תנאי השכרה כלליים

•יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן).
•החזרת הרכב תעשה במועד הנקוב בהסכם. איחור בהחזרת הרכב יחויב בשליש ממחיר יום ההשכרה, כולל כל תוספת אשר נרכשה. מעבר ל-3 שעות יחויב השוכר ביום השכרה מלא הכולל כל תוספת שנרכשה על ידו.
•מספר הקילומטרים לתקופת שכירות יכול להשתנות בהתאם למבצעים ולמחירונים של אותה תקופה.
•תדלוק: בתום תקופת השכירות מומלץ להחזיר את הרכב עם מיכל מלא, אחרת יחויב השוכר בעלות הדלק, ובתוספת דמי שירות בגין מילוי הדלק. יש לברר מראש מהו סוג הדלק המתאים. מילוי שלא לפי הוראות היצרן, יוביל לחיוב השוכר בהוצאות כל נזק אשר ייגרם לרכב בעקבות זאת.
•כרטיס אשראי- על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו, שבו מסגרת אשראי פנויה לצורך עירבון עבור ההשכרה. סכום העירבון ייקבע בעת איסוף הרכב בפועל בהתאם למרכיבי ההשכרה. כרטיסים אלקטרוניים לחיוב מידי, כגון ויזה אלקטרון וישראכרט דיירקט לא יתקבלו .
•חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
•הזמנת רכב- באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה.
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
•ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט.
•המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
•במידה ולקוח מתעכב באיסוף הרכב מעל ל-3 שעות, שמורה לבאדג'ט האפשרות לבטל את ההזמנה.

הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים:
הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים, מקבוצות I, S, M, P, K,U,Y כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

מדיניות ביטולים והארכות במקרה של השכרות ששולמו מראש
•ביטול יתאפשר בתוך 14 יום ובתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן וזאת עקב פגם, אי התאמה מוחשית, אי הספקת הרכב, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי באדג'ט, במקרה זה לא יחולו דמי ביטול.
בעסקה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ובכפוף להצגת כרטיס, ביטול יתאפשר ללא תשלום בתוך ארבעה חודשים בתנאי שנותרו מעל ל-48 שעות עד למועד איסוף הרכב  וזאת עקב פגם, אי התאמה מוחשית, אי הספקת הרכב, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי באדג'ט, במקרה זה לא יחולו דמי ביטול.
בעסקה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ובכפוף להצגת כרטיס, ביטול יתאפשר בתוך ארבעה חודשים בתנאי שנותרו מעל ל-48 שעות עד למועד איסוף הרכב  מהטעמים שלא צוינו לעיל השוכר יחויב בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.
•במקרה שהשוכר יבטל הזמנה עד 14 ימים מרגע פתיחת ההזמנה, ובתנאי שנותרו מעל ל-48 שעות עד למועד איסוף הרכב השוכר יחויב בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.
במקרה שהשוכר יבטל הזמנה כשנותרו פחות מ- 48 שעות עד למועד איסוף הרכב או במקרה של אי-הגעה, יחויב השוכר בגובה ארבעה ימי השכרה, אך לא יותר ממחצית מחיר ההזמנה.
• בכל מקרה אחר שהשוכר יבטל הזמנה, יחויב השוכר בדמי ביטול בגובה 3 ימי השכרה אך לא יותר מ 30% ממחיר ההזמנה.
• במקרה של ביטול, על השוכר לוודא כי בקשת הביטול שהעביר בכתב התקבלה במשרדי חברת באדג'ט. לאחר קבלת הבקשה לביטול, החברה תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה בתוך שני  ימי עסקים.                           
• באדג'ט תהא רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול באמצעות כרטיס האשראי אשר סופק על ידו לצורך ההזמנה.
• במידה והשוכר מאריך את השכירות, לא תינתן הנחה על ההארכה, והמחירים יהיו בהתאם לתעריפי מזדמנים הנהוגים באותה עת.
• קיצור תקופת השכירות לא יזכה את הלקוח בהפחתת מחיר .


נהגים
רשאים לנהוג ברכבי באדג'ט בעלי רישיון נהיגה מתאים, שפרטיהם רשומים בחוזה ההשכרה ועומדים בתנאים הבאים:.
•רכבים מקבוצות A,B,C,X,F לבעלי ותק נהיגה של שנתיים לפחות.
•רכבים מקבוצותG, J, H , P לבעלי וותק נהיגה של שנתיים לפחות. שגילם גבוה מ 23 שנים.
•רכבים מקבוצות I, K, M, S, W לבעלי וותק נהיגה של שנתיים לפחות. שגילם גבוה מ 25 שנים 25.
•רכבים מקבוצות U, Y לבעלי וותק נהיגה של 3 שנים לפחות.שגילם גבוה מ28 שנים.

עבור נהג שגילו 23 ומטה המחזיק רישיון נהיגה מעל לשנתיים, תיגבה תוספת מחיר של 50 ₪ ליום, לא כולל מע"מ
כמו כן, במקרה של גרימת נזק לרכב, תחול על השוכר/הנהג, השתתפות עצמית כפולה.


להשכרה ולנהיגה חובה להציג:
•רישיון נהיגה מקורי בתוקף (לא צילום).
•תעודה מזהה (תעודת זהות ישראלית/דרכון) + אשרת כניסה לתיירים.
•כרטיס אשראי בתוקף ע"ש השוכר.
•להשכרת כלי רכב מקבוצה Uנדרשים בטחונות בשני כרטיסי אשראי שנמצאים בתוקף.

כיסוי נזקים
ההשכרה כוללת כיסוי ביטוחי משלושה סוגים:
מחיר הכיסוי יתבסס על סוג הרכב שהתקבל בפועל.

תכנית CDW&TP
תכנית זו כוללת כיסוי מקיף, למעט השתתפות עצמית ראשונית, והינה חובה. במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב באדג'ט או לצד ג', תחול תוספת השתתפות עצמית
בהתאם לקבוצת הרכב נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים על ידי כיסוי ביטוחי זה, ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

תכניתTHIRD PARTY LIABILITY   
תכנית זו אפשרית רק במקרים שבהם מחזיק הלקוח בכרטיס אשראי המכסה כיסויי CDW& TP בישראל. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, ומחובתו לוודא שכיסוי זה אכן תקף במדינת ישראל. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות כיסוי לנזק צד ג'.
נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים על ידי כיסוי ביטוחי זה, ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

ביטול השתתפות עצמית – SUPER CDW
במקרה של נזק/תאונה/גניבה לא תיגבה השתתפות עצמית מהשוכר, למעט נהג שגילו נמוך מ 23 שנים, אשר יחויב בהשתתפות עצמית מופחתת בגובה 2,000 ₪ כולל מע"מ, תכנית זו אינה כוללת נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב.


תוספות שאינן כלולות בהצעת המחיר
כיסא תינוק, כיסא מגביה לילד – 'בוסטר', GPS וטלפון נייד הינם בתוספת תשלום, ובהתאם לזמינות בסניף ההשכרה.

נהג נוסף: בתוספת תשלום (ישולם ישירות בסניפי באדג'ט).

תוספת שדה תעופה: תוספת תשלום דמי נמל תחול על כל השכרה המתחילה
ו/או מסתיימת בנמל התעופה בן-גוריון ובנמל תעופה "רמון". שיעור 'תוספת שדה תעופה' משתנה מעת לעת.

איסוף הרכב מותנה לנוחתים בשדה התעופה וכפוף בהצגת כרטיס טיסה על אותו שם השוכר

השכרות לאילת או ממנה: מינימום 6 ימי השכרה.
מתחת ל-6 ימי השכרה, ייגבו דמי החזר בגובה 100 דולר ארה"ב לקבוצות:
,B, C, X, F, G , J ודמי החזר בגובה 280 דולר ארה"ב לקבוצות המיוחדות . I, K, S, M, P, U, Y
בהזמנת רכבים מהקבוצות המיוחדות, כאשר איסוף הרכב הוא מאילת, ביטול של 48 שעות לפני מועד האיסוף, יגרור דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% (ללא קשר לאורך ההשכרה).

מסירה ואיסוף: במקרה של מסירה או איסוף הרכב מהלקוח, תיגבה תוספת תשלום.

מע"מ: תוספת מע"מ תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל, ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4
או דרכון דיפלומטי פטורים מחיוב זה.
תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב, יגבר האמור בהסכם השכירות.


חברת דומיקאר בע"מ הינה בעלת הזיכיון של באדג'ט ישראל, ח.פ. 520038985.
כתובת משרדי החברה: רח' השרון 1, קירית שדה התעופה.