תנאי השכרה כלליים

• ההשכרה כפופה לתנאים הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה של באדג'ט ובכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב, יגבר האמור בהסכם השכירות.
• התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
• המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.


 כרטיס אשראי: על השוכר להציג כרטיס אשראי בתוקף על שמו, שבו מסגרת אשראי פנויה לצורך עירבון עבור ההשכרה. סכום העירבון ייקבע בעת איסוף הרכב בפועל בהתאם למרכיבי ההשכרה. כרטיסים אלקטרוניים לחיוב מידי, כגון ויזה אלקטרון וישראכרט דיירקט לא יתקבלו .
• חל איסור מוחלט לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או לתחומי הרשות הפלסטינית.
• באדג'ט שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב על פי קבוצת הרכב שהוזמנה.
• במידה ולקוח מתעכב באיסוף הרכב מעל ל-3 שעות, שמורה לבאדג'ט האפשרות לבטל את ההזמנה.
הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים:
• הזמנות וואנים/מיניוואנים ורכבים מיוחדים, מקבוצות I, S, M, P, K,U,Y כפופות לאישור מרכז ההזמנות.

מדיניות ביטולים, הארכות וקיצורים במקרה של השכרות ששולמו מראש

• במקרה של ביטול הזמנה עד 14 ימים מרגע פתיחתה, ובתנאי שנותרו מעל ל-48 שעות עד למועד איסוף הרכב, יחויב השוכר בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.
• במקרה של ביטול הזמנה כשנותרו פחות מ- 48 שעות עד למועד איסוף הרכב, או במקרה של אי-הגעה, יחויב השוכר בגובה ארבעה ימי השכרה, אך לא יותר ממחיר ההזמנה.
• בכל מקרה אחר של ביטול הזמנה, יחויב השוכר בדמי ביטול בגובה 10% ממחיר ההזמנה, אך לא פחות מהסכומים שלהלן:
o לרכבים מקבוצות A עד   J יחויב השוכר במחיר יום השכרה אחד.
o לרכבים מקבוצות I עד U  יחויב השוכר במחיר שלושה ימי השכרה, אך לא יותר ממחיר ההזמנה.
• במקרה של ביטול, על השוכר לוודא כי בקשת הביטול שהעביר בכתב התקבלה במשרדי חברת באדג'ט. לאחר קבלת הביטול, החברה תשלח לשוכר אישור על ביטול ההזמנה בתוך שני ימי עבודה.
• באדג'ט תהא רשאית לחייב את השוכר בדמי ביטול באמצעות כרטיס האשראי אשר סופק
על ידו לצורך ההזמנה.
• במקרה של קיצור תקופת ההשכרה, מכל סיבה שהיא, לא יתקבל החזר בגין אי-ניצול הימים.
• במידה והשוכר מאריך את השכירות על הזמנה ששולמה מראש, לא תינתן הנחה על ההארכה, והמחירים יהיו בהתאם לתעריפים הנהוגים באותה עת.

נהגים
רשאים לנהוג ברכבי באדג'ט רק בעלי רישיון נהיגה מתאים, שפרטיהם רשומים בחוזה ההשכרה ועומדים בתנאים הבאים:
• רכבים מקבוצות A,B,C,X,F לבעלי ותק נהיגה של שנתיים לפחות.
• רכבים מקבוצותG, J, H , P  לבעלי וותק נהיגה של שנתיים לפחות, שגילם גבוה מ 23 שנים.
• רכבים מקבוצות I, K, M, S, W לבעלי וותק נהיגה של שנתיים לפחות, שגילם גבוה מ 25 שנים.
• רכבים מקבוצות U, Y לבעלי וותק נהיגה של 3 שנים לפחות, שגילם גבוה מ28 שנים.

להשכרה ולנהיגה חובה להציג:
• רישיון נהיגה מקורי בתוקף (לא צילום).
• תעודה מזהה (תעודת זהות ישראלית/דרכון) + אשרת כניסה לתיירים.
• כרטיס אשראי בתוקף ע"ש השוכר.
• להשכרת כלי רכב מקבוצה  Uנדרשים בטחונות בשני כרטיסי אשראי שנמצאים בתוקף.

כיסוי נזקים
באדג'ט מציעה כיסוי ביטוחי מסוגים שונים.

תכנית  CDW&TP 
תכנית זו כוללת כיסוי מקיף למקרה של נזק/תאונה/גניבה לרכב באדג'ט או לצד ג'. במקרה כזה, הלקוח מחויב בהשתתפות עצמית בהתאם לקבוצת הרכב. נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים, ובמקרה של נזק מסוג זה, יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.
 
תכנית  THIRD PARTY LIABILITY   
תכנית זו מחליפה את תכנית CDW& TP ומיועדת רק ללקוחות  בעלי כרטיס אשראי שמעניק ביטוח מקיף שתקף  בישראל. באחריות הלקוח לידע את חברת האשראי, ומחובתו לוודא שכיסוי זה אכן תקף במדינת ישראל. במקרים אלו חובה על השוכר לקנות כיסוי לנזק צד ג', שאינו מכוסה על ידי חברות האשראי.
נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב אינם מכוסים, ובמקרה של נזק מסוג זה, יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

ביטול השתתפות עצמית – SUPER CDW
תכנית זו, מרחיבה את היקף הכיסוי של תכנית  CDW&TPכך, במקרה של נזק/תאונה/גניבה לא תיגבה השתתפות עצמית מהשוכר. תכנית זו אינה כוללת נזקים למרכב התחתון, ו/או לצמיגים ו/או לשמשות ו/או לפנים הרכב ובמקרה של נזק מסוג זה, יחויב השוכר במלוא סכום הנזק.

תוספות שאינן כלולות בהצעת המחיר

מחיר ההשכרה אינו כולל תוספות מיוחדות, כמו לדוגמה:
כיסא תינוק, כיסא מגביה לילד – 'בוסטר', GPS  וטלפון נייד הינם בתוספת תשלום, ובהתאם לזמינות בסניף ההשכרה.

נהג נוסף: בתוספת תשלום (ישולם ישירות בסניפי באדג'ט).

תוספת שדה תעופה:  תוספת תשלום שדה התעופה תחול על כל השכרה המתחילה ו/או מסתיימת בשדה התעופה.

השכרות לאילת או ממנה:  מינימום 6 ימי השכרה.
מתחת ל-6  ימי השכרה, ייגבו דמי החזרת רכב בגובה 100 דולר ארה"ב לקבוצות:
 ,B, C, X, F, G , J ודמי החזר בגובה 280 דולר ארה"ב לקבוצות המיוחדות . I, K, S, M, P, U, Y
בהזמנת רכבים מהקבוצות המיוחדות, כאשר איסוף הרכב הוא מאילת, ביטול של 48 שעות לפני מועד האיסוף, יגרור דמי ביטול מלאים בשיעור של 100% (ללא קשר לאורך ההשכרה).

מסירה ואיסוף: במקרה של מסירה או איסוף הרכב שלא בסניף באדג'ט, תיגבה תוספת תשלום.

מע"מ: תוספת מע"מ תחול על כל מרכיבי ההשכרה.
תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל, ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג B2, B3 , B4
או דרכון דיפלומטי פטורים מחיוב זה.
תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ.
 

חברת דומיקאר בע"מ הינה בעלת הזיכיון של באדג'ט ישראל, ח.פ. 520038985.
כתובת משרדי החברה: רח' השרון 1, קריית שדה התעופה.