה בעלת מנוע ה-1,600 סמ"ק אשר מפיק 132 כוחות סוס.

  טויוטה קורולה למכירה

  טויוטה קורולה


  גם היאריס, רכב הסופר מיני של טויוטה, הוא שכיח בכבישי ארצנו. היאריס מצוידת במנוע 1,500 סמ"ק המפיק 112 כוחות סוס, ובניגוד לרוב מכוניות הסופר מיני – מציעה גם אפשרות למנוע היברידי.

  טויוטה יאריס למכירה

  טויוטה יאריס כחולה


  הקאמרי, רכב המנהלים של החברה והרכב הנמכר ביותר בארצות הברית בשנת 2014, גם הוא מוצע בגרסה בעלת יחידת הנעה היברידית.

  טויוטה קאמרי למכירה

  טויוטה קאמרי אפורה


  לטויוטה גם מספר רכבי שטח ופנאי. הבולט שבהם הוא הטויוטה לנד קרוזר, אשר נכון לדור הנוכחי המשווק בארץ, מצויד במנוע 2,800 סמ"ק, עם הספק של 177 כוחות סוס ובעל הנעת 4x4 כסטנדרט.

  טויוטה לנד קרוזר שחורה


  אך הדגם שחולל את המהפכה הגדולה ביותר בעולם הרכב, הוא ללא ספק הפריוס. הרכב הושק בשנת 1997 והיה לרכב ההיברידי הראשון שיוצר בייצור המוני. מטרת תכנון הרכב הייתה ייצור מכונית משפחתית אשר תצרוך חצי מצריכת הדלק של דגם הקורולה. בכך, הוצגה בשנת 1995 טכנולוגיית ה-HSD של קורולה – מערכת הנעה היברידית המשלבת מנוע חשמלי עם מנוע בנזין. מהדור הראשון של הפריוס ועד הדור הרביעי, בוצעו שיפורים רבים בפריוס: בסיס הגלגלים הוארך (דבר שהקנה מקום רב יותר לנוסעים היושבים מאחור), מתח העבודה של המערכת ההיברידית הועלה ובכך שיפר את הספק המנוע החשמלי ומנוע הבנזין, נפח המנועים הוגדל ובדור הרביעי הוקטן משקלו של הרכב, כך שהוא חסכוני יותר בדלק. הרכב נחשב לאחד הרכבים החשובים שייצרה טויוטה, מכיוון שהוא ביצע מהפכה של ממש בעולם הרכב – בטכנולוגיה המתקדמת ובהגברת המודעות לאיכות הסביבה, ובכך מהווה גם חלופה חסכונית לבנזין, שקצב ההתייקרות שלו נמצא בשיא. גם בישראל הפריוס פופולרי, בעיקר בגלל ההשפעה החיובית שלו על איכות הסביבה, בשילוב עם מחירו הלא גבוה וצריכת הדלק הנמוכה שלו – 28 ק"מ לליטר.

  טויוטה פריוס למכירה

  טויוטה פריוס אפורה

   

  טכנולוגיה עילית ונאמנות עולמית


  בכל הנוגע ליישום טכנולוגיות חדשות ברכביה, טויוטה מניחה אל מול עיניה את הסביבה. חזון החברה הוא להוות דוגמה לפיתוח טכנולוגיות המסוגלות להפחית משמעותית את פליטתם של הגזים המזהמים ממנועי הדיזל והבנזין, המיושמים ברוב תעשיות הרכב, תוך הגברת המודעות הסביבתית של תושבי העולם. מעבר לפיתוחם של יחידות הנעה היברידיות, גם הטכנולוגיה של מנועי הדיזל והבנזין שודרגה משמעותית על ידי טויוטה: שיפור היעילות בשריפת הדלק, כלומר שריפת פחות דלק מצד אחד ושיפור ההספק מצד שני. גם הפחתה של פליטת הפחמן הדו חמצני ממנועים אלו, הושגה על ידי טויוטה.
  שיעור הנאמנות של טויוטה הוא הגבוה בעולם – ממחקר אשר ניתח 13.9 מיליון עסקאות בשוק הרכב האמריקאי בעשר השנים האחרונות, עולה כי טויוטה מובילה את רשימת הנאמנות למותג רכב, עם 63%. בשנת 2017 בלבד נמכרו 1.14 מיליון מכוניות מתוצרת טויוטה.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  מידע על רכבי קיה
  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  מידע על רכבי יונדאי
  מידע על רכבי רנו

   

 •  

  טויוטה (Toyota) – טכנולוגיה עילית

   
  רבים מדגמי מותג הרכב היפני קיימים בכבישי ישראל. בין הבולטים שבהם, ניתן כמובן לראות את הקורולה – משפחתית מסוג סדאן אשר ייצורה החל עוד בשנת 1966 והוא הדגם הנמכר ביותר, בכל הזמנים. בישראל ניתן למצוא את הקורולה בעלת מנוע ה-1,600 סמ"ק אשר מפיק 132 כוחות סוס.
   
   
 • טויוטה יאריס או מאזדה 2 - השוואה

   
   
  ריכזנו עבורכם את כל המידע הנחוץ להשוואה בין שתיים מהמכוניות המובילות בקטגורית הסופר מיני – טויוטה יאריס ומאזדה 2
   
   
   
 • טויוטה יאריס VS מאזדה 2

  שוק מכוניות הסופר מיני ממשיך להפתיע אותנו כל פעם מחדש. מי מאיתנו שחושק במכונית קומפקטית וחסכונית, אך עם זאת מרווחת כמעט כמו רכב משפחתי ובעלת נתונים גבוהים בכל הנוגע לבטיחות, אמינות ושאר ירקות, ודאי יבחר במכונית סופר מיני בלי לחשוב פעמיים. לכן, ריכזנו עבורכם את כל המידע הנחוץ להשוואה בין שתיים מהמכוניות המובילות בקטגורית הסופר מיני – טויוטה יאריס ומאזדה 2.

   

  בטיחות לפני הכל


  מכיוון שמדובר ברכב אשר מיועד גם לבני המשפחה שלכם, סביר להניח כי הבטיחות תהווה אחד מהגורמים המשפיעים ביותר בעת בחירת הרכב.

  המאזדה 2
  מאזדה 2 מצוידת במערכת ABS ("מערכת למניעת נעילה בבלימה" – מערכת אשר מונעת את נעילת הגלגלים בעת בלימה וכך מקנה לנהג שליטה טובה יותר בזמן הבלימה), מערכת EBD (מערכת לחלוקת עומס הבלימה בין הגלגלים) ומערכת BAS (מערכת המסייעת בקיצור מרחק העצירה במצבים המחייבים בלימת חירום).

  בנוסף, היא מצוידת ב-6 כריות אוויר, מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESP) המונעת החלקה ואיבוד שליטה ע"י הפעלה אוטונומית של הבלמים, מערכת בקרת משיכה (TCS) המשמשת למניעת אובדן האחיזה של הגלגלים בכביש, אפשרות לביטול כרית אוויר נוסע לצורך הושבת תינוק במושב הקדמי, זמזם התראה לחגורות, חיישני לחץ אוויר ואימובילייזר – משבת מנוע – המונע ממנוע הרכב לפעול אלא אם הוכנס המפתח המתאים, ובכך מקטין את הסיכוי לגניבת הרכב.

  מאזדה 2 היא גם בעלת תקן איזופיקס – תקן בטיחותי לעיגון כסאות תינוק במושב האחורי של הרכב. כל אלו הקנו למאזדה 2 ארבעה כוכבי בטיחות במבחני הריסוק האירופאיים.

  טויוטה יאריס


  גם טויוטה יאריס מצוידת בכל המערכות והנתונים הללו, אך בניגוד למאזדה 2 המצוידת ב-6 כריות אוויר, היאריס מצוידת ב-7 כריות אוויר. במבחני הריסוק, קיבלה טויוטה יאריס חמישה כוכבי בטיחות.

  מנוע וביצועים של טויוטה יאריס


  כמובן שאנו מעוניינים ברכב ש"יסחוב בעליה" ולא יקרטע, לכן חשוב גם לבדוק את נתוני המנוע ועוצמתו.

  מאזדה 2


  המאזדה 2 מצוידת במנוע בנזין 1,500 סמ"ק, המפיק הספק מרבי של 112 כוחות סוס ב-6000 סל"ד. המומנט המרבי של הרכב הוא 14.8 קג"מ המתקבל ב-4000 סל"ד (ככל שהמומנט המרבי גבוה יותר ומתקבל בסל"ד נמוך יותר, כך נרגיש כי הרכב יותר "סוחב").

  מאזדה 2 מאיצה מאפס למאה קמ"ש ב-10.3 שניות ומגיעה למהירות מרבית של 188 קמ"ש. המאזדה 2 חסכונית למדי ובעלת דרגת זיהום לא גבוהה - צריכת הדלק הממוצעת שלה היא 17.5 ק"מ לליטר, עם צריכת דלק עירונית של 13.1 ק"מ לליטר וצריכת דלק בינעירונית של 21.2 ק"מ לליטר. כל אלו זיכו את המאזדה 2 בדרגת זיהום 5.

  טויוטה יאריס


  לעומת זאת, טויוטה יאריס מאופיינת בביצועים מעט נמוכים יותר, אך חסכונית יותר ומזהמת פחות:


  גם היא מצוידת במנוע בנזין 1,500 סמ"ק עם הספק מרבי של 112 כוחות סוס ב-6000 סל"ד. המומנט המרבי שלה הוא 13.9 קג"מ המתקבל ב-4400 סל"ד, מאיצה מאפס למאה קמ"ש ב-11.2 שניות ובעלת מהירות מרבית של 175 קמ"ש.


  והנה היתרון שלה: היאריס היא בעלת צריכת דלק ממוצעת של 20.8 ק"מ לליטר, עם צריכת דלק עירונית של 16.7 ק"מ לליטר וצריכת דלק בינעירונית של 24.4 ק"מ לליטר – אשר העניקו ליאריס דרגת זיהום 4 בלבד.

  אם אתם מעוניינים לחסוך בדלק עוד יותר וגם לשמור על איכות הסביבה, תשמחו לשמוע שהגרסה ההיברידית של היאריס יכולה אף להגיע לצריכת דלק משולבת של 27.8 ק"מ לליטר!

  לגלריית רכבי מאזדה 2  לחצו

  לגלריית רכבי טויוטה יאריס לחצו

   

  הכסף מדבר


  בסופו של דבר, הרכב צריך להיות מותאם גם לתקציב שלנו, ולכן גם המחיר שלו הוא גורם חשוב בעת הרכישה.

  טויוטה יאריס


  היאריס מתומחרת במחיר של 88,900 ש"ח לפי מחיר המחירון לדגם סול הידני ועד מחיר של 114,000 ש"ח לדגם ההיברידי המתקדם ביותר.

  המאזדה 2
  את מאזדה 2 ניתן למצוא במחיר מחירון של 99,000 ש"ח לגרסת אקטיב הבסיסית ועד מחיר של 120,000 ש"ח לגרסת הקומפורט המאובזרת.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  מידע על רכבי קיה
  מידע על רכבי טויוטה
  מידע על רכבי יונדאי
  מידע על רכבי רנו
  רכב עד 40,000 ש"ח

   

 • מגוון תכניות טוס וסע עם באדג'ט ושותפים נוספים.

  על מנת שתוכלו להפיק ערך מוסף ממותג בינלאומי, יצרה חברת באדג'ט מגוון שיתופי פעולה עם חברות שונות ברחבי העולם.
  בעת ביצוע השכרת רכב בתחנות המשתתפות תוכלו למשל להרוויח מיילים ונקודות לטיסה או להוסיף נקודות בונוס לטובת מועדוני כרטיסי האשראי השונים המשתתפים בתוכניות.

  לקבלת מידע על מגוון שיתופי הפעולה הקיימים ובכדי לגלות כיצד ניתן להפיק את המיטב בעת ביצוע השכרה עם באדג'ט
   
 • על מה מקפידים כשקונים רכב יד שנייה

   
  רכישת רכב נחשבת לקנייה השנייה בחשיבותה ובהיקפה (לאחר דירה). לכן, כדי להבטיח שתהיה לכם דרך צלחה - לפני שנכנסים לתהליך, ובמהלכו, ישנם דברים שכדאי לדעת. למטרה זו, ריכזנו עבורכם מדריך מפורט לקניית רכב יד שנייה, כמו גם הסברים על ההבדל בין קניית רכב יד שנייה מאדם פרטי לעומת קנייה מחברה מסודרת.

  בדיקת צרכים


  ראשית, כיוון שיש סוגים רבים של רכבים למטרות שונות, חשוב שתדעו מה צורכיכם, איזה מן רכב אתם מחפשים, לאיזו מטרה והאם הרכבים אותם אתם בוחנים תואמים את צורכיכם! האם אתם נוהגים לבצע נסיעות ארוכות או קצרות? בעיר או מחוץ לה, איזה סדר גודל של מרחק אתם גומעים בשנה? מי ינהג ברכב ואת מי הוא אמור לשרת? רק אתכם? את כל המשפחה? כמה ילדים? האם תצטרכו לנסוע עם תינוקות ו/או פעוטות ועוד.
  יש אינספור שאלות שניתן להעלות בהתאם למקרה, אבל ככל שתיגשו לתהליך עם מחשבה יותר מאורגנת ומפוכחת, כך הסיכויים שתצליחו להשיג את מה שאתם רוצים וצריכים יותר גבוה. בעת רכישת רכב מיד ראשונה באדג'ט, תוכלו להעלות את כל השאלות המצוינות בפני יועץ המכירות, שיסייע לכם במציאת הרכב המתאים לכם ביותר, מבחינת הרצון, הצרכים והתקציב שעומד לרשותכם.

  דברים שרואים משם - או למה קונים רק פנים מול פנים


  אנו, בבאדג'ט, מאמינים כי על הלקוחות לראות את הרכב ולקבל את כל הפרטים הרלוונטיים, פנים מול פנים. בעת רכישת רכב מבאדג'ט תוכלו לתאם פגישה, בזמן שנוח לכם, עם אחד מנציגי המכירות ולהגיע לפגישה באחד מסניפי הרשת. במהלך פגישה תוכלו לקבל מענה לכל שאלה, לראות את הרכבים הרלוונטיים, לחוש בהם, לנסוע בהם וזאת בשביל שתהיו משוכנעים שהרכב אכן תקין ועונה על דרישותיכם מכל הבחינות.

  על מה אנחנו בבאדג'ט מקפידים


  אנו בבאדג'ט מקפידים שכל כלי הרכב אותם אנו מציעים למכירה יהיו תקינים ומתוחזקים היטב ומפעילים לשם כך מערך שלם העומד בסטנדרטים הגבוהים שלנו. המוניטין רב השנים שלנו מחייב לא פחות מכך.

  רכישה בטוחה


  בעת רכישת רכב יד שנייה מאנשים שאינכם מכירים, מטרתם של מוכרי הרכב היא למכור אותו, במחיר הכי גבוה שניתן, ואין באמת עם מי לדבר אם משהו לא תקין. לכן עליכם לבדוק אם הרכב עבר תאונות, מה הוחלף או תוקן בו ועוד שלל בדיקות לגבי היסטוריית הרכב. לעומת זאת, בעת קניית רכב יד שנייה בבאדג'ט, חברה בעלת כמעט 60 שנות ותק, אתם יכולים לדעת שתמיד יהיה לכם אל מי לפנות.
  חברת באדג'ט מספקת היסטוריית טיפולים לרכב ובדיקת קנייה ואולי החשוב ביותר - את האחריות המקיפה של באדג'ט,  שמספקת שקט נפשי לאחר הקנייה.

  בדיקת מסמכים

  גם אם הרכב נראה בסדר גמור, יש שורה של מסמכים שעליכם לוודא את תקינותם, בטרם תיגשו אל הרכישה עצמה.
  בין הדברים שתרצו לבדוק:
  • זהותו של המוכר ובעלותו על הרכב
  • מספר הבעלים הקודמים המופיעים ברישיון
  • מספר הקילומטרים שעבר
  • בדיקת קנייה
  • בדקו אם ישנם רישומים, או האם הוצאו שעבודים או עיקולים על הרכב
  • אם המוכר הוא חברה בע"מ, מומלץ לבדוק ברשם החברות אם קיים שעבוד
  • בדקו את היסטוריית הטיפולים של הרכב
  למותר לציין כי קניית רכב יד שנייה מאתנו מבטיחה שכל הפרטים הללו יהיו זמינים עבורכם וחוסכת מכם את הצורך לדאוג מבעיות כגון רכבים משועבדים או מעוקלים וכיו"ב - חוויה מפוקפקת, שלמרבה הצער עדיין קורת לקונים לא זהירים. כשאתם לא רוכשים רכב "מן הרחוב", אלא מחברה מוכרת ומסודרת, אתם יכולים לעשות זאת בראש שקט.

  מימון


  לא תמיד יש אפשרות לרכוש את הרכב במזומן. לפעמים צריך להיעזר בהלוואה. שאלו את יועץ המכירות על אפשרויות מימון ותגלו שישנם מסלולים אטרקטיביים מאוד שמאפשרים לכם לרכוש את הרכב בצורה הכי נוחה וגמישה.
 •  

  כשמתכננים טיול לחו"ל, בין אם מדובר בקפיצת סוף שבוע קצרצרה ליעד אירופאי קרוב ובין אם מדובר בטיול ארוך חובק עולם ומקפץ בין יבשות, נושא התחבורה הוא אחד הנושאים העיקריים בהם מתעסקים. איך נגיע משדה התעופה למלון, איך נסתובב ברחבי העיר, באיזו שעה מסתיימת פעילות התחבורה הציבורית ואיך עושים סדר במפת תחנות הרכבת התחתית שנראית פשוטה, אבל לעיתים יכולה להיות מסובכת להחריד?!

  הפתרון בו בוחרים הרבה מהמטיילים הוא למעשה הפתרון הקל ביותר, הנגיש ביותר, ובהרבה מהמקרים, תאמינו או לא, גם פתרון זול במיוחד – השכרת רכב בחו"ל. מגוון הרכבים נרחב, תוכלו להתאים את הרכב בו תבחרו לצרכים הספציפיים שלכם, וחשוב מכל – תהיו עצמאים לחלוטין ותוכלו לנסוע לכל יעד בו תבחרו, בכל עת, ללא מחשבה נוספת! לפניכם כמה טיפים להשכרת רכב בחו"ל למתחילים.

  מה היתרונות בבחירת רכב להשכרה?

  השכרת רכב בחו"ל מאפשרת לכם חופש שלא יתאפשר אם תבחרו להסתמך על תחבורה ציבורית בלבד. ברגע שאתם עם רכב, אתם לא צריכים לחפש מדריכים או ימי טיול ייעודים בהם תהיו כבולים לקבוצה שלמה, לרצונותיה ולתכנון המדריך, לא תצטרכו להמתין בתחנות אוטובוס או להסתבך עם קניית כרטיסי רכבת, מבלי שבאמת תדעו מה המסלול הנכון, מתי הרכבת מגיעה ובאיזו תחנת עליכם לרדת, לא תהיו מוגבלים לפי שעות התחבורה הציבורית (מה שאומר שלרוב תצטרכו לחזור למקום בו אתם מתאכסנים לפני השעה חצות כדי לא להתקע), ולא תצטרכו לשלם סכומים מופקעים לנהגי מוניות שיכולים לראות אתכם, התיירים התמימים ולעשוק אתכם במחירי גזל. בנוסף, הבחירה ברכב שכור מאפשרת לכם לטייל בין יעדים שונים, כאוות נפשכם, לנוע בין עיר לעיר ולהספיק הרבה יותר בטיול שלכם מאשר אם תהיו מוגבלים ליעד או עיר אחת.

  מה אסור לשכוח לבדוק לפני ששוכרים רכב?

  חברות השכרת רכב בחו"ל יש בכמויות, בכל נמל תעופה ובתוך הערים. חשוב לא להתפתות לבחור בחברה הראשונה שרואים, ולא משנה כמה מתוקה נשמעת העסקה. בין אם בחרתם להזמין מראש ובין אם החלטתם להגיע אל סניף החברה ולשכור רכב באותו הרגע, חשוב שתלכו על חברה גדולה ומוכרת, כזו עם שם בינלאומי המגיעה עם המלצות רבות. בדקו באתר החברה או שאלו את הנציג בדיוק מה כוללת העסקה – האם המחיר כולל ביטוח, האם הביטוח מכסה כל תאונה או פגיעה ברכב, האם הביטוח כולל שירות דרכים במקרה של תקר בגלגל? האם ישנה מגבלת קילומטרים מותרת לנסיעה ואם חרגתם ממספר הקילומטרים המותר תדרשו לשלם תוספת תשלום? האם הביטוח כולל כל נהג או רק נהג אחד? האם הרכב מגיע עם ציוד נוסף כלשהו כמו מערכת ניווט GPS? מה קורה במידה ואתם נעצרים על ידי משטרה מקומית או שהרכב מקבל דו"ח חניה? חשוב לדעת את כל הפרטים הקטנים לפני שבוחרים חברה, על מנת להיות בטוחים כי אתם מוגנים מפני כל סכנה וכי יש לכם גב איכותי, מהימן ומקצועי, לאורך כל הנסיעה!


   

  חברים ברכב


   

  אז איך שוכרים רכב בחו"ל?

  השכרת רכב בחו"ל יכולה להתבצע בשני אופנים – הזמנת מהארץ או הזמנה בחו"ל. חברות השכרת רכב בחו"ל הן כמעט תמיד חברות בינלאומיות, המאפשרות לכם להזמין רכב בארץ אחת, לאסוף אותו בארץ אחרת, ואם תרצו, אפילו להחזיר אותו בארץ שלישית. גם חברות שלא ממוקמות בארץ, מאפשרות לכם להזמין רכב מראש, עוד בעודכם בארץ, דרך אתר האינטרנט שלהן או בהזמנה טלפונית. כל שעליכם לוודא מראש זה כי לאותה חברה יש סניף בעיר אליה אתם מגיעים, ובמידת הצורך, גם סניף בעיר בה אתם מסיימים כדי שתוכלו להחזיר את הרכב לפני העלייה למטוס ארצה. הרבה מחברות הרכב מאפשרות לאסוף ולהחזיר את הרכב ישירות משדה התעופה, כך שאתם מכוסים מבחינת תחבורה ממש מרגע הנחיתה ועד רגע העזיבה. מלבד ההזמנה המוקדמת, חברות רבות מאפשרות להגיע אל סניף החברה ולהזמין רכב למסירה מיידית באותו הרגע, אבל קחו בחשבון שבחירה ספונטנית כזאת אולי תשאיר אתכם בלי הרכב המתאים לצרכים שלכם, משום שאף רכב לא נשמר במיוחד עבורכם (כמו שהיה קורה לו הייתם מזמינים מראש) ויתכן כי כל הרכב בדרגה וברמה בה אתם מעוניינים כבר אזלו. זה אולי לא נורא כל כך כשמדובר פשוט בתוספת מחיר מדרגה אחת לזו שמעליה, אבל יכול להיות בעייתי מאד כאשר אתם זקוקים למשל לרכב לנסיעת שטח, או לרכב המכיל יותר מ-5 נוסעים וכזה פשוט לא נותר במלאי החברה. זכרו, רק חברות בינלאומיות מוכרות, מספקות את השירות הטוב והאמין ביותר, המבטיח נסיעה חלקה, בכל יעד.

  למה להשכיר רכב בחו"ל דרך באדג'ט?

  • באדג'ט היא אחת מחברות השכרת הרכב הותיקות בארץ. היא מלווה קהל לקוחות גדול מאד ומספקת שירות אמין לכל אחד מהם.
  • השכרת רכב דרך באדג'ט היא קלה ונוחה, גם ליעדים בחו"ל. ההזמנה יכולה להתבצע דרך נציג שירות או בצורה פשוטה דרך עמוד השכרת רכב בחו"ל, ע"י בחירת יעד ותאריך.
  • לבאדג'ט 3200 מוקדי השכרת רכב ברחבי העולם.
  • באדג'ט מציעה מחירים אטרקטיביים ליעדים חמים בחו"ל.
  • נציגי השירות של החברה יעמדו לשרותכם בכל בעיה ובכל שעה.
  • תכנית "הכל כולל הכל" : מיוחד ב- Budget, תכנית הכוללת ביטוח ביטול השתתפות עצמית, כלומר ביטול תשלום השתתפות עצמית במקרה של נזק לרכב השכור או גניבה, התקף ברוב המדינות באירופה ובארה"ב. היתרון הגדול בתוכנית, מעבר לשקיפות ללקוח, הוא נושא ביטול תשלום ההשתתפות העצמית, אותו נדרשים שוכרי רכב לשלם באופן רגיל במקרה של נזק או גניבה. המחירון תקף ברוב מדינות אירופה, וארה"ב אליהן נוסעים למעלה מ-80% מהישראלים היוצאים לחופשה. מחירי התוכנית כוללים: קילומטראז' ללא הגבלה, כיסויים, מע"מ, מיסים מקומיים, מס כבישים, ופטור מהשתתפות עצמית במקרה של תאונה או נזק לרכב.

   

  זוג נשען על רכב

 •  

  טיפים להשכרת רכב בחו"ל

   
  כשמתכננים טיול לחו"ל, בין אם מדובר בקפיצת סוף שבוע קצרצרה ליעד אירופאי קרוב ובין אם מדובר בטיול ארוך חובק עולם ומקפץ בין יבשות, נושא התחבורה הוא אחד הנושאים העיקריים בהם מתעסקים. איך נגיע משדה התעופה למלון, איך נסתובב ברחבי העיר, באיזו שעה מסתיימת פעילות התחבורה הציבורית ואיך עושים סדר במפת תחנות הרכבת התחתית שנראית פשוטה, אבל לעיתים יכולה להיות מסובכת להחריד?!

  לכתבה המלאה על טיפים להשכרת רכב בחו"ל לחץ כאן
   
   
   
 •  

  טיפים לטיול בסופ"ש עם רכב מושכר

  לפעמים מגיע הזמן שפשוט רוצים לצאת לטיול בארץ. אולי זה האורח שהגיע מחו"ל ורוצים לקחת אותו לבילוי שייזכר, אולי זה הילדים שבחופשה שכבר מטפסים על הקירות או שזה ריח של פריחה או שוק הומה שהגעגוע אליו מתגבר. שנייה לפני שיוצאים לטיול – כמה טיפים קטנים שיסדרו לכם את הטיול המושלם.

  לכתבה המלאה על טיפים לטיול בסופ"ש

   
 •  

  לפעמים מגיע הזמן שפשוט רוצים לצאת לטיול בארץ. אולי זה האורח שהגיע מחו"ל ורוצים לקחת אותו לבילוי שייזכר, אולי זה הילדים שבחופשה שכבר מטפסים על הקירות או שזה ריח של פריחה או שוק הומה שהגעגוע אליו מתגבר. שנייה לפני שיוצאים לטיול – כמה טיפים קטנים שיסדרו לכם את הטיול המושלם.
   

  ילדים זה שמחה...


  ילדים זה שמחה אבל ילדים רעבים ומשועממים יכולים להעיב על כל טיול, לא משנה כמה הנוף מרהיב. כשיוצאים לטיול ברכב עם הילדים יש כמה דברים שכדאי לדאוג להם מראש. מלאי של שתייה וחטיפים יוודא שתוכלו לנסוע עוד עשרה ק"מ ולהגיע למסעדה שכבר הרבה זמן רציתם לבקר בה במקום לעצור כאן ועכשיו ולאכול מה שאפשר. תעסוקה לילדים גם היא חשובה. כשילד יכול לראות סרטים או לשמוע מוסיקה או סיפור אהוב ויש לו משחק שמעסיק אותו – הוא יגרום לפחות הסחות דעת לנהג, יריב פחות עם האחים וכלל יתרום לאווירה חיובית ברכב. אם בצעתם השכרת רכב לטיול, נסו לברר מראש האם הרכב כולל מדיה ומאיזה סוג. ישנם רכבים חדשים בהם קיימת אפילו אפשרות לצפות בסרט במושבים האחוריים.


  ילדים ברכב
  Car photo created by rawpixel.com
   

  זכרנו להשאיר מקום לצידנית?

  אם ביומיום אפשר להסתפק בפחות מקום אחסון, בטיולי סופ"ש עם רכב – כל ס"מ חשוב. מלבד התיקים והמזוודות, יש צידנית וגזייה, אולי אוהל או לפחות שמיכה שאפשר יהיה לשבת עליה בפיקניק בחיק הטבע, תרמוס ובקבוקי שתייה, חטיפים ומה לא. אם הטיול הוא עם ילדים אז לא לשכוח עגלה, חיתולים ומשחקים ו.... נגמר המקום. אם יש לכם רכב קטן, או שברגיל אתם מסתדרים עם לקחת את כל הילדים בכמה נגלות – שווה לשכור רכב לטיול סופ"ש. היום מחירי השכרת הרכב הם לא בשמיים ואתם תוכלו להירגע וליהנות מרכב גדול מכפי שאתם זקוקים לו ביומיום, כזה שיכיל את כל המשפחה, כל מה שתזדקקו לו בזמן הטיול ואפילו ישאיר מקום לרגליים.


  טיול בסופ"ש
  Tree photo created by freepik
   

  תכנון מסלול מראש


  כבר בבית הספר אמרו לנו שחשוב להקדיש זמן לשיעורי בית, והדבר נכון במיוחד לטיולי סופ"ש ברכב שכור. תכננו את המסלול מראש ואם מדובר בנסיעה יומית ארוכה במיוחד – למשל אם אתם מתכננים לנסוע לראש הנקרה וחזרה ביום אחד, וודאו שאין הגבלה על מספר הק"מ היומי עם חברת ההשכרה. ארגנו מראש מקומות לינה וודאו מה תצטרכו להביא אתכם ומה המקום מספק – האם תזדקקו למגבות בצימר? אם תכננתם לישון במאהל מסודר – האם יש בו תאורה? אמצעי בישול? מנגל? אם תכננתם על טיול רכיבה – אל תשכחו להביא גם נעליים מלבד הסנדלים והכי חשוב – אם תכננתם להגיע לחוף אל תגיעו ותגלו ששכחתם בבית את בגד הים!
  לפני האריזה, גם אם מדובר רק בסופ"ש, עשו רשימה מסודרת של כל הדברים להם תזדקקו – ותבדקו שכולם נארזו ונלקחו. זה לא כיף להגיע ולגלות שמשהו חסר.

   

  לא להתפשר על הביטחון


  לפני שאתם יוצאים לטיול עברו עם הילדים על חוקי היסוד – מה מותר ומה אסור לעשות ברכב. וודאו כי הרכב מצויד בכיסאות בטיחות ובוסטרים המותאמים לילדים. אם מדובר בכיסא הבטיחות שלכם, ודאו שהוא מהודק כמו שצריך. אם הרכב שכור - תוכלו להיעזר בנציג של חברת ההשכרה כדי לוודא שהכיסאות מעוגנים היטב לרכב. במידה ואין לכם כיסא או שלא תרצו להזיז את שלכם, ניתן גם להשכיר כיסאות בטיחות או בוסטר במידה ולא תרצו להזיז את שלכם, מדובר על תוספת של כמה שקלים. גם אם הילדים שלכם בדיוק יצאו מכיסא הבטיחות ודווקא בגלל שמדובר בנסיעה ארוכה בכבישים בין עירוניים, דאגו להסביר להם ולשכור כיסא בטיחות במידת הצורך. נסיעה בכיסא בטיחות בטוחה הרבה יותר מנסיעה רק עם חגורה, אפילו אם החוק מרשה. בגרמניה לדוגמה, ילדים עד גיל 12 אמורים לשבת בכיסאות בטיחות או בוסטרים.

   

  לא לשכוח ליהנות!


  אחרי שדאגתם לביטחון, ווידאתם שיש מספיק מקום, ארגנתם תעסוקה, מקומות לינה ובילוי, זה הזמן להישען אחורה ולהירגע. אל תשכחו להסתכל על הנוף, עשו הפסקות בנסיעה ארוכה גם אם לא חייבים, חילוץ עצמות חשוב לנפש וגם ידאג שתישארו ערניים בזמן הנהיגה ופשוט קחו נשימה עמוקה ותיהנו.

  טיפים לטיול עם רכב שכור
  Background photo created by freepik

   

 • טסט לרכב - איך למה וכמה?

   
   
  טסט לרכב הוא משהו שכל בעל רכב מכיר. אחת לשנה מגיע היום הזה שבו לא לגמרי ברור איך צריך להתכונן אליו, מביאים את הרכב למכון ומקווים לטוב. אז מה צריך לדעת לפני שלוקחים את הרכב לטסט?
   
   
   
 • באדג'ט הינה חברת מכירת רכב מבין הגדולות בארץ. בתהליכי המכירה אנו נתקלים בשאלות רבות על אחזקת הרכב, ביניהן גם נושא הטסטים, ולכן יצרנו תוכן העוזר להבין מהו התהליך, מהן העלויות ועוד.
  יש לקחת בחשבון שבאדג'ט לא נותנת שירותי טסט לרכב, את הבדיקה יש לבצע בחברות/מוסכים המיועדים לכך.

  טסט לרכב הוא משהו שכל בעל רכב מכיר. אחת לשנה מגיע היום הזה שבו לא לגמרי ברור איך צריך להתכונן אליו, מביאים את הרכב למכון ומקווים לטוב. אז מה צריך לדעת לפני שלוקחים את הרכב לטסט?

  כמה עולה טסט לרכב?

  מחיר טסט לרכב מורכב מאגרות רישוי, עלות המבחן, בדיקות חוזרות או מקדימות (כאשר כאלו נדרשות), וכמובן עלות התיקונים והליקויים שהתגלו. ישנם מוסכים אשר נותנים שירות העברת טסט – הם יבצעו בדיקות ותיקונים מקדימים, יעמדו עבורכם בתור וידאגו לתיקון מה שלא עבר, וכמובן שיגזרו גם הם קופון בתהליך. עלות בדיקה מקדימה (בלבד) במוסך עולה בין 200-400 ₪ - כמובן שאם יש תיקונים נדרשים – המחיר יעלה בהתאם.
  אם הרכב הוא בן למעלה מ-15 שנה, יש להוסיף לעלות זו גם עלות בדיקה מקדימה במוסך מורשה של מערכת הבלמים, בלעדיה הרכב לא יורשה לעבור טסט.

  כמה עולה אגרת טסט לרכב?

  עלות הטסט הבסיסית עומדת (נכון לשנת 2019) על 96 ₪, בתוספת של 63 ₪ למונית ורכב מסחרי קטן. לרכבים מסחריים גדולים ורכבי דיזל אגרת הרישוי עומדת על 103 ₪. רצוי לשלם את האגרה מראש באתר משרד הרישוי ולחכות להודעה שתגיע בדואר תוך שבועיים עד חודש. אפשרות אחרת היא תשלום באחת מעמדות השירות העצמי המפוזרות בסניפי בתי מרקחת בארץ, אפשר לברר היכן יש אחת כזו קרוב לביתכם באתר של משרד הרישוי. באם נדרשתם לבצע טסט חוזר לאחר שנכשלתם באחד, תשלמו אגרה נוספת של 20 ₪ .

  איש מתקן רכב

  מה צריך להביא לטסט לרכב?

  כדי לעבור טסט בשלום צריך להביא את המסמכים הנדרשים: תעודות זהות מקוריות, ייפוי כח (אם אינכם בעלי הרכב הכתובים ברשיון הרכב), ביטוח חובה ואישורי מוסך אם נדרשים. בנוסף, חובה לדאוג כי הרכב מצויד בג'ק (מגבה) וגלגל רזרבי, אפוד זוהר, פח אשפה למושב האחורי ומשולש אזהרה. אם מדובר ברכב מסחרי עליו גם להכיל מטף לכיבוי אש.

  מה בודקים בטסט לרכב?

  ישנם מספר דברים שנבדקים במסגרת טסט לרכב:

  • מערכת תאורה, כולל אורות מהבהבים – שימו לב לבדוק את כל הנורות ברכב, מלפנים, מאחור ומצדי הרכב. אל תשכחו לבדוק: פנסים קדמיים ואחוריים, פנסי איתות, אורות גבוהים, תאורת לוחית הרישוי, ותאורת בלמים. הנורות צריכות לפעול והאורות צריכים להיות מכוונים. כיוון אורות לפנסי החזית כלול במחיר הטסט לרכב.
  • מגבים ומערכת התזת מים - יש להחליף מגבים יבשים או סדוקים
  • מראות – יש להחליף במידה ואחת מהן סדוקה או שבורה
  • צמיגים – בדיקה שכל הצמיגים (כולל הרזרבי) אינם שחוקים, יבשים או סדוקים, ללא חתכים וכי הם מכוונים. דאגו למלא אוויר לפני הטסט. אם הרכב נפסל בגלל מערכת ההיגוי או הבלמים (בלבד) אז כיוון חוזר של הגלגלים יבוצע על ידי מכון הרישוי.
  • ציוד נלווה – יש לבדוק קיום אפוד זוהר, אשפתון, משולש אזהרה, צמיג רזרבי ומגבה (ג'ק). ברכב מסחרי צריך להיות גם ציוד כיבוי אש.
  • מערכת ההיגוי – בדיקה כי ההגה לא קשה או קל מדי
  • לוחיות הרישוי – לוחיות הרישוי צריכות להיות במצב תקין, קריא ולא שחוקות. ולוודא שהלוחית עצמה לא התעקמה.
  • מערכת הפליטה – הרכב עומד בתקני מזהמים – רצוי להשתמש בתוסף דלק מספר שבועות לפני הטסט
  • מערכת הבלמים
  • פנים הרכב - חגורות בטיחות, לוח שעונים תקין, נורת אזהרה של בלם היד, מד קילומטרים וגם ידיות כניסה ויציאה.

  על מה מכשילים בטסט לרכב?

  כל מערכת שנבדקת יכולה לשמש עילה להכשלת הרכב בטסט אולם הבוחנים נוטים לשים דגש מיוחד על מערכת התאורה והמראות, לוח שעונים תקין (על כל רכיביו), חגורות בטיחות ומערכת הבלימה הכפולה. רכבים רבים גם נכשלים בטסט בגלל רמות פליטה מזהמת גבוהה.

  מתי עושים טסט לרכב?

  את הטסט עושים לפני פקיעת תוקפו של רישיון הרכב של השנה הקודמת. אי תשלום רישיון רכב (ואיתו מעבר טסט לרכב) יכול לגרור קנסות גבוהים, שלילת רישיון לחצי שנה ונקודות חובה. בנוסף, ביטוח חובה אינו תקף ללא רישיון רכב בתוקף.

  כל כמה זמן עושים טסט לרכב?

  טסט לרכב יש לבצע אחת לשנה למעט מקרים מיוחדים: רכב שגילו מעל ל-19 שנה יתבקש לעבור את התהליך פעמיים בשנה עד שיכנס למעמד של רכב אספנות. לעומתו, רכב חדש יהיה פטור ממעבר טסט בשנה הראשונה – אך לא מתשלום דמי אגרת הרישוי.

  כמה זמן לוקח טסט לרכב?

  טסט לרכב אינו אורך זמן קבוע. הטסט עצמו ייקח לרב כעשר דקות, אך התור עלול להיות ארוך במיוחד. רצוי להגיע בימים ראשון, שלישי או חמישי, בין השעות 7:30-8:00 או לאחר השעה 15:00, אז התורים קצרים מעט יותר. קחו בחשבון שאם תזדקקו לתיקונים ותגיעו בסוף היום – יישאר לכם זמן מועט לביצועם וייתכן ותאבדו יום עבודה נוסף.

  תמונה ישנה של רכב במוסך

  מסמכים לטסט לרכב

  לפני שתוכלו להעביר את טסט לרכב תדרשו להציג את המסמכים הבאים:

  • ת"ז מקורית של בעל הרכב הרשום
  • אם אתם מעבירים את הטסט עבור בעל הרכב – ת"ז מקוריות שלכם ושל בעל הרכב, וייפוי כח
  • תעודת ביטוח חובה בתוקף
  • במידה והרכב הוא בן למעלה מ-15 שנה – אישור ממוסך מורשה על תקינות מערכת הבלמי
  • אין צורך להביא אישור תשלום או רישיון רכב – ניתן להדפיס אותם במכון הרישוי עצמ
  • אם הרכב מגיע לטסט חוזר יש להציג אישור שהונפק על ידי המוסך שתיקן את הליקויים ואת חשבונית התיקון

  טסט חוזר לרכב

  אם הרכב נכשל בטסט אז צריך לקחת אותו לתיקון במוסך מורשה, עדיף אחד כזה שאתם סומכים עליו. תנו למוסך את רשימת התיקונים ואל תשכחו להביא לטסט החוזר את אישור המוסך על ביצוע התיקונים, כולל את החשבונית שקיבלתם לאחר ששילמתם עליהם. הטסט החוזר עצמו עולה 20 ₪ לרכב פרטי.

 • טרייד אין

  מעוניינים להחליף את הרכב ולהשתדרג בלי כאבי ראש וטרחה מיותרת? בואו להכיר את תנאי הטרייד אין של באדג'ט!
  מכירת רכב אינה עניין פשוט, וכך גם רכישה. ההתמקחות, ניסיונות ההונאה, רוכשים פוטנציאליים לא נחמדים… אבל כיום, כל זאת כבר לא הכרחי. יותר ויותר אנשים מעדיפים למכור את רכבם הפרטי באמצעות חברות מקצועיות, שיודעות למקסם עבורם את הרווח על הרכב שברשותם ומלוות אותם, מנגד, בכל הליך בחירת רכב יותר חדיש.

  טרייד אין בבאדג'ט

  לנו בחברת באדג'ט יכולת מכירת רכבים גבוהה המבוססת על ניסיון מצטבר של למעלה מ-30 שנה. בזכות הניסיון הרב והתשתית הענפה שעומדת לרשותנו, ביכולתנו לרכוש את הרכבים מלקוחות פרטיים במחירים גבוהים עד לגובה מחירון לוי יצחק, ובמקביל, עדיין להמשיך ולמכור בהנחות מפתיעות את הרכבים שברשותנו. אם לא די בכך, הרי שבכל פעם שאתם רוכשים רכב מבאדג'ט, תקבלו "התחייבות לרכישה חוזרת". כך תוכלו ליהנות מן הרכב החדש ומשקט נפשי.

  לפרטים נוספים על טרייד אין בבאדג'ט צרו עמנו קשר, או מלאו את פרטיכם בטופס המצורף מטה, ונציגינו ישובו אליכם בהקדם.   

 •  

  יונדאי (Hyundai) – איך הפכה החברה הקוריאנית לשם דבר בישראל?

   
  יונדאי החלה להיות מיובאת לארץ החל משנת 1994 על ידי חברת "כלמוביל" והמכוניות של יונדאי נחשבות פופולאריות מאוד בישראל - בשנים 2014 - 2011 נמכרו בארץ יותר מכוניות של יונדאי מכל מכונית אחרת.
   
   
   
 • חברת יונדאי (Hyundai) הוקמה בשנת 1967 בדרום קוריאה ומהר מאוד הפכה להיות לאחת מיצרניות הרכב הגדולות והמשפיעות בעולם. לאחר רכישת חלק ממניות המתחרה הקוריאנית Kia, הפכה יונדאי ליצרנית הרכב השלישית בגודלה בעולם, והיא מחזיקה במפעלי ייצור רכב ומרכזי פיתוח בארצות הברית, אירופה והמזרח הרחוק. למרות גילה הצעיר יחסית הפכה יונדאי למובילה בכל מה שקשור בפיתוח טכנולוגי, בטיחות הנוסעים והפחתת זיהום האוויר.

   

  דגמים פופולאריים של חברת יונדאי

  יונדאי מובילה עם מגוון דגמים, ממכוניות עירוניות קטנות ועד לרכבי שטח ומסחריות אשר זכו בפרסים בקטגוריות שונות ברחבי העולם. בין הדגמים הפופולאריים ניתן למצוא את Sonata , לדוגמא, אשר נבחר בסקר צרכנים כרכב השנה בארצות הברית בשנת 2012 וכדגם הבטיחותי ביותר בשנת 2014. דגם Santa-Fe, המוגדר כרכב קרוסאובר, זכה בשנת 2012 ובשנת 2016 בפרס הרכב הבטיחותי ביותר. דגם יונדאי אקסנט הוותיק, ואחד מהדגמים הפופולאריים של החברה, זכה מספר פעמים כרכב השנה במדינות כמו רוסיה וקנדה.

   

  יונדאי בישראל

  יונדאי החלה לייבא לארץ רכבים החל משנת 1994 על ידי חברת "כלמוביל" והמכוניות של יונדאי נחשבות פופולאריות מאוד בישראל - בשנים 2014 - 2011 נמכרו בארץ יותר מכוניות של יונדאי מכל מכונית אחרת.

  בין הדגמים הפופולאריים המיובאים לארץ ניתן למצוא את יונדאי i10, מכונית קומפקטית ועירונית ואחת הנמכרות יותר בחברה בישראל, ולצידה ניתן למצוא את רכב השטח והפנאי ה- Tucson, אשר בגרסתו החדשה נחשב לאחד הדגמים הבטיחותיים והמתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית, וכמובן את היונדאי Accent המשודרגת, שהיא אחת המכוניות המשפחתיות הפופולאריות ביותר בישראל.

  השנה, דגמי יונדאי 2021 כבר זורחים בארץ גולל בחברת באדג'ט, כאשר הפופולריים מביניהם הם יונדאי I20 , יונדאי  i25 ועוד.  ניתן למצוא את יונדאי I20   דגם החדש לשנת 2021 ואת  יונדאי  i25  החל משנת 2018 למכירה מיד ראשונה ושניה במצבים מצויינים.

  לרכבי יונדאי מיד ראשונה ושניה מכל הדגמים לחץ כאן.

  יונדאי i30 טורבו צבע כסוף

  יונדאי i30

   

  יונדאי מחויבת לחסכון ובטיחות

  מאז הקמתה יונדאי מכוונת תמיד להיות צעד אחד לפני המתחרות שלה ולשלב בין טכנולוגיות מתקדמות המעניקות לרכב ביצועים טובים יותר על הכביש ובטיחות לנוסעים, לבין שמירה על איכות הסביבה ומציאת פתרונות להפחתת הזיהום והצריכה בדלק. כבר ב- 1991 פיתחה יונדאי דגם ניסיוני המופעל על סוללה חשמלית, ובשנים האחרונות החלה לפתח גרסאות היברידיות, המשלבות בין מנוע חשמלי למנוע בנזין, עבור הדגמים הפופולאריים של החברה במטרה להביא לצמצום התלות בדלק וחסכון לצרכן.

   

  יונדאי i20 אליטה צבע אדום

  יונדאי i20

  אילו שיפורים נראה בעתיד?

  בעתיד נוכל לצפות לריענון של דגמי יונדאי הקלאסיים והפיכתם לרכבים חשמליים הניתנים לטעינה ביתית פשוטה, המספיקה לטווח נסיעה ארוך יותר. בנוסף, כל דגמי החברה צפויים לעבור שדרוג של מערכות הבטיחות על ידי הוספה של מערכת בלימה אוטומטית, מערכת זיהוי רכבים ועצמים על ידי מצלמות היקפיות, ומערכת התראות פנימיות לנהג, על מנת להבטיח נסיעה בטוחה, איכותיות ונעימה לכל הנהגים הבוחרים בחברה.

  כמו כן, יונדאי מתכננת שדרוג של מספר דגמים על ידי הפיכתם לדגמי פרמיום בסטנדרט גבוה יותר, המעניקים לנהג ולנוסעים חוויית נסיעה נוחה ואיכותית יותר. בין השיפורים שניתן לצפות בשנה הקרובה: שימוש במסכי לד, המשלבים רדיו ומערכות מולטימדיה במערכות ניווט, בקרת שליטה במיזוג האוויר ברכב, בדגש על המושב האחורי, ורמת גימור עיצובית גבוהה יותר תוך שימוש בחומרי גלם יוקרתיים לעיצוב פנים הרכב. בהחלט נדמה שיונדאי שומרת לא מעט הפתעות עבורנו לעתיד...

   

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  על רכבי רנו
  על רכבי פורד

  על רכבי מרצדס
 • יונדאי i10 מול קיה פיקנטו

  נכון לשנת 2019, שוק רכבי המיני מוסיף לכבוש את ישראל הודות למחירים האטרקטיביים ולביצועים המרשימים שרק הולכים ומשתפרים ככל שחולף הזמן. יחד עם זה, בגלל הגיוון הרב של מכוניות המיני הקיימות היום, ישראלים רבים מוצאים עצמם מתלבטים בשאלה – באיזה רכב מיני הכי כדאי לבחור? אם גם אתם נמנים עם רשימת המתלבטים, אנחנו כאן בכדי לנסות לעשות לכם סדר בעזרת סקירה השוואתית בין שתיים מכוכבות המיני הגדולות בישראל: היונדאי i10 והקיה פיקנטו.

  אופנת המיני

  אם תשאלו אנשים בארץ איזה סוג רכב הם הכי היו מעדיפים לקנות, אל תופתעו אם חלק גדול מהם ישיב: "מיני". עד לפני מספר שנים, כך מסתבר, לא הייתה קיימת בשוק הרכב הישראלי קטגוריה שנקראת "רכבי מיני". וכיום, הודות לשיטת המיסוי הירוק, שוק מכוניות המיני התפשט אצלנו כמו אש בשדה קוצים ויותר ויותר ישראלים בוחרים לרכוש רכבים מסוג זה. ולמה לא בעצם? הרי מדובר במכוניות בעלות ביצועים מעולים ורמת בטיחות גבוהה, וניתן לרכוש אותן כיום בתנאי מימון נוחים או במחירים אטרקטיביים במיוחד.

  נכון להיום, קיימת דילמה של ממש בקרב אלו המתעניינים ברכישת רכבי מיני: איך מבין כל הרכבים המצוינים האלה, אפשר לקבוע מה הוא הרכב שהכי כדאי לקנות?

  בכדי לעזור להם (ואולי גם לכם) להגיע להחלטה הנכספת, צמצמנו את האופציות להשוואה אחת וממוקדת בין שני רכבי מיני שזכו לפופולאריות רבה בישראל: היונדאי i10 וה-קיה פיקנטו. מוכנים? מתחילים!

  נתחיל בקיה פיקנטו

  את יריית הפתיחה שלנו נפתח דווקא בהלל לקיה פיקנטו, שזכתה בשנת 2013 בתואר "הרכב הנמכר בישראל". בשנה החולפת אגב, היא הגיעה לסוג הדגם השלישי הנמכר ביותר בארץ (לפני היונדאי i10 שהגיע למקום השביעי בלבד).

  מעל הכול, הקיה פיקנטו היא מסוג הרכבים האלה שקל מאוד להתאהב בהם. ניתן למצוא אותה כיום ברמת גימור מפתה במיוחד בגרסת ה-GT LINE הספורטיבית הכוללת פיצ'רים רבים וחשובים של בטיחות:
   

  • PDW-R: מערכת התראת מרחק חנייה (ממוקמת מאחור).
  • HAC: מערכת המסייעת לזינוק בעלייה בעת עמידה במדרון.
  • ESC: מערכת יציבות אלקטרונית.
  • TPMS: מערכת ייעודית המשמשת לניטור לחץ האוויר בצמיגים.

  לעומת הדגם המוצע באירופה הכולל מנוע טורבו קטן, דגם ה-GT המוצע בישראל מגיע עם מערכת ההנעה הרגילה של הפיקנטו. יחד עם זה, גם הדגם האירופאי וגם זה המוצע בישראל זוכים שניהם לאותם מאפייני עיצוב ייחודיים המושאלים מרכבי הדגל היוקרתיים של קיה: ה-GT ספורטאז' והסטינגר. מבחינת ביצועים, ה- GT Line מצוידת במנוע 1.25 ליטרים עם הספק של 84 כ"ס ויכולת האצה של 0-100 קמ"ש ב-12 שניות בלבד. בנוסף, היא מגיעה עם 7 כריות אוויר, מערכות ABS+EBD+BAS לבטיחות הבלמים (כולל מערכת לבלימת חירום עצמאית) ומערכת בקרת יציבות אלקטרונית. המחיר לחדשה? החל מ-83,000 ₪. תוכלו לבחור כמובן בדגמים אחרים כמו הקיה פיקנטו LX האוטומטית המגיעה בין היתר עם 6 כריות אוויר, מערכות בטיחות לבלמים EBD+ABS, מערכת בקרת יציבות לרכב (EPS) ובקרת משיכה. דגם זה, בדומה ל-GT ולדגמי פיקנטו אחרים, זכה ב-4 מתוך 5 כוכבים במבחני הריסוק האירופאים. המחיר לחדשה: החל מ-79,000 ₪.

  לחצו לבדיקת מחיר קיה פיקנטו מיד שניה

  ומה עם היונדאי i10?

  נספר תחילה כי השקתה של המיני השובבה הזו התחיל בארץ רק ב- 2014. במפרט החדש של 2019, ה-i10 ניצבת בגאווה כסופר קומפקטית מבחוץ, מרווחת להפליא מבפנים וכרכב המציע חוויית נהיגה מושלמת בסביבה האורבאנית. דגמי ה-i10 החדשים כוללים את ה-"Prime" וה-"Open sky" המוצעים במחיר בסיס של 80,000 ₪ (לרכב חדש), ואת דגם ה- "Inspire"שמחירו מתחיל ב-74,000 ₪ (לרכב חדש)

  לחצו לבדיקת מחיר יונדאי i10 מיד שניה

  שלושת הדגמים מגיעים עם מנוע 1248 סמ"ק (החל משנתון 2018, בשנתונים הקודמים המנוע הוא 1000 סמ"ק) בעל הספק מרבי של 87 כ"ס (טיפה מעל רכב ה-GT של קיה). בנוסף, הם מצוידים ב-6 כריות אוויר, מערכות ABS+EBDלבטיחות הבלמים, בקרת יציבות אלקטרונית ועיגוני ISOFIX. בדומה לדגמי הקיה פיקנטו, כל דגמי ה-i10 החדשים זכו אף הם ל-4 מתוך 5 כוכבים במבחני הריסוק האירופאים.

  אז מה בוחרים?

  רכבי היונדאי i10 והקיה פיקנטו נותנים שניהם פייט רציני ברמות הבטיחות והאיכות שהם מציגים. לכן, הדרך הטובה ביותר להחליט במי הכי כדאי לבחור, תהיה לקחת כל אחד מהם לנסיעת מבחן ולהרגיש את ההחלטה בלייב.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  מאזדה2 או קיה פיקנטו
  טויוטה יאריס או מאזדה 2
  יונדאי i20 או יונדאי i30
  רכבים היברידיים
  רכבי מיני מומלצים
  רכב עד 40,000 ש"ח

   

 • יונדאי i10 או קיה פיקנטו - השוואה

   
  יונדאי מול קיה
   
  אם גם אתם נמנים עם רשימת המתלבטים, אנחנו כאן בכדי לנסות לעשות לכם סדר בעזרת סקירה השוואתית בין שתיים מכוכבות המיני הגדולות בישראל: היונדאי i10 והקיה פיקנטו. היכנסו לכתבה>>
   
 • יונדאי i20 החדשה

  יונדאי i20
   
  הסופר מיני המצוינת מבית יונדאי מצוידת במנוע שלושה צילינדרים טורבו כפול, בעל נפח של 1000 סמ"ק שמספק 100 כוחות סוס. המנוע המתקדם אומנם לא גדול במיוחד – 1 ליטר אך הוא מקנה לרכב זריזות ומהירות
   
   
   
 • יונדאי i20 מול יונדאי i30 – השוואה

   
   
  יונדאי, אחת מיצרניות הרכב הטובות בעולם, מתהדרת ב-2 דגמים יוקרתיים – יונדאי i20 ויונדאי i30. המכוניות, מהנמכרות ביותר בשנים האחרונות. הן אמינות, מעוצבות למשעי ופופולריות מאד, וכמובן - שייכות למותג על. אז איך בכל זאת בוחרים בין השתיים? נפרט על כל אחת מהן בנפרד
   
   
   
 • יונדאי, אחת מיצרניות הרכב הטובות בעולם, מתהדרת ב-2 דגמים יוקרתיים – יונדאי i20 ויונדאי i30. המכוניות, מהנמכרות ביותר בשנים האחרונות. הן אמינות, מעוצבות למשעי ופופולריות מאד, וכמובן - שייכות למותג על. אז איך בכל זאת בוחרים בין השתיים? נפרט על כל אחת מהן בנפרד:

   

  יונדאי i20 חוות דעת


  יונדאי i20  החדשה (דגם 2021) משווקת בארץ עם נפח מנוע 1000 סמ"ק (100 כוחות סוס). יונדאי i20 היא הגרסא המשודרגת של היונדאי גטס עם קווי דימיון ליונדאי i10 – אך גדולה יותר ומחוטבת יותר. אורכה של המכונית הוא 4040 ס"מ ורוחבה הוא 1775 ס"מ. הגובה של היונדאי I20 הוא 1450 ס"מ, כשבסיס הגלגלים הוא 257 ס"מ. המשקל של היונדאי i20 הוא 1,130 ק"מ ומידות הצמידים הן 185/65-15. נפח תא המטען הוא 352 ליטר, ובקיפול המושבים יהיו לכם 1,017 ליטרים. בסך הכל, מדובר במכונית בעלת נפח וקיבולת, אם כי לא גדולת מימדים ועדיין שייכת למשפחת הסופר מיני של יונדאי.

  ביצועי הרכב  מבחינת ביצועיה של היונדאי i20, המהירות המירבית שלה היא 169 קמ"ש, כשזמן התאוצה ל-100 קמ"ש הוא 11.1 שניות. נתון טוב מאוד. צריכת הדלק, על פי נתוני היצרן, היא 17.5 ק"מ לליטר, ולאחר בדיקה בשטח, היונדאי i20 צורכת כ-10.5 ק"מ לליטר. ביחס לדגמים קודמים, היונדאי i20 גדולה יותר באופן בולט, וישנו ריווח בתא הנוסעים שגדל בעוד 9 ס"מ וגם בתא המטען, אך מבחינת הפלסטיקה בתא הנוסעים – איכות החומר איננה הכי גבוה שניתן למצוא בשוק, אם כי האבזור הוא עשיר, במיוחד עבור תג המחיר האטרקטיבי שלה. מבחינת איכות הנסיעה, היונדאי i20 מתפקדת נהדר בנסיעות מחוץ לעיר, אך יתכן כי בנסיעות עירוניות, ירגישו נוסעי המושב האחורי את המהמורות. החיסרון שיתכן ויפריע לרוכשים מסויימים הוא נפח המנוע וכוחות הסוס, בעיה שעשויה לבלוט בתאוצות ביניים, יותר מ-70 קמ"ש (יציאות לעקיפה), שם המנוע נאלץ לטפס לסל"ד גבוה. עם זאת, מבחינה בטיחותית, היונדאי i20 מיישרת קו עם המתחרות ומתנהגת כמו מכונית-על. היא מאובזרת ב-6 כריות אוויר, בקרת יציבות וציון של 5 כוכבים במבחני ריסוק.

  לגלריית רכבי יונדאי i20  לחצו

  יונדאי i30 חוות דעת


  יונדאי i30 –היא מכונית משפחתית והיא מוצעת בדגמי האצ'בק וסטיישן. מנועי היונדאי i30 בארץ בנפחי 1.6 ו – 2.0, משודכים לתיבות הילוכים אוטומט וידני (במנוע 2.0 ל'). העיצוב החיצוני של היונדאי i30 הוא מודרני ויוקרתי ותא הנוסעים מתאפיין במרווח פנימי ואיבזור המשרה אווירה הייטקית, גם כאן, במידה מרשימה לעומת תווית המחיר המצורפת לרכב. אורכה של המכונית הוא 403.5 ס"מ ורוחבה הוא 178.0 ס"מ. הגובה של היונדאי i30 הוא 147.0 ס"מ, כשבסיס הגלגלים הוא 265 ס"מ. המשקל של היונדאי i30 הוא 1,270 ק"מ ומידות הצמידים הן 205/55-16. נפח תא המטען הוא 378 ליטר, ובקיפול המושבים יהיו לכם 1,317 ליטרים.

   

  ביצועי הרכב


  מבחינת ביצועיה של היונדאי I30, המהירות המירבית שלה היא 195 קמ"ש, מה שמציב אותה כמכונית בעלת ביצועים טובים, כשזמן התאוצה ל-100 קמ"ש הוא 10.7 שניות, וגם זה נתון מעולה. צריכת הדלק, על פי נתוני היצרן, היא 14.9 ק"מ לליטר, ולאחר בדיקות מסוימות בשטח, נראה כי היונדאי I30 צורכת כ-11 ק"מ לליטר. היונדאי i30 sw סטיישן, דומה כמעט בכל לאחותה ההאצ'בקית, אך מוסיפה מרחב ותא מטען גדול יותר. מבחינה בטיחותית, היונדאי i30 מספקת את הנדרש ממנה. היא מאובזרת בבקרת זינוק בעליה, בקרת משיכה, מערכת לניטור לחצי אוויר בצמיגים, איתות בלימת חירום, בקרת שמירת מרחק, התראת פגיעה בהולכי רגל, מערכת מובילאיי למניעת תאונות כולל התראת סטייה מנתיב וזיהוי תמרורים. היא מאובזרת ב-6 כריות אוויר, בקרת יציבות וציון של 5 כוכבים במבחני ריסוק.

  לגלריית רכבי יונדאי i30 לחצו

   

  אז יונדאי i20 או יונדאי i30?


  יונדאי i30 מתאפיינת במרחב ומהירות, ואילו היונדאי i20 מציבה עצמה כמכונית סופר מיני משודרגת. היונדאי i30 תתאים למשפחות, שכן היא מרווחת יותר מהיונדאי i20, הן במרחב הפנימי והן בקיבולת תא המטען. היונדאיi20 לעומת זאת לא מומלצת למשפחות בהרכב מלא, כי הצפיפות במושבים האחוריים תהיה מורגשת. היא מתאימה לזוגות ולמשפחות עד 4 נפשות. העיצוב של היונדאי i30 הוא יוקרתי יותר, וגם מבחינת מהירות ותאוצה היא מספקת ביצועים טובים יותר משל היונדאי i20, אך, כמצופה, תג המחיר שלה גבוה יותר.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  מידע על רכבי יונדאי
  מידע על רכבי רנו

   

 • באדג'ט השכרת רכב ישראל - דומיקאר בע"מ 
  באדג'ט הינה חברה להשכרת רכב השלישית בגודלה בעולם. עם מעל 3200 תחנות ב-120 מדינות.

 •  באדג'ט החלה פעילותה בישראל בשנת 1981. לבאדג'ט ישראל  18 סניפים ברחבי הארץ מעפולה ועד אילת. לחברה צי כלי רכב ממגוון רחב וחדיש. לחברה סניף בשדה התעופה בן גוריון הפעיל 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה.החברה ממוקמת במרכז לוגיסטי גדול בקרית שדה התעופה המשקף את ההתמקדות שלה בשירות ללקוח. המתחם כולל את משרדי ההנהלה, מוסך גדול , תחנת דלק, ותחנת שטיפה. כמו כן כולל המתחם אולם תצוגה מפואר למכירת רכב.
    
  לחברה, פתרונות מגוונים בתחום מכירת רכב יד ראשונה, השכרת רכב בארץ ובחו"ל ללקוחות פרטיים ועסקיים, ליסינג פרטי וליסינג תפעולי במחירים אטקרקטיביים.

   לבאדג'ט שהקפידה לאורך כל שנות פעילותה לפתח תודעת שירות, על פיה עומד הלקוח וצרכיו במרכז החברה ושמירה על שיפור מתמיד-מאות לקוחות מרוצים במגזר העסקי,הפרטי, בליסינג התפעולי, בהשכרת הרכב ובמכירת הרכב.

   בוא גם אתה והצטרף ללקוחותינו המרוצים!
  2200* מכל טלפון 


   
   
   

 • באדג'ט השכרת רכב ישראל - דומיקאר בע"מ 
  באדג'ט הינה חברה להשכרת רכב השלישית בגודלה בעולם. עם מעל 3200 תחנות ב-120 מדינות.

 •  באדג'ט החלה פעילותה בישראל בשנת 1981. לבאדג'ט ישראל  18 סניפים ברחבי הארץ מעפולה ועד אילת. לחברה צי כלי רכב ממגוון רחב וחדיש. לחברה סניף בשדה התעופה בן גוריון הפעיל 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה.החברה ממוקמת במרכז לוגיסטי גדול בקרית שדה התעופה המשקף את ההתמקדות שלה בשירות ללקוח. המתחם כולל את משרדי ההנהלה, מוסך גדול , תחנת דלק, ותחנת שטיפה. כמו כן כולל המתחם אולם תצוגה מפואר למכירת רכב.
    
  לחברה, פתרונות מגוונים בתחום מכירת רכב יד ראשונה, השכרת רכב בארץ ובחו"ל ללקוחות פרטיים ועסקיים, ליסינג פרטי וליסינג תפעולי במחירים אטקרקטיביים.

   לבאדג'ט שהקפידה לאורך כל שנות פעילותה לפתח תודעת שירות, על פיה עומד הלקוח וצרכיו במרכז החברה ושמירה על שיפור מתמיד-מאות לקוחות מרוצים במגזר העסקי,הפרטי, בליסינג התפעולי, בהשכרת הרכב ובמכירת הרכב.

   בוא גם אתה והצטרף ללקוחותינו המרוצים!
  2200* מכל טלפון 


   
   
   

 • האם אני יכול להזמין רכב השכרה מדגם ויצרן ספציפי?
 • הזמנת רכב הינה מקטגוריה ולא מחייבת יצרן ודגם ספציפי אלא על פי המצוי בצי הרכב בעת איסוף הרכב.
 • טיפים וכתבות על השכרת רכב בחו"ל

 • טיפים להשכרת רכב

 • Vehicle Purchase Tips & Articles

 • טיפים וכתבות על מכירת רכב

 • מוצרי השכרת רכב

 • Budget Car Rental Products

 • לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לורם איפסום דולור סיט אמט, מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף

 • האם בעל כרטיס אשראי חייב להיות נוכח בסניף בזמן לקיחת הרכב?
 • כן, עפ"י נהלי חברות האשראי בביצוע עסקת אשראי חובה על בעל הכרטיס להיות נוכח במקום ולהזדהות ע"י תעודה מזהה.
 •  

  כתבה ב"ישראל היום" על שירות ה VIP של באדג'ט

  חברת באדג'ט יוצאת לראשונה בישראל עם שירות חדש לשוכרי הרכב הנוחתים או הממריאים בנמל התעופה בן-גוריון. השירות החדש יזרז ויקל משמעותית את המעבר בתחנות השונות של נמל התעופה, יאיץ את ההתנהלות בעת השכרת הרכב וימנע טרחה ומאמץ מיותר של השוכרים.
   

  לקריאה על הכתבה

   
 • הכותרות על השירות החדש שלנו – באדג'ט VIP – כבר בעיתון "ישראל היום":


  חברת באדג'ט יוצאת לראשונה בישראל עם שירות חדש לשוכרי הרכב הנוחתים או הממריאים בנמל התעופה בן-גוריון. השירות החדש יזרז ויקל משמעותית את המעבר בתחנות השונות של נמל התעופה, יאיץ את ההתנהלות בעת השכרת הרכב וימנע טרחה ומאמץ מיותר של השוכרים.

  מדובר בשירות שמאושר על ידי רשות שדות התעופה בשיתוף חברת Aero Handling המעניקה שירותים בנמל התעופה.


  השירות, המוצע בכניסה לארץ או ביציאה ממנה, עולה 190 דולר, עד שישה אנשים. כך, למשל, השלבים בשירות בכניסה לארץ כוללים מפגש עם נציג VIP באזור המטוס, מעבר בתור VIP במשטרת הגבולות, סיוע באיסוף הכבודה, ליווי לתור VIP בדלפקי באדג'ט וקבלת רכב בהליך מזורז.
  השירות מתאים גם למשפחות עם ילדים, לתיירים וללקוחות אשר מתקשים בהתנהלות בנמל התעופה. השירות אינו מחייב השכרת רכב יוקרתי, והלקוח יכול לשכור כל סוג רכב שבו יהיה מעוניין.


  ללקוחות באדג'ט אשר אינם משתמשים בשירות ה VIP בתוך נמל התעופה, הושק שירות נוסף של הסעת VIP מאזור החזרת הרכב, מטרמינל 1 לטרמינל 3, בעלות של 15 דולר.


  לדברי אריק זילבר, סמנכ"ל השיווק והשכרות הרכב בבאדג'ט: "ההתנהלות והשכרת הרכב בנתב"ג מסובכות וצורכות זמן רב. בסקרים בעולם עלה שהציבור מתקשה מאד בהחזרת רכבים בשדות תעופה בגלל הגודל ולחץ הזמן. זמן שווה כסף, ואנו מציעים ללקוחות אפשרות לחיסכון משמעותי בזמן במהלך היציאה או ההגעה לארץ, לצד נוחות מקסימלית בשירות".

   

  באדג'ט בישראל היום

   

  הכתבה נמצאת גם באתר ias

   

 •  
  בעמוד זה יעלו כתבות והמלצות בנושאי ליסינג פרטי, כל מה שרציתם לדעת על תהליך רכישת רכב מליסינג, על האם ליסינג פרטי משתלם ומדוע, ועוד ועוד...
 • לקוחות יקרים,

  צירפנו לשימושכם לוח שנה של חגי ישראל.
  אנו מקוים שתוכלו להסתייע בו לתכנון חופשתכם והשכרת הרכב שלכם.
  לידיעתכם, בערבי חג סניפנו, למעט סניף נתב"ג, נותנים מענה ושירות ללקוחות במתכונת ימי שישי (ו'). בימי חג סניפנו סגורים, למעט סניף נתב"ג הפועל במתכונת 24/7 (למעט יום הכיפורים).

  בברכת נסיעה טובה
  צוות באדג'ט


  לחץ לצפייה
 • לחברת השכרת רכב דרושים דיילי השכרה לסניפנו בארץ

 • תיאור

  לחברת באדג’ט השכרת רכב וליסינג דרושים דיילי השכרה לסניפינו בארץ.
  התפקיד כולל:
  מתן שירות פרונטלי ללקוחות ההשכרה והליסינג
  מתן הצעות מחיר ועריכת חוזי השכרה
  מענה טלפוני, מכירת מוצרים נלווים ועוד
  העבודה במשרה מלאה א-ו + שעות נוספות
  סניפים : גלילות ,נתניה , ראשון לציון, אייר פורט סיטי ועפולה

   

  דרישות

  בעל/ת תודעת שירות גבוה
  ניסיון בשירות לקוחות
  יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
  אנגלית ברמה טובה- יתרון
  רישיון נהיגה בתוקף
  ניסיון בתחום השכרת הרכב/ליסינג – יתרון
  * המשרה פונה לנשים וגברים כאחד

 • כולם רוצים היום לקנות רכב חדש ,פחות טיפולים ותקלות וכמובן אין כמו הרגע שבו נכנסים לרכב ומריחים את הריח החדש ופשוט רוצים לקרוע את הניילונים.
 • אבל מה לעשות שלא תמיד יש מספיק כסף? אז מסתבר שלא צריך!! כי היום ניתן להגשים את החלום ולרכוש רכב חדש מבלי להיכנס להוצאות מיותרות.  במסלול הליסינג הפרטי של באדג'ט ניתן לשלם היום סכום התחלתי כמקדמה (גם באמצעות טרייד אין) ואת היתר בתשלומים נוחים. בסוף תקופת התשלומים ישנה אפשרות ללקוח לרכוש את הרכב או לשדרג לרכב חדש בעסקה חדשה.

 • כולם רוצים היום לקנות רכב חדש ,פחות טיפולים ותקלות וכמובן אין כמו הרגע שבו נכנסים לרכב ומריחים את הריח החדש ופשוט רוצים לקרוע את הניילונים. אבל מה לעשות שלא תמיד יש מספיק כסף? אז מסתבר שלא צריך!! כי היום ניתן להגשים את החלום ולרכוש רכב חדש מבלי להיכנס להוצאות מיותרות.  במסלול הליסינג הפרטי של באדג'ט ניתן לשלם היום סכום התחלתי כמקדמה (גם באמצעות טרייד אין) ואת היתר בתשלומים נוחים. בסוף תקופת התשלומים ישנה אפשרות ללקוח לרכוש את הרכב או לשדרג לרכב חדש בעסקה חדשה.
 • כיום רכישת רכב חדש יכולה להיות משימה מאתגרת מאוד.
  העלויות גבוהות, הגזירות הכלכליות החדשות שמעלות באופן משמעותי את מחירי הרכבים הופכות את המשימה לבלתי אפשרית.
  מעטים האנשים אשר מסוגלים לעמוד בהוצאות הרבות הכרוכות ברכישת רכב חדש.
  ניתן לרכוש רכב מיד שנייה, אך גם קיימת האפשרות של ליסינג פרטי. אנחנו בחברת באדג'ט מאפשרים לכם לא לוותר על האפשרות להשיג רכב חדש ומציעים לכם ,הלקוחות הפרטיים, שירות ליסינג פרטי שמאפשר לכל אחד קניית רכב חדש בתקציב שמתאים לכיסו.

  לא חובה להוציא סכומים גבוהים

  ליסינג פרטי מאפשר לכל אחד לנסוע ברכב חדש עם הניילונים. הרעיון הוא פשוט: משלמים לחברה מקדמה שנעה בין 15% ל-50% ואת יתר העלות של הרכב משלמים עד לתקופה של 48 חודשים. כל חודש משלמים כמה מאות שקלים על הרכב ובכל שלב ניתן לסיים את ההתקשרות בלי לשלם קנסות יציאה.
  בנוסף, ליסינג פרטי מאפשר לכם בסיום התקופה לרכוש את הרכב במחיר מופחת יותר, או לחילופין לעשות טרייד אין ולקבל מקדמה עבור הרכב הבא ובכך בעצם תוכלו לקחת לעצמכם רכב חדש יותר ולהמשיך את ההתקשרות עם החברה.
  בבאדג'ט אנחנו מתחייבים להעניק לכם את חווית הליסינג הפרטי הטובה ביותר.

  חבילת שירות כוללת

  באדג'ט הינה חברת ליסינג בעלת מוניטין בינלאומי העומדת בסטנדרטים קפדניים ונותנת לכל הלקוחות שלה את המענה הטוב ביותר.
  אנחנו בבאדג'ט מאפשרים ללקוחות השונים לקבל רכב בשיטת ליסינג פרטי כאשר אנחנו מציעים למגוון רכבים חדשים שקיימים בשוק.

  לאלו  הדואגים מנושא אחזקת הרכב ומנושא אחזקת הביטוח, אנחנו מציעים חבילת שירות כוללת במסגרת התוכנית של ליסינג פרטי במסגרתה הלקוחות לא משלמים על הוצאות הרכב, אצלנו בבאדג'ט דואגים לכל הפרטים בשביל שאתם תוכלו לנסוע ברכב בראש שקט לגמרי.

 • האם ניתן לבצע ליסינג פרטי על כל סוגי הרכבים ?
   
 • "באדג'ט הינה בין החברות הוותיקות בענף הרכב עם קשרים ענפים מול כל היבואנים. ניתן לבחור את הרכב הרצוי ובתנאי שהרכב מיובא לארץ ביבוא סדיר"

 • ליסינג פרטי בבאדג'ט

   
  כיום רכישת רכב חדש יכולה להיות משימה מאתגרת מאוד.
  העלויות גבוהות, הגזירות הכלכליות החדשות שמעלות באופן משמעותי את מחירי הרכבים הופכות את המשימה לבלתי אפשרית.
  מעטים האנשים אשר מסוגלים לעמוד בהוצאות הרבות הכרוכות ברכישת רכב חדש.
   
  ניתן לרכוש רכב מיד שנייה, אך גם קיימת האפשרות של ליסינג פרטי. אנחנו בחברת באדג'ט מאפשרים לכם לא לוותר על האפשרות להשיג רכב חדש ומציעים לכם ,הלקוחות הפרטיים, שירות ליסינג פרטי שמאפשר לכל אחד קניית רכב חדש בתקציב שמתאים לכיסו.
   
   

  מה זה ליסינג פרטי?

   
  כולם רוצים היום לנסוע ברכב חדש ,להפחית את כמות הטיפולים והתקלות וכמובן להנות מהרגע בו נכנסים לרכב ומריחים את הריח החדש של הניילונים. אבל מה לעשות שלא תמיד יש מספיק כסף ? אז מסתבר שלא צריך! כי היום ניתן להגשים את החלום ולנסוע ברכב חדש מבלי להכנס להוצאות מיותרות.
   
  מסלול הליסינג הפרטי של באדג'ט מאפשר לכם לשלם סכום התחלתי כמקדמה ואת היתר בתשלומים נוחים. בסוף תקופת התשלומים ישנה אפשרות ללקוח לרכוש את הרכב או לשדרג לרכב חדש בעסקה חדשה.
   
  ליסינג פרטי מאפשר לכל אחד לנסוע ברכב חדש עם הניילונים. הרעיון הוא פשוט: משלמים לחברה מקדמה, במקרה של באדג'ט המקדמה נעה בין 7,500 ל 11,900 ש"ח (תלוי בסוג ובעלות הרכב), והעסקה הינה ל 36 חודשים. כל חודש משלמים על הרכב מחיר חודשי החל מ 1250 ש"ח כולל מע"מ, רישוי, ביטוח וטיפולים, שעשוי להשתנות מעת לעת ובהתאם לתנאי ההסכם תוכלו לסיים את ההתקשרותבכל מועד.
   
  בנוסף, ליסינג פרטי מאפשר לכם בסיום התקופה לרכוש את הרכב במחיר מופחת יותר ולקבל מקדמה עבור הרכב הבא וכך תוכלו לקחת לעצמכם רכב חדש יותר ולהמשיך את ההתקשרות עם החברה.

  בבאדג'ט אנחנו מתחייבים להעניק לכם את חווית הליסינג הפרטי הטובה ביותר.
   

  חבילת שירות

  באדג'ט הינה חברת ליסינג בעלת מוניטין בינלאומי העומדת בסטנדרטים קפדניים ונותנת לכל הלקוחות שלה את המענה הטוב ביותר.
  אנחנו בבאדג'ט מאפשרים ללקוחות השונים לקבל רכב בשיטת ליסינג פרטי כאשר אנחנו מציעים למגוון רכבים חדשים שקיימים בשוק.

  לאלו  הדואגים מנושא אחזקת הרכב ומנושא אחזקת הביטוח, אנחנו מציעים חבילת שירות כוללת במסגרת התוכנית של ליסינג פרטי במסגרתה הלקוחות לא משלמים על הוצאות הרכב, אצלנו בבאדג'ט דואגים לכל הפרטים בשביל שאתם תוכלו לנסוע ברכב בראש שקט לגמרי.

   

  למי מתאים ליסינג פרטי?

  כל מי שמעוניין לקבל רכב חדש, אך לא יכול להרשות לעצמו לרכוש רכב, שלרוב דורש סכום כסף שלא לכולנו יש.

  כל מי שמעוניין להתחדש ברכב כל כמה שנים מבלי להתעסק באיבוד ערך הרכב.

  שיטת הליסינג הפרטי של באדג'ט פותרת את בעיית המחיר ובעיית ירידת הערך.

   

  ליסינג או רכב יד שניה?

  אם עד אתמול הייתם משלמים תשלום חודשי ונסעתם ברכב משומש, היום בגין אותו סכום אתם יכולים לנסוע ברכב חדש.

  חשוב לזכור שרכב הוא הוצאה. ברגע שרכשנו אותו, הוא מתחיל לאבד מערכו.

  מהו סכום ירידת הערך של רכב? סכום הקניה של הרכב פחות סכום המכירה של אותו הרכב. התשלום החודשי או תשלום הליסינג הוא אותו תשלום של ירידת הערך.

  בנוסף, להבדיל מקניית רכב יד שניה, לרכב חדש יש פחות אחזקה, פחות תקלות, הוא חסכוני יותר בדלק ויש אחריות מלאה של היבואן.


   

  מה קורה בסוף תקופת הליסינג?

  בסוף התקופה יש לכם שתי אופציות:

  1. לרכוש את הרכב בהנחה מיוחדת

  2. להתקדם לרכב חדש בעסקה חדשה ואז הסכום שיתקבל בגין הטרייד אין של הרכב הקודם ישמש כמקדמה לרכב הבא. בצורה זו, אפשר פשוט להחליף רכבים ובכל פעם להתקדם לרכב חדש יותר ומשוכלל יותר.

   

  לדוגמא

  נניח שיש לכם 40,000 ₪ שחסכתם וחשבתם לרכוש רכב משומש. לאחר עיון קצר במחירון תגלו שבמחיר כזה תוכלו לרכוש רכב קטן או רכב משפחתי משנתונים קודמים.

  בשיטת הליסינג הפרטי תוכלו לשים כמקדמה את הסכום הזה ולהתחיל לנסוע עם יונדאי אלנטרה החדשה שעלותה 133,500 ₪, למשך תקופה של עד 36 חודשים, כאשר בכל חודש יהיה תשלום של 1700 ₪, ובסוף התקופה, תוכלו להחליט אם לרכוש את הרכב עם הנחה מאיתנו או להתקדם לרכב הבא.

  בצורה זו לא צריך להתעסק במכירת הרכב, בלי כאב ראש, פשוט וקל!


   

  יתרונות ליסינג פרטי בבאדג'ט


  באדג'ט הינה חברה בינלאומית ותיקה בעלת איתנות פיננסית מוכחת.
  מקדמה ראשונית נמוכה, תן יותר- שלם פחות.
  תשלומים נוחים לכל תקופה עד 36 חודשים לפי בחירת הלקוח.
   
   

  מושגים חשובים בעולם הליסינג:

   
  ליסינג פרטי:
  עסקת ליסינג המיועדת למגזר הפרטי בתנאים דומים לאלה שניתנת למגזר העסקי.

  מקדמה:
  תשלום מראש לביצוע עסקת הליסינג. ככל שתשלום המקדמה גבוה יותר , כל התשלומים החודשיים יהיו נמוכים יותר.

  תשלום חודשי:
  תשלום חודש הנקבע בתחילת העסקה לתקופה ידועה מראש. תשלום זה נגבה באמצעות הוראת קבע.

  אופציית רכישה:
  הסכום שעל הלקוח לשלם בסוף התקופה על מנת לממש את רכישת הרכב ולהעבירו לבעלותו. סכום זה יכול להופיע בש"ח או % ממחירון לוי יצחק.

  דמי הקמה:
  סכום כסף הנגבה עבור כיסוי הוצאות עריכת החוזה ומסמכיו.

  אגרת רישוי:
  אגרת הרישוי לרכב משולמת ישירות למדינה. גובה האגרה משתנה בהתאם לסוג הרכב.

  אחריות יבואן:
  אחריות שניתנת ע"י יבואן הרכב, בדרך כלל לשלוש שנים או 100,000 ק"מ.

  חבילה תפעולית:
  חבילה המצורפת לעסקת הליסינג הפרטי הכוללת רכיבי ביטוח וטיפולים.

   
 • ליסינג פרטי זה סוג של שינוי תפיסה. בגלל צורת התשלום כבר לא צריך לחסוך שנים על שנים רק כדי לרכוש רכב משומש, אלא אפשר לקבל אחד חדש בלי לקרוע את הכיס. אז כמה עולה ליסינג פרטי ואיך בכלל עושים את זה?
  ליסינג היה פעם נחלת ציי רכבים וחברות בלבד. היום המצב אחר וגם אנשים פרטיים יכולים להגיע לרכב חדש בלי לשלם את המחיר המלא עבורו ברכישה. אבל זה לא היתרון היחיד של ליסינג פרטי. אחד היתרונות הגדולים ביותר הוא שינוי התפיסה, כבר לא צריך להיות מוטרדים מירידת ערך הרכב, כחלק מעלות הליסינג אפשר לרכוש חבילה משלימה שגם תדאג לנושאים כמו תשלום לחברות הביטוח, אגרת רישיון רכב ואפילו תדאג להכניס את הרכב לטיפולים שוטפים על חשבונה.
  השוני הגדול ביותר הוא האפשרות להחליף מדי כמה שנים את הרכב לרכב חדש יותר בהוצאה מינימלית.

   

  רוצים את השורה התחתונה – כמה עולה ליסינג פרטי? גללו לפסקה האחרונה לקבלת דוגמאות.

   

   

  כדי להבין את המחיר, בואו ניסע אחורה בזמן

  הצורך ברכבי חברה נולד עוד הרבה לפני שחברות גדולות ומצליחות הבינו שאחד מהתנאים הכי טובים לעובדים שלהם הוא רכב. עוד בימים בהם לא היתה ברירה אלא לרכוש רכב עבור מקצועות שדרשו תזוזה ממקום למקום, כך שלחברות נוצר צי רכבי חברה. עם הזמן החברות הבינו שלא פשוט ולא משתלם להחזיק רכבים משלהן, אז מה הן עשו? החזיקו חברות שההתמחות שלהן הייתה אחזקת צי רכבים ונתנו להן לשבור את הראש: חברות הליסינג עשו את ניהול המשא ומתן מול יבואני הרכב, קנו את הרכבים המשתלמים לחברה, בדקו והשוו מחירי ביטוח, דאגו להכניס את הרכב לטיפולים שוטפים ואפילו דאגו למכור את הרכב כאשר הרכב הוחלף.

  מבחינת העובד, רכב חברה היה פתרון מצוין: רכב לשימוש פרטי, עם הרבה פחות כאבי ראש ואפילו הבטחה של נסיעה ברכב חדש כאשר רכבי חברה הוחלפו אחת לשלוש שנים לערך. מאז זרמו הרבה מים בירקון ושינוי המיסוי לגבי אותם "רכבי חברה" הפך אותם ללא כדאיים כלכלית. הבעיה הייתה שלהשיג את המימון לרכב פרטי חדש... לא היה פשוט בכלל. חברות הליסינג חשבו ומצאו פתרון ראוי – ליסינג פרטי, ליסינג, אבל כזה שמיועד לאנשים פרטיים ולא לחברות.

  ליסינג פרטי מחירים
  photo created by freepik

  איך נחשב כמה עולה ליסינג? תלוי בנתיב בו בחרתם: 

  לליסינג פרטי יש שני נתיבים שצריך לבחור בינם לקראת סוף התהליך: רכישת רכב (ליסינג מימוני) או שימוש ברכב (ליסינג פרטי). כשהמטרה היא רכישת רכב חדש, ליסינג מימוני הוא למעשה עזרה במימון הרכב. במקום לשלם 100% ממחיר הרכב בזמן הקנייה, משלמים חלק קטן בהרבה, בין 15%-50%. חלק נוסף ממחיר הרכב משולם בתשלומים חודשיים נוחים לתקופה של עד 36 חודשים, ובסוף התקופה, הלקוח משלם את יתרת הסכום והרכב שלו.
  כשהמטרה היא שימוש ברכב, תחילת התהליך זהה: תשלום מקדמה ותשלומים חודשיים נוחים אך בסוף התהליך, במקום לשלם את יתרת מחיר הרכב, בוחרים האם להמשיך לרכב חדש בתמורה למקדמה חדשה, או שמא משיבים את הרכב הנוכחי בתום העסקה לחברת הליסינג.
   

  ליסינג פרטי – דוגמאות ומחירים

  היתרון הגדול של עסקאות ליסינג פרטי הוא הגמישות: איזה רכב שתרצו, גודל המקדמה גמיש ומשך תקופת התשלומים גם היא גמישה. מחיר אופציית הרכישה בסוף התהליך ידועה כבר בהתחלה ובכל מקרה לא צריך להחליט האם לממש אותה עד לסוף התקופה.
   
  כדי להדגים מה המחיר הדרוש, ניקח דוגמא מאד כללית -
  נתבונן בשני מסלולים לעסקת ליסינג פרטי לרכב שמחירו הוא 120,000 ₪. במסלול אחד, יש לכם אפשרות לשלם מקדמה גדולה יותר – נאמר 35% כלומר: 42,000 ₪. התקופה שנבחרה: 36 חודשים. גובה התשלום החודשי: 1778 ₪ כאשר אופציית הרכישה בסיום התהליך עומדת על 20,000 ₪. עסקה נוספת עבור אותו הרכב יכולה להראות שונה מאד: מקדמה בגובה 15% מסכום הרכב – 18,000 ₪, אופציית רכישה: 25,000 לתקופה של שלוש שנים עם תשלום חודשי של 2306 ₪.
  דוגמה נוספת: רכב שעלותו 59,490 ₪, מקדמה של 20% בגובה: 11,898 ₪ תשלום חודשי לתקופה של 36 חודשים: 966 ₪ עם אופציית רכישה בסיום התקופה בסך: 17,847 ₪.
   
  תרצו לקבל עוד מידע ונתונים? השאירו פרטים בטופס ואחד מנציגי באדג'ט יחזור אליכם בהקדם.
   

  כתבות רלוונטיות בנושא:

   

 •  
 • מחלקת הליסינג של באדג'ט מציעה לכם מגוון אפשרויות של ליסינג תפעולי לתקופות שונות של עד 36 חודשים או 48 חודשים.
 • בבאדג'ט המחויבות האישית למתן שירותי הליסינג ללקוח מתחילה במנכ"ל החברה ומסתיימת באחרון העובדים.באדג'ט צמחה והתקדמה, תוך כדי דיאלוג מתמיד עם לקוחותיה ולפיכך חלק ניכר מהפתרונות של החברה נולד מהממשק היום יומי עם לקוחות החברה.

  בחברת באדג'ט אנו שוקדים על הבנת צורכי הלקוח ומתן מענה לצרכים האמיתיים בגישה איכות ושירות במיוחד אם זה ליסינג תפעולי וליסינג פרטי.חברת באדג'ט מקפידה לאורך כל שנות פעילותה לפתח תודעת שירות על פיה עומד הלקוח וצרכיו במרכז החברה ולראיה לכך מאות לקוחות מרוצים שעובדים עם באדג'ט.

 • כשנשאלו חברות גדולות במשק מדוע עברו לליסינג תפעולי בבאדג'ט תשובתם היתה ברורה- בגלל השירות.
  לאחר למעלה מ-30 שנות פעילות בישראל, באדג'ט מעניקה ללקוח העסקי את השקט הנפשי באמצעות פריסה רחבה של נקודות שירות מעפולה בצפון ועד אילת בדרום, מעמידה לרשותו שנים של נסיון והענקת שירות בסטנדרטים בינלאומיים.
  בליסינג התפעולי של באדג'ט איש המכירות יישב איתך ויציע לך רכב חדש ומאובזר שיירכש במיוחד עבורך כשהוא מותאם לצרכיך ולהעדפות הארגון שלך. גם תקופת הליסינג תהיה קצובה מראש ותאפשר לך לתכנן את ההוצאה החודשית הקבועה.
  בליסינג התפעולי של באדג'ט תיהנה מלויי אישי ושירות מהיר, אנחנו מאמינים ביכולת להעניק שירות לכל לקוח קטן כגדול
  ולהינות מיחס אישי ותגובה מהירה.
  בליסינג התפעולי של באדג'ט אתה מקבל את הכל בחבילה אחת, החל מכיסוי ביטוחי מלא, חובה ומקיף וכלה ברישוי שנתי, אגרות רישוי ורדיו. אנחנו מספקים אחזקה שוטפת לרכב, האחזקה כוללת תיקונים, וטיפולים שוטפים על פי הוראות היצרן.
  בתחילת העסקה נספק לך רכב גישור עד לקבלת הרכב החדש. ואם חלילה נזקקת לשירותי שינוע בכל רחבי הארץ, הכוננים שלנו יגיעו אליך בכל שעה. בעת הצורך נספק לך רכב חליפי ברמה של הרכב בו אתה נוסע, ואם צריך נפעיל גם את שירותי הדרך והגרירה.
  בכל מקרה תוכל לפנות למוקד החירום שלנו הפעיל 24 שעות ביממה ולו תוכל לדווח על כל תקלה או בעיה.
  אז אם אתה מחפש ליסינג תפעולי בראש שקט, עם ליווי אישי, מחירים אטרקטיביים, ועסקה המותאמת לצרכיך חייג עכשיו *2200
  ומנהל תיק לקוחות של באדג'ט יצור עמך קשר בהקדם.

  אנשי עסקים

 • חברת באדג'ט היא מהמובילות בשוק לאספקת שירותי ליסינג תפעולי, עם מוניטין איכותי הן בארץ והן בחו"ל. אנו מספקים מדי שנה אלפי רכבים במסגרת הסכמי ליסינג לחברות המובילות בארץ.
  המחויבות האישית למתן שירותי הליסינג ללקוח מתחילה במנכ"ל החברה ומסתיימת באחרון העובדים. אנו שוקדים על הבנת צורכי הלקוח ומתן מענה לצרכים האמיתיים, בדגש על איכות ותודעת שירות מיוחדים של עולמות הליסינג התפעולי והליסינג הפרטי.

   אנו בבאדג'ט דואגים ללוות אותכם הלקוחות בכל התהליך ולהיות קשובים לצרכיכם, ובאמצעות דיאלוג יום יומי ושוטף לפתור יחד איתכם כל בעיה שעלולה לצוץ.
   

  מהו ליסינג תפעולי?

  הליסינג התפעולי אופייני לרוב לעסקים המעוניינים לתת לעובדיהם רכבים צמודים לתקופה המוחלטת מראש. הרכבים נשארים בבעלות חברת הליסינג והיא דואגת לתחזוקתם לאורך התקופה שנקבעה ועל פי ההסכם שנחתם בין הצדדים.
  בתום התקופה באדגט תשמח להעמיד לרשות הלקוח מגוון רחב של הצעות למסלולי ליסינג ודגמי רכבים שונים.
   
  מידע כללי נוסף על ליסינג תפעולי תוכלו למצוא בעמוד מידע וטיפים על ליסינג תפעולי
   

  יתרונות הליסינג התפעולי בבאדג'ט

  כשנשאלו חברות גדולות במשק מדוע עברו לליסינג תפעולי בבאדג'ט תשובתם היתה ברורה- בגלל השירות.
   
  • ותק - לבאדג'ט למעלה מ-30 שנות פעילות בישראל
  • נקודות שירות - באדג'ט מעניקה ללקוח העסקי את השקט הנפשי באמצעות פריסה רחבה של נקודות שירות מעפולה בצפון ועד אילת בדרום, מעמידה לרשותכם שנים של נסיון והענקת שירות בסטנדרטים בינלאומיים.
  • מקצועיות - בליסינג התפעולי של באדג'ט איש המכירות יקשיב לצרכיכם ויתאים לכם רכב חדש ומאובזר שיירכש במיוחד עבורם ולפי העדפות הארגון שלכם.
  • תכנון - תקופת הליסינג תהיה קצובה מראש ותאפשר לכם לתכנן את ההוצאה החודשית הקבועה.
  • ליווי אישי ושירות מהיר - בליסינג התפעולי של באדג'ט תיהנו מלויי אישי ושירות מהיר. אנחנו מאמינים ביכולת להעניק שירות לכל לקוח קטן כגדול ומבינים את הצורך והרצון להינות מיחס אישי ותגובה מהירה.
  • הכל בחבילה אחת - בליסינג התפעולי של באדג'ט תקבלו את הכל בחבילה אחת, החל מכיסוי ביטוחי מלא, חובה ומקיף וכלה ברישוי שנתי, אגרות רישוי ורדיו.
  • אחזקה - אנו מספקים אחזקה שוטפת לרכב, האחזקה כוללת תיקונים, וטיפולים שוטפים על פי הוראות היצרן.
  • תקלות/בעיות - בתחילת העסקה נספק לכם רכב גישור עד לקבלת הרכב החדש. ואם חלילה נזקקתם לשירותי שינוע בכל רחבי הארץ, הכוננים שלנו יגיעו אליכם בכל שעה. בעת הצורך נספק לכם רכב חליפי ברמה של הרכב בו אתם נוסעים, ואם צריך נפעיל גם את שירותי הדרך והגרירה.
  • מוקד חירום - בכל מצב תוכלו לפנות למוקד החירום שלנו הפעיל 24 שעות ביממה ולדווח על כל תקלה או בעיה.

   

  אם אתם מחפשים ליסינג תפעולי בראש שקט, עם ליווי אישי, מחירים אטרקטיביים, ועסקה המותאמת לצרכיכם השאירו פרטים ומנהל תיק הלקוחות של באדג'ט יצור עמכם קשר בהקדם.

   

 • להלן מספר מסלולי ליסינג של חברת באדג'ט :


  יתרונות ליסינג תפעולי בחברת באדג'ט:

  • חסכון בהוצאות ובזמן
  • הוצאות קבועות ללא כל "הפתעות" ותשלומים לא צפויים
  • חסכון בעלויות עקיפות (מנהלה, זמן עובדים ועוד)
  • יתרונות מיסוי
  • תזרים מזומנים אחיד וקבוע
  • ניכוי המאזן מסעיפי פחת והון
  • הפניית תקציבים לתחומים מיצרי הכנסה
  • שירות מקצועי ומנהל לקוח אישי
  • מוקד טלפוני 24 שעות ביממה
  • תחזוקה שוטפת, בפריסה ארצית מלאה
  • שירות נהגים
  • כיסוי ביטוחי
  • רכב חלופי
  • אבזור מתקדם
  ליסינג פרטי - כולם רוצים היום לקנות רכב חדש ,פחות טיפולים ותקלות וכמובן אין כמו הרגע שבו נכנסים לרכב ומריחים את הריח החדש ופשוט רוצים לקרוע את הניילונים. אבל מה לעשות שלא תמיד יש מספיק כסף ? אז מסתבר שלא צריך!! כי היום ניתן להגשים את החלום ולרכוש רכב חדש מבלי לשלם הרבה. במסלול הליסינג הפרטי של באדג'ט ניתן לשלם כיום סכום התחלתי כמקדמה ( גם באמצעות טרייד אין) ואת היתר בתשלומים נוחים. בסוף תקופת התשלומים ישנה אפשרות ללקוח לרכוש את הרכב או לשדרג לרכב חדש בעסקה חדשה


  יתרונות ליסינג פרטי בבאדג'ט

  • באדג'ט הינה חברה בינלאומית ותיקה בעלת איתנות פיננסית מוכחת.
  • גובה המקדמה מראש יכול לנוע בין 15% -50% משווי הרכב לפי בחירת הלקוח.
  • תשלומים נוחים לכל תקופה עד 48 חודשים לפי בחירת הלקוח.
  • ניתן להחזיר את הרכב בכל שלב ללא קנסות יציאה.
  • ניתן לבצע מימון גם לרכבים מיד שניה.


 •  

  למה כדאי להשכיר רכב לחודש ימים?

  השכרת רכב לחודש ימים

  אחזקת רכב באופן שוטף יכולה להיות עניין יקר ולעיתים לא משתלם, במיוחד כאשר אתם לא זקוקים לרכב באופן יומיומי. במצב כזה משתלם להשכיר רכב לזמן מוקצב.  אז מהם היתרונות של השכרת רכב לתקופה קצובה, מה העלות ואיפה הכי כדאי לעשות את זה?
   

  לכתבה המלאה על השכרת רכב לחודש

   
 • אחזקת רכב באופן שוטף יכולה להיות עניין יקר ולעיתים לא משתלם, במיוחד כאשר אתם לא זקוקים לרכב באופן יומיומי; דלק, טיפולים, תיקונים ובירוקרטיה, כל אלה גוזלים זמן יקר וכסף יקר עוד יותר. על מנת להימנע מהגזרות הכרוכות בהחזקת רכב, אך בכל זאת ליהנות מיתרונותיו, הומצא שירות השכרת הרכב, וכן, השירות ממש לא מיועד רק לשכירות ליום או יומיים. אז מהם היתרונות של השכרת רכב לתקופה ארוכה, מה העלות ואיפה הכי כדאי לעשות את זה? 
   

  השכרת רכב – רק להכניס מפתח ולהניע


  היתרונות של השכרת רכב הם רבים: חיסכון גדול בעלות האחזקה, שקט נפשי מבחינת כל מה שקשור לטיפולים ולבירוקרטיה, מוקד חירום שמספק מענה מקיף לכל בעיה שעלולה לצוץ ויכולת לקבוע את סוג הרכב ולתכנן את ההשכרה מספר חודשים מראש. השכרת רכב לטווח ארוך ממקסמת את היתרונות הללו ומבליטה נוספים. כאשר שוכרים רכב לתקופה ארוכה של יותר מכמה ימים או שבוע, המחיר מוזל בצורה משמעותית.

  לצד זאת, האופן הדינאמי של השכרת רכב מאפשר לבחור את מועד ההשכרה לתקופה ספציפית, דבר חשוב עבור אילו שאינם זקוקים לרכב באופן שוטף אך זקוקים לו לפרק זמן ממוקד וארוך. האופציות הוורסטיליות הרבות של הרכבים אותם ניתן להשכיר מאפשרות לנו להתאים את הרכב אותו אנו בוחרים לצרכים שונים. כך, אם אנו צריכים לנייד משפחה גדולה או ציוד ברחבי הארץ נבחר רכב מרווח שמאפשר זאת, אם אנו יודעים כי נדרש לנסיעות מרובות ברחבי הארץ נבחר ברכב חסכוני בדלק, ואם אנו יודעים כי נשהה לא מעט זמן במקומות עם חנייה צפופה או מועטת, נלך על רכב מיני קומפקטי שיקל עלינו את החנייה.

  השכרת רכב תוך זמן קצר

  Sale photo created by standret - www.freepik.com

  למי זה עשוי להתאים?


  השכרת רכב לחודש עשויה להיות פתרון ממוקד וזול לאלו שאינם זקוקים לרכב באופן יומיומי ומעוניינים לחסוך את העלויות הכרוכות בכך. השכרה יכולה להיות פתרון מושלם למשפחות הרוצות לצאת לחופשה משפחתית ארוכה ללא תלות בתחבורה הציבורית. אם הן זקוקות לרכב משפחתי נוסף לאותה מטרה, כמו למשל עצמאים שקיבלו פרויקט במקום מרוחק או שעתידים לקיים סדרה של פגישות ברחבי הארץ, רכב מושכר לטווח מוגדר יכול להיות פתרון אידאלי.

  בנוסף, השכרת רכב יכולה להתאים במיוחד לתקופת החגים כמו חגי תשרי או פסח, בהם יש צורך להתנייד ברחבי הארץ, לטייל ולהנות עם המשפחה במהלך החג, זאת מבלי שנצטרך להיות תלויים בהסעות, תחבורה ציבורית או מוניות בעלות גבוהה. 
   

  מה לגבי המחיר?


  השכרת רכב לתקופה ממושכת של כחודש תנוע החל מ-2,500 שקל ותעלה בהתאם לסוג הרכב ופרמטרים נוספים כמו גיל הנהג והיסטורית תאונות. באתר באדג'ט לדוגמא, ניתן לבחור את מועד תחילת ההשכרה, מועד הסיום, הסניף ממנו יילקח הרכב והסניף אליו יוחזר. בנוסף ניתן לבחור את הרכב שלכם מתוך מגוון רחב של קטגוריות כך שיענה בדיוק על הצרכים הנדרשים. בשל הפשטות והקלות של השכרת הרכב דרך ממשק האתר, ניתן לבצע את כל פעולת ההזמנה בכמה דקות, ובמרבית המקרים, כבר מהיום למחר. 

  למה משתלם להשכיר רכב?

  Sale photo created by diana.grytsku www.freepik.com

  ומה לגבי ליסינג?


  אם כבר אתם מוצאים את עצמכם נזקקים לרכב לתקופה ארוכה, ושוקלים לקנות רכב שישמש אתכם, תוכלו לבחור במסלול ליסינג שמשלב את הטוב משני העולמות. מחד, מסלול הליסינג מספק את אותו הראש השקט שתקבלו בעת השכרת רכב משום שאתם יודעים שאתם רוכשים רכב חדש, בטיחותי ומחברה אמינה.

  מצד שני, אתם נמנעים מכאב ראש ועלויות של רכישת רכב. למעשה מבצעים חכירה, לתקופה של כמה שנים, אחריה תוכלו לבחור אם לרכוש את הרכב או להחזיר אותו, ללא התעסקות עם מכירה או ירידת ערך. אם שקלתם להשכיר רכב לתקופה של כמה חודשים ויותר, מומלץ לבדוק את מסלול הליסינג לעומק שכן ייתכן והוא יספק את הפתרון הנוח והמשתלם ביותר. חברת באדג'ט מגדילה ומציעה מבחר רכבים בליסינג פרטי גמיש המותאם לצרכים שלכם.

 • קניית רכב חדש תמיד הייתה הוצאה גדולה ולעיתים לא לגמרי משתלמת; הירידה החדה בערך הרכב עלולה לפגוע בכדאיות של עסקה זו. לכן אם רכישת רכב חדש פחות קורצת לכם בדיוק מסיבה זו ואם אתם רוצים לקרוע את הניילונים מרכב חדש מבלי לספוג את ירידת הערך, כנראה שעסקת ליסינג היא בדיוק עבורכם.
   
  אם אתם זקוקים לרכב, ובמיוחד בתקופה כזו של חוסר וודאות, דעו שישנן אפשרויות נוספות מלבד רכישת רכב חדש אחת האופציות היותר משתלמות היא בחירה במסלול ליסינג. בבחירת רכב מליסינג תוכלו ליהנות מיתרונות של רכב חדש בלי דאגות ממכירה עתידית וכאבי ראש נוספים כמו טיפולים וביקורים במוסך. אז איך עושים את זה?

  האם ליסינג פרטי משתלם

  מהו שירות הליסינג?

  עסקת ליסינג מאפשרת ללקוחות פרטיים ליהנות מנסיעה ברכב חדש, ללא צורך לגייס את מלוא הסכום הדרוש לרכישתו. העסקה מתבצעת כך שהלקוח נותן מקדמה על הרכב לפי יכולתו ושאר התשלום נפרס להחזרים חודשיים הנקבעים מראש. בתום תקופת התשלומים הלקוח יכול לבחור אם ברצונו לשדרג לרכב חדש ולעדכן את התשלומים בהתאם, או לסיים את סכום התשלום המלא ולקבל את הרכב לידיו באופן סופי. לקוחות יכולים לבחור בין תנאי מימון מגוונים ופריסת תשלומים המתאימה להכנסה החודשית שלהם, כך שעסקת ליסינג יכולה להתאים כמעט לכל אחד מבלי להוות עול כלכלי כבד.

  למי שירות ליסינג יכול להתאים?

  שירות הליסינג יכול להיות אטרקטיבי כמעט עבור כל לקוח פרטי המעוניין ברכישת רכב, מאחר שהוא חסכוני וגמיש יותר מאשר קניית רכב חדש או רכב יד שנייה. בליסינג ניתן למנוע את ההפסד הצפוי עקב ירידת הערך החדה של רכב, ובתום תקופת התשלומים ניתן לשדרג לרכב חדש וכך לשמור על נסיעה ברכב מעודכן מבחינת חדשנות, נוחות נסיעה ומערכות בטיחות.

  תהליך זה יכול להתאים גם לאנשים שיודעים שהצרכים שלהם מהרכב משתנים תדיר, כמו זוג שזקוק לרכב קטן אך מתכנן להרחיב את המשפחה בעתיד הקרוב, וגם למי שמעוניין להתחדש באופן תדיר ולא להיות כבול לדגם אחד לאורך שנים. בקטגוריית רכבי הליסינג של חברת באדג'ט יוכלו הרוכשים למצוא גם מגוון רחב של רכבי פנאי, לאלו שלא מעוניינים במשפחתית הסטנדרטית, ולהתפנק על בחירות שהופכות להיות משתלמות במיוחד בעסקת ליסינג כגון מיצובישי אאוטלנדר הפופולרית, יונדאי טוסון האמינה, או קיה ספורטאג' שהפכה להיות אחד מרכבי הפנאי הנמכרים ביותר בשנים האחרונות.

  ליסינג תפעולי - מלך הליסינג הבלתי מעורער

  מסלול ליסינג תפעולי מיועד בעיקר לחברות ולעצמאים הרוצים להחזיק צי רכבים אך לא לשאת בעלויות הגבוהות הכרוכות בכך. במסלול, השוכרים לא רוכשים את הרכב בתום תקופת התשלומים, אך הם מקבלים שירות אחזקה מלא הכולל; אחזקה שוטפת, תיקונים במוסך מורשה, טיפולים על פי הוראות היצרן, בנוסף לשירותי גרירה, אספקת רכב חלופי ומוקד חירום ייעודי הנותן מענה לכל בעיה שעלולה לצוץ.

  למי מיועד הליסינג התפעולי?

  המסלול התפעולי מיועד במקור לחברות המעסיקות עובדים ורוצות לספק להם תנאים של רכב חברה, עצמאים שחייבים יכולת ניוד גבוהה ובעלי מקצועות חופשיים שעבודתם כרוכה בקיום פגישות רבות, אך לא פעם בוחרים גם אנשים פרטיים במסלול התפעולי בשל היתרונות הרבים שלו. שירות אחזקת הרכב השוטפת ושירותי המעטפת הייחודיים, עוזרים לחסוך זמן יקר, כאב ראש מיותר ובעיקר משתלמים כלכלית בהשוואה לאחזקת רכב פרטי או צי של רכבי חברה.

  ליסינג של רכבי יונדאי

  רכב פנאי מליסינג

  אחד היתרונות המובהקים ביותר של שירותי הליסינג הפרטי והתפעולי של באדג'ט היא הנסיעה ברכב חדש ומשוכלל ישר מהניילונים. בחירת הרכב בו תיסעו היא החלטה חשובה וכדאי שיהיה לכם מבחר רכבים גדול ככל הניתן וצוות מייעץ שיעזור לכם בבחירת המכונית הנכונה. בבאדג'ט תמצאו מגוון גדול ביותר של רכבי פנאי חדשים המגלמים בתוכם את כל היתרונות של מכונית משפחתית מבחינת מקומות ישיבה ונפח תא האחסון, יחד עם יכולות עבירות מתקדמות והתנהגות ונוחות נסיעה משובחת.
   
  בקטלוג הרכבים באתר תוכלו למצוא את מגוון הרכבים הגדול, ולהתרשם ממחירי העלות הזולים ותנאי העסקה הגמישים שהופכים את החלום על רכב חדש למציאותי ביותר. 
   
 • למי מתאימה עסקת ליסינג?

  למי מתאימה עסקת ליסינג?

   
   
  אם אתם זקוקים לרכב, ובמיוחד בתקופה כזו של חוסר וודאות, דעו שישנן אפשרויות נוספות מלבד רכישת רכב חדש אחת האופציות היותר משתלמות היא בחירה במסלול ליסינג.  אז איך עושים את זה?
   
 • מאזדה 2 או קיה פיקנטו - השוואה

   
   
  שניים מהרכבים הנמכרים ביותר בקטגורית רכבי המיני בארץ הם קיה פיקנטו ומאזדה 2. אם גם אתם מתלבטים איזה מהם כדאי לקנות, היכנסו לכתבה>>
   
 • קיה פיקנטו VS מאזדה 2

  רכבי מיני הם מהרכבים החביבים במיוחד על הישראלים: קטנים וזריזים, חסכוניים ונכנסים בקלות לחניות עירוניות. שניים מהרכבים הנמכרים ביותר בקטגוריה זו בארץ הם קיה פיקנטו ומאזדה 2. אם גם אתם מתלבטים לגבי רכב המיני הבא שלכם, היכנסו אתנו לעובי השלדה ונבדוק מה היתרונות של כל אחד מהרכבים הללו.

  מנוע ותיבת הילוכים

   נתחיל עם מה שרוב האנשים יאמרו שהוא החשוב ביותר – הביצועים של הרכב. קיה פיקנטו מגיעה עם מנועי יונדאי 3 צילינדרים בנפח מנוע 998 סמ"ק ו-67 כוחות סוס, או עם מנוע 4 צילינדרים בנפח מנוע 1248 סמ"ק ו-84 כוחות סוס. מאזדה 2 מגיעה עם מנוע 4 צילינדרים בנפח מנוע של 1496 סמ"ק ו-116 כוחות סוס. קיבולת מיכל הדלק בפיקנטו היא 35 ליטר, במאזדה 2 – 44 ליטר. בתיבת ההילוכים הידנית של פיקנטו 5 הילוכים, באוטומטית – 4. בתיבת ההילוכים האוטומטית של מאזדה 2 יש 6 הילוכים. לסיכום ניתן להבין כי מאזדה 2 היא מכונית בעלת יכולות גבוהות יותר מפיקנטו, וככזו היא תיתן גם ביצועים מעט טובים יותר, בעיקר אם נצא אתה מהעיר.

  ממדים

  אחת הסיבות בזכותן המכוניות הללו הן פופולריות, היא הממדים הקומפקטיים שלהם. אורכה של הקיה פיקנטו הוא 3596 מ"מ, רוחבה 1595 מ"מ, גובהה 1585 מ"מ. נפח תא המטען עומד על 255 ליטר.
  אורכה של המאזדה 2 הוא 4060 מ"מ, רוחבה 1695 מ"מ, גובהה 1495 מ"מ ונפח תא המטען שלה הוא 280 ליטר.
  שני הרכבים הם כמובן רכבי מיני כאשר פיקנטו קצרה באופן משמעותי ממאזדה 2 ומעט צרה יותר, דבר המקנה לה יתרון בחניות אך עלול לבוא לידי ביטוי בצפיפות הישיבה. בכל הנוגע לבטיחות, בסיס הגלגלים של מאזדה 2 רחב יותר ובתוספת הנמכת הגובה נקבל רכב יציב יותר על הכביש.

  מערכות בטיחות

  בשני הרכבים מותקנות מערכות בטיחות מתקדמות שכיום כבר נחשבות כסטנדרט ברכבים חדשים: מערכות בלימת חירום (ABS + ESS), מערכות בקרת יציבות ואחיזה (TCS + ESP), מערכת מוביל איי (מאזדה 2 – בהתקנה מקומית) או מקבילה לזיהוי מפגעים בקדמת הרכב, ומערכת לניטור לחץ אויר בגלגלים (TPMS). בפיקנטו מותקנות מערכות בטיחות מתקדמות נוספות, גם בגרסה הבסיסית: מערכת בקרת סטייה מהנתיב (מותקנת רק מרמת גימור האמצעית במאזדה 2), חיישני חגורות בטיחות מקדימה ומאחור, מערכת סיוע לזינוק בעלייה וזיהוי תמרורי תנועה.
  ברמות הגימור המתקדמות יותר, מציעה מאזדה 2 גם מערכת חכמה לסיוע בבלימה בעיר עד מהירות 30 קמ"ש ומערכת לאיתור שטחים מתים עם התראת תעבורה צולבת בנסיעה לאחור. פיקנטו מציעה ברמות גימור מתקדמות מצלמת רוורס. במאזדה 2 ישנן 6 כריות אויר, בפיקנטו יש שבע – הנוספת מכוונת להגנה על ברכי הנהג ומעטפת פלדה להגנה על תא הנוסעים.

  אבזור פנים וחוץ

  בשני הרכבים מערכת השמע ברמה הבסיסית כוללת 4 רמקולים, Bluetooth, שליטה על מערכת השמע מהגה מתכוונן, מחשב דרך וחיבורי AUX/USB. במאזדה 2 גם תקבלו כפתור התנעה ללא מפתח, בפיקנטו תקבלו תאורה בתא המטען, כיוון גובה כיסא הנהג, מנגנון כיבוי אורות אוטומטי, מתקן מתקפל לאחיזת כוסות, מסך LCD 3" ומפתח מתקפל. בשני הרכבים תוכלו למצוא גם צג מגע מרכזי LCD רב תפקודי בגודל 7" ומערכות בקרת שיוט ובקרת אקלים. מאזדה 2 מציעה בדגמים מתקדמים גם תאורת LED וקיפול חשמלי של מראות הצד בעת נעילת הרכב.

  ועוד כמה דברים חשובים

   נתוני צריכת הדלק: פיקנטו נעה בין 5 ליטר ל-100 ק"מ לדגם 1.2 ידני ועד 5.9 ליטר לדגם 1.0 אוטומטי, מאזדה 2: כ 6 ליטרים ל-100 ק"מ (בנסיעות משולבות).
  ולבסוף – המחיר. מחיר התחלתי של פיקנטו ידני 1.0 בסיסי עומד על 66,175 ₪ (כולל מע"מ ואגרת רישוי). לדגם המתקדם, אוטומטי עם נפח מנוע של 1.2 המחיר ההתחלתי עומד על 81,135 ₪. מאזדה 2 בגימור בסיסי תעלה לכם 103,525 ₪ והמחיר יכול לטפס ל- 117,025 ₪. אחריות על קיה פיקנטו ניתנת ל-7 שנים, למאזדה 2 האחריות היא לשנתיים.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  מידע על רכבי קיה
  מידע על רכבי טויוטה
  מידע על רכבי יונדאי
  מידע על רכבי רנו
  רכב עד 40,000 ש"ח

   

 •  

  מאזדה 3 – כל מה שרציתם לדעת!

   
  כמעט ואין ישראלי שלא מכיר את השם "מאזדה", משום שמאזדה, חברת כלי הרכב היפנית, הפכה למעשה להיות שם נרדף לאיכות יפנית אמיתית, והיא בין חברות הרכב הפופולריות ביותר בישראל ובעולם.
   
   
   
   
   
   
 •  
   
  כמעט ואין ישראלי שלא מכיר את השם "מאזדה", משום שמאזדה, חברת כלי הרכב היפנית, הפכה למעשה להיות שם נרדף לאיכות יפנית אמיתית, והיא בין חברות הרכב הפופולריות ביותר בישראל ובעולם. למעשה, בדירוג 500 החברות המובילות בכל העולם (דירוג הנקרא Fortune global 500) נמצאת חברת מאזדה במקום 357 המכובד. בישראל זוכה מאזדה לכבוד רב ודגמה הפופולרי ביותר, מאזדה 3, היה לא אחת בראש רשימת המכוניות המשפחתיות הנמכרות ביותר בישראל, ואם הוא לא בראש הרשימה, הוא נמצא בדרך קבע בטופ 5 בכל השנים האחרונות. בנוסף, גם דגמים אחרים של החברה כמו מאזדה 6, מכונית המנהלים המרשימה, ומאזדה 2, מכונית הסופר-מיני הקומפקטית, הפכו פופולריות במיוחד והשתלטו הן על שוק המכוניות החדשות והן על שוק יד 2 במהרה!

  קצת היסטוריה

  חברת מאזדה היא, כאמור, חברה יפנית, שהחלה את דרכה ב-1920, כאשר הייתה חברה לייצור כלי עבודה וציוד תעשייתי. רק כ-11 שנים לאחר מכן, ייצרה החברה את כלי הרכב הראשון שלה – קטנוע תלת גלגלי. במהלך השנים של מלחמת העולם השנייה, הפכה החברה לחברה לייצור כלי נשק, כמו רוב מפעלי המכוניות והמתכת בעולם באותה תקופה, אך לאחריה חזרה לייעודה המקורי, כאשר את מכונית הנוסעים הראשונה שלה שיווקה בשנת 1960. לישראל הגיעה החברה בתחילת שנות ה-90' עם מגוון רחב של דגמים פופולריים, והצליחה לתפוס את נתח השוק הגדול ביותר בענף הרכב בישראל. אפילו במבט גלובאלי, אחד השווקים המשמעותיים ביותר לחברת מאזדה העולמית, ולדגם מאזדה 3 בפרט, הוא, איך לא, השוק הישראלי.
   

  מאזדה 3 החדשה

  מאזדה 3 החדשה

   

  גלגולו של דגם – מאזדה 3


  הדור הראשון

  לדגם מאזדה 3 ישנם 3 גלגולים, או למעשה 3 דורות. הדור הראשון של הדגם החל את דרכו בשנת 2003, כאשר לישראל הגיע רק בשנת 2005, והוא נועד בכדי להחליף את המשפחתיות הפופולריות של מאזדה – מאזדה לאנטיס ומאזדה 323. העיצוב, בניגוד לשאר המשפחתיות בשוק, היה חדשני ומרענן, ונטה יותר לעיצוב ספורט מאשר לעיצוב משפחתי קונבנציונלי. לדור הזה היו כמה גרסאות הכוללות גרסת האצ'בק (5 דלתות) וסדאן (4 דלתות). הדגם היה הצלחה רצינית בישראל והצליח לחדור גם לשוק הפרטי וגם לשוק הליסינג וציי הרכב. עד היום נמכרות מאזדה 3 יד 2 מהדור הראשון בהצלחה רבה.

  הדור השני

  בשנת 2009 הוציאה מאזדה את הדור הראשון של מאזדה 3 לפרישה, והשיקה את הדור השני. השינויים בין הדורות לא היו מאד משמעותיים, שכן העיצוב החדשני נשמר, אבל הדגם הציג נוחות נסיעה משופרת, נוחות שהייתה מעט חסרה בדור הראשון, מה שהפך את הדגם לאפילו יותר פופולרי, וגרם לכך שהוא שבר שיאים ומכר למעלה מ-20,000 מכוניות מהדגם בשנה אחת בישראל. בשנת 2013 החליטה מאזדה לסיים את פרקו של הדור השני ולהציג את הדור השלישי.

  מאזדה 3 החדשה

  הדור השלישי של מאזדה כבר עבר שינוי משני הדורות הקודמים והוא מציג עיצוב חדשני יותר. הרכב גדול מעט יותר מקודמיו ומצויד במערכת חדשנית של מאזדה הנקראת skyactiv שמטרתה לחסוך בדלק. בנוסף, מאזדה 3 החדשה מגיעה עם אבזור עשיר מאד הכולל מערכת מולטימדיה תומכת בעברית, אבזור בטיחותי מלא, מערכת התראה על סטייה מנתיב, מערכת למניעת התנגשות במהירויות נמוכות, פנסי LED, בקר פיקוד לשליטה במערכת המולטימדיה ועוד.

  רכישת מאזדה 3 יד 2

  מאזדה 3 מאד פופולרית בישראל גם לרכישה מיד שנייה. כמעט בכל מגרש רכב, חברת ליסינג או חברת מכוניות תעמוד מאזדה 3 למכירה ורוב הסיכויים שגם תמכר מהר מאד, בשל הפופולריות של הדגם ואמינותו הידועה. כיאה לחברות היפניות, גם מחירון מאזדה 3 שומר על ערכו בצורה יפה מאד, ואנשים רבים רוכשים את הדגם מתוך ידיעה כי אם ירצו בעתיד להחליפו, יהיה לו שוק נרחב והם לא יתקשו במציאת רוכש. כמו כן, חלפי החילוף של הרכב נודעים כחלקים לא יקרים, לכן גם הביקורים במוסך, אם נדרשים כאלה, ידועים כביקורים ללא עלות גבוהה.
  בחברת באדג'ט תוכלו למצוא מגוון רחב של דגמי מאזדה 3 יד 2 למכירה, ממגוון שנתונים, במצב מצוין ובעלויות אטרקטיביות! באדג'ט ישמחו להציע לכם שלל אפשרויות מימון ואחריות מורחבת על הדגם שתבחרו בסטנדרטים הגבוהים ביותר! אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עוד היום ולקבל הצעת מחיר על מאזדה 3 למכירה.
   
 • dasd sadasdsadas

 • לכל המזמינים עד 31 במרץ
  רכב בבודפשט

  שידרוג חינם
   
   
 • safdsadff
 • לכל המזמינים עד 31 במרץ
  רכב בבודפשט

  שידרוג חינם
   
   
 • safdsadff
 •  
   
 • באדג’ט. מתחייבת למחירים הטובים ביותר

 • באדג’ט. מתחייבת למחירים הטובים ביותר

 • באדג’ט. מתחייבת למחירים הטובים ביותר

 • באדג’ט. מתחייבת למחירים הטובים ביותר

 • באדג’ט. מתחייבת למחירים הטובים ביותר

 • באדג’ט מתחייבת ששששששש
 • באדג’ט מתחייבת ששששששש
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 • התשובה לשאלה מהו רכב היונדאי המומלץ ביותר תלויה בלא מעט גורמים: כמה אנשים מתעדים לנסוע ברכב דרך קבע? למה הרכב מיועד? עד כמה אתם משתמשים בתא האחסון מאחור? האם מרבית הנסיעות שלכם הן עירוניות? ועוד לא דיברנו על העדפות אישיות של נהגים... יונדאי הוא הרכב שישראלים כל כך אוהבים שנותן את השילוב המושלם של בטיחות, קידמה, חסכנות, עיצוב ונוחות.
   
  ברבעון הראשון לשנת 2021, שהייתה שנה עמוסה במסירת רכבים חדשים לאחר שנת הקורונה העצלה – יונדאי הצליחו להתברג היטב במקום השני במסירות רכבים, שניים בלבד לרכבי טיוטה המבוקשים בישראל. החברה מציעה מגוון רחב של דגמים אשר יכולים לתת מענה הולם לכל נהג, בדיוק בהתאם לדברים החשובים ללקוח.
   

  יונדאי i10 – מיני שובבה וזריזה במיוחד

   
  יונדאי i10 מגיעה עם מנוע 1.2 סמ"ק במגוון רחב של גימורים ועיצובים הנותן מענה מתאים לשלל טעמים. לאחר מתיחת פנים, רכבים אלו מציעים רמת אבזור גבוהה יחסית לסגמנט ומערכות בטיחות מתקדמות כגון בלימה אוטונומית במצבי חירום (FCA), בקרה אקטיבית של סטייה מנתיב (LKA), מעבר אוטומטי בין אורות גבוהים ונמוכים, התראה על תחילת נסיעה של רכב מלפנים (LVDA) ומערכת התראה על עייפות הנהג (DAW). מצלמה אחורית מאפשרת חנייה קלה גם במקומות קשיים וצפופים.
   
   
  חשוב לציין כי למרות השיפורים שבוצעו בריווח המושב האחורי, הדגם הזה עדיין מעט צפוף מאחור. במידה שהוא צפוי להיות מאוכלס דרך קבע  – כדאי לחשוב על דגם מעט גדול יותר. החדשות הטובות הן כי מדובר ברכב חסכוני מאד בצריכת הדלק, לכן אם לא מדובר ברכב עבור משפחה – מדובר בבחירה אידיאלית.
   
   
  הורים השוקלים רכב עבור צעירים שזה להם רכבם הראשון יכולים להיות רגועים – מערכות הבטיחות החדישות ישמרו על חיי הנהגים החדשים לא רק על ידי התראה אלא גם על ידי התערבות אקטיבית בנהיגה בעת הצורך.
   

  יונדאי i20 – הגרסה המשודרגת של יונדאי גטס

  עדיין בקטגוריית הסופר מיני, יונדאי i20 מציעה ביצועים טובים מעט יותר במיוחד בדגמים החדשים שעברו שדרוג עיצובי ומבני. אם יונדאי i10 מאובזרת במערכות בטיחות מתקדמות יחסית לגודלה, הרי שיונדאי i20 אף מתעלה עליה. בנוסף למערכות שיש באחותה הקטנה היא כוללת גם מערכת אקטיבית למניעת התנגשות בעת מעבר נתיב (BCA), מערכת אקטיבית למניעת תאונה בנסיעה לאחור (RCCA), בקרת שיוט ומערכות מותאמות לנסיעה עם ילדים כגון מערכת למניעת שכחת ילד במושב האחורי (ROA).
   
  הריווח המשופר בדגם זה על כל שש רמות הגימור שהוא מציע, מעניק פתרון חסכוני מאד (17.5 ק"מ לליטר) גם לזוג עירוני עם ילד, ואפילו מאפשר אחסון של סלי הקניות מהשוק בתא המטען. מנוע של 1000 סמ"ק נותן מענה דינמי זריז ויעיל לנסיעות עירוניות ויצלח בהצלחה גם עליות תלולות בזכות מנוע שלושה צילינדרים טורבו כפול.
   

  הגרסה החדשה של יונדאי אקסנט

   
  יונדאי מציעה דגם של רכבים משפחתיים קטנים – כמו יונדאי i25 או בגרסתו החדשה - יונדאי אקסנט. דגם זה מציע שדרוג מבחינת נוחות הישיבה ומתאים בהחלט גם לנסיעה של ילדים או מבוגרים מאחור. גם תא המטען גדול יחסית. דגם זה מהווה אפשרות נוספת למי שמחפש דגם משפחתי קטן ויעיל עם מקום לרגלי הנוסעים מאחור ותא מטען מרווח.
   

  יונדאי אקסנט

  יונדאי אקסנט החדשה

  יונדאי אקסנט חזית

   

  יונדאי אלנטרה – היברידית משפחתית מפנקת

   
  משפחה תוכל לרכוש את הגרסה הזו של יונדאי, יונדאי אלנטרה וזאת ללא התלבטות כלל – דגם 2021 של יונדאי אלנטרה מציע את הטוב שבכל העולמות, לצד גימור ברמת רכב מנהלים הכולל גם גג שמש נפתח, מראות חשמליות מתקפלות ואיתות במראות. הרכב מציע מערכות בטיחות מתקדמות ומלאות לצד נוחות ישיבה במושב האחורי ותא מטען מרווח במיוחד. ההנעה ההיברידית היא חסכונית במיוחד: יותר מ-22 ק"מ לליטר בנזין. בקרת שיוט אדפטיבית, מערכות סיוע לזינוק בעלייה, פגושים סופגי אנרגיה, קורות חיזוק בדלתות ונטרול אוטומטי של הנעילה המרכזית בזמן תאונה ההופכים את המשפחתית הזו לבטוחה במיוחד. לצד גימור ועיצוב מרווח מדובר ברכב חסכוני אשר ישרת בנוחות ויעילות כל משפחה.
   

  יונדאי טוסון

  גם לאלו המחפשים רכב פנאי יש ליונדאי מה להציע – יונדאי טוסון הוא רכב שטח שבגרסת 2021 מציע שדרוג ועיצוב ייחודיים עם פנסי לד קדמיים בעיצוב חדשני, עיצוב דלתות זוויתי וזנב מכונף. הכניסה לרכב נוחה וידידותית לכולם, ונוחות הישיבה בו היא רבה.
   
  תא מטען ענקי עם סף הכנסה נמוך מאפשר לאחסן את כל הנדרש ויותר, גם לנסיעה משפחתית לטיול ברחבי הארץ. עיצוב הפנים משדר גם הוא חדשנות ויוקרתיות עם מסכים דיגיטליים, שליטה בהילוכים באמצעות מתגים ואיכות הרכבה טובה.
   
  גם רכב הפנאי הזה מצויד במיטב מערכות הבטיחות האקטיביות המתקדמות, שמבטיחות שלא רק תצאו בשלום אלא גם תגיעו בשלום ליעדכם.
   
  רוצים לרכוש את דגמי יונדאי הנוספים הנמכרים בבאדג'ט? אתם מוזמנים להיכנס לעמור מכירת הרכב.

  יונדאי טוסון 2021

  יונדאי טוסון החדשה דגם 2021

 • מה היא עסקת ליסינג פרטי מבית באדג'ט?
   
 • תוכנית תשלומים גמישה, בהתאמה אישית, לנהיגה ברכב חדש ב3 שלבים פשוטים:
  1. תשלום מקדמה נמוכה.
  2. תשלום חודשי נמוך ונוח המשתנה בהתאם לגובה המקדמה .
  3. בתום התקופה ניתן להחזיר את הרכב ישן ולעבור לחדש.
  • שווי העסקה=ירידת ערך משוערת של הרכב (ללא ריבית וללא הצמדה).


 • כל אחד מאתנו יודע שכאשר עלינו לרכוש או למכור כל דבר בעל ערך גבוה, כמו רכב, בית או ביטוח, עלינו גם לאמוד את מחירו לפי מחירון. אין ספק שמחירון לוי יצחק, הוא המחירון המוערך והמקובל ביותר בכל בית עסק בישראל, לרבות סוכנויות ביטוח, סוכני נדל"ן ומוכרני רכב. מחירון לוי יצחק חושף בפני הקונה הפוטנציאלי נתונים על המוצר, לעתים אף נתונים שהקונה לא העלה בדעתו לבדוק, ובכך מסייע לו לקבל את המחיר הטוב ביותר עבור המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש.
   

  קצת היסטוריה

  בשנת 1971 נוסדה קבוצת "לוי יצחק", על ידי לוי יצחק, אשר שימש באותו זמן כשמאי מוערך בתחום הרכב. מאז ועד היום, עוסקת החברה בהפצת מחירונים בתפוצה ארצית, העוסקים בעיקר ברכב, נדל"ן וביטוח. לחברה קיים גם אתר אינטרנט, בו ניתן לאמוד את מחיר הנכס או הרכב לפי המחירון של לוי יצחק. בשל כל הנוחות המוצעת, והיקף המידע הניתן לצרכן, אין פלא כי הפך מחירון לוי יצחק למחירון המקובל ביותר ברוב בתי העסק בארץ.
   

  מחירון הרכב של לוי יצחק

  ענף הביטוח ושמאות הרכב בישראל מכירים במחירון הרכב של לוי יצחק כמסמך מקובל, ומרבית עסקאות הרכב מסתמכות על מחירון רכב זה, מכיוון שהוא מציע דיוק בהערכת שווי הרכב, לצד נוחות וידידותיות למשתמש בו. מחירון רכב לוי יצחק עוסק במחירם של רכבים פרטיים, אוטובוסים, מיניבוסים, משאיות, מסחריות, נגררים ומוניות והוא כולל את מרבית הדגמים הנמכרים כיום בישראל. כל הנתונים מסודרים על פי פרמטרים כמו: יצרן, מודל, רמת גימור וכו'.

   

  איך מחושב ערך הרכב?

  כפי שנאמר, המחירון מכיל מאות של דגמי רכבים ולצד כל דגם יופיעו הנתונים הבאים: שם היצרן, דגם, דגם משנה, מודל, אבזור (אם קיים), תאוצה, תצרוכת דלק וגודל תא מטען. בנוסף, ישנו גם נתון על רמת הבטיחות של הרכב אשר חולק לשני תתי-סעיפים, עקב עליית המודעות לבטיחות הרכב בשנים האחרונות, ושניהם יחדיו קובעים את ציונו: ציון מבחן הריסוק לפי מבחני NCAP האירופאים ורמת הבטיחות בהתאם להתקני הבטיחות המותקנים ברכב – ABS (מערכת למניעת נעילה בבלימה), מערכת למניעת החלקה ומספר כריות האוויר ברכב.

  שקלול הפרמטרים השונים לפי טבלאות עזר


  אם הנכם נעזרים במחירון רכב יד שניה של לוי יצחק, השלב הבא בקביעת ערכו של הרכב, הוא טבלאות העזר של המחירון. הטבלאות כוללות נתונים ספציפיים על כל רכב ורכב, לפי מצבו הפרטני. כך, יופחת או יועלה, בהתאמה, מחירו של הרכב. הנתונים כוללים את קילומטרז' הרכב (ככל שהוא יותר גבוה ביחס לשנתון, כך מחירון הרכב הספציפי צונח), מספר בעלויות קודמות, גובה אגרת רישיון הרכב וחידושו, קבוצות רישוי של רכבים פרטיים (ומסחריים עד 4 טון) ומצבו הכללי של הרכב.

  ירידת ערך וסחירות


  מלבד טבלאות העזר, המחירון מייחס חשיבות גם לירידת ערכו של הרכב לאחר תאונה:
  אם הרכב עבר תאונה, חלה עליו ירידת ערך מסחרית. כלומר, גם אם הנזק תוקן באופן סביר, עקבות התאונה עדיין קיימות, בין אם הן נראות לעין (רגילה או מקצועית) ובין אם הן רשומות במסמכי הרכב. דבר זה, יכול להרתיע את הקונה ולכן מוריד את ערך הרכב, לפי שלושה פרמטרים:

  1.מקום ועוצמת הפגיעה
  2.טיבו של התיקון
  3.סחירות הרכב
   
  סחירות, מלשון לסחור, היא היכולת לקנות או למכור נכס. לכן דבר נוסף המשפיע על מחיר הרכב לאחר תאונה, הוא סחירות המכונית – דגם הנמכר יחסית בקלות בשוק, יושפע פחות מעקבות התאונה מאשר דגם הנמכר פחות בשוק. הווה אומר, שאותה תאונה בדיוק, תשפיע באופן שונה על שני כלי רכב שונים. לכן, מכיוון שירידת הערך המסחרית מושפעת גם מסחירות הרכב, יושפע גם השינוי בערכו של הרכב עקב סחירותו, אם עבר תאונה.
   
  כל הנתונים הללו מחושבים יחדיו לפי נוסחה בפיתוחה של החברה והם אלו שיוצרים את הנתון הסופי של הרכב, המהווה את "תעודת הזהות" שלו: קוד הדגם. כאשר אתם מתעתדים למכור את רכבכם, או מחפשים לרכוש רכב חדש, מומלץ להציץ ראשית במחירון הרכב, לפי כל הפרמטרים המצוינים, על מנת לדעת מה מחירון הרכב שלכם (או זה שאתם מעוניינים לרכוש), טרם היציאה לשוק.
   
  בעמודי מכירת רכב של באדג'ט, לצד כל רכב תוכלו למצוא את "מחיר לוי יצחק". על מנת לדעת את מחיר הרכב בבאדג'ט תוכלו ליצור קשר או להשאיר פרטים ואחד מנציגי באדג'ט יצור אתכם קשר.

  צי רכבים  עמודים רלוונטיים נוספים:
   

   
 • מהו מחירון לוי יצחק

   
  מחירון לוי יצחק הוא המחירון המוערך והמקובל ביותר בכל בית עסק בישראל, לרבות סוכנויות ביטוח, סוכני נדל"ן ומוכרני רכב
   
   
   
 •  

  מהו היונדאי המומלץ ביותר?

  רכבי יונדאי המובילים
   
  ברבעון הראשון לשנת 2021, שהייתה שנה עמוסה במסירת רכבים חדשים לאחר שנת הקורונה העצלה – יונדאי הצליחו להתברג היטב במקום השני במסירות רכבים, שניים בלבד לרכבי טיוטה המבוקשים בישראל.  יונדאי מציעה מגוון רחב של דגמים אשר יכולים לתת מענה הולם לכל נהג, בדיוק בהתאם לדברים החשובים ללקוח.
   
   
   
 • תעשיית הרכב היא תעשייה שמאופיינת בהתקדמות תמידית, מבחינה מכאנית, טכנולוגית, עיצובית ובטיחותית. בכל שנה נדרשים הדגמים החדשים להוכיח את עליונותם על הדגמים של השנה הקודמת, וכך גם השנה. לכבוד ההגעה למחציתה של שנת 2021, הגיעה הזמן לבחון אילו רכבים הם האהובים ביותר על הישראלים בשנה הנוכחית עד כה.
   

  מיצובישי אאוטלנדר, רכב הפנאי המוביל בישראל. התמונה מאתר ultimatespecs.com

  מיצובישי אאוטלנדר, רכב הפנאי המוביל בישראל. התמונה מאתר  ultimatespecs.com

  משפחתית או פנאי – מה מעדיפים הישראלים 

  מבחינת הישראלים ישנן שתי קטגוריות הנמצאות בראש סדר העדיפויות ובהתאם גם בראש טבלת המכירות. הראשונה היא קטגוריית המשפחתיות שמציעה מגוון גדול במיוחד של דגמים ומבטיחה פרקטיות, יעילות ורמת בטיחות גבוה למשפחה. השנייה היא קטגוריית הפנאי שמציע אבזור מפנק ובדגמים מסוימים גם יכולות שטח סבירות שקורצות במיוחד לקהל הישראלי חובב הטיולים.
   
  מבחינת מכירת רכבים, הרבעון הראשון של שנת 2021 היה רבעון מצוין לחברות הרכב והיבואנים בארץ, כאשר נמסרו מעל ל-100,000 רכבים חדשים. במקום הראשון נמצאות המשפחתיות ואחריהן מכוניות הפנאי שטח והסופר מיני הפופולאריות.

  מובילת הטבלה – טויוטה קורולה

  מלכת המסירות של הרבעון הראשון היא טויוטה קורולה, המשפחתית המעולה של קונצרן הרכב היפני. הדגם של 2021 מגיעה גם בתצורה היברידית, כולל מערכות בטיחות מתקדמות הכוללות מערכת שיוט אדפטיבית, התרעת בלימת חירום, מערכות זיהוי תמרורים וסטייה מנתיב ועוד. הקורולה מגיעה ברמות גימור שונות החל מגרסת בסיס עד לגרסת סדאן מפנקת.
   

  טויוטה קורולה 2018 - התמונה מאתר - ultimatespecs.com

  טויוטה קורולה 2018 - התמונה מאתר - ultimatespecs.com

  רכב מנהלים משפחתי – סקודה סופרב

  דגם נוסף שמושך את תשומת הלב של הישראלים היא סקודה סופרב החדשה. הסופרב שייכת לקטגוריית המנהלים והיא נחשבת לדגם מפנק ובעל רמת אבזור גבוהה במיוחד. בהתאם למגמה הרווחת בשנים האחרונות, את סקודה סופרב ניתן לרכוש גם בגרסה היברידית חסכונית במיוחד או בגרסת בנזין. הסופרב היא רכב מרשים מבחינה חיצונית, אך גם מבחינה מכאנית ומבחינה מערכות בטיחות מדובר ברכב הנמצא בחזית הטכנולוגית של דגמי רכבים 2021.
   
   
  סקודה סופרב 2021. התמונה מאתר - ultimatespecs.com
  סקודה סופרב 2021. התמונה מאתר - ultimatespecs.com

  הקונצרן המוביל – רכבי יונדאי מובילים

  "יונדאי" הוא קונצרן הרכבים שמסר את מספר הרכבים הגדול ביותר נכון לרבעון הראשון של 2021 עם דגמים מובילים כמו יונדאי i10 הקומפקטית שמספר הפרטים הנמכרים בכל שנה ושנה הוא גבוה מאוד, i20 הפופולארית והטוסון החביב. האחות הגדולה והפחות מוכרת שלהם היא ה-"אלנטרה". יונדאי מתגאים בכך שהאלנטרה היא מכונית משפחתית ברמת גימור של רכב מנהלים, ואכן האלנטרה עושה רושם של רכב מפנק במיוחד, הן מבחינה חיצונית והן מבחינת רמת האבזור שהיא כוללת. גם האלנטרה מצוידת במערכות בטיחות מתקדמות מה שהופך אותה לרכב אידיאלי למשפחה ולפנאי. 
   

  מה שחשוב לישראלים – רכב חדש 2021

   

  קהל היעד הישראלי הוא אינו קהל לקוחות שקל לרצות, הישראלים בודקים, משווים וחוקרים ולרוב יודעים מה הם מחפשים ועל מה הם אינם מוכנים להתפשר. המאפיין הראשון שהלקוחות הישראלים לא מוכנים לוותר עליו הוא נושא הבטיחות, מנתוני מכירה של שנים קודמות עולה כי רכבים שאינם מצוידים במערכות בטיחות חדשניות או שקיבלו ציון נמוך במבחני הריסוק השונים אינם הופכים ללהיט מכירות, בעיקר כאשר מדובר במכוניות משפחתיות.
   
   
  רכבי 2021 מאופיינים במערכות בטיחות חדשניות כאשר משרד התחבורה ורשות המיסים מעניקות הטבות מס לרכבים המצוידים במערכות מתקדמות, כך שמכונית מצוידת היטב עשויה להיות גם בחירה כלכלית נבונה.
   

  2021? מסכים גם ברכב

  כיאה לאומת הסטארט אפ, מסך באוטו הוא מאסט, אז חשוב שהוא יכלול את מיטב מערכות השליטה ובקרה שהופכות את הנסיעה לנוחה ומפנקת. בנוסף למסך מגע ברכב הישראלים אוהבים רמת אבזור גבוהה, חברות הרכב הבינו את זה והן משווקות לישראל חבילות אבזור שונות הנעות במחירים שונים, חבילות האבזור מתחילות באבזור בסיסי עד לרמת גימור פרימיום שלרוב מבטיחה אבזור מפנק ומקיף.
   
  ניתן למצוא מסך מגע גדול במיוחד גם ברכבים המשפחתיים כמו מאזדה 3 וגם ברכבי המיני החדשים של קיה פיקנטו.
   

  בשורה התחתונה – רכבים חדשים 2021

   
  שוק הרכב נמצא בשיאו לאחר שנת הקורונה הקשה בה ספגו היבואנים ירידה חדה בסך מכירות הרכב בישראל. בנוסף למגמת המעבר לרכבים היברידיים ניתן לזהות השנה בפעם הראשונה דריסת רגל גם למכוניות חשמליות, אך זו עוד במספרים זניחים. נראה כי גם בהמשך שנת 2021 המשפחתיות ורכבי הפנאי  ימשיכו לככב בראש טבלת המכירות.

 • טלפון נייד ו GPS 

  gps בנייד בתוך רכב

  כדי שהנסיעה שלכם תהיה הכי בטוחה, נוחה וזמינה שאפשר, באדג'ט מציעה השכרה של טלפון נייד המתחבר לרכב. באמצעות הטלפון תוכלו לבצע שיחות ללא הגבלה והוא כולל חבילת גלישה ו-GPS כדי שתוכלו לאתר את הדרכים המדויקות ביותר להגיע למחוז חפצכם.
  עלות השכרת המוצר: 15$ ליום שימוש
  פיקדון: ללא
   
  לביצוע השכרת רכב עם טלפון נייד לחצו כאן וסמנו את המוצר "טל נייד+שיחות וגלישה חינם + ניווט"
   
   
   

  בוסטר לילד 

  בוסטר עם ילד ישן ברכב

  כדי שגם לילד שלכם יהיה הכי נוח שאפשר ברכב אותו אתם שוכרים, באדג'ט מציעה בין מוצריה בוסטר לילדים מגיל 3, לשימוש נוח וקל ברכב. את הרכב שבחרתם תקבלו כבר עם הבוסטר בתוכו וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לנסוע בבטחה.
  עלות השכרת המוצר: 2$ ליום שימוש
  פיקדון: 100$, שיוחזרו לכם בעת החזרת הרכב עם הבוסטר
   
   
   
   

  כיסא תינוק 

  תינוק בכיסא תינוק ברכב

  באדג'ט מציעה ללקוחותיה את האפשרות להשכיר כיסא תינוק עם הרכב המושכר, על מנת לשמור על בטיחות התינוק שלכם ולהימנע מפירוק והרכבת הכיסא בכל השכרה. הכיסאות מותאמים לגילאי שנה עד שלוש ומגיעים מותקנים מראש ברכב אותו שכרתם, כדי שתוכלו לצאת אל הדרך במהירות ובקלות.
  עלות השכרת המוצר: 5$ ליום שימוש
  פיקדון: 100$, שיוחזרו לכם בעת החזרת הרכב עם הכיסא
   
   
   
  • •יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן).
   •החזרת הרכב תעשה במועד הנקוב בהסכם. איחור בהחזרת הרכב יחויב בשליש ממחיר יום ההשכרה, כולל כל תוספת אשר נרכשה. מעבר ל-3 שעות יחויב השוכר ביום השכרה מלא הכולל כל תוספת שנרכשה על ידו.
   •מספר הקילומטרים לתקופת שכירות יכול להשתנות בהתאם למבצעים ולמחירונים של אותה תקופה.
   •תדלוק: בתום תקופת השכירות מומלץ להחזיר את הרכב עם מיכל מלא, אחרת יחויב השוכר בעלות הדלק, ובתוספת דמי שירות בגין מילוי הדלק. יש לברר מראש מהו סוג הדלק המתאים. מילוי שלא לפי הוראות היצרן, יוביל לחיוב השוכר בהוצאות כל נזק אשר ייגרם לרכב בעקבות זאת.
   •כרטיס אשראי- על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו, שבו מסגרת אשראי פנויה לצורך עירבון עבור ההשכרה. סכום העירבון ייקבע בעת איסוף הרכב בפועל בהתאם למרכיבי ההשכרה. כרטיסים אלקטרוניים לחיוב מידי, כגון ויזה אלקטרון וישראכרט דיירקט לא יתקבלו .
   •חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
   •הזמנת רכב- באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה.
   התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
   •ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט.
   •המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
   •במידה ולקוח מתעכב באיסוף הרכב מעל ל-3 שעות, שמורה לבאדג'ט האפשרות לדחות את ההזמנה.

   הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים:
   הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים, מקבוצות I, S, M, P, K,U,Y כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

   מדיניות ביטולים והארכות במקרה של השכרות ששולמו מראש
   •השוכר רשאי לבטל הזמנה עד 14 ימים מרגע פתיחת ההזמנה, ובתנאי שנותרו מעל ל-48 שעות עד למועד איסוף הרכב. במקרה זה ייגבו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.
   בביטול שיתבצע בין 48 שעות ועד ל-5 שעות ממעוד איסוף הרכב, יחויב השוכר בהתאם לקבוצת הרכב שהזמין:
   -לרכבים מקבוצות A עד J , החיוב יהיה בגין יום השכרה אחד.
   -לרכבים מקבוצות I עד U , החיוב יהיה בגין שני ימי השכרה, אך לא יותר ממחיר ההזמנה.
   •במקרה של ביטול פחות מ- 5 שעות ממועד איסוף הרכב או במקרה של אי-הגעה, יחויב השוכר בגובה שלושה ימי השכרה, אך לא יותר ממחיר ההזמנה.
   •במקרה של ביטול, על השוכר לוודא כי בקשת הביטול שהעביר בכתב התקבלה במשרדי חברת באדג'ט. לאחר קבלת הביטול, החברה תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה בתוך שני עבודה.
   •באדג'ט תהא רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול באמצעות כרטיס האשראי אשר סופק
   על ידו לצורך ההזמנה.
   •במקרה של קיצור תקופת ההשכרה, מכל סיבה שהיא, לא יתקבל החזר בגין אי-ניצול הימים.
   •במידה והשוכר מאריך את השכירות על הזמנה ששולמה מראש, לא תינתן הנחה על ההארכה, והמחירים יהיו בהתאם לתעריפים הנהוגים באותה עת.


   נהגים
   ככלל, רשאים לנהוג ברכבי באדג'ט בעלי וותק נהיגה של שנתיים לפחות.
   •רכבים מקבוצותG, J, H , P ניתן לשכור מעל לגיל 23.
   •רכבים מקבוצות I, K, M, S, W ניתן לשכור מעל לגיל 25.
   •רכבים מקבוצות U, Y ניתן לשכור מעל לגיל 28. ההשכרה מותנית בוותק נהיגה של 3 שנים לפחות.
   רשאי לנהוג ברכב רק מי שפרטיו רשומים בחוזה ההשכרה.

   להשכרה ולנהיגה חובה להציג:
   •רישיון נהיגה מקורי בתוקף (לא צילום).
   •תעודה מזהה (תעודת זהות ישראלית/דרכון) + אשרת כניסה לתיירים.
   •כרטיס אשראי בתוקף ע"ש השוכר.
   •להשכרת רכבי מרצדס מהדגמים GLC/GLE נדרשים שני כרטיסי אשראי בתוקף.

   כיסוי נזקים
   ההשכרה כוללת כיסוי ביטוחי משלושה סוגים:
   •CDW&TP: כיסוי לנזק תאונתי ו/או גניבה.
   •THIRD PARTY LIABILITY : תכנית המיועדת אך ורק לבעלי כרטיסי אשראי
   (אמריקאי, קנדי או צרפתי) המכסים נזק תאונתי ו/או גניבה בישראל. תכנית זו כוללת גם כיסוי נזקים שייגרמו לצד ג'.
   •SUPER CDW- אפס (0) השתתפות עצמית במקרה של נזק/תאונה/גניבה, ובתנאי שהשוכר לא הפר את תנאי השכירות.

   רשלנות - נזקים אשר ייגרמו למרכב התחתון ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם נכללים בכיסויים הביטוחיים, ועל השוכר מוטלת האחריות לתשלום מלוא הנזק.

   מחיר הכיסוי יתבסס על סוג הרכב שהתקבל בפועל.

   תכנית CDW&TP
   תכנית זו כוללת כיסוי מקיף, למעט השתתפות עצמית ראשונית, והינה חובה. במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב באדג'ט או לצד ג', תחול תוספת השתתפות עצמית בגובה 2,400 עד 8,000 ש"ח, בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור, נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים על ידי כיסוי ביטוחי זה, ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

   תכניתTHIRD PARTY LIABILITY   
   תכנית זו אפשרית רק במקרים שבהם מחזיק הלקוח בכרטיס אשראי המכסה כיסויי CDW& TP בישראל. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, ומחובתו לוודא שכיסוי זה אכן תקף במדינת ישראל. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות כיסוי לנזק צד ג'.
   נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים על ידי כיסוי ביטוחי זה, ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.


   ביטול השתתפות עצמית – SUPER CDW
   במקרה של נזק/תאונה/גניבה לא תיגבה השתתפות עצמית מהשוכר. תכנית זו אינה כוללת נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב, ובתנאי שהשוכר לא הפר את תנאי השכירות.

   תוספות אינן כלולות בהצעת המחיר
   כיסא תינוק, כיסא מגביה לילד – 'בוסטר', GPS וטלפון נייד הינם בתוספת תשלום, ובהתאם לזמינות בסניף ההשכרה.

   נהג נוסף: בתוספת תשלום (ישולם ישירות בסניפי באדג'ט).

   תוספת שדה תעופה: תוספת תשלום דמי נמל תחול על כל השכרה המתחילה
   ו/או מסתיימת בנמל התעופה בן-גוריון. שיעור 'תוספת שדה תעופה' משתנה מעת לעת.

   השכרות לאילת או ממנה: מינימום 6 ימי השכרה.
   מתחת ל-6 ימי השכרה, ייגבו דמי החזר בגובה 100 דולר ארה"ב לקבוצות:
   ,B, C, X, F, G , J ודמי החזר בגובה 280 דולר ארה"ב לקבוצות המיוחדות . I, K, S, M, P, U, Y
   בהזמנת רכבים מהקבוצות המיוחדות, כאשר איסוף הרכב הוא מאילת, ביטול של 48 שעות לפני מועד האיסוף, יגרור דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% (ללא קשר לאורך ההשכרה).

   מסירה ואיסוף: במקרה של מסירה או איסוף הרכב מהלקוח, תיגבה תוספת תשלום.

   מע"מ: תוספת מע"מ תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
   תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל, ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4
   או דרכון דיפלומטי פטורים מחיוב זה.
   תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ.

   בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב, יגבר האמור בהסכם השכירות.


   חברת דומיקאר בע"מ הינה בעלת הזיכיון של באדג'ט ישראל, ח.פ. 520038985.
   כתובת משרדי החברה: רח' השרון 1, קריית שדה התעופה

   

          לתנאי השכרה מלאים

 •  
  • המחיר כולל כיסוי גניבה ונזק ראשוני.
  • המחיר כולל 250 ק"מ ליום להשכרות של יום ויומיים ועד 3500 ק"מ להשכרות חודש קלנדרי.
  • מבצע "משלמים מעט" כולל 100ק"מ ליום.

   

   

   

 • מחיר כולל
   
  • המחיר כולל כיסוי גניבה ונזק ראשוני
  • המחיר כולל 200 ק"מ ליום ועד 3500 ק"מ לחודש קלנדרי
  • סוזוקי אלטו או שונה
 • מחירים ועלויות של ליסינג פרטי

  ליסינג פרטי מחירים ועלויות
   
   
  היתרון הגדול של עסקאות ליסינג פרטי הוא הגמישות: איזה רכב שתרצו, גודל המקדמה גמיש ומשך תקופת התשלומים גם היא גמישה. מחיר אופציית הרכישה בסוף התהליך ידועה כבר בהתחלה.. למידע על מחירים ולדוגמאות הכנסו לכתבה!
   
 • חיסכון בהוצאת דלק

  התאמת דגם הרכב לעובד בהתאם לצרכים של מקום העבודה ואופי השימוש ברכב עשוי לחסוך לארגון אלפי שקלים בשנה בהוצאות דלק.
  ישנם לא מעט דגמים, כגון רכבים היברידים, שאלמנט החיסכון הופך מאוד משמעותי בנסועה שנתית מעל ל
  -35000 ק"מ לשנה. לכן, חשוב מאוד שהארגון ימפה את תמהיל הרכבים לפי נסועה שנתית לפי 3  קבוצות :
  עד 30,000 ק"מ לשנה 30-45 אלף ק"מ לשנה 45 אלף ק"מ ומעלה.
   

  שירות בהתאמה אישית

  חברות המציעות ליסינג תפעולי לרוב מציעות חבילות שירות הכוללות מרכיבי שירות שלא כולם דרושים למשתמש. התאמה נכונה של חבילת השירות יכולה להפחית את התשלום החודשי באופן ניכר ולחסוך לארגון סכומים גבוהים בחישוב רב שנתי.
   

  צבעים חסכוניים

  ישנם מכוניות אשר נדרשת בגינם תוספת תשלום בגין צבע מטאלי. לדוגמא, ברכבי טויוטה ופולקסווגן. מעבר לצבעים לא מטאלים כגון " לבן" ( צבע שחוזר בגדול לאופנה בשנה האחרונה) עשוי להוזיל את התשלום החודשי.
   

  חיסכון בזקיפת שווי מס לעובד

  ההתאמה נכונה של סוג המכונית לרמת השכר של העובד. זקיפת שווי מס נקבעת לפי מחיר המכונית ויכולים להיות פערים של 200-300₪ לחודש בגין תוספת מס לעובד באותה קבוצת רכבים . רכב היברידי כולל הטבה לעובד בסך 500 ₪ הפחתת מס בזקיפת שווי מס לעובד. יש מגוון גדול של דגמים בקבוצת הביניים במחירים של 110 אלף ₪ בנפח 1.4 סמ"ק ועד 1.6 סמ"ק היכולים לתת תפוקה ותועלת מיטבית לנהג , כולל מרווח פנים לנוסעים ואביזרים נלווים במערכת השמע והבטיחות בדומה לקבוצות המכוניות הגבוהה יותר. לדוגמא: סקודה רפיד, יונדאי I25,  קיה ריו ודומים. שווה בדיקה.
   

  בטיחות

  תוספת מרכיבי בטיחות בעלויות נמוכות כגון חיישני רוורס ומצלמת רוורס (ברכבים בהם קיימת מערכת מולטימדיה) מהווה תוספת בטיחות משמעותית לנהג ולהולכי רגל. מרכיבי הבטיחות הללו הוכיחו את יעילותן לא פעם במניעת פגיעה בהולכי רגל, נזקים לרכב כתוצאה משדה ראייה לקוי ובהמשך ישיר לכך, ובחסכון כפסי משמעותי בגין תשלום השתתפות עצמית במקרה של ועליית מחיר הפוליסה בגין תאונה.
   

  נפח מנוע - היררכיה ארגונית

  בחלק גדול מהחברות עדיין יש הצמדה לדפוסי העבר וקביעת קבוצות רכבים לפי נפח מנוע. כיום ניתן לראות כי נפח מנוע אינו מהווה שיקול בבחירת הרכב. השיקול המוביל הינו היכולת הרב תכליתית של הרכב, כלומר כל נתוני המכונית, זמינות, כח, מרווח פנים לנוסע והכי חשוב- החיסכון בדלק. ישנם מכוניות בנפח 1.2 סמ"ק עם יכולת כוח ברמה גבוהה משולבים עם גיר רובוטי ומצמד כפול אשר מסוגלת לתת תפוקה ויכולת בדומה לגיר אוטומטי ואף יותר ועם תרומה ממשית בחיסכון עצום בדלק.
   

  תקופת החכירה

  תקופת החכירה המקובלת הינה שלוש שנים, אולם ישנן חברות המציעות עסקאות לתקופות ארוכות יותר, ארבע ואף חמש שנים. תקופת חכירה ארוכה יותר מאפשרת מחד את הוזלת העלות החודשית של החכירה, אולם מאידך החברה החוכרת כבולה לעסקת הליסינג לתקופה ארוכה יותר ומחזיקה צי רכבים ישן יותר.
  חכירת רכב ישן (שיווק מחדש)
  חברות מסויימות מאפשרות לעיתים חכירת רכבים ישנים בתעריף זול משמעותית מתעריף רכב חדש. אופציה זו מאפשרת גם לעובדים מדרג נמוך לקבל רכב צמוד מליסינג במחיר אטרקטיבי. כדאי לברר במהלך המשא ומתן עם חברת הליסינג האם אופציה זו קיימת בחוזה.
   

  אבזור

  חשוב לציין כי במקרים רבים רמת האיבזור של רכבים מליסינג הינה נמוכה ביחס למקובל בשוק הפרטי. צעד זה נועד להוזיל עלויות ובמיוחד מאפשר רכישת רכבים בקבוצת מס נמוכה יותר (כך שהעובדים משלמים "שווי למס" נמוך יותר). יש להקפיד על קבלת מפרט איבזור מדוייק לפני הזמנת הרכבים.
   

  מקדמות

  כל חוזי הליסינג כוללים סעיף מקדמות. ברוב המקרים מדובר על תשלום של שלושה חודשים מראש, כתלות בסוג הלקוח.
   

  עמלות יציאה

  המקדמות משמשות לתשלום עמלות יציאה במקרים של סיום החוזה ע"י החברה החוכרת. בדרך כלל גובה העמלות יהיה כדלקמן:סיום במהלך השנה הראשונה – 3 חודשי עמלה. סיום במהלך השנה השניה – 2 חודשי עמלה. סיום במהלך השנה השלישית – חודש עמלה
   

  תשלומים חריגים

  במהלך תקופת חוזה החכירה קיימות עלויות נוספות שאינן מכוסות במסגרת התשלום החודשי (קנסות, כביש 6, תאונות וכו'). יש לוודא כי גביית התשלומים החריגים תתבצע שלא במסגרת הוראת הקבע אלא באמצעות אישור חשבוניות פרטני, זאת על מנת להשיג בקרה הדוקה יותר על החריגות.
   

  הצמדות

  התשלומים במסגרת ההסכם צמודים למדד המחירים לצרכן. יש לשים לב כי אין הגבלה על עדכון הסכומים כלפי מטה במקרה של מדד שלילי, זאת עד לסף תחתון המצויין בהזמנה.
   

  תקרה שנתית

  הסכם ליסינג סטנדרטי כולל סעיף המציין את מגבלת הקילומטרז' השנתית (בד"כ בין 30 - 20 א' קמ'). במקרה של חריגה ממגבלה זו, על החברה החוכרת לשלם עבור כל קילומטר נוסף.
  עלות החריגה לקילומטר
  עלות זו נקובה בד"כ בש"ח (~0.2)
  אופן חישוב החריגה (פול)
  חשוב מאוד להקפיד כי חישוב החריגה מתקרת הקילומטרז' יתבסס על ממוצע כל הרכבים בחברה (פול) ולא על כל רכב באופן פרטני.
   

  רכב חלופי

  יש לוודא, כי במסגרת ההסכם, מתחייבת חברת הליסינג להעמיד רכב חלופי מאותה קבוצת רכב במקרה של תאונה / תקלה / טיפול / גניבה. חשוב להקפיד כי החוזה מציין מפורשות את מועד המסירה של הרכב החלופי – בד"כ תוך 4 שעות מזמן ההודעה לחברת הליסינג.
   

  רמת שירות

  יש לוודא כי בחוזה מצויין במפורש, כי במקרים בהם נדרשת הובלת הרכב לטיפול / רישוי וכדומה מחוייבת חברת הליסינג להגיע למקום העבודה של החוכר ע"מ להעביר את הרכב לטיפול.
   

  נהג צעיר

  למרות שחברות הליסינג מגבילות את השימוש ברכב לנהגים צעירים, ניתן לדרוש שימוש לנהג צעיר עבור רכב ספציפי כאשר תהיה לכך השפעה על גובה ההשתתפות העצמית. בנוסף, חשוב לבחון כיצד החברה מגדירה נהג צעיר.
   
  באדג'ט מספקת ללקוחותיה גם שירותי ליסינג פרטי.
   
 • היות ומדובר במימון, אז מדוע דווקא לבצע את המסלול בבאדג'ט ולא בבנק ?

 • " עלות הליסינג מורכבת בעיקר מעלות האמיתית של הרכב שהוא מחיר הקניה פחות מחיר המכירה. היום יותר ויותר יש מודעות בקרב צרכנים לפנות למומחים בכל תחום. כיום ישנם גם בנקים וחברות אשראי שמציעות מימון לרכב, אולם אין להם את הנסיון ברכישה ומכירה של רכבים. באדג'ט היא חברת הליסינג וההשכרה הותיקות והמוכרות בענף עם ניסיון של שנים בתחום הרכב. אנו עד כדי כך מומחים בתחום, שישנם מסלולי ליסינג שבה אין עלות מימון. אנו שוב חוזרים ואומרים – אין עלות מימון ! "

 • בסניף המרכזי של באדג'ט בקריית שדה התעופה, ממתין לכם אולם תצוגה ובו מבחר גדול של רכבים חדשים ורכבים יד שנייה למכירה. כמו כן, ניתן לבצע עסקת טרייד אין, ולהחליף את הרכב הישן בחדש, בתנאים משתלמים במיוחד!
 • הקדמה לגלריית רכבים
 • מי חייב בתשלום מע"מ?
 • תוספת מע"מ תחול על כל מרכיבי ההשכרה. תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראלים ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4 פטורים מחיוב זה. החיוב חל על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית
 •  

  מרצדס נחשבת כבר קרוב למאה שנים לפאר תעשיית הרכב הגרמנית. החברה, הידועה לרוב בתור מרצדס-בנץ, החלה לפעול עוד בתחילת המאה ה – 20 לאחר מיזוג בין שתי חברות רכבים ומנועים ידועות באותן שנים בשם בנץ ודיימלר. המיזוג יצר קונצרן רכב רחב ידיים ששילב את הידע וטכנולוגיה של שתי החברות ושימש להתנעת תעשיית הרכב הגרמנית. מכוניות מרצדס נהפכו עם השנים לשם נרדף למכוניות בעלת איכות לא מתפשרת ורמת בטיחות גבוהה של הנוסעים, תוך שילוב של עיצוב וסגנון מיוחדים ברמת פאר מרשימה, שהפכו את המכוניות של מרצדס לאחת המכוניות היוקרתיות בעולם. בישראל דגמי מרצדס מיובאים על ידי חברת "כלמוביל" החל משנת 1962, וגם כאן, כמו ברחבי העולם, נחשבים לרכבי יוקרה ולסמלי סטטוס.

  הדגמים הפופולאריים ביותר

  בניגוד לחברות אחרות, אשר בוחרות להתמקד בסוג מסוים של דגמי רכב, חברת מרצדס מצליחה לשלב בין ייצור של מכוניות משפחתיות לבין ייצור רכבי עבודה עוצמתיים ואמינים כמו אוטובוסים, מובילים ומשאיות אותם ניתן לראות נעים על הכבישים הבין עירוניים כמעט בכל מדינה בעולם. חברת מרצדס בחרה לפתח את המכוניות שלה כסדרות מתפתחות ולא כדגמים נפרדים ובכך לשמור על המוניטין הקיים, תוך שיפור הביצועים מדגם לדגם. גולת הכותרת של החברה בתחום הרכבים המשפחתיים היא כמובן סדרת ה S-Class שהפכה לשם דבר בכל הקשור ברכב יוקרה בעל עמידות גבוהה, רמת בטיחות גבוהה ושיפורים טכנולוגים מתמידיים תוך שמירה על סגנון ייחודי ומפואר שזיכה אותה לא פעם בכינוי "המכונית הטובה בעולם". בתחום רכבי השטח נמצאת סדרת ה- G-Class ובה נמצאים מספר דגמי ג'יפים לשטח ופנאי המובילים בתחומם בזכות רמת הביצועים ויכולת העבירות שלהם בשילוב עם בטיחות הנוסעים, כמובן שניתן גם דגש על רמת הגימור והעיצוב הייחודית רק למרצדס. הדגם מרצדס GLE של שנת 2018 מוגדר כ SUV עם לב ונשמה של מכונית ספורט, הרכב איתו אפשר ליהנות מכל העולמות.
  כיום בישראל נמכרים לא מפחות מ-22 דגמי מרצדס, בקטגוריות סדאן והאצ'בק, רכבי קופה, רכבי פנאי ושטח, וכמובן רכבי ספורט יפהפיים.

  ניתן למצוא רכבי מרצדס למכירה מיד ראשונה ושניה כאן

  מה צפויים לראות בשנים הבאות בחברת מרצדס?

  כחלק מהמגמה העולמית, מרצדס משקיעה כיום רבות בתחום המכוניות האוטונומיות והיא מובילה במחקר ופיתוח לא רק של מכוניות פרטיות, אלא גם בתחום המשאיות ללא נהג. לא מזמן אף ערכה החברה ניסוי מוצלח של משאית אשר נסעה לבדה בכבישי גרמניה מיעד אחד לשני ללא עזרת נהג. בתחום המכוניות הפרטיות, לחברת מרצדס יש כבר מספר דגמים אשר מוגדרים כחצי אוטונומיים, למשל היכולת לחנות של הרכב לחנות בעצמו ובכך לשחרר את הנהג מפעולה זו. גם בישראל דגמים אלה יובאו בשנים האחרונות. אין ספק כי טכנולוגיה זו תחלחל מדגמי הפאר של החברה גם אל שאר הדגמים המשפחתיים ויהיו בנמצא בכל רכב בשנים הקרובות.
  עד שזה יקרה, חברת מרצדס עומלת תמיד על שיפורי הדגמים הקיימים. השנה היא צפויה לעדכן את רכב השטח מסדרת ה- G-Class ולהחזיר אותו מג'יפ עירוני לתפקידו האמיתי – ג'יפ שטח לכל דבר. במרצדס מבטיחים שלדה קלה יותר ומנוע חזק יותר בשילוב תיבת הילוכים ומתלים משופרים שיהפכו אותו לחיית שטח אמתית.
  בנוסף, בחרה מרצדס לחזק את חברת הבת שלה Smart המייצרת מכוניות עירוניות קטנות, מתוך הבנה כי בעולם שנהיה יותר ויותר צפוף ואורבני, יש צורך אמיתי במכוניות קטנות ומשוכללות היכולות לנוע יותר בקלות בתוך כבישי העיר.

  עמודים רלוונטיים נוספים:

  תפריט מכירת רכב
  מידע על רכבי פורד
  מידע על רכבי יונדאי
  מידע על רכבי רנו
  המכונית הכי יקרה בעולם

   

 •  

  מרצדס (Mercedes) – היהלום שבכתר תעשיית הרכב הגרמנית

   
  מרצדס נחשבת כבר קרוב למאה שנים לפאר תעשיית הרכב הגרמנית. החברה, הידועה לרוב בתור מרצדס-בנץ, החלה לפעול עוד בתחילת המאה ה – 20 לאחר מיזוג בין שתי חברות רכבים ומנועים ידועות באותן שנים בשם בנץ ודיימלר. המיזוג יצר קונצרן רכב רחב ידיים ששילב את הידע וטכנולוגיה של שתי החברות ושימש להתנעת תעשיית הרכב הגרמנית.
   
   
   
 • האם התוכנית באמת משתלמת כלכלית ?

 • "בהחלט כן ! מדוע לשלם על רכב את מלוא ערכו שבליסינג פרטי אתה משלם רק 50% -60% מערכו ? נניח שיש רכב שעלותו 100,000 ₪. כאשר תקנה אותו נאלצת להוציא מכיסך את מלוא הסכום נכון ? בליסינג פרטי, תוכל נניח לשלם מקדמה של 20000 ₪ ועוד נניח 30000 ₪ בתשלומים חודשיים, כך שסה"כ שילמת רק 50000 ₪. בסוף התקופה, אתה אמור לשלם עוד 50000 ₪ , אבל אין צורך לעשות זאת. פשוט להחזיר את הרכב אלינו, ולהתקדם לרכב חדש !! "

 • באדג'ט פועלת ומקדמת את נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל. אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. באדג'ט פועלת לפי המוגדר בחוק ואף למעלה מכך במטרה לסייע להם לבעלי מוגבלויות לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

   

  הסדרי נגישות מבנים

  סניף כתובת מצב נגישות חניות נכים שילוט הכוונה שירותים נגישים
  עפולה קהילת ציון 12 בטיפול השלמת דרישות נגיש נגיש הוקם לפני התקנות פטור
  חיפה האשלג 7 נגיש נגיש הוקם לפני התקנות פטור
  נתניה גד מכנס 2 חלק ממבנה ברחוב נגיש ללא שירותים
  פתח תקווה ענבר 1 התקבל אישור יועץ נגיש נגיש ללא שירותים
  פי גלילות התקבל אישור יועץ נגיש נגיש תא בודד פטור
  הרצליה אבא אבן 18 חלק ממבנה נגיש נגיש ללא שירותים
  ירקון הירקון 99 תל אביב חלק ממבנה המלון נגיש נגיש במתחם המלון יש שירותים נגישים
  קש"ת השרון 1 התקבל אישור יועץ נגיש נגיש נגיש
  לבנדה לבנדה 53 תל אביב פטור ללא קבלת קבל נגיש נגיש ללא שירותים
  המלך דוד אמיל בוטה חלק ממבנה נגיש נגיש ללא שירותים
  תלפיות יד חרוצים 4 התקבל אישור יועץ נגיש נגיש נגיש
  ראשון סחרוב 12 התקבל אישור יועץ נגיש נגיש תא בודד פטור
  טרמינל 3 נתב"ג כחלק מנתב"ג נגיש נגיש במתחם
  טרמינל 1 נתב"ג כחלק מנתב"ג נגיש נגיש במתחם
  אשדוד הבנאים 15 התקבל אישור יועץ נגיש נגיש נגיש
  ב"ש הסדנא 2 התקבל אישור יועץ נגיש נגיש נגיש
  אילת מרכז שלום חלק ממבנה נגיש נגיש נגיש

   

  שירות נגיש

  • הדרכות עובדים לשירות נגיש - הדרכנו והכשרנו את עובדינו בהיבטי הנגישות השונים. מטרת ההדרכות ליצור מודעות בקרב עובדי החברה לעקרון הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.
  • מוקד טלפוני נגיש - המענה הקולי הונגש כך שהמידע מוקלט בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע.
  • אמצעים חלופיים ליצירת קשר – קיימים מספר אמצעים חלופיים ליצירת קשר עם המוקד הטלפוני בטופס צור קשר , בשליחת פקס למספר - 03-9350001 ובכתובת דוא"ל
  • יש לציין דרכי התקשרות למענה חוזר.

   

  נגישות אתר האינטרנט

  • אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
  • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
  • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן Firefox.
  • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
  • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
  • ייעוץ הנגשת אתר האינטרנט בוצע על ידי חברת A-2-Z שיווק ונגישות באינטרנט.
  • לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

   

  דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

  אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר או באמצעות פנייה לרכז הנגישות.

  פרטי קשר רכז הנגישות בבאדג'ט:

  • שם: יוסף בובליל
  • טלפון: 09-9350000
  • דואר אלקטרוני: Dpo@budget.co.il


 •  

  כל נהג חווה בשלב כזה או אחר של חייו על ההגה את התחושה הלא נעימה בה נדלקת נורה ברכב (ולא משנה אם מדובר על נורת אזהרה ברכב שברולט או נורת מנוע דולקת במאזדה 3) ואתם לא בטוחים מה בדיוק היא אומרת ואיך ממשיכים. נורות האזהרה ברכב הן רבות, מתחלקות לסוגים מובחנים ומעידות על בעיות ברמת דחיפות משתנה, כאשר עם חלקן אפשר להמשיך ולנסוע ולגשת למרכז שירות כשניתן, ואילו אחרות רומזות שכדאי שנעצור מיד את הרכב בצדי הדרך כדי למנוע נזק נוסף. כצפוי, הנורות הללו נוטות להידלק באמצע הדרך, או כשאנחנו רחוקים ממוסך מוכר ולרוב, אנחנו לא מבינים כראוי את משמעותן ואותו נזק ממנו ניסינו להמנע – נגרם, ולו רק בשל חוסר ידע ונסיון. אז כדי שנוכל להכין את עצמנו כמו שצריך למקרה של סכנה ובעיקר מכיוון שהנורות הן בעצם סימני אזהרה ברכב שיכולות להעיד על בעיות רציניות ודחופות, קבלו מידע שימושי וברור אודות נורות אזהרה נבחרות ברכב!

   

  הנורות ה-"פחות דחופות"


  מדובר בנורות מוכרות ונפוצות שבדרך כלל לא מעידות על תקלה קריטית ברכב. למרות שאינן קריטיות, שימו לב להסבר, שכן חלקן יכולות להיות בעלות כמה משמעויות.

  נורת מד הדלק

   נורה שכולנו מכירים ומעידה על צורך בתדלוק. נציין רק כי כדאי מאוד לא לסמוך על הדלק הנותר, משום שגם אם תוכלו לנסוע עוד כמה קילומטרים טובים, עדיין קיימת הסכנה של שאיבת לכלוך מתחתית מיכל הדלק.

  נורת דלק ברכב

  נורת רפידות הבלמים

  נורה שאנשים רבים לא מכירים. הנורה מתריעה על תקלה ברפידות הבלמים, אך ייתכן והיא תידלק עקב בעיה נוספת הקשורה לתפקודם.

  נורת בלמים ברכב

  נורת מפלס השמן 

  הנורה מעידה על מחסור בשמן. השמן חשוב לתפקוד תקין של המנוע וכן, מחסור בשמן עלול לגרום לשחיקה של מיסבי המנוע, להצטברות לכלוך במיכל השמן וכד'. לכן, יש לשים לב להידלקות הנורה וכמו כן, לנזילה קבועה של שמן מן הרכב.

  נורת שמן ברכב

  נורת הבלמים

  רובנו מכירים אותה כנורה הנדלקת כאשר בטעות השארנו את בלם היד למעלה. אולם, ייתכן והידלקות הנורה מעידה על בעיה נוספת בבלמים (כמו מחסור בשמן בלמים) וכן, על בעיה במערכת ה-abs עליה נסביר בהמשך. בכל מקרה, במידה והבעיה אינה בבלם יד מורם, יש לבדוק את תקינות המערכת \ הנורה, ועדיף במהירות.

  נורת אזהרה בלמים ברכב

  נורה כתומה ברכב


  נורה כתומה או צהובה לרוב תצביע על צורך בהתערבות מידית של הנהג ולעיתים באופן דחוף. לא כל הנורות המופיעות בצבע כתום הן דחופות מאוד ולכן ריכזנו כאן כמה מהחשובות ביותר. שימו לב שבחלק מן הרכבים, הנורות יופיעו בצבע אדום, בהתאם לדחיפותן. לעיתים הנורות נראות מעט שונה ז