תנאי השכרה כלליים

 • •יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן).
  •החזרת הרכב תעשה במועד הנקוב בהסכם. איחור בהחזרת הרכב יחויב בשליש ממחיר יום ההשכרה, כולל כל תוספת אשר נרכשה. מעבר ל-3 שעות יחויב השוכר ביום השכרה מלא הכולל כל תוספת שנרכשה על ידו.
  •מספר הקילומטרים לתקופת שכירות יכול להשתנות בהתאם למבצעים ולמחירונים של אותה תקופה.
  •תדלוק: בתום תקופת השכירות מומלץ להחזיר את הרכב עם מיכל מלא, אחרת יחויב השוכר בעלות הדלק, ובתוספת דמי שירות בגין מילוי הדלק. יש לברר מראש מהו סוג הדלק המתאים. מילוי שלא לפי הוראות היצרן, יוביל לחיוב השוכר בהוצאות כל נזק אשר ייגרם לרכב בעקבות זאת.
  •כרטיס אשראי- על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו, שבו מסגרת אשראי פנויה לצורך עירבון עבור ההשכרה. סכום העירבון ייקבע בעת איסוף הרכב בפועל בהתאם למרכיבי ההשכרה. כרטיסים אלקטרוניים לחיוב מידי, כגון ויזה אלקטרון וישראכרט דיירקט לא יתקבלו .
  •חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
  •הזמנת רכב- באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה.
  התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
  •ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט.
  •המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
  •במידה ולקוח מתעכב באיסוף הרכב מעל ל-3 שעות, שמורה לבאדג'ט האפשרות לדחות את ההזמנה.

  הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים:
  הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים, מקבוצות I, S, M, P, K,U,Y כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

  מדיניות ביטולים והארכות במקרה של השכרות ששולמו מראש
  •השוכר רשאי לבטל הזמנה עד 14 ימים מרגע פתיחת ההזמנה, ובתנאי שנותרו מעל ל-48 שעות עד למועד איסוף הרכב. במקרה זה ייגבו דמי ביטול בגובה 5% או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.
  בביטול שיתבצע בין 48 שעות ועד ל-5 שעות ממעוד איסוף הרכב, יחויב השוכר בהתאם לקבוצת הרכב שהזמין:
  -לרכבים מקבוצות A עד J , החיוב יהיה בגין יום השכרה אחד.
  -לרכבים מקבוצות I עד U , החיוב יהיה בגין שני ימי השכרה, אך לא יותר ממחיר ההזמנה.
  •במקרה של ביטול פחות מ- 5 שעות ממועד איסוף הרכב או במקרה של אי-הגעה, יחויב השוכר בגובה שלושה ימי השכרה, אך לא יותר ממחיר ההזמנה.
  •במקרה של ביטול, על השוכר לוודא כי בקשת הביטול שהעביר בכתב התקבלה במשרדי חברת באדג'ט. לאחר קבלת הביטול, החברה תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה בתוך שני עבודה.
  •באדג'ט תהא רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול באמצעות כרטיס האשראי אשר סופק
  על ידו לצורך ההזמנה.
  •במקרה של קיצור תקופת ההשכרה, מכל סיבה שהיא, לא יתקבל החזר בגין אי-ניצול הימים.
  •במידה והשוכר מאריך את השכירות על הזמנה ששולמה מראש, לא תינתן הנחה על ההארכה, והמחירים יהיו בהתאם לתעריפים הנהוגים באותה עת.


  נהגים
  ככלל, רשאים לנהוג ברכבי באדג'ט בעלי וותק נהיגה של שנתיים לפחות.
  •רכבים מקבוצותG, J, H , P ניתן לשכור מעל לגיל 23.
  •רכבים מקבוצות I, K, M, S, W ניתן לשכור מעל לגיל 25.
  •רכבים מקבוצות U, Y ניתן לשכור מעל לגיל 28. ההשכרה מותנית בוותק נהיגה של 3 שנים לפחות.
  רשאי לנהוג ברכב רק מי שפרטיו רשומים בחוזה ההשכרה.

  להשכרה ולנהיגה חובה להציג:
  •רישיון נהיגה מקורי בתוקף (לא צילום).
  •תעודה מזהה (תעודת זהות ישראלית/דרכון) + אשרת כניסה לתיירים.
  •כרטיס אשראי בתוקף ע"ש השוכר.
  •להשכרת רכבי מרצדס מהדגמים GLC/GLE נדרשים שני כרטיסי אשראי בתוקף.

  כיסוי נזקים
  ההשכרה כוללת כיסוי ביטוחי משלושה סוגים:
  •CDW&TP: כיסוי לנזק תאונתי ו/או גניבה.
  •THIRD PARTY LIABILITY : תכנית המיועדת אך ורק לבעלי כרטיסי אשראי
  (אמריקאי, קנדי או צרפתי) המכסים נזק תאונתי ו/או גניבה בישראל. תכנית זו כוללת גם כיסוי נזקים שייגרמו לצד ג'.
  •SUPER CDW- אפס (0) השתתפות עצמית במקרה של נזק/תאונה/גניבה, ובתנאי שהשוכר לא הפר את תנאי השכירות.

  רשלנות - נזקים אשר ייגרמו למרכב התחתון ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם נכללים בכיסויים הביטוחיים, ועל השוכר מוטלת האחריות לתשלום מלוא הנזק.

  מחיר הכיסוי יתבסס על סוג הרכב שהתקבל בפועל.

  תכנית CDW&TP
  תכנית זו כוללת כיסוי מקיף, למעט השתתפות עצמית ראשונית, והינה חובה. במקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב באדג'ט או לצד ג', תחול תוספת השתתפות עצמית בגובה 2,400 עד 8,000 ש"ח, בהתאם לקבוצת הרכב. כאמור, נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים על ידי כיסוי ביטוחי זה, ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

  תכניתTHIRD PARTY LIABILITY   
  תכנית זו אפשרית רק במקרים שבהם מחזיק הלקוח בכרטיס אשראי המכסה כיסויי CDW& TP בישראל. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, ומחובתו לוודא שכיסוי זה אכן תקף במדינת ישראל. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות כיסוי לנזק צד ג'.
  נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים על ידי כיסוי ביטוחי זה, ובמקרה של נזק יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.


  ביטול השתתפות עצמית – SUPER CDW
  במקרה של נזק/תאונה/גניבה לא תיגבה השתתפות עצמית מהשוכר. תכנית זו אינה כוללת נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב, ובתנאי שהשוכר לא הפר את תנאי השכירות.

  תוספות אינן כלולות בהצעת המחיר
  כיסא תינוק, כיסא מגביה לילד – 'בוסטר', GPS וטלפון נייד הינם בתוספת תשלום, ובהתאם לזמינות בסניף ההשכרה.

  נהג נוסף: בתוספת תשלום (ישולם ישירות בסניפי באדג'ט).

  תוספת שדה תעופה: תוספת תשלום דמי נמל תחול על כל השכרה המתחילה
  ו/או מסתיימת בנמל התעופה בן-גוריון. שיעור 'תוספת שדה תעופה' משתנה מעת לעת.

  השכרות לאילת או ממנה: מינימום 6 ימי השכרה.
  מתחת ל-6 ימי השכרה, ייגבו דמי החזר בגובה 100 דולר ארה"ב לקבוצות:
  ,B, C, X, F, G , J ודמי החזר בגובה 280 דולר ארה"ב לקבוצות המיוחדות . I, K, S, M, P, U, Y
  בהזמנת רכבים מהקבוצות המיוחדות, כאשר איסוף הרכב הוא מאילת, ביטול של 48 שעות לפני מועד האיסוף, יגרור דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% (ללא קשר לאורך ההשכרה).

  מסירה ואיסוף: במקרה של מסירה או איסוף הרכב מהלקוח, תיגבה תוספת תשלום.

  מע"מ: תוספת מע"מ תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
  תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל, ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4
  או דרכון דיפלומטי פטורים מחיוב זה.
  תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ.

  בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב, יגבר האמור בהסכם השכירות.


  חברת דומיקאר בע"מ הינה בעלת הזיכיון של באדג'ט ישראל, ח.פ. 520038985.
  כתובת משרדי החברה: רח' השרון 1, קריית שדה התעופה

 

        לתנאי השכרה מלאים