לקבלת הצעה אטרקטיבית, מלא את פרטיך

תנאי השכרה כלליים

מסמך זה מפרט את המסגרת הכללית של שובר השכרת הרכב שנרכש באמצעות אתר האינטרנט של דומיקאר בע"מ (באדג'ט ישראל) https://www.budget.co.il/ היה והתשלום בגין השובר לא יכובד מכל סיבה שהיא, דומיקאר תהא רשאית לבטל את השובר על אתר ללא כל הודעה מוקדמת.
 
השובר הינו אישי והינו בתוקף רק לגבי מי ששמו נקוב על גבי השובר ועליו להציג את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בשובר זה בפני נציג הספק בחו"ל, וכן חובה זו חלה על כל נהג נוסף שירשם אצל הספק, בכפוף לתשלום נוסף ולתנאים נוספים הקבועים אצל הספק.
 
שינוי או ביטול השובר
שינוי שובר בארץ לאחר הנפקתו, כפוף לתשלום דמי טיפול בגובה 10$.
לפי חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות.
אם הלקוח ביטל את העסקה בתוך 14 הימים יחול החוק, והלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
לקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה לאחר מועד זה הקבוע בחוק ועד 48 שעות ממועד איסוף הרכב בתשלום דמי ביטול בשיעור 25% ממחיר ההזמנה.
במקרה של ביטול הזמנה בין 48 שעות ועד 12 שעות לאיסוף הרכב יחויב הלקוח ב- 50% ממחיר ההזמנה.
במקרה של פחות מ- 12 שעות מאיסוף הרכב או במקרה של אי הופעה יחויב הלקוח במלוא מחיר ההזמנה.

תשומת ליבך לכך ששובר זה אינו מהווה הסכם שכירות לרכב וכי הינך נדרש לחתום על הסכם שכירות ו/או כל מסמך אחר במעמד קבלת הרכב מהספק. הינך מאשר ומסכים כי השכרת רכב כפופה לתנאי חוזה השכירות שייחתם במעמד קבלת הרכב, וכי חוזה השכירות יהיה כפוף לדין הקיים במדינה בה הינך אוסף את הרכב.
 
יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק ממנו) ולא יינתן החזר על שימוש חלקי של יום השכרה. שובר זה הינו בלתי ניתן להחזרה (non-refundable) בגין אי ניצול או ניצול חלקי של השובר.

תוספות ושירותים נלווים

שובר זה הינו להשכרת הרכב בלבד. לידיעתך, השירותים והתוספות הנלוות שהוזמנו על ידך מעבר להשכרת הרכב הינן בגדר הזמנה בלבד (request), ויתקבלו על בסיס מקום פנוי בתחנת ההשכרה. ייתכנו תשלומים נוספים השירותים והתוספות הנלוות או בקשות מיוחדות שאינן כלולות בדמי השכירות (לדוגמא: ביטוח נהג נוסף, ביטוח נהג צעיר, דמי החזר, כיסא תינוק (שהתקנתו באחריות הלקוח בלבד), שרשראות שלג או צמיגי חורף, גגון סקי, דמי טיפול בנזק ו/או בדוחות, מכשיר ניווט (GPS), הבאת הרכב או איסופו, לקיחת הרכב מחוץ לשעות הפעילות, איחור בהחזרת הרכב ועוד). כל אלה וכל תוספת אחרת אותה ביקש השוכר ועליה חתם במקום, תהייה על פי המחירון של ספק השירות ועליהם יחולו תשלומי מס מקומי.
 

חוקי תעבורה וחניה

חוקי התעבורה משתנים ממדינה למדינה, ועל שוכר הרכב חלה החובה לברר חוקים אלו ולפעול על פיהם. תשלומי קנסות תעבורה ודוחות חנייה, לרבות דמי טיפול, אגרות כבישים, מדבקה לנסיעה "ירוקה" במרכזי ערים וכד', אינם כלולים, והינם באחריותו הבלעדית של השוכר.
 

הרכב השכור

דומיקאר ביצעה הזמנה לקבוצת רכב בלבד (group), ואינה מתחייבת לסוג רכב ספציפי. הספק בחו"ל רשאי לספק מכונית שמוגדרת כמתאימה לקבוצת הרכב שהוזמנה. לא ניתן להתחייב לנפח מנוע, מספר דלתות וסוג האודיו ברכב. בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על מסמכים המעידים על מצב הרכב בעת לקיחתו, מומלץ לבדוק את הרכב טרם עזיבת תחנת ההשכרה ולוודא כי במידה וקיימים נזקים הם מסומנים על גבי חוזה השכירות.
השכרת רכב בארה"ב וקנדה : בסיום תקופת ההשכרה, תיבדק רמת הניקיון של הרכב ובמידה והרכב מלוכלך באופן חריג – תיגבה תוספת תשלום. חל איסור על עישון בכל כלי הרכב השכורים. בסיום תקופת ההשכרה, ייבדק הרכב השכור ובמידה וימצאו סימני עישון (אפר במאפרות או ברכב, ניחוח עשן סיגריות וכיו"ב) – תיגבה תוספת תשלום.
 

גיל השוכר

גיל המינימום להשכרת רכב משתנה ממדינה למדינה וצריך להיבדק על ידי שוכר הרכב לפני ביצוע ההזמנה, וכי שוכר הרכב מצהיר בפני דומיקאר כי הוא עומד בדרישות הקבועות בדין המקומי של המדינה בה נאסף הרכב; הגבלות גיל עשויות לחול גם על קבוצות רכב מסוימות / סוג / דגם, כל זאת יש לוודא מול מרכז ההזמנות בשעות העבודה בטלפון *2200 לפני ביצוע ההזמנה.
 

מסמכים נדרשים

רישיון נהיגה ישראלי מפלסטיק בתוקף שנה אחת לפחות ורישיון נהיגה בינלאומי שהונפק בישראל על ידי חברה המורשית לכך
כרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שם השוכרבמקרים של רכבי יוקרה או רכבים מסויימים ידרשו שני כרטיסי אשראי נפרדים לביטחון.
שובר ההזמנה
חשוב מאוד ! כל המסמכים הנ"ל חייבים להיות על שמו של האדם המופיע על השובר. כל נהג נוסף חייב גם לשאת רישיון נהיגה בינלאומי, רישיון ישראלי וכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף ע"ש הנהג הנוסף.
•לפרטים ומידע נוסף עבור הצורך ברישיון ישראלי ורישיון בינלאומי אנא פנו ל:אתר משרד התחבורה.
 
תשומת ליבך, ספק הרכב רשאי לסרב למסור רכב (לרבות רכב חלופי) למי שאינו עונה על התנאים המפורטים בשובר זה ו/או שאינו עומד במדיניות ההשכרה של ספק הרכב. עניין זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של ספק הרכב.
 

מעבר בין מדינות

נסיעה בין מדינה למדינה ברכב השוכר דורשת אישור מראש ובכתב של הספק למסלול הנסיעה. עשויים לחול חיובים וביטוחים נוספים בהתאם לכל מדינה וייתכן כי ביטוחים מסויימים לא תקפים למעבר בין מדינות. אנא בדוק זאת עם הספק בחו"ל בעת קבלת הרכב.
 

דלק

מדיניות הדלק משתנה ממדינה למדינה ועליך לבדוק את המדיניות ואת תהליך החיוב לפני היציאה. על השוכר להחזיר את מיכל הדלק במצב זהה לזה בו התקבל. במקרה של חוסר דלק במיכל בעת החזרת הרכב ייגבה תשלום משוכר הרכב לפי התעריף שייקבע על ידי ספק הרכב בלבד, בתוספת דמי שירות ו/או דמי תדלוק מיוחדים.


ביטוחים

סוג הביטוח המדויק שרכשתם מופיע על גבי מסמך תנאי ההשכרה המצורף לשובר אותו רכשתם.
 

כיסוי ביטוחים באירופה

CDW כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
Super CDW כיסוי המפחית או מבטל השתתפות עצמית במקרה של תאונה או נזק (משתנה ממדינה למדינה).
 TP כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה.
Super TP – כיסוי המפחית או המבטל השתתפות עצמית במקרה של גניבה (משתנה ממדינה למדינה).
בכל מקרה הכיסויים אינם מכסים נזק למרכב תחתון ולצמיגים.
 

כיסוי ביטוחי בארה"ב

LDW - ביטול השתתפות עצמית בעלות אבדן ונזק לרכב - נזק כתוצאה מתאונה, נזק לשמשות הרכב, נזק שנגרם בזדון ע"י צד ג', גניבת הרכב ו/או אביזריו.
כיסוי נזקי צד ג' כלול בדמי השכירות הבסיסיים עד סכום מסוים המשתנה ממדינה למדינה למעט מדינות קליפורניה, פלורידה, טקסס וניו יורק בהם חובה לשלם עליו בנפרד (ואז הוא כלול במסגרת כיסוי(.
  ALI - כיסוי זה מגדיל את סכום הכיסוי עד למיליון דולר. תוספת התשלום נעשית בחו"ל.
·ביטוח ALI מומלץ לרכישה בתכנית הבסיסית (ביטוח ALI כלול בתוכנית מורחבת ומורחבת+).
 
 
אנו מאחלים לכם נסיעה טובה ובטוחה!