קרית שדה התעופה (לוד)

רח' השרון 1, קרית שדה התעופה
טלפון 2200*,פקס 03-9350003.
כתובת דואר אלקטרוני: cslk@budget.co.ill
לצפייה בשעות הפעילות לחץ על המפה.